sklopni prenaponi u elektroenergetskim mrežama - Fakultet ...

definiranih za mrežu te nose zajednički naziv prenaponi. Prenapon je napon koji se kratkotrajno pojavljuje između vodiča i zemlje ili dvaju vodiča, a vršna mu je ...

sklopni prenaponi u elektroenergetskim mrežama - Fakultet ... - Srodni dokumenti

sklopni prenaponi u elektroenergetskim mrežama - Fakultet ...

definiranih za mrežu te nose zajednički naziv prenaponi. Prenapon je napon koji se kratkotrajno pojavljuje između vodiča i zemlje ili dvaju vodiča, a vršna mu je ...

1 26. ZAŠTITA OD PRENAPONA 26.1. PRENAPONI Prenaponi bilo ...

Prema konstrukciji odvodnici se mogu podeliti u dve grupe: silicijumkarbidni (SiC) ili klasični odvodnici prenapona, metaloksidni ili cink-oksidni (ZnO) odvodnici ...

sabirnički sustavi u elektroenergetskim postrojenjima - Fakultet ...

26 ruj 2018 ... elektroenergetskom sustavu, a zatim i kontrola presjeka sabirnice na zagrijavanje za vrijeme kratkog spoja te mehanička opterećenja sabirnica ...

napredne metode autentifikacije u računalnim mrežama - Fakultet ...

Identifikacija, autentifikacija i autorizacija su tri povezana sustava koji čine jezgru ... Kerberos je stvoren na MIT-u kao rješenje za mrežne sigurnosne probleme. ... FreeRADIUS je sigurnosni program specijaliziran za bežične mreže (WiFi) i ...

primjena bgp protokola u virtualnim privatnim mrežama - Fakultet ...

10 ruj 2018 ... VPN distribucija ruta korištenjem BGP protokola . ... AFI postavljeno na 1 i polje SAFI postavljeno na 128, tada NLRI ima značenje MPLS-labela.

Prenaponi i koordinacja izolacije - [email protected]

Prenapon predstavlja napon između faznog provodnika i zemlje ili između faza, čija tjemena vrijednsot prelazi odgovarajuću tjemenu vrijednost najvišeg ...

UPRAVLJANJE ELEKTROENERGETSKIM ... - VISER-u

naizmenični elektromotorni pogoni. (5) VF (visokofrekventne) peći: ovde je napon reda. 1kV, PE(~ 10kW, ~ 1MW). (7) Jednosmerni prenos električne energije.

ODABIR PREKIDAČA U ELEKTROENERGETSKIM ...

Prilikom prolaska struje kroz nulu električni luk se gasi, ... Električni luk koji se javlja prilikom uklapanja ili isklapanja električnog kruga, način gašenja luka i.

Prenaponi pri operacijama vakuumskih sklopnih aparata

Ključne reči: vakuumski prekidač, vakuumski kontaktor, prenapon, mreža. 1. Uvod. Revitalizacijom postrojenja 35 kV, 20 kV, 10 kV i 6 kV u industriji, distribuciji ...

struje kratkog spoja u elektroenergetskim sustavima i postrojenjima

elektroenergetskim sustavima i postrojenjima. Izložiti modele i metode računanja struja kratkih spojeva. Opisati važnost poznavanja struja kratkog spoja. Navesti ...

Niskonaponski sklopni aparati Low-voltage switchgear

SKLOPNI APARATI S ULOŠCIMA OSIGURAČA OS, ORP, OP. SWITCHING DEVICES WITH FUSE-LINKS OS, ORP, OP. 143. Serija OS – Tehnički podaci.

SKLOPNI APARATI I APARATURE VISOKOG NAPONA

SKLOPNI APARATI VISOKOG NAPONA. • SF6 PREKIDAČI OD 72,5 kV DO 550 kV. • RASTAVLJAČI ZA VANJSKU I UNUTARNJU MONTAŽU OD 72,5 kV DO.

niskonaponski sklopni blok 2×1000 as pripadajućom kompenzacijom

međusobno izjednačavaju i na toj pojavi se odvija kompenzacija jalove snage u mreži. Kada imamo instalirani uređaj za kompenzaciju tada jalova snaga neće ...

metalom oklopljeni i plinom izolirani kompaktni sklopni ... - ho cired

21 svi 2008 ... Sklopni aparati, prvenstveno elementi njihovog strujnog puta, te sklopovi za prekidanje struje. (gašenje električnog luka) ugrađivani su sada u ...

mjerenja u pon mrežama

Point to Point – PtP). Koji od njih će prevladati teško je predvidjeti, no činjenica je kako je ... bakrene parice te su na taj način znatno smanjena ulaganja potrebna za ... standardom su: propusnost (eng. throughput), back-to-back, gubitak paketa (eng. ... provjeriti odnosno dokazati da je svaki izlaz na djelitelju spojen s točno.

Kriptografija u WLAN mrežama

mreže nose sa sobom i ozbiljan problem koji se tiče bezbjednosti mreže. Kriptogra- fija, kao ... Autentifikacija entiteta u WEP protokolu je veoma jednostavna.

Marketing na društvenim mrežama

9 sij 2011 ... internetskog marketinga u kombinaciji s društvenim mrežama. Ključne riječi: društvene mreže, marketing, Facebook, viralni marketing, gerilski ...

Sigurno usmjeravanje u ad hoc mrežama

Dinamicki se prilago ¯dava stanju mreže kako se ona mijenja promjenom ... manju pojasnu širinu i propusnost od žicanih mreža, pro- mjenjiva ... Wireless Routing Protocol, skr. WRP). Me- ... sina pokušava povecati efikasnost smanjujuci broj cvorova kojima se ... atively Based Routing (ABR) i Signal Stability-Based Ro-.

Prijevare na socijalnim mrežama - CIS.hr

CIS okuplja mlade zainteresirane za informacijsku sigurnost i radi na njihovom ... ZLONAMJERNI PROGRAM ZA ŠPIJUNIRANJE . ... sigurnosna pravila socijalne mreže Facebook u kojima piše kako će korisnik nakon deaktivacije ... trenutno nije na Internetu te ga je onda lako navesti na otkrivanje osjetljivih informacija,.

372 FAKTOR SNAGE U ELEKTRIČNIM MREŽAMA

upotrebljava obično samo za snagu istosmjerne struje i djelatnu snagu izmjenične struje, a za ... pojedinih vrsta snaga bila uočljivija — jedinica volt-amper, VA (za prividnu snagu), odnosno ... mjerna je kvadratu tog napona. Prema tome ...

Sigurnosni nedostaci u GSM mrežama - CERT.hr

Ovaj dokument predstavlja vlasništvo CARNet-a (CARNet CERT-a). Namijenjen je za javnu objavu, njime se može svatko koristiti, na njega se pozivati, ali samo ...

Autentikacija u bežičnim mrežama - CERT.hr

Autentikacija kod WLAN bežičnih mreža se temelji na 802.11 standardu i pripadnim komunikacijskim protokolima. 802.11 interno koristi EAP (eng. Extensible ...

ELEKTRIČNI SKLOPNI APARATI — ELEKTRIČNI STROJEVI 153

ELEKTRIČNI STROJEVI na posebne polove ili raspoređuje u utore rotora, slično kao ar- maturni namot. Magnetsko polje koje stvara uzbuđni namot dovodi se u ...

ELEKTRIČNI SATOVI — ELEKTRIČNI SKLOPNI APARATI 115

ELEKTRIČNI SKLOPNI APARATI. 117 pada napona U uslijed prolaza struje I pokazuje da je električni otpor R — Uli ovakve kombinacije veći od otpora ...

Snaga u mrežama sinusne struje - Loomen

Produkt fazora napona i struje ne daje tražene snage P i Q! ... Konjugirano-kompleksna vrijednost struje. ) (j-. Z u ... Tri jednofazna kruga možemo spojiti u jedan.

oblikovanje nastavnih sadržaja na društvenim mrežama u ...

23 svi 2014 ... društvenim mrežama Edmodo i Facebook prema modelu ADDIE koji je prema ... registracija i prijava na društvene mreže inicijalni test.

Računalna sigurnost na Internetu i lokalnim mrežama

Računalna sigurnost (2). ○ interdisciplinarna: – sistemsko i aplikativno programiranje. – telekomunikacija, mreže računala, itd. – kriptografija. – sociološki ...

PLAN UPRAVLJANJA ZA RIBOLOV OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA ...

mali obalni ribolov ( na temelju povlastice za mali obalni ribolov), sportsko-rekreacijski ... mora. Plan upravljanja odnosi se na ribolov okružujućim mrežama plivaricama koji se ... Površinska temperatura otvorenih voda Jadrana ljeti se obično.

Uputstvo za prenos broja u fiksnim mrežama

Ugovor se raskida trenutkom isključenja broja iz mreže operatora davaoca ... meseci;. • broj nepostojeći, privremeno ili trajno isključen iz mreže davaoca broja;.

Kompenzacija u mrežama s prisustvom viših harmonika - ERG

Ako je rezonantna frekvencija LC kombinacije blizu egzistirajuće harmoničke frekvencije ... Serijski titrajni krug od svitka prigušnice i kondenzatora ugađa se na ...

Objave na društvenim mrežama kao tekstna vrsta

To su ključne riječi (hešteg, hashtag, #) i znak pri (at, et, @). Ključna riječ stvara temu, odnosno okuplja tvitove u grozdove ili skupove koji su tematski povezani.

marketinška komunikacija na društvenim mrežama - Digitalni ...

10 Kesić, T. Integrirana marketinška komunikacija: oglašavanje, unapređenje prodaje,. Internet, odnosi s javnošću, publicitet, osobna prodaja. Zagreb: Opinio ...

Upravljanje mobilnošću u All-IP mrežama - Repozitorij Fakulteta ...

27 ruj 2016 ... njih usmjeravaju upravo na osnovu dodijeljenih IP adresa. ... mreţama pretragu i lociranje mobilnih ureĎaja koji ţele ostvariti mreţnu ...

učenici s intelektualnim teškoćama na društvenim mrežama

19 lip 2019 ... Kako bi se pronašli učinkoviti načini rada s učenicima na društvenim mrežama ... s intelektualnim teškoćama o podršci u korištenju Facebooka. ... Ako si mi dao lozinku, onda sam zapamtila i... dolazim ti u poruke s kim se dopisuje ... redu, jer ju drugi ionako ne mogu prepoznati jer je promijenila boju kose:.

plan upravljanja za ribolov obalnim mrežama potegačama u ...

1 stu 2017 ... a) potegača za lov gira (tipovi migavica i girarica). Obalne potegače za ribolov gira „migavica“ i „girarica“ namijenjene su za ulov riba iz obitelji.

faktor snage u električnim mrežama fazne ravnoteže 377

topljivosti izobutanola u vodi i vode u izobutanolu moraju sas tati u točki #kg, koja je ujedno maksimum krivulje fazne rav noteže. Krivulja fazne ravnoteže.

Pravilnik o obvljanju ribolova mrežama stajčicama - Ministarstvo ...

Trostruke mreže stajačice izrađene su iz trostrukog mrežnog zastora i to iz središnjeg zastora ili mahe (u tekstu koji slijedi: maha) i po jednog zastora ili popona ...

marketing na društvenim mrežama na primjeru branda skintegra

25 stu 2019 ... 51. 7.2.5. Ostali elementi spleta e-marketinga branda Nuxe . ... Trenutno Skintegra svoje proizvode u Hrvatskoj prodaje u prodavaonicama DM-a, odabranim ljekarnama ... Također, u asortimanu se nalazi i parfem te losion za ...

veleučilište u rijeci oglašavanje na društvenim mrežama - Digitalni ...

Ključne riječi: online oglašavanje, društvene mreže, Facebook ... Moderna definicija oglašavanja - Plaćena komunikacijska poruka namijenjena ... gdje se trenutno nalazi, koristiti specijalne postavke računa da samo obitelj može vidjet slike i ...

upotreba optike u pristupnim mrežama - STED Journal

13 svi 2019 ... elemente. Razvoj optike doveo je do podjele ... Ključne riječi: topologija mreže,. PON, optičke ... područja oko centrale i na krajnje dijelove.

Bezbjednosni incidenti prema djeci na društvenim mrežama

знајући садржај или природу, посједује фотографију или филм који ... према теби, 'оћеш да ти кажем како бих те растурио, знаш шта волим да ... Одјеби. GNOC. Get Naked On Cam. (web cam/online chat). Скини се испред камере.

marketing na društvenim mrežama - Digitalni repozitorij Sveučilišta ...

2 velj 2018 ... SVEUČILIŠNI CENTAR VARAŽDIN. Studij Odnosi s javnostima. DIPLOMSKI RAD br. 80/OJ/2017. MARKETING NA DRUŠTVENIM MREŽAMA.

Sezonska dinamika ulova mrežama stajaćicama ... - Repozitorij PMF-a

Mreža je namijenjena za lov salpi, ali i drugih vrsta ribe, ... Lov se smije obavljati u svim ribolovnim zonama ali ... Godišnji ulov arbuna (Pegellus erythrinus).

Kratka priča o mrežama - preklopnici i usmjerivači - Open Source ...

drugi važan parametar vezan uz samu brzinu odnosno propusnost mreže. O ... Mbps se koriste samo dvije od četiri parice (iako sve moraju biti uredno ... Kako bi se uopće mogla provjeriti ispravnost (integritet) podataka (RFC 793), unutar ...

primena plastičnih optičkih vlakana u mrežama za pristup nove ...

16 дец 2009 ... Pri tome, moguće je koristiti klasična staklena optička vlakna, ali treba napomenuti da rad sa njima zahteva dobru obučenost i kvalifikovanost ...

Sustavi mreža i zaštite u mrežama sustav uzemljenja mreže i ...

nulovanje. - struja greške. - napon greške. - zaštitno uzemljenje najčešće. Nulovanje (TN sustavi mreža). TNC zajednički pogonski i zaštitni vodič. TNS odvojeni ...

Osnovni pojmovi i činjenice o mrežama računala Mreže i protokoli

Lokalna mreža – LAN: sastoji se od računala smještenih na relativno malom prostoru, npr. u jednoj zgradi. Za povezivanje se koristi jedna određena tehnologija ...

banke na društvenim mrežama – erste banka ... - Repozitorij UNIPU

15 tra 2016 ... JMBAG: 613 – ED, izvanredni student. Studijski smjer: ... banka je dodijelila nagradu u kategoriji Ideja Xica, u kojoj su se natjecali studenti u.

fakultet tehni ˇckih nauka, novi sad, 27.vi 2018. - Fakultet Tehnickih ...

29 јун 2018 ... a. čvrstoću pri zatezanju betonske kocke pri starosti od 28 dana ... industrijska revolucija; Bauhaus; Zaha Hadid________________________.

vodič za upis na fakultet - edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet je osnovan 1993. godine pod prvobitnim nazivom. Defektološki fakultet, koji je 2004. godine promijenjen u prikladniji, ...

fakultet elektrotehnike i računarstva fakultet strojarstva i brodogradnje

PREDUVJETI ZA UPIS SU POLOŽENI SLJEDEĆI. PREDMETI NA DRŽAVNOJ MATURI: • Hrvatski jezik – osnovna ili viša razina. • Matematika – viša razina.

Fakultet za pomorstvo Kotor www.fzpkotor.com - Pomorski fakultet ...

bavi se pola vijeka obrazovanjem pomoraca. ... Fakultetu se obrazuju i druga zanimanja pomorske ... agencije za ukrcaj pomoraca, koje pomažu pomorcima.

TEHNOLOŠKI FAKULTET I MEDICINSKI FAKULTET Suzana Jukić ...

Uloge omega-3 i omega-6 polinezasićenih masnih kiselina . ... profile i nuspojave, koji se mogu razlikovati od lijeka do lijeka (21). Iako pacijenti izražavaju ... 80, 81) koristili su kapsule koje su bile identičnog izgleda i okusa. Prema tome, rizik ...

Sport iZdravlje Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Fakultet fizičkog ...

vaspitanja, od velike je koristi i važnosti za mladog čovjeka (Findak, 2002). ORGINALNI ... Kolateralni epikondilits je entenzopatija često zvani teniski lakat. ... U fazi jedan mi provodimo mirovanje, hladne obloge ledom tri puta po 20 min.

priručnik kvalitete - Pravni fakultet u Osijeku - Pravni fakultet Osijek

8 pro 2014 ... ANALIZA USPJEŠNOSTI POLAGANJA ISPITA . ... Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek. Skraćeni naziv Fakulteta ... analizira rezultate rada i poduzima mjere za unaprjeđivanje rada u okviru katedre,.

Pravni fakultet Osijek IZVJEŠTAJ O AUDITU - Pravni fakultet u Osijeku

27 lip 2017 ... referada knjižnica s čitaonicom, dvorane, kabineti) i Stjepana Radića ... http://www.pravos.unios.hr/images/knjiznica-istrazivanje-prostor-ffos.pdf.

samoanaliza - Pravni fakultet u Osijeku - Pravni fakultet Osijek

Komentirajte stanje studentskog standarda na vašem visokom učilištu (prema ... CARNet i studentskoj iskaznici – iksici te o studentskom centru i mogućnostima ...

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru - Medicinski fakultet Mostar

30 ruj 2019 ... dr. Dorijan Radančević. V I. 3. Rendgenski uređaji za posebnu namjenu doc. dr. sc. Miro Miljko doc. dr. Vedran Markotić dr. sc. Vilma Kosović.

PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU IZVEDBENI ... - Pravni fakultet Osijek

PRAVO UPRAVNOG POSTUPKA I VRŠENJA JAVNIH OVLASTI. 07.12.2018. ... USTAV SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA, Pan liber, Osijek, 1994.

4. WEB - Filozofski fakultet

11 pro 2019 ... 2019. godine, Odsjek za filozofilu, broj: 02-04/108-1 od 6. 12. 2019. godine ... Mediii i teorija zaviere - Umberto Eco: Nulti broj. 5. Stendhal i ...