O ŠIRENJU VRSTE ARTEMISIA VERLOTIORUM LAMOTTE U ...

Gimnazija “Marko Marulić”, Split). Primljeno 4. 11. 1997. Azijska pridošlica Artemisia verlotiorum, poznata iz više europskih zemalja, u Hrvatskoj je zabilježena ...

O ŠIRENJU VRSTE ARTEMISIA VERLOTIORUM LAMOTTE U ... - Srodni dokumenti

O ŠIRENJU VRSTE ARTEMISIA VERLOTIORUM LAMOTTE U ...

Gimnazija “Marko Marulić”, Split). Primljeno 4. 11. 1997. Azijska pridošlica Artemisia verlotiorum, poznata iz više europskih zemalja, u Hrvatskoj je zabilježena ...

Cipresso di S.M di Gesù - Artemisia

18 gen 2009 ... pirnici, quagghie ed altri uccelli segnalati dai naturalisti suoi contemporanei, oppure, più semplicemente ha visto passare pecore, capre e ...

O SIRILU I SIRENJU

jamo kiseline i sirilo. Manje se upotrebljava kiselina za dobivanje gruša, t. j. si rovog sira. S mliječnom kiselinom pri spontanom kiseljenju mlijeka -prave se.

ABRAŠICA COCA-COLA Artemisia abratanum ANGELIKA ali ...

ABRAŠICA COCA-COLA. Artemisia abratanum. ANGELIKA ali ... PELIN. Artemisia absinthium. PETERŠILJ: PETERŠILJ - KODRASTI. Petroselinum crispum ssp.

Kemijski sastav eteričnih ulja biljke Artemisia vulgaris dobivenih ...

recepta proizvodnje. Literatura. Alvarez-Castellanos, P.P., Pascual-Villalobos, M. J. (2003.): ... liquer “Pelinkovac”. Technologica acta.(4) 1; 27-32. Mucciarely, M.

10. Definicija i uloga impedancije pri širenju valova

Tako je impedancija Z definirana kao konstanta proporcionalnosti između pogonske sile koja se pronosi medijem i brzine koju kao rezultat te sile ima trenutno ...

pojava ranavirusa i potencijalna uloga riba u širenju ... - HGK

grgeč (Perca fluviatilis). - kalifornijska pastrmka (Oncorhynchus mykiss). • ESV. - som (Silurus glanis). • ECV. - cvergl (Ameiurus melas). - kanalski som (Ictalurus ...

Uloga poklisara u širenju teritorija Dubrovačke Republike na zaleđe ...

disertacije je vrednovanje značenja poklisara u proširenju teritorija Republike na zaleđe. Ona je taj primarni vanjskopolitički cilj nastojala realizirati mirnim, ...

Iskustva provedbe i primjeri dobre prakse u širenju socijalnih usluga ...

ULAGANJE U BUDUĆNOST ... socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Repu- blike Hrvatske. Projektni tim ... udruge za pružanje nove socijalne usluge i kroz.

Invazivne vrste akvarijskih/terarijskih živali in ... - Tujerodne vrste

prisotne v določenih segmentih hobija. Osredotočila sva se predvsem na ribe, akvarijske in ribniške rastline, vključeni pa so tudi nekateri plazilci, nevretenčarji, ...

08.06.2019. SEME ŽITARICA Naziv vrste Latinski naziv vrste Sorta ...

8 јун 2019 ... Vučji trn. Hipophae rhamnoides. Oblepiha organski. Evropska unija. 3.000. 18. 13307RS1800z01rs. Žuta malina. Rubus idaeus. Yellow King.

VRSTE NASTAVE Vrste nastave klasificiramo prema razlicitim ...

Razredna nastava - organizacijski oblik nastave u nizim razredima os- novne škole u kojima jedan ucitelj izvodi vecinu nastavnih sadrzaja. Dopunska nastava ...

Vrste vijaka

Whitworthovi cijevni navoji označavaju se slovom R ispred dimenzije nazivnog promjera, npr. ... materijalu uzeti iz tablica odgovarajuće dopušteno napre zanje.

VRSTE PRETRAGA

kvantitativna aglutinacija po Wrightu. ▫ kvalitativni Brucelloslide test (Rose Bengal antigen). • test aglutinacije s antigenima Yersinia enterocolitica O3 i O9.

INVAZIVNE VRSTE

26 lis 2011 ... (Azija→ J. Amerika, Japan, Europa, neki pacifički otoci). - Unesen radi kontrole populacije zmija otrovnica, prešao na glodavce i ptice ...

Vrste tužbi

materijalno subjektivno pravo ili ovlašćenje. Podnošenjem tužbe sudu ... 2 Aleksandar Jakšić, Građansko procesno pravo, Beograd, 2013, str.289-290. 3Čl.187 ...

VRSTE TVARI

Bakar i sumpor su reaktanti, a bakrov sulfid produkt kemijske reakcije. • Svojstva bakrova sulfida bitno se razlikuju od svojstava reaktanata, bakra i sumpora.

Autohtone vrste

životinja. ○ Rasprostranjenost pojedinih životinjskih vrsta pokazuje određene oblike. ○ Tako razlikujemo različite tipove rasprostranjenosti. ○ Jedna podjela.

Vrste zikra

Zikra ima tri vrste: Jutarnji i večernji zikr, opći zikr i posebni zikr. 1. Jutarnji i večernji zikr. Vrijeme zikra: Vrijeme jutarnjeg zikra: od pojave zore do izlaska sunca.

WS Vrste teza

odgovoriti na pitanje “Zašto afirmirati/negirati tezu?”. Planske teze su one u kojima osim odgovora na pitanje “Zašto?”, afirmacija mora pokazati i “Kako afirmirati ...

Vrste mjerenja

1 mm = 0.001 m. Sustavi i jedinice za površinu. 1 čhv = 1,896 m x 1,896 m = 3,596 652 m2. 1 j (katastarsko jutro) = 40 hv x 40 hv = 1600 čhv. 1 j = 5754, 643 m2.

7b - Vrste - Taxonomija

Област прекограничног промета и трговине заштићеним врстама дивље ... Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених ...

VRSTE JEDARA

U 16.st. veliki su jedrenjaci imali po dva križna jedra, jedno iznad drugoga na pramčanom i na glavnom jarbolu: debljaču (na glavnom jarbolu) i košnjaču (na ...

Vrste sil - Arnes

sila igle na blago;. Ploskovne sile: sila roke na žogo, sila žoge na roko, sila podplata na tla, sila kolesa na podlago. Sile, ki delujejo na daljavo: gravitacijska sila.

Vrste racunala

Napaja se akumulatorom ili baterijama (nekoliko sati samostalnog rada). • Može razmjenjivati podatke s drugim računalima. • Uz priključak dodatnih sklopova ...

VRSTE ZGLOBOVA

KUGLASTI ZGLOB između lopatice i nadlaktice. KUTNI ZGLOB između nadlaktice i lakatne kosti. JAJOLIKI ZGLOB između kostiju prsta. SEDLASTI ZGLOB.

VRSTE INFLACIJE

Rast troškova proizvodnje. Rast cene automobila. Page 5. Inflaciona spirala. QP. AS. AS'. AS''. AD. AD'. AD''. E. P. E'. P'=1.03P. Realna proizvodnja. Cene. E''.

VRSTE RIJEČI

PUNOZNAČNE /LEKSIČKE RIJEČI – imaju gramatičko i leksičko značenje. IMENICE (NOMINE) – imenuju bića, stvari i pojave. ZAMJENICE (PRONOMINE) ...

VRSTE BESEDIL

Večina predstavitev oseb vsebuje vse tri načine: opis in oznako osebe ter ... Naprave navadno opisujemo objektivno – to pa pomeni, da si jih moramo ... Včasih pa so naprave predstavljeno subjektivno (oris), tj. sporočevalec izraža tudi svoje.

vrste projekata

Mjerilo: 1:500(velike zgrade), 1:200 ili 1:100 (male zgrade). ▻. Sadrţaj: ▻ tlocrti svih etaţa (osim tlocrta temelja i krovišta),. ▻ karakteristični presjeci (obavezno ...

Vrste i svojstva karata

mapa (jedini naziv za kartu do 15.st.) • zemljopisna karta ili zemljovid (Hrvatska i Slovenija). • geografska karta. • Plan je kartografski prikaz u najkrupnijem.

Vrste i oblici molitve

zar će naviještati vjernost tvoju?" 11Slušaj, o Jahve, i smiluj se meni;. Jahve, budi mi na pomoć! 12Okrenuo si moj plač u igranje, skinuo kostrijet s mene.

Rasprostranjenost vrste u arealu

Stenovalentne vrste. – Pripadaju samo ... Unutar areala postoji mjesto gdje vrsta ne živi. • Zavisno o ... Raseljavanje je proces u kojemu se jedna vrsta sa svoga ...

X. SPECIJACIJA I KONCEPTI VRSTE

✶Filogenetski – u fokusu je vrsta kao proizvod istorije evolutivne divergencije. ✶Biološki – u fokusu je proces kojim vrste nastaju i budući status populacija ...

tujerodne vrste - UP FAMNIT

nutrije, ki jih lahko opazujemo v Škocjanskem zatoku v Kopru in se mimoidočih prav nič ne bojijo. Druge vrste pa nam že od vsega začetka delajo preglavice: le ...

Invazivne biljne vrste

biljke zbog njezine dekorativnosti ili velike medonosnosti, a nenamjerno širenje je primjerice širenje sjemena invazivne vrste sa sjemenom drugih vrsta kao što ...

ZABORAVLJENE VRSTE POVRĆA

U kućnim povrtnjacima uglavnom susrećemo uobičajene povrtne vrste, no postoje ... rep), A. aureantus, A. hypochondriacus su amaranta vrste koje se koriste kao povrće. A. ... su prikladna toplija mjesta, no dobro podnosi i svjetliju sjenu.

Vrste financiranja - EFOS

14 pro 2015 ... a) Zlatno bilančno pravilo u užem smislu. Dugotrajnu imovinu, ali ne i stalnu kratkotrajnu imovinu, treba financirati iz dugoročnih izvora.

11. Vrste EMP s obzirom na elektromotor

Intermitencija ε jednaka je omjeru trajanja opterećenja tp (uključujući kratkotrajni zalet i zaustavljanje) i trajanja ciklusa tc, te se daje obično u postotcima:.

Vrste riječi - Artrea

Prijedlog k pretvara se u ka ispred riječi koje počinju slovom k ili g. Prijedlog s pretvara se u sa ispred riječi koje počinju slovom s, z, š, , ps ili ks. Riječi: blizu ...

vrste peludi drve?

peludi koja kod osjetljivih osoba može izazvati simptome ... Pelud se uzorkovala na četiri mjerne postaje: Osijek, ... kalendara i prognoza su od osobitog značaja ...

1. Vrste povreda zuba su: a. b.

f) Prve pomoći u bolničkim uslovima g) Evaluacije. 22. ... PRVA POMOĆ KOD POVREDA LICA I VILICA NA MESTU POVREĐIVANJA MOŽE. BITI: (NABROJATI ...

Vrste javnih prihoda

Vrste javnih prihoda. 1. Fiskaliteti: porezi ... Alkabala‐ porez na promet u Španiji (sredina 14.v). • Kristijan ... i stagflacija i deficiti budžeta dovedu do rasta poreza.

Filmske vrste i rodovi

Slabinac, Borisu Senkeru, Milivoju Solaru i Željani Vučini s Odsjeka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta.[1] Među dragim prijateljima i kolegama ...

1_sastav i vrste čelika

OTPORNOST PREMA KOROZIJI i podnošenju visokih temperatura. KEMIJSKI SASTAV ČELIKA. UTJECAJ LEGIRAJUĆIH ELEMENATA NA ČELIK. 3/10 ...

Vrste otpadnih voda

Vrste otpadnih voda kućanske potrošne. f k l industrijske fekalne onečišćene industrijske. (tehnološke) onečišćene uvjetno čiste. (tehnološke) od kiše oborinske.

Vrste riječi - Artmedia

Prijedlog k pretvara se u ka ispred riječi koje počinju slovom k ili g. Prijedlog s pretvara se u sa ispred riječi koje počinju slovom s, z, š, , ps ili ks. Riječi: blizu ...

Invazivne tuje vrste

tuje vrste. Invazivne vrste so velika in hitro razraščajoča se grožnja za avtohtono biotsko raznovrstnost v Evropi. Rastline in živali, ki zaidejo v nove, neznane ...

vrste mnogokuta - Repozitorij PMF-a

Takoder cemo spomenuti manje poznati tetivni i tangencijalni cetverokut. Do- kazat cemo brojna njihova svojstva od kojih je najzanimljiviji Japanski teorem o ...

domače lesne vrste - CPI

javor, gorski jelša, črna jesen ... ima javor rebraš. Pri nekaterih vrstah javorja opazujemo teksturo ptičjih oči. Takšen javor imenujemo javor ptičar. Les se dobro ...

VRSTE ORGANIZACIJSKIH STRUKTURA

vertikalna koordinacija i hijerarhije predstavljaju tek dio organizacijske stvarnosti. Sikavica pak nudi podjelu tipova organizacijskih struktura u tri skupine:.

vrste franšize - Fransiza.hr

Pri franšizi distribucije proizvoda, primatelj franšize obično prodaje proizvod koji je proizveden od ... Primjer za ovu vrstu franšize nalazimo u autoradionicama ...

1. Pojam i vrste simulacija - EFOS

simulacije. ▫ Objasniti pojam simulacijskog modeliranja i korake simulacijskog procesa. ▫ Navesti vrste simulacijskih modela. ▫ Navesti vrste metoda koje se ...

O INSTRUMENTALU JEDNINE IMENICA VRSTE I

Jezik, 44, Sanda Ham, O instrumentalu jednine imenica vrste i svojih suvremenika (Šenoe, Kovačića, Gjalskoga, Kozarca, Kumičića, Kršnjavoga,. Tordinca .

Introducirane vrste sisavaca u Europi.pdf

AFRIKA ▻. (7). AZIJA ▻. (11) ... Njemačku,. ▫ 70 do 100 životinja., (5 lok.) ▫ Parkovne populacije, ... čiji broj se popeo na 38 u. 1978., od tada broj životinja polako.

PROBLEM VRSTE I SUVREMENA BIOLOGIJA

16 pro 2015 ... Charles Darwin i realizam. 13. 1.2.2.2. ... iz trinaestog poglavlja Darwinovog djela Postanak vrsta: ... U navedenom slučaju tvrdnja “Charles.

12.6. vrste uzoraka u pedagoskom istrazivanju

Uzorak istraţivanja = konačan deo osnovnog skupa, koji ... Jedinice koje ulaze u uzorak ne mogu biti bilo koje jedinice ... Prigodni: uzorak koji je istraživaču pri.

ARBITRAŽA – POJAM, KARAKTERISTIKE I VRSTE

Ad hoc i institucionalne. Otvorene i zatvorene. Unutrašnja i međunarodna. Član 3. ZA: Međunarodna arbitraža, u smislu ovog zakona, je ona arbitraža koja za.

POJAM I VRSTE PRAVNIH NORMI

2. NORME U UŽEM SMISLU. ❑ pravna norma u užem smislu a) propis (zapovijed učiniti ili propustiti) b) pogodbena struktura c) opći i apstraktan sadržaj ...

67 UKRASNE VRSTE S MOGUĆOM UPOTREBOM U ...

Ključne riječi: mediteransko okruženje, ukrasne biljke, oblikovanje, izbor vrsta. UVOD. U posljednjih pedeset godina, zahvaljujući ubrzanoj urbanizaciji, gradovi.