Elaborat zaštite okoliša - Sisačko-moslavačka županija

28 stu 2018 ... prikazana kao ŽC3209 što ukazuje na to da aplikacija HAKmap nije ažurirana u skladu s Odlukom o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/17, ...

Elaborat zaštite okoliša - Sisačko-moslavačka županija - Srodni dokumenti

Elaborat zaštite okoliša - Sisačko-moslavačka županija

28 stu 2018 ... prikazana kao ŽC3209 što ukazuje na to da aplikacija HAKmap nije ažurirana u skladu s Odlukom o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/17, ...

Plan zaštite od požara Sisačko - Sisačko-moslavačka županija

Odlagališta otpada, plin, nafta. Zaštićene ... Ako na mjesto događaja izađe JVP Sisak, JVP Kutina ili JVP Petrinja gdje vatrogasnu ... MOSLAVINA PLIN, Kutina.

Elaborat zaštite okoliša - Varaždinska županija

Češka smrčkovica. EN. Verpa conica. Prstasta smrčkovica. VU. Izvori: Katalog informacija Državnog zavoda za zaštitu prirode, Botanički važna područja ...

Elaborat zaštite okoliša - Zadarska županija

Elaborat zaštite okoliša za zahvat – podizanje nasada maslina na području Benkovca (k.o. Biljane Donje i k.o. ... Gnojidba stajskim gnojem obavlja se svake 3.

Elaborat zaštite okoliša - Osječko-baranjska županija

Zeleno polje – cestovni most) u gradu Osijeku Hrvatske vode i Grad Osijek, pristupile su ... PJEŠAČKI /BICIKLISTIČKI/PRIJELAZ IZVAN RAZINE. MOST ...

Elaborat zaštite okoliša - Krapinsko-zagorska županija

6 lip 2019 ... pratense L., livadna režuha Cardamine pratensis L., metiljeva trava Lysimachia nummularia L., rožac ljepkasti Cerastium fontanum Baumg.

Plan razvoja socijalnih usluga Sisačko - Sisačko-moslavačka županija

Umrli. Prirodno kretanje. Vitalni indeks. Ukupno na 1000 stanovnika. Ukupno ... Grad Petrinja ima ustrojenu posebnu upravnu jedinicu za rad na socijalnim ...

Izvješće o tržištu nekretnina Sisačko ... - Sisačko-moslavačka županija

20 ožu 2019 ... PZ – poljoprivredno zemljište. 13. ŠZ – šumsko ... Prosječne cijene u JLS prema vrsti nekretnina u 2018. godini (kn/m2). 33. Usporedba prema ...

Elaborat zaštite okoliša Kamp „Adria Paradiese ... - Zadarska županija

zahvat: Kamp „Adria Paradiese“ na k.č. br. ... Položaj zahvata- Kamp ADRIA -PARADIESE u Općini Povljana otok Pag. Izvor: ... mobilne kućice/glamping šatori.

Dodatak I - Sisačko-moslavačka županija

[email protected] MOBITEL. TELEFAKS 01/3442-998. LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM. MJESTO. Sisak. BROJ POŠTE 44 000. ULICA I BROJ Božidara ...

prelošćica - Sisačko-moslavačka županija

praćenje vodostaja i prognoze tendencije vodostaja rizik nastanaka poplave sveden je na najmanju moguću mjeru. Utjecaji tijekom korištenja zahvata.

Untitled - Sisačko-moslavačka županija

pismohranu i drugu dokumentaciju te opremu i sredstva za rad Ureda državne uprave u. Sisačko-moslavačkoj županiji (dalje u tekstu: Ured). Članak 2.

Upute za prijavitelje - Sisačko-moslavačka županija

donacije proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu ... natječaja (izdaje: Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji), ili preslika.

republika hrvatska - Sisačko-moslavačka županija

25 lis 2019 ... 25. listopada 2019. godine i traje 8 dana od dana objave. ... 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci, uz obvezni ... 44000 Sisak, s naznakom: „ Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje,.

Sisačko-moslavačka županija - Povjerenik za informiranje

Grad Sisak zakone i propise objavljuje s obzirom na djelokrug rada posebnih ... o javnim uslugama, kao ni pripadajući obrasci, zahtjevi, izjave, potvrde i sl. su ...

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA ...

7 sij 2020 ... ... 5/12, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon ) i članka 72. Statuta Srednje škole Viktorovac, Srednja škola Viktorovac.

IZVOD IZ ZAPISNIKA - Sisačko-moslavačka županija

28 stu 2019 ... namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji,.

sisačko - moslavačka županija (044) - Zeleni telefon

Petrinja, Ivana Gundulića 2. INSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U SMŽ. 044 550 203. 044 524 144 www.smz.hr. PRIVREDA d.o.o. www.privreda-petrinja.hr.

Greda Sunjska - Sisačko-moslavačka županija

24 tra 2019 ... postavio Hrvatski sabor kulture. Tamburaški sastav KUD-a „Seljačka sloga“ Greda Sunjska ocijenjen je najvišim ocjenama od strane selektora ...

plana gospodarenja otpadom - Sisačko-moslavačka županija

odlagalište (Sisak) sanirano i na njemu se sanitarno odlaže otpad zajedničkim ulaganjima sredstava jedinica ... Od navedenih tvrtki u Sisačko-moslavačkoj županiji svoje pogone imaju CE-ZA-R d.o.o., C.I.A.K.. d.o.o.. 3.6. ... Auto kuća Cindrić.

Konačna rang lista - Sisačko-moslavačka županija

18 sij 2017 ... SŠ - 375 Ličina. Lucija. Sisak Caprag. 55,66. 78. SŠ - 463 Žugaj. Zrinka. Petrinja. 55,65. 79. SŠ - 542 Rađenovid. Valentino. Komogovina. 55,4.

18.03.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

18 ožu 2019 ... 26. 3.2.4 ...... Prostorni plan Općine Trnovec Bartolovečki . ... 6) Stari mlin na vodotoku „Jezerčica“ moguće je urediti u turističkoj i/ili edukacijskoj.

Prelog ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA - Ministarstvo zaštite okoliša

pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Podbrest - Prelog nalazi se na popisu ... Ulazni podaci za analizu preuzeti su od DHMZ-a koji je izradio projekcije ...

09.05.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

od kote Sjeverne vezne ceste i to bez podrumljenja; udaljenost objekta ... HAK. Interaktivna karta. Dostupno na https://map.hak.hr. Pristupljeno: ožujak, 2019. 9.

Elaborat zaštite okoliša za zahvat - Ministarstvo zaštite okoliša

NOSITELJ ZAHVATA: BERMES d.o.o., Zagorska 14, 10294 Donja Pušća ... ugostiteljsko – turističke namjene (hotel, pansion, prenoćište, rastoran, kamp i sl.) ...

27.02.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

25 velj 2019 ... žičare Sljeme sa izgradnjim nove donje postaje nije potrebno ... na zatvoreno eksploatacijsko polje kamenoloma s ostacima Paintball centra.

18.12.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

18 pro 2018 ... zmax (najveća visina dizanja perjanice mješavine vode) = 7,99 m ... Godišnje u Hvaru prosječno 28 dana puše vjetar jačine 6 Bofora ili ... Klimatske promjene za T2m i oborinu u DHMZ RegCM simulacijama ... Starčine, Maslinica, Zelenikovac, Duboka, Gnjurkonice, Vrboska, Jelsa Svirče, Jelsa Pitve, Sv.

27.09.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

27 ruj 2018 ... Sanacija odlagališta komunalnog otpada Kik, Općina Lovinac u. Ličko-senjskoj županiji ... Rijeka Ričica je lokalna erozijska baza za sve vode i.

16.08.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

3 kol 2019 ... Dogradnja čvora Dugopolje na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik: ... Analiza utjecaja klimatskih promjena provedena u nastavku odnosi se ...

16.09.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

16 ruj 2019 ... kombiniranog pristupa, u nastavku je dan izračun efektivnog ... udaljenosti 300 m od obale u zoni ulaska podmorskog ispusta duljine ... HAK. Interaktivna karta. Dostupno na https://map.hak.hr. Pristupljeno: 11.07.2019. 10.

23.11.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

13 stu 2018 ... 10 Izvođenje priključka prometnice uz nasip Save na JYSK, Mc Donalds i ... Izvorište Zapruđe smješteno je između Save i Avenije Dubrovnik, ...

11.09.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

11 ruj 2019 ... Istočno od EL-TO Zagreb nalaze se Dom sportova i ... 9 Odluka o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka (Službeni glasnik Grada ... za 2018. godinu izvješća ispitnih laboratorija. ... Mjerna postaja „Prilaz baruna Filipovića“ smještena je na krovu Doma zdravlja Zagreb.

25.03.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

25 ožu 2019 ... MANDIĆA ISPOD PRUGE OSIJEK-ZAGREB I NOVE INTRAZONSKE. CESTE S ... Prosječna temperatura zraka, prema izvršenim mjerenjima za razdoblje od 1993. ... Maksimalna trenutna (sekundna) izmjerena brzina vjetra.

14.02.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

10 sij 2019 ... nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, sukladno Prilogu II. ... Tomislavovog doma na zapadu do hotela Snježna kraljica na istoku, ...

republika hrvatska sisačko-moslavačka županija grad petrinja ...

19 stu 2019 ... Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava. IV. POREZ NA POTROŠNJU. Članak 4. Porez na ...

republika hrvatska sisačko – moslavačka županija grad sisak ...

29 svi 2019 ... Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta, obrazloženje. 3. ... zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje.

elaborat zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

Dobra voda, Adica. 3073. R-708 sakralni. 11. VUKOVAR. Kapela sv. Roka, (u sklopu kompleksa Eltz),. Županijska 2. Županijska 2. 1790 k.o. Vukovar Z-787.

ELABORAT zaštite okoliša [PDF] - Ministarstvo zaštite okoliša

HR2000891 Jezero Njivice na Krku i HR3000029 Obala između rta Šilo i ... 75 Izvor podataka: BIOPORTAL - Web portal Informacijskog sustava zaštite prirode ... problem pristajanja broda kao i manju sigurnost sustava sigurnosnih kamera na.

sisačko područje - Ministarstvo zaštite okoliša

9 pro 2019 ... RN 2018/031-2 ... od najbogatijih područja u Hrvatskoj obzirom na faunu vodozemaca i gmazova (Hrvatska ... Sezona gniježđenja traje od veljače do srpnja. ... nakon kiše, radi čega je životni ciklus ove žabe sinkroniziran s razdobljem padalina, ... je korišten elektroagregat snage 7,5 kW s mogućnošću lova ...

Elaborat zaštite okoliša - AWS

Ovlaštenik: Promo eko d.o.o., D. Cesarića 34, 31000 Osijek ... Površine podova, zidova i stropova te bazeni, biti će izvedeni od materijala koji se lako čiste i peru ...

Elaborat zaštite okoliša

Na pokosima potoka se predviđa hidrosjetva do visine obala. Trasa reguliranog vodotoka projektirana je tako da što je više moguće prati postojeće korito,.

program zaštite okoliša sisačko-moslavačke županije 2018.

2013. 2014. 2015. 2016. DOSELJENI. ODSELJENI. ŽIVOROĐENI. UMRLI ... Grad Kutina - Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša obavlja ...

Elaborat zaštite okoliša - Moslavina d.o.o.

poboljšanje vodnokomunalne infrastukture aglomeracije Kutina. Zahvat obuhvaća ... Radićeve ulice koji stanuju u blizini auto-ceste. ... Na samom podnožju Crkvene ulice stoljetni je park divljeg kestena na Trgu kralja Tomislava, a na njegovoj ...

program zaštite okoliša sisačko-moslavačke županije 2018. – 2021 ...

MLIN I PEKARE d.o.o. ... Mala hidroelektrana Fajerov – mlin na ... za informiranje i uspostaviti katalog informacija, kroz koje je javnosti omogućeno pravo na ...

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA POSTUPAK OCJENE O ...

16 lis 2018 ... Tvornica cementa „Istra cement“ Pula. - Tvornica vapna „ITV“ Most Raša. Usklađenost zahvata s Prostornim planom uređenja Grada Pule.

Podturen ELABORAT ZA - Ministarstvo zaštite okoliša

Međimurske vode d.o.o.. Lokacija: Međimurska županija. Dokument br: 14124.4/16/EZO. Revizija: 0. Zahvat: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O POTREBI ...

26 Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim ... 57 Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07) i propisi koji uređuju zaštitu ...

Elaborat zaštite okoliša - Dubrovačko-neretvanska

... i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrt ... bila pod utjecajem epizoda El Niño niti La Niña (WMO statement on the status of ...

Elaborat zaštite okoliša PPO Lješnjak d.o.o. - Osječko-baranjska ...

posjeći i povaditi, a prije same sadnje lijeske će se obaviti priprema terena koja će obuhvaćati podrivanje, meliorativnu gnojidbu, gnojidbu stajskim gnojem ...

naziv dokumenta / ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA SPREMNIKE ...

20 srp 2016 ... VEZIVA U TVORNICI KNAUF INSULATION D.O.O., NOVI MAROF ... repromaterijala za brikete, Termika d.o.o., Varaždinska 140, Novi Marof.

elaborat zaštite okoliša za rekonstrukciju strojarnice he gojak

Obzirom da se radi o rekonstrukciji strojarnici HE Gojak, što je navedeno pod točkom. 2.2. Hidroelektrane Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ...

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA Uređaj za pročišćavanje otpadnih ...

27 pro 2019 ... ... vretenci libele, vodencvjetovi, uholaže, bogomoljke, žohari, rovci, ... pozitivnom trendu temperature zraka dali su ljetni trendovi, a porastu ...

naziv dokumenta / ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O ...

13 ožu 2019 ... UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT: PRIVOĐENJE EKSPLOATACIJI ... uvjetima u kojima divljač boravi, riječ je o brdskom lovištu u kojemu ...

Elaborat Gornji Karin - Ministarstvo zaštite okoliša

Grad Obrovac planira na području naselja Gornji Karin izgradnju novog groblja. Navedeni ... Karta opasnosti od poplava, po vjerojatnosti poplavljivanja3.

elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene

Izgradnja bazenskog kompleksa „Aquapark Zelina“, eksploatacija ... Sjedište: Trg Ante Starčevića 12, 10 380 Sveti Ivan Zelina ... KG" - Optisonic 6300, te.

Elaborat zaštite okoliša za izgradnju farme svinja - Ministarstvo ...

4 velj 2019 ... Predviđen je iskop oko 352.072 m3 mulja u sraslom stanju. Sva količina ... kolonije, često zajedno sa crnom čigrom. ... većem dijelu svijeta.

elaborat zaštite okoliša sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih ...

na okoliš, a za koje je nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uredbe o procjeni ... Separatna rešetka ugrađena prije izlaza vode iz biorotora;. 9. ... te penjačice i povijuše: šparoga (Asparagus acutifolius), tetivika (Smilax aspera), bršljan.

Elaborat zaštite okoliša Farme muznih krava Orlovnjak d.o.o.

Najčešći gmazovi lokacije zahvata i njene okolice su slijepić (Anguis fragilis) i bjelouška (Natrix natrix). Šire područje lokacije zahvata nastanjuju slijedeće vrste ...

Elaborat zaštite okoliša: Podizanje voćnjaka kestena i američkih ...

Sadnja voćnjaka kestena. Optimalna sadnja je jesenska, dakle tijekom jeseni. Potrebni materijali i oprema: - 1 kg fungicida Captan ili Dithane ili Bavistin 200 ml.

elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja ...

2 sij 2019 ... 40. Slika 2.2.1. Vodno tijelo površinskih voda CSRN0004_004, Kupa . ... Smješteno je od naselja Jamnica Pisarovinska na sjeveru do rijeke Kupe na jugu, te potoka. Kravarščica i ... Vodostaj je viši krajem mjeseca svibnja ili ...