HCK Puče moj II. - ARS CELEBRANDI

Ja izvedoh tebe iz Egipta † potopivši Faraona u more Crveno, * a ti mene predade glavarima svećeničkim. Puče moj... Ja pred tobom otvorih more, * a ti otvori ...

HCK Puče moj II. - ARS CELEBRANDI - Srodni dokumenti

HCK Puče moj II. - ARS CELEBRANDI

Ja izvedoh tebe iz Egipta † potopivši Faraona u more Crveno, * a ti mene predade glavarima svećeničkim. Puče moj... Ja pred tobom otvorih more, * a ti otvori ...

View/Open - Repositorio PUCE

(King Leoric). Ataque cuerpo a cuerpo. Rey de los esqueletos, utiliza magia negra para ... Cuál es tu estrategia preferida (build):. Todos atacar en una sóla.

po puce v desinić - Zagorje International

22 ruj 2018 ... predsjednika izabran Darko Varga, ... Ivan Štahan, Zlatko Varga, Silvia-Ana. Sviben, Hrvoje ... TOMO VARGA d.o.o. za trgovinu, proiz- vodnju i ...

601-786-kantual - ARS CELEBRANDI

hram je Božji naša duša, mi smo Božja slika. ... Sv. Vinko Paulski Pobjeda nova ... Slavimo Boga, Hrvatski katolički molitvenik i pjesmarica, Frankfurt/aM 1982.

Untitled - ARS CELEBRANDI

Do nebesa. A. Smolka. Harm: F Dugan. Svečano. 1. Do nebe - sa nek se ... tu sloboda zlatna blista; * tu se ori slavski glas: neka borba lomi grudi, * čvrsto stoji ...

Žan Gospodin je pastri moj Ps 23 - ARS CELEBRANDI

Gospodin je pastir moj. N: 1. Žan. Ant. P/N Go-spo-din je pa - stir moj, .. zla se ne bo - jim,. :: jer on je sa ... mnom. www www . VI. - . Ps 23 www. II U. P 1. Gospo.

Žrtvi uskrsnici - ARS CELEBRANDI

SVETOJ ŽRTVI USKRSNICI. (Uskrsna Posljednica za mješoviti zbor). M. Martinjak (2009.)........................

SV. KRŠEVANA, mučenika - ARS CELEBRANDI

Anđeo Gospodnji spašava one, koji se boje Gospodina. ili ... Anđeo Gospodnji svoj tabor podiže oko njegovih ... MOLITVA VJERNIKA omolimo se, braćo i sestre ...

obred pričesti - ARS CELEBRANDI

Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Svečani ...

bl. alojzije stepinac - ARS CELEBRANDI

Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Kriste. Gospodine Bože, Jaganjče Božji, Sine Očev. Koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe ...

Uzmite, jedite - ARS CELEBRANDI

Spasitelj reče to, njegova riječ bi dosta: Tijelo i sveta Krv u taj čas namah posta! Danas, kroz vjekove u Crkvi isto biva; međ nama sretni smo: imamo Krista živa!

isa posvete ulja - ARS CELEBRANDI

Za to se vrijeme izvodi ulazna pjesma. ... Učinit ću da ondje za Davida snaga izraste, * ... svetu krizmu pruži je biskupu i naglas kaže: Ulje za svetu Krizmu.

Žan Gospodin je pastir moj - ARS CELEBRANDI

Page 1... I. Žan... Go. £. spo.. - din.. - je. pa. stir.. - moj,.. zla. se. ne. bo.. -.. jim,.. jer. on. je. sa.. mnom ...

Svi kliknimo Kristu CHP - ARS CELEBRANDI

Svi kliknimo Kristu.... 1.Svi. 2.Svi. 3.Svi. kli kli kli. kni kni kni.. -. -. - mo mo mo.. -. -. -. Kri. Kri. Kri.. -. - stu stu, stu,.. - svi tom svi. kli vre mo.

Vazmeni hvalospjev - ARS CELEBRANDI

Vazmeni hvalospjev. Duži oblik. N. ek. us. kli. kne. sad. ne-. be. sko. mno. štvo.. An. đe-. la,. nek. us. kli. knu.. slu.

1. uvodni obredi - ARS CELEBRANDI

i propustom: i udarajući se u prsa, kažu: moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zatim nastave: zato molim blaženu Mariju vazda Djevicu, sve anđele i svete, ...

Blagoslovljen budi Bog - ARS CELEBRANDI

Katedralni zbor Sv. Stošije u Zadru. Žan Morović - MMV. Blagoslovljen budi Bog. Organ.. 1.Blago. 3.BlagoslovljenopresvetoSrce. 6.

Kao što košuta žudi - ARS CELEBRANDI

tekst: Ps 42 glazba: Slavko Topić. Kao što košuta žudi... Ka. Antifona.. o... - što.. ko.. šu... - ta- žu. di.... - za i.. zvor.

služba riječi - ARS CELEBRANDI

jerujem u jednoga Boga. Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga. I u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina ...

Ja se kajem, Novak - ARS CELEBRANDI

Ja se kajem. V. Novak. Hie. | |. 1. Ja se ka - jem, Bo-že mi-li, od sva-ko - ga grijeha mo-ga: mo-je sr - ce gor-ko cvili jer u vrijedih te - be Bo-ga. 2. Milosrđe tvoje ...

božićne pjesme - ARS CELEBRANDI

Radujte se narodi. HCK. Katedralni ... Sinak njegov, Dijete milo, za sve nas se porodilo. - na.. ... oj Pastiru svih pastira, k nam obrati se: dođosmo ...

sv. ivan bosco - ARS CELEBRANDI

i daj da Te ljubimo iznad svega te naš život postane himan Tvoje slave. ... koji je neiscrpno vrelo novog života. Koji živi. ... MOLITVA VJERNIKA raćo, slaveći ...

musicam sacram - ARS CELEBRANDI

b) Ovdje se pod imenom svete glazbe razumijeva: gregorijansko pjevanje, stara i nova sveta polifonija sa svojim raznim vrstama, sveta glazba za orgulje i druga.

sacrosanctum concilium - ARS CELEBRANDI

S pravom je svete napjeve veličalo i Sveto pismo i crkveni oci, a u novije su doba rimski biskupi počevši od sv. Pija X. potanje označili služeću ulogu svete ...

Zlatnih krila 4 gl. - ARS CELEBRANDI

Zlatnih krila. Cithara octochorda. Harm. fra dr. Izak Špralja..... 1.Zla. 2.Hva. tnih la,... -. - kri. Vi.... la šnji,... -. - an. Te.. đe bi..

Milosti je čas, Samardžić - ARS CELEBRANDI

Milosti je čas. A. K. Samardžić. Usp. Iz 58. EAI. 1. Kruh svoj s gladnim dije - li, tu -žna razve - se - li, bo-le-sna po ho - di, sljepca k cilju vo-di! -. Pripjev. Mi - lo-sti ...

Wojtila Krist na žalu - ARS CELEBRANDI

Ja sam siromašan čovjek, moje blago su: prednost tebi i srce čisto da idem s tobom. 3. Ti trebaš dlanove moje, moga srca ražaren plamen, i kaplje znoja ...

Prosti, moj Bože, Dalmacija - ARS CELEBRANDI

Prosti, moj Bože. Dalmacija. Harm: 1. Ocvirk. Umjereno. Pro-sti, moj Bo. Pripjev Prosti, moj Bo. -. - že, ka - jemse, pro že, mo-je sla - bo. - sti: - će,. : . 4 5. FA. TD.

Ti kriste, Kralj si vjekova - ARS CELEBRANDI

Ti, Kriste, Kralj si vjekova. XVII. st. Obr: Đ. Tomašić. Gipko. 1. Ti, Kri-ste, Kralj si vje - ko - va, ti vla-dar. M. M. -. 1. svi - ju na - ro - da ti sudac si je - din - ca - ti.

sedam pokorničkih psalama - ARS CELEBRANDI

Gospode, spase moj! Pomolimo se ospodine Bože, priznajem ti moj grijeh, propadam i ništa zdravog više nema na meni. Tebi moj vapaj nije sakriven i sve su ...

Stala plačuć, Novak - ARS CELEBRANDI

Stala plačuć tužna Mati prekir V. Novak. Pučki. Harm: V. Novak. EE. 1. Sta-la plačuć tu - Žna Ma-ti, gle-da - la je ka - ko pa - ti. Sin joj na križ uz - di- gnut. . AN.

3. Uskrsnu Isus doista OP - ARS CELEBRANDI

U ranu zoru uskrsnu, * u slavlju naš Otkupitelj. Aleluja ... 3. Kad sunca sinu prvi trak, * tad raspade se grijeha mrak. Aleluja ... 4. I anđeo nam navijesti * spasenja ...

CVJETNICA Muka po Mateju - ARS CELEBRANDI

Muka Gospodina našega Isusa Krista po Mateju. EVANĐELIST: U ono vrijeme, dođe Isus s učenicima u predio zvan Getsemani i kaže učenicima: ISUS: Sjednite ...

glagoljaško bogoslužje i pjevanje - ARS CELEBRANDI

rimskog ali s latinskim jezikom), a time i latinski liturgijski jezik i gregorijansko koralno pjevanje. Istočna je Crkva nije imala jedinstvenu upravu te su se razvili.

Zdravo tilo ZD zaleđe - ARS CELEBRANDI

Ti si vrutak od milosti, slatki Isuse, Ti nam prosti. 19. Sine Božji, nam se smiluj, sve grišnike Ti pomiluj. 20. Zdravo Trojstvo u jedinstvu, zdrav' Isuse u božanstvu.

Cherubini Kraljice neba CHP - ARS CELEBRANDI

Allegro moderato. Luigi Cherubini. © Žan Morović. Zadar, MMV. Kraljice neba. S. A. T. B..... f. Kra. lji. - ce.. - ne. ba,.... -. p. Kra.

CO Poslan bi anđel Gabrijel - ARS CELEBRANDI

Poslan bi anđel Gabrijel. Cithara octochorda. Harm: A. Klobučar. Umjereno. Hola tjel ret. 1. Po - slan bi an - đel Ga. 2. Kad Ma- ri - jiondo - od Bo-ga po-ni - zno ...

Cjelivat ću, Gospodine, Sučić - ARS CELEBRANDI

Cje -li - vat ću, Go spo - di - ne, sve - te ra - ne tvo - je, da. 1. iz - lije - čiš o pre - mno-ge. r a - ne du -še mo - je! 2. Cjelivat ću, Gospodine, rane ruku tvojih.

Blago siromasima duhom - ARS CELEBRANDI

Blago siromasima duhom. Otpjevni psalam Četvrte nedjelje kroz godinu (A). Ps 146. Dejan Bubalo.. Bla. Otpjev... go.... - si... ro.

mise u adventu i korizmi - ARS CELEBRANDI

Gospodine smiluj se. 127. Misa u Došašću i Korizmi - XVII. GK - Š. Marović ... Org.... Prvi put I. KOR, drugi put II. KOR. Go.. spo. - di.

HCK Kraljice neba – Dugan - ARS CELEBRANDI

Kraljice neba, raduj se. HCK. Harm. F. Dugan..... 4.Mo. 3.Us. 2.Jer. 1.Kra.. lji kog kr. -. - ce si snu li,....... -. -. - ne do ka mo..

Dođi Duše presveti - ARS CELEBRANDI

Dođi, Oče ubogih, djelitelju dara svih, dođi, srca svjetlosti. 3. Tješitelju tako blag, ti nebeski Goste drag, pun miline, hlade tih. 4. Umornima odmore, u vrućini ...

četvrta euharistijska molitva - ARS CELEBRANDI

Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave. Hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Hosana u visini. U ...

Vallinger Padaj s neba - ARS CELEBRANDI

... sa nebeskim četama, pjevajte mu, usta moja, koji je nad zvijezdama! Sve što bješe i sve što je, sve je puno slave tvoje, sve te diči i slavi, Oče vječne Ljubavi!

devetnica u čast sv. šimunu - ARS CELEBRANDI

DEVETNICA. U ČAST. SV. ... O, PROROČE, PRAVEDNIČE pučka pjesma u čast sv. Šime, Zadar... 1.O,. 2.Ti. 4.Ti. 3.Tu ... Don Josip Lenkić - Žan Morović.

Tužaljke Jeremije proroka - ARS CELEBRANDI

da nas ostaviš za mnoge dane? Vrati nas k sebi, Gospodine, obratit ćemo se, * obnovi dane naše kao što nekoć bijahu. Il' nas hoćeš sasvim zabaciti * i na nas ...

4. Gospodin slavno uskrsnu OP - ARS CELEBRANDI

Gospodin slavno uskrsnu. Cithara octochorda. Harm: F. Dugan. Žan Morović - 2009...... 1.Go spo....... - din. - slav.... no.

pjesmarica - ARS CELEBRANDI - Zadarska nadbiskupija

Odzivam se Isuse, jer ti mene ljubiš, jer ti mene žudiš: Ave Jesu! oj Isuse, Raskriljujem Tebi ruke, da se sjetiš svoga križa, svoje muke. Moj Isuse, otvaram Ti usta ...

Zdravo Tilo Istra CHP - ARS CELEBRANDI

Zdravo Tijelo Isusovo, od Djevice porođeno. 3. Zdravo Tijelo Isusovo, za nas na križ pribijeno. 4. Zdravo Tijelo Isusovo, mrtvo u grob sahranjeno. 5. Zdravo Tijelo ...

Topić – Kao što košuta žudi - ARS CELEBRANDI

Kao što košuta žudi. Pripjev. S. Topić. Ka - o što ko - šu - ta žu d i za i. - zvor vo. - dom, myth wwwwwwwwww. Jun ta - ko du - šamo. - če - zne, Bo - že, za.

pivajmo braćo kršćani - ARS CELEBRANDI

PIVAJMO BRAĆO KRŠĆANI. (Pučki napjev iz Velog Varoša - Split). Zapis: Šime Marović.... 2.Tko. 3.Slu. 4.Ne. 1.Pi. Solo Tenor.. vaj že šaj moj.

Galetić – Kušajte i vidite - ARS CELEBRANDI

4 3. Ps 34 ho01. P. 1. Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,. 2. Veličajte sa mnom Go-spodina,. 3. U njega gledajte i razve - seli - te se,. 4. Anđeo Gospodnji.

Bartolić Samo je u Bogu mir Ps 62 - ARS CELEBRANDI

Samo je u Bogu mir. M. Bartolić... Sa.. mo... - je.. u. Bo... gu.. - mir,. du. šo.. - mo. ja... -... £.......

Samo je Bog mir, dušo moja - ARS CELEBRANDI

Samo on je moja. 1. Samo je u Bogu mir,. 2. Samo je u Bogu mir,. 3. U Boga je spasenje mo. U nj se, narode, uzdaj u. Psalam 62,2-3.6-9 du du je sva hrid hrid. 5.

druga euharistijska molitva - ARS CELEBRANDI

Uzme kruh i, držeći ga malo iznad oltara nastavi: ad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i ... prinosimo ti, Gospodine, kruh života i ...

5. Pjevaj hvale, Magdaleno OP - ARS CELEBRANDI

Svršila se krvna žrtva, * Krist pobijedi svijeta grijeh; * obnovi nam carstva mrtva, * pade pakla bijes i smijeh. Zdravo ... 3. Svim uskrsnu život duše, * usta Gospod, ...

Marović Ja sam uskrsnuće i život - ARS CELEBRANDI

Ja sam uskrsnuće i život. Žan Morović. Zadar - MMVIII................. T. I. T. II. Bar. B...... Ja. sam. u. skr.. - snu.

Taclik Dođi, Duše Presveti - ARS CELEBRANDI

Dodi, Duše Presveti. R. Taclik. 1700. ' Do-di, | Du - še | Pre-sve sa ne - ba ... Dođi, oče ubogih, * djelitelju dara svih, dođi, srca svjetlosti. 3. Tješitelju tako blag, * ti ...

Haydn Darove kruha i vina - ARS CELEBRANDI

Žan Morović. Zadar - MMVIII. Michael Haydn. Darove kruha i vina.... 1.Da. 2.Plo.. ro do..... -. - ve ve. -. - kru po...... ha lja.

uharistijski kongres - ARS CELEBRANDI - Zadarska nadbiskupija

sveta misa na kojoj nedjeljom i blagdanima, a i radnim danima rado sudjelujemo. ... Jednostavni, ali pomno razrađeni dijelovi ovoga znaka tvore skladnu i jasnu ...