Naziv kolegija MEĐUNARODNO PRAVO – MIRNO RJEŠAVANJE ...

MEĐUNARODNO PRAVO – MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA I PRAVO. ORUŽANIH SUKOBA. Nastavnici. Prof. dr. sc. Maja Seršić. Prof. dr. sc. Davor Lapaš.

Naziv kolegija MEĐUNARODNO PRAVO – MIRNO RJEŠAVANJE ... - Srodni dokumenti

Naziv kolegija MEĐUNARODNO PRAVO – MIRNO RJEŠAVANJE ...

MEĐUNARODNO PRAVO – MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA I PRAVO. ORUŽANIH SUKOBA. Nastavnici. Prof. dr. sc. Maja Seršić. Prof. dr. sc. Davor Lapaš.

Naziv kolegija MEĐUNARODNO PRAVO – IZVORI, SUBJEKTI ...

1. Cilj predmeta Međunarodno javno pravo – izvori, subjekti je upoznati studente sa sustavom izvora međunarodnog prava te položajem i ulogom države, ali i ...

Naziv kolegija NASLJEDNO PRAVO Nastavnici Prof. dr. sc. Igor ...

Nastavnici. Prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana. Josipović, doc. dr. sc. Romana Matanovac. Vučković. Status kolegija. (semestar i redoviti ili fakultativni).

Naziv kolegija OBVEZNO PRAVO Nastavnici Prof. dr. sc. Petar ...

OBVEZNO PRAVO. Nastavnici. Prof. dr. sc. Petar Klarić, Prof.dr.sc. Marko. Baretić, Izv. prof.dr.sc. Saša Nikšić. Status kolegija. (semestar i redoviti ili fakultativni).

Naziv kolegija: Slovački jezik (za neslovakiste) Nositelj kolegija: prof ...

Naziv kolegija: Slovački jezik (za neslovakiste). Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Dubravka Sesar / Mgr. Martin Machata. Izvođač kolegija: Ivana Čagalj, znanstvena ...

Naziv kolegija Tehnička fizika Kod kolegija Studijski program ... - APTF

Primorac Z, Batista J: Mehanika, zbirka zadataka. Tomislav Petković: Zadaci iz fizike, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu,. Element, Zagreb, 2011. Dopunska ...

Naziv kolegija Kemija 1 Kod kolegija FT111 Studijski ... - APTF

Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb. 1988 (i sva kasnija izdanja) – odabrana poglavlja. D. A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, ...

Naziv kolegija Povijest medicine Kod kolegija Studijski program ...

Povijest medicine. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. Integrirani sveučilišni studij, medicina. Godina. Studija. IV. ECTS vrijednost boda: 1. Semestar. VII.

Naziv kolegija Elementi strojeva Kod kolegija FT124 ... - APTF

Elementi strojeva. Kod ... znanja kako bi u praksi mogao prepoznati elemente strojeva i sklopova ... Karl-Heinz Decker: ELEMENTI STROJEVA, GOLDEN.

Naziv kolegija Medicinska fizika i biofizika Kod kolegija Studijski ...

[email protected] Ciljevi kolegija: Ciljevi ovog kolegija su: Upoznavanje sosnovnim konceptima fizike i njihove primjene na biološke sustave. Stjecanje znanja i ...

Naziv kolegija Mikrobiologija Kod kolegija Studijski program Ciklus ...

Nastava predmeta Mikrobiologija sastoji se od 20 tematskih jedinica ... Zagreb, 2013. 2. Praktikum iz medicinske ... Jawetz, Melnick i Adelberg "Medicinska mikrobiologija”, 1. hrvatsko ... Naslov: Medicinska parazitologija: helminti. Kratki opis: ...

Naziv kolegija Medicinska kemija i biokemija Kod kolegija Studijski ...

L. Stryer, J. Berg i J. Tymoczko, BIOKEMIJA, Školska knjiga,. 2013. (prijevod VI izdanja na hrvatski jezik).. 2. Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija ...

Naziv kolegija Anatomija Kod kolegija Studijski program Ciklus ...

Sustavna anatomija: obilježja organa, njihova opskrba krvlju i inervacija. Prema ovom ... Naslov: Topografska anatomija trbušne šupljine I. Kratki opis: Regiones ...

Naziv kolegija Ginekološko - porodnički staž Kod kolegija Studijski ...

izv. prof. dr.sc. Vajdana Tomić, dr.med. Kontakt sati/konzultacije: Po dogovoru. ... Naklada Ljevak, 2001. Đelmiš J i sur. Fetalna medicina i opstetricija. Zagreb.

Naziv kolegija Temelji neuroznanosti Kod kolegija Studijski program ...

Temelji neuroznanosti. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. Integrirani sveučilišni studij, medicina. Godina. Studija. II. ECTS vrijednost boda: 8,5. Semestar.

Naziv kolegija Kemija II Kod kolegija Studijski program ... - APTF

Rotacija oko dvostruke veze, cis-trans izomerija. Elektrofilna adicija na alkene. Markovnikovljevo pravilo. Konjugirani nezasićeni sustavi. Radikalske adicije.

Naziv kolegija POSLOVANJE BANAKA Status kolegija Obvezatan ...

Investicijsko bankarstvo. Grupiranje kvalitativnih i kvantitativnih statističkih podataka o bankarstvu (HNB,. ECB, WB). Poslovne knjige i izvješća banke prema ...

Naziv kolegija Medicinska psihologija Kod kolegija Studijski ...

Psihološka medicina; GOLDEN M, Zagreb, 1999. Dopunska literatura: Havelka i sur. Zdravstvena psihologija, NAKLADA SLAP, 1997. Gregurek R, Psihološka ...

Naziv kolegija Organska poljoprivreda i standardi Kod kolegija ...

Naziv kolegija. Organska poljoprivreda i standardi. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. II ciklus smjer Bilinogojstvo. Godina. Studija. II. ECTS vrijednost boda:.

Naziv kolegija Ginekologija i opstetricija Kod kolegija Studijski ...

1. Đelmiš J, Orešković S. i sur.: Fetalna medicina i opstetricija. Medicinska naklada, Zagreb, 2014. 2. Kuvačić I, Kurjak A, Đelmiš J. i sur. Porodništvo. Medicinska.

Naziv kolegija INFEKTOLOGIJA Kod kolegija Studijski program ...

usmena pitanja. Obvezna literatura: 1. Begovac J, Božinović D, Lisić M, Baršić B, Schoenwakld S, ured. Infektologija. Zagreb: Profil, 2006. 2. Kalenić S, ured.

Naziv kolegija Ginekologija i opstetricija Kod kolegija ... - SUM

Ginekologija i opstetricija. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. Integrirani sveučilišni studij, medicina. Godina. Studija. V. ECTS vrijednost boda: 18. Semestar.

Naziv studija Preddiplomski studij sociologije Naziv kolegija ... - UniZd

1 ožu 2019 ... Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo (odabrana poglavlja). Giddens, A. (2007). Sociologija. Zagreb: Nakladni zavod Globus, ...

Teme završnih radova iz kolegija Međunarodno trgovinsko ... - EFOS

Međunarodno trgovinsko poslovanje ak. god. 2018./2019. Mentor: izv. prof. dr. sc. Anita Freimann. 1. Motivi i izazovi moderne međunarodne trgovine.

MEĐUNARODNO PRAVO MORA

19 stu 2018 ... Opišite ciljeve i strukturu Konvencije UN-a o pravu mora iz 1982. godine. II. UNUTARNJE MORSKE VODE. 1. Pojam unutarnjih morskih voda ...

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

Međunarodno statusno pravo. Sticanje pravne i poslovne sposobnosti, odnosno njena ograničenja, kao i starateljstvo. Prestanak pravne i poslovne sposobnosti ...

Međunarodno javno pravo

Međunarodno javno pravo. Ispitna pitanja za I kolokvijum. 1. Termin i pojam međunarodnog javnog prava. 2. Nastanak i razvoj međunarodnog javnog prava. 3.

Međunarodno privatno pravo - NPR

Međunarodno privatno pravo. – Zbirka unutarnjih, europskih i međunarodnih propisa. Autori: Davor Babić i Christa Jessel Holst str. 1621, 2011 (Narodne novine ...

20. Pravo odbrane i međunarodno pravo u sistemu nauka odbrane

Позитивно право, које се примењује у систему наука одбране: право одбране, ме- ђународно хуманитарно и међународно кривично право, као важеће ...

SUVERENOST. MEĐUNARODNO I DRŽAVNO PRAVO

DUALIZAM I MONIZAM. ❑ odnos državnih pr. poredaka i međunarodnog pr. poretka a) dualisti – različiti poredci b) monisti – jedan makroporedak i.

međunarodno javno pravo - Apeiron

Odnosi između subjekata međunarodnog prava. Položaj entiteta od značaja za međunarodno pravo. Međunarodni odnosi i međunarodna zajednica. Treći svijet ...

DOKTRINA PRAVEDNOG RATA I MEĐUNARODNO PRAVO

MP 2-3, 2007 – Doktrina pravednog rata i međunarodno pravo. (str. 243-265) posvećenom milosrđu. Da bi rat bio pravedan Sveti Toma Akvinski navodi.

MEĐUNARODNO PRAVO I SVEMIRSKI TURIZAM 1. UVOD

Svemirski turizam predstavlja relativno novi oblik turizma koji se počeo razvijati tek prije desetak godina. Premda su ljudske aktivnosti u svemiru započele već ...

39 Maja Stanivuković, „Srpsko međunarodno privatno pravo u ...

Srpsko međunarodno privatno pravo u vremenu tranzicije: promenjen značaj.. - 45 -. Bivši savezni Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih.

pravičnost i međunarodno pravo u razgraničenjima morskih prostora

Ključne riječi: pravda, pravičnost, pravo; pravična načela; pravič- nost infra legem, praeter legem, contra legem; sudačko odlučivanje ex aequo et bono; sudac u ...

davor krapac, međunarodno kazneno procesno pravo

M. Bonaćić: Davor Krapac, Medunarodno kazneno procesno pravo: oris postupka pred medunarodnim... Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), ...

Europsko međunarodno privatno pravo - Pravni fakultet

15. Ciljevi kolegija. 1. Izučavanjem predmeta Europsko međunarodno privatno pravo - posebni dio: ugovorni i deliktni statut doktorandi trebaju steći opća znanja.

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO Prof.dr Stanković Sanja ...

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO. Prof.dr Stanković Sanja. Ispitna pitanja. 1. Privatnopravni odnosi sa elementom inostranosti i načini njihovog korištenja – ...

Migracije i međunarodno pravo ljudskih prava - Beogradski centar ...

MIGRACIJE I MEĐUNARODNO PRAVO LJUDSKIH PRAVA xiii a) Nediskriminacija u zdravstvenoj zaštiti i jednaka primena na migrante. 282 b) Zaštita prava na ...

Međunarodno pravo ljudskih prava: izvori, mehanizmi i relevantnost

Ustavom. - Međunarodno pravo: potvrđeni (ratifikovani) ugovori i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava. - Integrisanost u domaćem pravnom poretku.

Prekršajno pravo Ime nositelja kolegija Prof. dr. sc. Davor ...

Predmet Prekršajno pravo studente uvodi u materiju prekršajnog materijalnog i procesnog prava. Riječ je o pravnom području koje je u suvremenom društvu ...

Naziv kolegija JAVNI DUG I UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM ...

JAVNI DUG I UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM. Nastavnici. Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Šimović. Status kolegija. (semestar i redoviti ili fakultativni). III semestar, redovni.

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Vjerojatnost i statistika ...

Funkcija distribucija vjerojatnosti. 2 2. Očekivanje, varijanca i standardna devijacija diskretne slučajne varijable. 9. 2 2. Diskretna uniformna distribucija. 10.

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Osnove statistike 1.6 ...

Ponavljanje: distribucije frekvencije i histogram. 10. Ponavljanje : regresijska i korelacijska analiza. Vremenski nizovi - pojam. Individualni indeksi (bazni i ...

Naziv kolegija Socijalna medicina i zdravstveni menadžment Kod ...

Naziv kolegija. Socijalna medicina i zdravstveni menadžment. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. Integrirani sveučilišni studij, medicina. Godina. Studija. V.

NASTAVNI MATERIJAL Naziv kolegija: LIKOVNO GRAFIČKA ...

gospodarske promjene, tehnika, materijali, religija i mitovi, običaji, znanost…mogu ... Primjer: Kefren, skulptura, Giza, 4. dinastija, oko 2500. pr. Kr. Kamen diorit,.

Naziv kolegija: Umjetnost romanike Nastavnici: Nositelj: dr. sc. Ana ...

Normandija i Engleska: prema gotici (križno-rebrasti svod i dematerijalizacija ziđa). 7. Kolokvij. 8. Povratak skulpture monumentalnih razmjera, rana romanika ...

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Mehanika fluida 1.6 ...

Znanja stečena na kolegiju Mehanika fluida studenti će trebati aktivno koristiti kod ... Mehanika fluida - odabrana poglavlja, primjeri i zadaci, FSB Zagreb, 2002.

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija FIZIKA 1.6. Semestar 1 ...

atoma ; načelo neodređenosti. 3 2. -objasniti Planckov zakon zračenja crnog tijela. -opisati ogib elektrona na kristalima i de Broglievu ideju o valnoj prirodi ...

Kod i naziv kolegija Nastavnik/nastavnica Suradnik/suradnica (s ...

Studomat/stranice e-učenja. Ostale važne činjenice vezane uz kolegij. Dodatna pojašnjenja: Pohađanje nastave je obavezno. Tolerira se 30% izostanaka ...

Naziv kolegija FINANCIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA Nastavnici ...

FINANCIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA. Nastavnici. Prof.dr.sc. Alen Stojanović, doc.dr.sc. Jakša Krišto. Status kolegija. (semestar i redoviti ili fakultativni).

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Ekonomska matematika ...

Ekonomska matematika 1.6. Semestar. 1. 1.2. ... Zagreb, 1993. 2. M. Ilijašević, Ž. Pauše: Riješeni primjeri i zadaci iz vjerojatnosti i statistike, Zagrebt, 1990.

Diplomski studij arheologije Naziv kolegija: Počeci simbolike i ...

Naziv kolegija: Počeci simbolike i umjetnosti. Nositelj/izvođač: dr. sc. Ivor Karavanić, red. prof. ECTS: 5. Jezik: hrvatski. Trajanje: jedan semestar, 3. semestar ...

Naziv kolegija DRUŠTVA KAPITALA Nastavnici Akademik prof. dr ...

Društvo s ograničenom odgovornošću: pojam, osnivanje, društveni ugovor, prava i ... studenti pišu seminarski rad kojim se provjerava njihova sposobnost izrade ...

NASTAVNI MATERIJAL naziv kolegija: GRAFIČKI DIZAJN 3 nositelj ...

naziv studija: Diplomski studij - smjer Dizajn grafičkih proizvoda ... i kolumni koje se može prerađivati pomoću pravila algebre matrice. Koriste se za.

Naziv kolegija MEDICINSKA BIOLOGIJA - Medicinski fakultet Mostar

stvaranje energije, stanični ciklus, stanično signaliranje i biologije tumora) ... Frakcioniranje stanica, stanična kultura, razdvajanje stanica centrifugiranjem.

Naziv kolegija DRUŠTVA OSOBA Nastavnici Akademik prof. dr. sc ...

DRUŠTVA OSOBA. Nastavnici. Akademik prof. dr. sc. Jakša Barbić. Prof. dr. sc. Zoran Parać. Prof. dr. sc. Siniša Petrović. Prof. dr. sc. Petar Miladin. Prof. dr. sc.

Naziv kolegija KRIMINALISTIKA Nastavnici Prof.dr.sc. Duško Modly ...

Kriminalistika, knjiga l. Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb. - Modly, D. (2010). Očevid. MUP, Zagreb. - Pavliček, J. (2013). Kriminalistički intervju.

2. godina NAZIV KOLEGIJA: Ekonomija rimske rustične vile ... - UniZd

NAZIV KOLEGIJA: Ekonomija rimske rustične vile. ODJEL. Odjel za arheologiju – Sveučilište u Zadru. STUDIJ. Poslijediplomski znanstveni studij “Arheologija ...

Naziv kolegija: Češka književnost XX. stoljeća ECTS-bodovi: 5 Jezik ...

Uvjeti: položen ispit iz Češke književnosti do kraja XIX. stoljeća. Ispit: usmeni ... Karpatský, D. (1975): «Češka književnost», u: Povijest svjetske književnosti, knj.