energetsko iskorištavanje oporabe otpada - Građevinar

pikometar = 10-12 m) u dimnim se plinovima djelomično sliježu, a ostalo se odvaja u elektrostatičkom otpraši- vaču i vrećastom filtru. Opasni i kruti otpad te.

energetsko iskorištavanje oporabe otpada - Građevinar - Srodni dokumenti

energetsko iskorištavanje oporabe otpada - Građevinar

pikometar = 10-12 m) u dimnim se plinovima djelomično sliježu, a ostalo se odvaja u elektrostatičkom otpraši- vaču i vrećastom filtru. Opasni i kruti otpad te.

Energetsko iskorištavanje šumske biomase u Hrvatskoj

odsumporavanjem. U ovome procesu najčešće se koristi selektivna katalitička redukcija ... 2. sušenje biomase. 3. pirolitička razgradnja biomase ... Opremljen je elementima za pripremu hrane, kao što su pećnica i ogrjevna ploha za kuhanje ...

kompostiranje zelenoga otpada - Građevinar

tvu TD Zrinjevac d.o.o. (Jankomir i. Markuševac), a treću je 2003. izgra- dio ZGOS d.o.o. na odlagalištu Ja- kuševec za kontejnerski tip kompo- stiranja.

odlaganje životinjskog otpada - Građevinar

imala kravlje ludilo. Na području Splitsko-dalmatinske županije proizvede se 2500 tona klaoničkog otpada na godinu, a to je ono što se zna i što je evidentirano.

preuređenje i prenamjena odlagališta otpada karepovac - Građevinar

lavnom sastoji od: odbačene bijele tehnike, starih TV apa- ... otkup zemljišta 24.000.000 DEM. Ukupno ... vane iznose za otkup 180.000 m2 terena pod odlaga-.

velike prednosti molok kontejnera za prikupljanje otpada - Građevinar

rješenja za konačno odlaganje i ob- ... dispose of their waste. Molokovi kontejneri za otpad pokraj jedne višekatnice u Velikoj Gorici ... mjestima za stanovanje.

određivanje šifre otpada prema listi otpada - Agencija za statistiku BiH

Listom otpada određuju se ključni brojevi za sav opasni i neopasni otpad. Opasni otpad u ... plastične, plastični otpad baliran, celofan - suhi, stolice - plastične ...

Ispitivanje i karakterizacija otpada Kategorije otpada - vtsnis.edu.rs

Predmet: Ispitivanje i karakterizacija otpada. Kategorije otpada dr Anica Milošević. Page 2. Katalog otpada. Za određivanje otpada u Katalogu otpada potrebno ...

PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI OTPADA I KATALOGU OTPADA

26 дец 2013 ... Klasifikacija otpada. Član 2. Katalog otpada u smislu ovog pravilnika je popis otpada prema svojstvima i mjestu nastanka razvrstan na grupe,.

ISKORIŠTAVANJE I UPOTREBA SURUTKE

univerziteta iz Davis-a (University of California, Department of Food Science and ... aurutka koristi za lijudsku ishranu: surutka u prahu, suvi surutkini proteini i ... suru'tka dma u mnogome osobine kao tt mieko u prahu, koje su poželjne za pe.

Iskoristavanje vodnih snaga-pred5

mehaničke u električnu energiju, za transformaciju i razvod el energije. Razlikuju se sljedeći karakteristični dijelovi hidroelektrane: - brana ili pregrada. - zahvat.

Iskoristavanje vodnih snaga-pred2

Energija je sposobnost da se izvrši rad. ❑ Rad. W = F ⋅ D. Sila na tijelo u pokretu ili sila na putu. Sila F=ma (drugi Newton-ov zakon). Newton (N), [ML/T2], – sila ...

mogućnosti za iskorištavanje vjetra na području ... - unizg

10 lip 2016 ... Ključne riječi: vjetar, brzina vjetra, vjetroturbine, potencijal energije vjetra ... Snaga vjetra je derivacija kinetičke energije po vremenu,.  ...

iskorištavanje šuma u slavoniji u osmanskom razdoblju

dijelovi nalazili izvan gore naznačenog područja. Kraljevina Slavonija obuhva- ćala je prostor Zagrebačke, Križevačke, Varaždinske i Virovitičke županije sje-.

Stijene i njihovo iskorištavanje, Maja Jurgec

a) Podjela prema mjestu nastanka: dubinske ili intruzivne, površinske ili efuzivne i žične. Intruzivne ili dubinske magmatske stijene nastaju iz magme koja se ...

Tradicijska slavonska kuća i iskorištavanje sunčeva zračenja

Slika 4. Tlocrt tradicijske slavonske kuće. Oblikovne karakteristike tradicijske slavonske kuće. STRAŽNJA SOBA. KUHINJA. PREDNJA SOBA. UL. IC. A. TRIJEM.

Iskorištavanje biomase dobivene nakon prerade šljiva za ...

mogu se sušiti, prave se džemovi i marmelade, zatim za knedle i od šljiva se ... spadaju i bjelošljiva , badem, breskva, marelica, višnja , lovorvišnja , trešnja i ...

Anaerobna digestija i iskorištavanje digestata - Farm Circle

Anaerobna digestija (AD) = biokemijski proces razgradnje organske tvari mikrobiološkom aktivnosti u anaerobnim uvjetima. – Proizvode bioplin i digestat. Plin.

ENERGETSKO SANIRANJE

Opterećenje kroz pljusak, tj. kroz kišu ... atmosferilija, kao na primjer pljusak ... Istaknuto visoka adsorpcija i odbojnost vlažnosti zraka, otvorena za difuziju i kapi-.

energetsko certificiranje - TESLA doo

11 ožu 2019 ... Radno vrijeme: ponedjeljak – petak (08:00 – 16:00). R E F E R E N C E ... Naziv: Prodajni centar „FERO-TERM“ d.o.o.. Lokacija: Čibača ...

Energetsko siromaštvo u Hrvatskoj

4 srp 2016 ... Hrvatskoj. Slučaj Koprivničko-Križevačke županije. Ivan Bačeković, Marko Čavar, Florent Gesmond. Miguel Antonio Chang Ojeda, Sergio ...

Priručnik za energetsko certificirane zgrada – dio 2

Proračun potrošnje energije za grijanje i hlađenje objekta proveden je računalnim programom KI Expert 2011 za koji je algoritam izrađen u skladu s važećom ...

28. forum - Hrvatsko energetsko društvo

Forum će se održati 15. 11. 2019. s poçetkom u 9 sati, u MUZEJU SUVREMENE UMJETNOSTI ZAGREB. Avenija Dubrovnik 17, 10 000 Zagreb. DAN ENERGIJE ...

Energetsko certificiranje - Domouprava Dubrovnik

postala je zakonska obveza za sve zgrade na tržištu nekretnina u Republici Hrvatskoj. ... Energetski certifikat nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade ... njezinog dijela (npr stan, ured korisne površine > 50 m2), energetski certifikat.

Energetsko certificiranje zgrada - IRENA

izrađuje jedan zajednički certifikat. Na taj način bi cijena energetsko certifikata trebala biti manja nego da se izradi zasebni energetski certifikat. (npr. za stan u ...

PRIRUČNIK ZA ENERGETSKO ... - EE - Fond za zaštitu okoliša

Već kod izrade prvoga dijela Priručnika za energetsko certificiranje zgrada ... Slika 5.30 Godišnja promjena ogrjevnog i rashladnog opterećenja uredskih prostora zgrade . ... Slika 5.49 Izgled računa za električnu energiju sa stavkom Prekomjerno ... čije ime i račun Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i ...

ENERGETSKO SIROMAŠTVO U HRVATSKOJ - DOOR – Društvo za ...

Izvještaj „Energetsko siromaštvo u Hrvatskoj“ jedan je od koraka (Točka 5.5.4) koji se provode s ciljem stvaranja odgovarajućeg sustava zaštite ugroženih.

energetsko varčna okna - Home Fair

A/19 LESNINA INŽENIRING d.d., Ljubljana, SLOVENIJA. 64 ... Ventilation equipment for fuel-efficient and passive houses, ... strešniki. Opečni stropni elementi.

27. / 27th FORUM - Hrvatsko energetsko društvo

27. / 27th. FORUM. ZBORNIK SAŽETAKA / ABSTRACT COLLECTION. DAN ENERGIJE U HRVATSKOJ. CROATIAN ENERGY DAY. Zagreb, 16. 11. 2018.

naslov referata - Hrvatsko energetsko društvo

Dividenda na projekt je 6%. ... Učinci OIE do 2018: nova radna mjesta, stabilnost energetskog sustava oslanjajući se na domaću energiju i ... Braniteljska zadruga Kapela obuhvaća četiri općine među kojima su Josipdol, Plaški, Saborsko i.

Popis nevažećih energetskih certifikata - Energetsko certificiranje

Stipsa d.o.o. Split. P_292_2013_014_SZ2. 06.08.2013. Franjo Stopić dipl. ing. stroj., Dugo Selo. F_53_2010_035_SZ1. 10.4.2013. Četiri uha j.d.o.o. Zagreb.

program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko ...

specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist građevinske, strojarske ili ... 8 Ispit - teoretski i praktični dio. Tablica 1 ...

izvadak iz registra osoba ovlaštenih za energetsko certificiranje ...

STROSSMAYERA U OSIJEKU,. STROJARSKI ... HPB-nekretnine d.o.o.. Grad Zagreb ... OPERETA PROJEKTIRANJE d.o.o. Grad Zagreb. Kranjčevićeva 53.

Energetsko-ekonomska studija s idejnim ... - Tržnica Osijek

Završna obloga stropne ploče ravnog krova je estrih u padu i hidroizolacija od bitumenske ljepenke. Dio krovne plohe je ... Ventilator (FORUM 2). 1. 1.000. 1.

Energetsko poduzetništvo u Hrvatskoj Ana-Maria Boromisa - IRMO

17 stu 2013 ... nositelj projekta Solarna elektrana Konzum Sopot). ... Okrugli stol EU i razvoj obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, Zelena Akcija, 2010.

energetsko opterećenje metal-oksidnih odvodnika prenapona pri ...

Primjenom predložene metode odabrani su odvodnici s niskim ... Ključne riječi: Privremeni prenaponi, odvodnik prenapona, energetsko opterećenje, odabir.

priručnik za energetsko certificiranje zgrada - EE - Fond za zaštitu ...

do 2016. godine jasno je definiran cilj za postizanje uravnoteženog energetskog sustava koji ... Slika 8.15 - Prikaz adijabatskog miješanja dviju struja zraka ... Slika 8.83 - h,x dijagram - prikaz procesa povrata osjetne topline zimi ... cijena kamene vune 1, onda je polistirenska izolacija EPS nešto jeftinija, odnosno 0,50-0,80, ...

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i ... - Energetsko certificiranje

O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU. I. OPĆE ODREDBE. Predmet Pravilnika. Članak 1. (1) Ovim Pravilnikom ...

6. energetsko certificiranje i energetski pregledi prema namjeni zgrada

Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), je svjetska mreža UN-a za razvoj, koja zagovara promjene i povezivanje država sa znanjem, iskustvom te ...

1 Seminar za privatni sektor Glavni energetsko-klimatski ... - Clim'Foot

5. Staklenički plinovi u atmosferi zadržavaju dio toplinskog zračenja i dodatno zagrijavaju atmosferu, što se naziva "učinak staklenika". 4. Efekt staklenika ...

Pravilnik o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata

19 svi 2010 ... svojstvima (u daljnjem tekstu: energetski certifikat);. 6) Program obuke lica koja provode energetske preglede i energetsko certificiranje je ...

LISTA OTPADA

ulja za obradu na bazi minerala koja ne sadrže halogene (osim emulzija i otopina). 12 01 08* emulzije i rastvori za obradu koje sadrže halogene. 12 01 09*.

Katalog otpada

. К. 01 05 99 отпади који нису другачије специфицирани. К. КАТАЛОГ ОТПАДА. ПРЕПОРУЧЕНИ. ПОСТУПЦИ ИЛИ. МЕТОДЕ ТРЕТМАНА И. ОДЛАГАЊА.

komunalnog otpada

4 stu 2019 ... sudoper, radna površina, šank. 6. VRTNA OPREMA (ograda i vrata, vrtni namještaj, vrtni alat, strojevi za vrt, sjenica za vrt (rastavljena na ...

Za Jadran bez otpada! - DeFishGear

Javna ustanova za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije RERA, Split, Hrvatska. Euro-Mediteranski centar za klimatske promjene (CMCC), Lecce,.

Cjenik odvoza otpada

HR-49243 Oroslavje. Mokrice 180/C. PLUS. EKO/FLOR. Tel. 385 (0)49 687 810 ... Zagrebačka banka d.d.. MBS: 080414814 Temeljni kapital društva: S.W.LET.

katalog otpada - HAOP

Izvod iz Pravilnika o katalogu otpada (NN 90/15 ). 1. HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU. Radnička cesta 80. 10000 Zagreb. KATALOG OTPADA.

Zbrinjavanje i reciklaža EE otpada.pdf

22 ožu 2010 ... vrijeme svog ţivotnog vijeka. "Velika Britanija ... Radno vrijeme: pon-pet. 08-16 sati, sub. ... Čavle 89. 51 000 Rijeka ... METIS d.d. - Podruţnica.

Upute za odvajanje otpada

ulošci, britvice za brijanje, gumene rukavice zemlja, kamenje, lešine životinja zamašćene i prljave krpe i papir, sadržaj vrećice za usisavače, ostatci duhana ...

SASTAV KOMUNALNOG OTPADA

Čimbenici koji utječu na prosječan sastav i količinu komunalnog otpada u Republici ... provodilo se u određenom godišnjem dobu (proljeće, ljeto, jesen, zima).

NAPUTAK ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA

Za pravne osobe na području grada Varaždina (izuzev prigradskih naselja) otpadni papir, plastika i metali prikupljati će se svaki petak od 6.00 sati ujutro.

komunalnog otpada - HAOP

INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA ........................... ... vrtna oprema (vrtni namještaj, posude za cvijeće, ljuljačka, suncobran,…).

Upute za zbrinjavanje otpada

C.I.A.K. d.o.o., Zagreb, J. Lončara 3/1, tel.: 01/34 75 612. C.I.O.S. d.o.o., Zagreb, J. ... građevinski otpad, auto gume, otpad iz vrta i otpad nastao u poljoprivredi.

(GLOMAZNOG) OTPADA 2019.pdf - Humkom doo

30 ožu 2019 ... AKCIJA PRIKUPUANJA KRUPNOG (GLOMAZNOG} OTPADA ... veiih dimenzija, vrtni ukrasi vedih dimenzija, vrtna klupa, crijevo za vodu, ...

kante za razvrstavanje otpada - Gradeko

395–399. Katalog s kompletnim asortimanom naći ćete također na www.gradeko.hr. METALNE POSUDE. ZA RAZVRSTAVANJE. OTPADA. METALNE KANTE.

Kako stvarati manje otpada?

količine miješanog komunalnog otpada koji bi se prevozio u centar kako bi smanjili troškove obrade tog otpada. ... Ne želite svoju veliku platnenu torbu za kupovinu ... Možete i sami napraviti jednostavne trajne platnene vrećice za tu namjenu.

Kalendar odvoza otpada - Eko-Murvica d.o.o.

OTPADNE KONZERVE - kao što su sve vrste limenki za prehrambene proizvode - riblje konzerve, kompoti ... KOMUNALNO REDARSTVO GRADA CRIKVENICE.

NOVE METODE U RAZVRSTAVANJU OTPADA

tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije ( ... [2] Regionalni centar zaštite okoliša: EU i zaštita okoliša – gospodarenje otpadom na lokalnoj razini, Znanje d.d. ...

Kalendar odvoza otpada - Eko Murvica doo

OTPADNE KONZERVE - kao što su sve vrste limenki za prehrambene proizvode - riblje konzerve, kompoti ... KOMUNALNO REDARSTVO GRADA CRIKVENICE.

Raspored odvoza otpada - Zelenjak d.o.o.

1 sij 2020 ... Svaki korisnik javne usluge odvoza otpada ima pravo na jedan odvoz glomaznog otpada godišnje maksimalno do 3m3. U terminu sakupljanja ...