PE8 - Vesela ELEKTRONIKA

Foto-dioda FD spre~ava da oscilator, bez obzira {to je do{lo vreme za zalivawe ... Na kutiji u koju je sme{ten ure|aj izbu{ena je rupa kroz koju izlaze dva provodnika od ... kraja R2 i doweg kraja zvu~nika vezati trimer potenciometar TR, kao na slici 1.1. ... zabacuje u vodu, tako da bude iznad udice sa mamcem. Dole (prema ...

PE8 - Vesela ELEKTRONIKA - Srodni dokumenti

PE8 - Vesela ELEKTRONIKA

Foto-dioda FD spre~ava da oscilator, bez obzira {to je do{lo vreme za zalivawe ... Na kutiji u koju je sme{ten ure|aj izbu{ena je rupa kroz koju izlaze dva provodnika od ... kraja R2 i doweg kraja zvu~nika vezati trimer potenciometar TR, kao na slici 1.1. ... zabacuje u vodu, tako da bude iznad udice sa mamcem. Dole (prema ...

6. ELEKTRONIKA Elektronika je oblast elektrotehnike u kojoj se ...

Grecov spoj realizuje se prema šemi prikazanoj na slici 6.37a. Pozitivni polutalas ulaznog napona polariše u direktnom smjeru diode D1 i D4 (slika 6.37b), čega ...

Vesela udoVica - Lisinski

17 sij 2015 ... THe MeRRY WidoW. VESELA UDOVICA opereta u tri čina. Libreto: victor Léon i Leo ... Titlovi: engleski. radnja se događa u parizu oko 1900.

Pogled u knjigu - Vesela knjiga

Od davnina je čovek koristio biljke za ishranu saznajući o njima istovremeno ... Narodna imena: betonika, bukvica, ranjenik, čistac, crna bokvica. Opis biljke: iz ...

vesela mrtvačnica - Općina Zagorska Sela

24 stu 2019 ... Željko Taboršak (glavni redatelj, scenarist i glavni glumac), Ivana. Taboršak, Filip Regvat, Silva Maček,. Vlado Žnidarec, Ksenija Krivec Jurak,.

Zbrala in uredila: Jerca Starc - OŠ Ferda Vesela

Stanislava Adamlje gospodinjec. Jožica Barle kuharica. Angelca Grčman kuharica. Silvo Kastelic kuhar. Branko Novak / Jakob Murnc hišnik. Renata Godnjavec.

Kratka, vesela priča u stihovima, obično 300 do 400 osmeraca, u ...

lokupnom opusu najbolji romani Vježbanje života, Berenikina kosa i Smrt Vronskog. Prva su dva pisana složenom tehnikom mo- dernističkih povijesnih romana ...

U kući na , živjela je vesela električna . Jedne noći, dok su ... - e-Sfera

U kući na. , živjela je vesela električna . Jedne noći, dok su gospodari bili na svadbi, predložila je da kućni reponje održe tulum. Tko su reponje? Svi kućanski ...

Primjer angažovane metodike Recenzija knjige Vesela, antologija ...

Primjer angažovane metodike. Recenzija knjige Vesela, antologija, izbor poezije za djecu iz Vesele sveske 1952-1991. Svetlana Kalezić Radonjić. Opšti je stav ...

Školegijum lektira 18 Vesela, antologija Izbor poezije za djecu iz ...

Anto Gardaš, Kako se u našoj kući čitaju novine (55). Vesna Parun, Moje ime (56). Miroslav Antić, Golišava pesma (57). Grigor Vitez, Kako živi Antuntun (58).

ELEKTRONIKA

Sklopovi pasivnih elemenata ... Sklopovi s vremenskom stalnicom. ▫ Kako bi se kondenzator ... Danas se na jednom čipu nalaze cijeli elektronički sklopovi ...

brojila - elektronika

F6 = KRADE STRUJU. F7 = POTREBNA INTERVENCIJA ... DA BI SE RIZ BROJILA OČITALA KOJA SU PRIKLJUČENA NA JEDNU OČITAČKU. KUTIJU, U BAZI ...

WMS - Elektronika Perhoč

... trgovina koja se veže na vašu Gath aplikaciju tj. SQL bazu podataka. Webshop trgovina je vlastiti proizvod programerske kuće. Elektronika Perhoč d.o.o..

12. energetska elektronika

ENERGETSKA ELEKTRONIKA pretvaranje raspoložive elekrične energije u potrebnu (karakterom, naponom i frekvencijom) osnovne funkcije. PRETVARAČI.

Elektronika, sklopovi

Elektronički sklopovi su mreže sastavljene od ... elektroničkih sklopova tvore se dalje elektronički sustavi i uređaji. Osnovni ... circuits manual, New York 1971.

digitalna elektronika - PMF

elektronici sklopovi u velikoj mjeri koriste iskljucivo kao sklopke, kojima se kontrolirano upravlja. To drugim rijecima znaci da elektronicki elementi, koji se koriste ...

elektronika, sklopovi 489

Elektronički sklopovi su mreže sastavljene od ... elektroničkih sklopova tvore se dalje elektronički sustavi i uređaji. Osnovni ... circuits manual, New York 1971.

ELEKTRONIKA, UREĐAJI. ŠUM

svjetlom, bijeli šum. Nasuprot tome su u obojenom šumu pojedine frekvencije ili pojedini frekvencijski opsezi naročito naglašeni.) Ekvivalentna temperatura ...

Elektronika - HZTK-a

Formule za izračunavanje otpora otpornika R1 i R2 su slijedeće: R1 = UIC / IM gdje je: ... Spajanje. Ubadanje otpornika. Univerzalna eksperimentalna pločica.

PE7 ELEKTRONIKA za početnike

za po~etnike. ELEKTRONIKA. Elektronske komponente koje se koriste u ure}ajima opisanim u ovoj kwizi mo`ete da nabavite u. "Vremeplovu". Pogledajte wihov.

Digitalna elektronika

Page 1. Digitalna elektronika. Sekcija PFER u MG. Valentina Njaradi. Katarina Krivokuća. Milena Mićić. Page 2. Logika. Logika je oblast matematike koja se bavi ...

Mikroprocesorska elektronika Mikroprocesorska elektronika

Svaka asemblerska instrukcija asocirana je tačno jednoj mašinskoj instrukciji. ▫ Ono što čini asemblerski jezik lakšim za. ▫ Ono što čini asemblerski jezik lakšim ...

ENERGETSKA ELEKTRONIKA

2.1 Ispravljači. Primjer ispravljača (AC/DC pretvorbe) prikazan je na slici 4. Sl. 4. Trofazni ispravljač. Na slici 4 prikazan je trofazni ispravljač. Ispravljač se sastoji ...

Elektronika DNA - dMFA

Molekule - gradniki DNA in RNA (I). Baze. DNA and RNA. Adenin (A). Citosin (C). Gvanin (G). Samo DNA. Timin (T). Samo RNA. ▫ Uracil (U). Uracil. Timin.

Industrijska elektronika-Predavanja

2.4.1 KONSTRUKCIJA I VRSTE SINHRONIH MOTORA. Magnetno kolo sinhronih motora (SM) sastoji se , kao i kod svih obrtnih mašina, iz dva osnovna.

Elektronika za mlade- 6. nastavak

tj. od induktivnosti i kapaciteta (LC-filtri). Postoje aktivni i ... paralelni titrajni krug s jednom razlikom: obratno ... nciju ima titrajni krug uz induktivnost. L = 120 μH i ...

Digitalna elektronika za fizike - Fmf

Dušan Ponikvar. Digitalna elektronika za fizike. Maj 2009. 1. 2. 3. 8. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 14. 3. 12. 13. D. CLK. Q. Q. 14. 3. 12. 13. D. CLK. Q. Q. 1. 2. 3. 8.

012022-UK ESR-tester - elektronika.rs.ba

Resistors: R1,R13,R14,R17,R18,R19,. R31 = 10kΩ. R2 = 4kΩ7. R3 = 1kΩ8. R4,R24,R28 = 22kΩ. R5 = 33kΩ. R6,R7,R8 = 2kΩ2. R9-R12 = 56Ω. R15,R16,R20 ...

Digitalna elektronika za fizike

Dušan Ponikvar. Digitalna elektronika za fizike. Maj 2009. 1. 2. 3. 8. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 14. 3. 12. 13. D. CLK. Q. Q. 14. 3. 12. 13. D. CLK. Q. Q. 1. 2. 3. 8.

Elektronika 2-RB.indb - Element

Za pojačalo u spoju zajedničkog emitera sa stabilizacijom stati- čke radne točke prema slici 2 zadano je: UCC = 10 V, R1 = 19 kΩ,. R2 = 4 kΩ, RC = 500 Ω, RE ...

PE3 - Ispravljaci - Praktična elektronika

Njihove osnovne komponente su mrežni transformator, ispravljačke diode i filterski kondenzator. Bez bilo koje od ovih komponenata ispravljač ne može da radi ...

ELEKTRONIKA, SASTAVNI DIJELOVI

Iskoristivost volumena za različite vrste kondenzatora. Brojevi označuju probojni napon u V/mm. Anoda je često hrapava (jetkana), da bi se dobile veće površine.

Foto postupak - Elektronika.ba

Izrada pločica foto postupkom www.elektronika.ba. Autor: Trax, www.elektronika.ba. Foto postupak. U ovom tekstu je opisan način izrade pločica foto postupkom ...

1. elektronika u sustavima - Element

Ovisno o području u kojem elektronički sklopovi, tj. elektronika nalazi ... Aktivni elektro- ... Pasivni elektronički elementi su otpornici, kondenzatori, zavojnice.

Dr. sc. Dubravko Vučetić: ENERGETSKA ELEKTRONIKA

5 ruj 2018 ... Neupravljivi (dioda): Djeluje kao nepovratni ventil jer vodi struju samo u ... Razlikujemo dvije vrste izmjenjivača: izmjenjivače s utisnutom ...

Mikroprocesorska elektronika - Katedra za elektroniku

Prvi mikroprocesor kompanije Intel, 4-bitni 4004, proizveden je 1971 koristeci 10 μm tehnologiju, radio je na 108 kHz i sastojao se od 2,300 tranzistora. Katedra ...

ELEKTRONIKA, UREĐAJI. ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA 711

navigacije i radarski uređaji za slijepo slijetanje. ... Tipkanje odašiljača vrši upravljački dio. Snaga ... kojoj kronometar upravlja uređajem za uklapanje, tipkanje i.

Brodska elektrotehnika i elektronika - pfst

VJEŽBA 3: Serijski RLC spoj u krugu izmjenične struje. 4. ... Serijski. ➢ Paralelni. ➢ Mješoviti. Vježba 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika ...

beaufortova skala.cdr - HARPOON elektronika

0. > 1. > 0,2. > 0,7. 1. 1. 3. 0,3. 1,5. 1,1. 5,4. 2. 4. 6. 1,6. 3,3. 5,8. 11,9. 3. 7. 10. 3,4. 5,4. 12,2. 19,4. 4. 11. 15. 5,5. 7,9. 19,8. 28,4. 5. 16. 21. 8,0. 10,7. 28,8. 38,5. 6.

PE11 - Multimetar - Praktična elektronika

To su bili analogni instrumenti čiji je glavni deo bio mikro ampermetar sa kretnim kalemom i kazaljkom. Jedan takav "oldtajmer" je na prvom mestu na slici 1.

PE6 - Radio-predajnici - Praktična elektronika

U knjizi je opisan princip rada i praktična realizacija velikog broja radio- ... skali (mesto na kome nema ni jedne radio stanice), u blizini radio stanice koju smo koristili za ... povećanje dometa može da se ostvari samo upotrebom duže antene.

1 ELEKTRONIKA U ELEKTROENERGETICI Pitanja za popravljanje ...

Darlingtonov spoj a) nacrtaj darlingtonov spoj tranzistora b) definiši ekvivalentno strujno pojačanje izraženo preko h-arametara. 20. Optoelektronika a) fotodioda.

ELEKTRONIKA, UREĐAJI. ŠIRENJE VALOVA

dolazi do refrakcije radio-valova svih frekvencija, tj. do povijanja njihovih putanja ... pored loma elektromagnetskog vala i njegovo odbijanje, reflek sija, a pod ...

Elektronika 1 - konačni rezultati - Elektrijada

FER 2. 85. 1 FER2. 204. 2 Hamza. Merzić. ETF Sarajevo 1. 76. 2 ETF BGD 1. 197. 2 Svetislav. Ćirić. ETF BGD (ind.) 76. 3 FER 1. 187. 4 Aleksandar Lazović.

digitalna elektronika - Katedra za elektroniku

Digitalna elektronika. Osnovne strukovne studije. Katedra za elektroniku. 1. 1. Uvod. Glavni zadatak jednog elektronskog kola je obrada električnih signala, bilo ...

digitalna elektronika - Mihajlo Pupin

DIGITALNA ELEKTRONIKA. Z A D A C I. I. BROJNI SISTEMI I KODOVI. 1. Konvertovati sledeće decimalne brojeve u binarne: a) 260 b) 0.0625 c) 3,166. Rešenje ...

INFORMACIJSKA ELEKTRONIKA - 2. del - LRTME - Univerza v ...

Ta arhitektura pa je inačica von Neumannove. Primer obeh arhitektur vidimo na sliki 2.1. Slika 2.1: Princetonska in Harvardska arhitektura. Večina današnjih ...

elektronika analoge - Министерство за образование

Elektronika mund të ndahet, sipas llojit të sinjalit, në elektronikë analoge dhe digjitale. ... të diodës krijohet nxehtësi, të cilën pllaka e kristalit e bart në mjedis.

Uputstvo za automatiku inkubatora - elektronika.rs.ba

Upravljanje motorom za okretanje jaja se radi u svim modovima i može se podešavati ... izvodi tako što mala pumpica ubacuje vodu u inkubator na lim sa kojeg.

Elektronika 1 udzb.indb - Element

naboja te se mogu kretati kroz poluvodič i voditi struju. Želimo li povećati vodljivost silicija, dodajemo mu primjese, čime se stvara veći broj šupljina ili slobodnih ...

056-Energetska elektronika 1.indb - Element

Energetska elektronika je grana elektrotehnike koja se bavi pretvorbom i upravljanjem električne energije s pomoću električnih energetskih pretvarača, koji ...

PE12 - Knjiga saradnika 1 - Praktična elektronika

Nekako se potrefilo da baš u to vreme, a reč je o 1994./1995. godini, u sobi u kojoj je stajalo sve ono za šta nismo znali šta ćemo, a nismo baš mogli tako olako ...

Поворотная Wi-Fi камера RV-3404 Инструкция - New-elektronika

Диск, Google. Drive), если Камера подключена через Центр управления Rubetek. (приобретается отдельно). Для двусторонней аудиосвязи в Камере есть ...

IMPULSNA ELEKTRONIKA Zbirka rešenih zadataka

1.11 Za astabilni multivibrator sa slike 1.44 realizovan CMOS invertorima odrediti frekvenciju rada i nacrtati talasne oblike napona u tačkama A, B i C ako ...

BRODSKA ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA PRVI ... - pfst

Potrebno je odrediti: elektromotorni napon izvora E, stupanj korisnog djelovanja ovog spoja i električni rad koji se izvrši na trošilu tokom sat vremena. 2. (4 boda) ...

Mikroprocesorski sistemi Mikroprocesorska elektronika - tutoriali.org

Ovaj ben~mark se bazira na algoritmu Erastoten-ovo sito, i koristi se za nala`enje svih prostih brojeva manjih od zadatog broja n. ❑ Algoritam se prvo sastoji od ...

Elektronika 2 - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Faktor dobrote Q opisuje kvaliteto sita - njegova recipročna vrednost je dušenje α. Za nizko in visoko sito želimo, da je odvod absolutne vrednosti frekvenčne ...

Digitalna elektronika-udzb.indb - Element

Registri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 1.1.1. Načela rada i izvedbe registara .

Sekcijska garažna vrata - Kolenc elektronika

Sekcijska garažna vrata so konstruirana tako, da se odpirajo in zapirajo navpično, tako da lahko prostor pred garažo in v njej optimalno uporabite. Če je vaša ...

računarska elektronika - Katedra za Elektroniku, ETF Beograd

14 апр 2019 ... Napraviti igricu 2048 (https://en.wikipedia.org/wiki/2048_(video_game)). Igrica se igra na 4 × 4 mreži kao na slici 1. Na početku igrice na mreži ...