четврто советување - MAKO CIGRE

MO odvodnici na prenapon, SN kabli, atmosferski prenaponi. VOVED. Za{titni karakteristiki na odvodnikot se: a) preostanat napon za strma udarna struja,.

четврто советување - MAKO CIGRE - Srodni dokumenti

четврто советување - MAKO CIGRE

MO odvodnici na prenapon, SN kabli, atmosferski prenaponi. VOVED. Za{titni karakteristiki na odvodnikot se: a) preostanat napon za strma udarna struja,.

Automation of Distribution Network Based on GPRS ... - MAKO CIGRE

MAKO CIGRE 2013 D2-058I 2/6. 30 s) it was necessary for the operator ... network (Slovenia)“, 10th HRO CIGRE Session, 2010. [4] B. Kopić, “Development and ...

14. savjetovanje HRO CIGRE / 14th HRO CIGRE Session Šibenik ...

13 stu 2019 ... CIGRÉ, u zadanom roku prispjelo je ukupno 5 referata. Za 14. savjetovanje HRO CIGRÉ u grupi B4 definirane su tri preferencijalne teme, kako ...

4 th HK CIGRÉ Session - hro cigre

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, POGON SKRAD". R 31-07. Tihomir Đaković Alavanja, Davor ĐurĎević, Robert Matoković. SANACIJA DV 35 kV SKRAD – ...

cigré - hro cigre

Zdravko Hebel, Nenad Mijatović, Šime Radić, Domagoj Peharda, Ivica Pavić, Atila Barta, Marko. Delimar. NAPONSKI PLAN U PROGRAMSKOM SUSTAVU ...

grupa a1 - hro cigre

Milan Bobetko, Zdravko Hebel, Ivica Pavić, Atila Barta, Domagoj Peharda, Marko Delimar. TEHNIČKI GUBICI ELEKTRIČNE ENERGIJE U PRIJENOSNOJ ...

Životopis - hro cigre

CV – ELEZ, Ante - 2016. 1. Životopis. OSOBNE INFORMACIJE. Ime i prezime Ante Elez. Akademska titula Dr.Sc. ... E-mail [email protected] Državljanstvo ...

RHE Velebit - hro cigre

REVERZIBILNA HIDROELEKTRANA VELEBIT. RHE Velebit reverzibilno je postrojenje koje koristi vode vodotoka Ričica, Opsenica, Otuča i Krivak s Gračačke.

energija - hro cigre

Na lijevoj strani mora biti 4 cm širok rub za unošenje pogrešaka ... stvenu titulu, prezime i ime, stručni naziv, naziv ustanove u kojoj radi i punu adresu. 6. ... kovi (MC) definiraju se kao promjena ukupnih troškova ovisno o ... dija za HEP-Prijenos d.o.o., 2003. ... biti postignuta uz nazivnu struju cijevnih sabirnica od. 4000 A i ...

poslovnik - hro cigre

na način i po postupku utvrđenim Statutom i ovim Poslovnikom o radu Izvršnog odbora HRO CIGRÉ (u nastavku teksta: Poslovnik). Izvršni odbor je izvršno tijelo ...

Untitled - hro cigre

Prijava se vrši obrascem »PRIJAVA UČESNIKA«. (prilog) ili ... HEP-a kao neophodnog uvjeta za razvoj hrvatskog gos- ... Analiza stanja kvara u TS 110/35 kV.

TEMA 2 - hro cigre

5 stu 2018 ... 2-01 Marko Poljak, Davorin Brkić, Slaven Trputec. KIBERNETIČKA SIGURNOST ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA I ULOGA.

Pogled u budućnost - hro cigre

E-UPN. MOJ VIO. KUPAC. VIO-UPN. ISGE-VIO. Dalekometni radio. Mobilna mreža. Svjetlovodna mreža. UPN-Billnig sustav. E-UPN. MARS. Prikupljanje i.

curriculum vitae - hro cigre

Uglešić was awarded with the Golden Plaque "Josip Lončar" for his outstanding teaching and research work at the University of Zagreb, Faculty of Electrical ...

program simpozija - hro cigre

Prijava sudionika. Sjednica STK ... MIODRAG ŽIVKOVIĆ, dipl. ing., direktor HEP DP Elektra. Sibenik ... INDIKATORI KVARA U SREDNJENAPONSKOJ MREŽI.

spisak referata 1 - BH K Cigre

Amir Tokić, Mensur Kasumović, Drago Bago, Viktor Milardić, Božidar Filipović- ... Prijelaz sa 10kV na 20 kV pogonski napon poslovnice Elektro Tomislavgrad.

HRO CIGRE 2019 Accepted Papers

Igor Ivanković, Alan Župan, Goran Levačić, Dean Dobrec, Boris Avramović and Ivan Pavičić. ZAŠTITA 110 KV. PRIJENOSNIH VODOVA OD DIREKTNOG ...

mr. Edina Aganović dipl.el.ing - BH K Cigre

16 lis 2018 ... Postojeći Pravilnik o zonama sigurnosti nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 110 kV do 400 kV, br. 487/08 , od 18.02. ... sa tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova.“ ...

VOLUME 69 Number 1 | 2020 - hro cigre

Dražen Lončar University of Zagreb, Croatia. Goran Majstrović Energy ... Robert Sitar Hyundai Electric Switzerland Ltd. Zürich, Switzerland. Damir Sumina ...

povijest i filozofija tehnike - hro cigre

Matematičko-fizički list za učenike i nastavnike od 1950. do 2017. (Željko Hanjš) . ... Vertikalno kretanje pile za drvo izvedeno je preko tzv. motornog ili klipnog.

Odluka Izvršnog odbora - hro cigre

Čitav radni vijek proveo je u Elektroslavoniji-Osijek, odnosno HEP-Prijenosno ... Priznanja: rektorova nagrada u vrijeme studija, Orden rada sa srebrnim ...

POZIVNASEMINAR Podfrekvencijsko rasterećenje ... - hro cigre

11 svi 2010 ... Mjesto održavanja seminara: Poslovni toranj Chromos. Dvorana Zagreb. Ulica grada Vukovara 271/III. 10000 ZAGREB. Adresa organizatora:.

ENERGIJA, specijalno izdanje - hro cigre

lina-Omišalj 81 MW, -12 Mvar; Karlobag - Novalja Dalmacije oko 60 MW; praktički to je konzum zadar-. 56 MW, -9 Mvar; Senj - Otočac 49 MW, 1 Mvar. Ima skog ...

Prve strane 2003 6.vp:CorelVentura 7.0 - hro cigre

motor/generatora na mre`u zbog greške na hidrauli~kom ventilu. Unato~ tome mo`e ... test procedura za perilice rublja potpuno razli~ita i sas- toji se od testiranja ... dobiva 125 eura, a to npr. zna~i da za kolektorski ure|aj od 9 m2 dr`ava daje ...

grupa b2 – nadzmni vodovi - cigre srbija

provodnika, nadzemnih vodova kao mreža za pristup za pružanje ... vetra u “Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih ... autorove promedbe na deo propisa (Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu.

Prisutni na Javnoj raspravi Stanje i budućnost ... - BH K Cigre

Sandro Zurovac. Elektroprenos BiH, OP Mostar [email protected] 5. Zoran Žarić. Elektroprenos ... [email protected] 10. Ivan Ramljak.

VOLUME 67 Number 3 | 2018 Special Issue - hro cigre

Nela Vlahinić Lenz University of Split, Croatia. Mario Vražić ... Most commonly used method for detection of bro- ken rotor bars is ... employees' keen understanding of the “big picture” [62], or by keeping a broad ... Martina Mikulic. Davor Bajs.

Skalarni valovi i torzijska (uvinuta) polja - hro cigre

Skalarni valovi i torzijska (uvinuta) polja. Četiri diferencijalne jednadžbe za dinamička električna i magnetska polja formulirao je u eg- zaktnom obliku 1865.

povijest i filozofija tehnike (2012. - 2016.) - hro cigre

“Osim priznatih i poznatih ostvarenja, Tesla je za sobom ostavio i na- ... i Dubravko Pevec (1979.). ... decisive role in instituting mathematics as a leading science, which influen- ... šuplje staklene cjevčice u obliku kobasice, pune vrućih para.

Lopašići u knjizi - Znameniti i zaslužni Hrvati -925-1925 - hro cigre

školu i nižu gimn. svršio je u Karlovcu, te vojničku matematičku školu u Turnju kraj ... izdavač tjednika »Glasonošec. Napisao: »Tisué i ... Umrla je 1925. - A. C. — ...

Mladen Marković rođen je u Zagrebu 1986. godine. Na ... - hro cigre

Mladen Marković rođen je u Zagrebu 1986. godine. Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine završio je preddiplomski studij ...

Lista prihvaćenih prijava sa sažecima Ninoslav Holjevac ... - hro cigre

nastaje u HEP-ovim bioenerganama u poljoprivrednoj proizvodnji kao poboljšivač ... Paralelno implementaciji novog sustava obavljena je i zamjena brojila starije ... U okviru navedenoga NAPEL projekta uspostavljena je redovna procedura ...

raspored referata po grupama/list of papers sekcija i. - hro cigre

A1-26 Ante Elez, Josip Polak, Josip Študir, Mario Brčić, Ivan Poljak. SUSTAV ZA ... A2-04 Branimir Ćućić, Nina Meško, Martina Mikulić, Dominik Trstoglavec ... C4-12 Srete Nikolovski, Zvonimir Klaić, Zorislav Kraus, Dražen Mandžukić.

spisak časopisa, publikacija i stručnih radova - cigre srbija

R 21.06 – Inţ. Branko Tokić, Zagreb – PODLOGE ZA VREDNOVANJE I IZBOR 110 ... P. Rakin, M. Marinković – Regeneracija starih nikal-kadmijum akumulatora.

Životopis Stjepan Tvorić rođen je u Zagrebu 1985. godine ... - hro cigre

naručenog od strane HEP-a kod Zavoda za osnove elektrotehnike i električna mjerenja (FER. ZOEEM). Od 2009. godine zaposlen je kao razvojni inženjer u ...

1241 O AUTORU Velimir Ravlić rođen je 1957. godine u ... - hro cigre

18. PROJEKTI INDUSTRIJSKE ELEKTROENERGETSKE MREŽE ZA INA. RAFINERIJE NAFTE RIJEKA I SISAK, ŽELJEZARA SISAK, LJEVAONICA. POŽEGA.

Removing 3-core Oil-Filled Submarine Power Cable Dugi ... - hro cigre

8 Jun 2016 ... Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.. LEO ŠTRBAC. IVAN TOPIĆ. Projektni biro Split d.o.o.. Brodometalurgija d.o.o.. 2-10 ...

Kratak sadržaj — Ovaj dokument sadrži uputstva ... - CIGRE Srbija

Kratak sadržaj — Ovaj dokument sadrži uputstva koja se moraju poštovati prilikom izrade radova namenjenih prezentaciji na savetovanjima i simpozijumima ...

Kratak sadržaj — Ovaj dokument sadrži uputstva koja ... - cigre srbija

Kratak sadržaj — Ovaj dokument sadrži uputstva koja se moraju poštovati prilikom izrade radova namenjenih prezentaciji na savetovanjima i simpozijumima ...