Pavić Željko djelatnost izvan Zavoda.pdf - Leksikografski zavod ...

Željko Pavić, znanstveni savjetnik. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Frankopanska 26. HR-10000 Zagreb. 1. Životopisni podaci. Roen sam 16.7.1962. u ...

Pavić Željko djelatnost izvan Zavoda.pdf - Leksikografski zavod ... - Srodni dokumenti

Pavić Željko djelatnost izvan Zavoda.pdf - Leksikografski zavod ...

Željko Pavić, znanstveni savjetnik. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Frankopanska 26. HR-10000 Zagreb. 1. Životopisni podaci. Roen sam 16.7.1962. u ...

Pavić Željko bibliografija.pdf - Leksikografski zavod Miroslav

Željko Pavić. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Frankopanska 26. HR-10000 Zagreb. Bibliografija. 1. Simpoziji i znanstveni skupovi (izbor). 1989: Zagreb ...

Dr. sc. Željko Pavić Leksikografski zavod Miroslav Krleža ...

Željko Pavić. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Frankopanska 26. HR-10000 Zagreb. Bibliografija. 1. Simpoziji i znanstveni skupovi (izbor). 1989: Zagreb ...

izv. prof. dr. sc. Željko Pavić

Željko Pavić. Katedra za sociologiju, FFOS. Predavanje će se održati u četvrtak, 31. siječnja 2019. godine s početkom u 18 sati u prostoriji 54 (2. kat) Filozofskog ...

Tipovi jedinica lokalne samouprave Željko Pavić*

imati poseban pravni status u sustavu lokalne samouprave ili ne. * Dr. sc. Željko Pavić, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. HRVA. TSK. A. JA. VN.

NEW MEDIA AND SOCIAL PERCEPTION OF SCIENCE Željko Pavić ...

Željko Pavić, Antun Šundalić. Department of Cultural Studies, Faculty of Economics, Josip Juraj Strossmayer University, Osijek, Croatia. Abstract. The public has ...

Zeljko Pavić: Od antičkog do globalnog grada Anamarija Musa *

Zeljko Pavić: Od antičkog do globalnog grada. (Pravni fakultet u Zagrebu, 2001.) Anamarija Musa *. Prikaz. Godine 2001. u izdanju Pravnog fakulteta u Zagrebu ...

Kratice - Leksikografski zavod Miroslav

Slobodni Teritorij Trsta subvarijanta (u botanici) svezak, sveti sveučilišni svjetski školski štokavski šumarski talijanski tehnički tehnološki tekstilni temperatura str.

cvrčak? - Leksikografski zavod Miroslav

Što je buča, a što buća; u kojem su odnosu tikva i bundeva? Pravi termini, kao dio ... Uz dodatan podatak о zoološkoj porodici kojoj te dvije vrste. 191 ... Benešić buča C. pepo: (bundeva, misirača, turkinja...) bundeva buča. Jakić-. Hurm.

enciklopedija i etimologija - Leksikografski zavod Miroslav

ističe da joj je predmet njihovo »značenje, uporaba, podrijetlo«. To je troje ono što о riječi ma valja znati kako bi se moglo smisleno razgovarati i razmišljati о ...

Mate Ujević - Leksikografski zavod Miroslav

Hugo, Jadnici, sv. V, 63-69. Gogolj, Djela I—VII; 70. Puškin, Izabrana djela III; 71. Racine, Pravdaši; 72. Lermontov, Izabrana djela II; 73. Longfelow, Hyjavati; 74.

demoni vlasti - Leksikografski zavod Miroslav

Roman Psi u trgovištu ima važno mjesto u književnom razvoju Ivana Aralice; objavljen je 1979. u renomiranoj biblioteci HIT zagrebačkog nakladnika »Znanje«, ...

Rasprave i članci - Leksikografski zavod Miroslav

u našu Enciklopediju, s obzirom na njen relativno skučeni okvir, ali zato nije manje interesantna. ... Nije jasno kako je to »planuo u rukama božice Demetre«.

filmski leksikon a ž - Leksikografski zavod Miroslav

... Maja Karšaj, Marija Kovačušić, Anica Skorin,. Dubravka Šalić, Olgica Zidanić. INFORMATIČKA OBRADBA. Zdravko Pondelak. DIZAJN. Goran Petercol.

LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA Zagreb ...

1.1 HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA. Planiraju se kontinuirana ažuriranja i nadopune postojećih članaka (oko 4500 članaka). Planira se pisanje i uređivanje novih ...

Leksikografski zavod Miroslav Krleža - RiTeh

U povodu obilježavanja 70. obljetnice osnutka, Leksikografski zavod Miroslav Krleža organizira međunarodni znanstveni skup Enciklopedika 2020 – dosezi i ...

CJENIK Interliber 2018. - Leksikografski zavod Miroslav

ATLASI. 1. HRVATSKI POVIJESNI ATLAS – NOVO. 304,00. -. 2. A CONCISE ATLAS OF THE REPUBLIC OF CROATIA. AND THE REPUBLIC OF BOSNIA AND.

standardno navođenje brojčanih podataka - Leksikografski zavod ...

Brojčani podatak koji se nalazi uz taj pojam (datum, brojnost, vrijed ... Za pisanje se brojeva osim brojki rabe i neki drugi, znakovi: prazna mjesta, neki od ... Dopušta se da se u engleskom govornom području, po tradiciji kao decimalni znak.

mirko dražen grmek - Leksikografski zavod Miroslav

najveća ostvarenja naše medicinske enciklopedistike kao što su Leksikon zdravlja (1936.),. Popularni medicinski leksikon (1954.), Medicinska enciklopedija ...

mjeriteljski pojmovi u gazofilaciju - Leksikografski zavod Miroslav

Arapske su brojke potpuno jednake današnjima. Rimske brojke, tj. latinična slova kao posebni znakovi brojeva, jednake su današnjemu našemu pisanju od ...

andrija mohorovičić u znanosti i vremenu - Leksikografski zavod ...

SAŽETAK. Andrija Mohorovičić (Volosko, 1857 - Zagreb, 1936) istaknuti je hrvatski znanstveni radnik na području meteorologije i seizmologije s kraja XIX.

Poziv na dostavu ponuda - Leksikografski zavod Miroslav

LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA. Zagreb, Frankopanska ul. 26. Temeljem članka 33. Statuta Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža i čl.

onomastika u hrvatskoj leksikografiji - Leksikografski zavod Miroslav ...

Dabrović 0prasi *dbbn>, *dbbrb (slov. deber: klanac, bjrus. dobr': provalija). Dàbar m naselje u Lici, 596 stan. // dàbarski prid.; Dàbranin m (Dàbrànka z) {mn.

Za nakladnika • Publisher: Leksikografski zavod Miroslav Krleža ...

ISSN 1846–6745. Za nakladnika • Publisher: Bruno Kragić. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb / The Miroslav Krleža Institute of. Lexicography, Zagreb.

Predgovor - Nogometni leksikon - Leksikografski zavod Miroslav

trofeje, i strani treneri koji su u svijetu nogometa priznati kao utjecajni učitelji ... Natuknice u Leksikonu imaju najstariji hrvatski klubovi te svi prvoligaši, sudionici.

о homonimiji u hrvatskom jeziku - Leksikografski zavod Miroslav

Malo je radova kojima je homonimija glavnom temom. Ovaj će članak pregledom triju radova tematski posvećenih leksičkoj homonimiji u hrvatskom jeziku ...

krležini autorski prilozi u enciklopedijama - Leksikografski zavod ...

enciklopedijskih članaka. U Kapetanićevoj bibliografiji Krležinih djela spominju se samo tekstovi: AUGUST1NČ1Ć, Antun; BROZ, Josip Tito;. ČERINA, Vladimir;.

život i djelo ivana goluba - Leksikografski zavod Miroslav

О prevođenju Križanićevih djela »Razgowori ob wladatelystwu«, Prevoditelj, 4( 1979.) 11-12, str. 43-44. Pronađen izgubljeni primjerak Križanićevih Asserta ...

Leksikografski zavod Miroslav Krleža 22. ožujka 2019. raspisao je ...

Leksikografski zavod Miroslav Krleža 22. ožujka 2019. raspisao je javni natječaj za izbor na leksikografsko radno mjesto višeg leksikografa u humanističkom ...

hrvatska početnica s latinsko-hrvatsko - Leksikografski zavod Miroslav

sadrži latinsko-hrvatsko-njemački rječnik, najopširnija je hrvatska početnica iz 18. stoljeća, a pojavljuje se između 1696. i 1771. kao priručna školska knjiga.

sto pedeset godina matice hrvatske - Leksikografski zavod Miroslav

pripovjedača (Pod gorom, Opanci dida Vidurine, Na veliki petak) i romanopisca (Raspeće,. Na ponorima, Direktor Križanić, Ognjište, Rascxjetana trešnja, San о ...

Leksikografski zavod Miroslav Krleža 31. svibnja 2019. raspisao je ...

Leksikografski zavod Miroslav Krleža 31. svibnja 2019. raspisao je javni natječaj za izbor na radno mjesto višeg stručnog savjetnika na pravnim poslovima (m/ž), ...

Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“ - Državni ured za Reviziju

izvještaja i poslovanja Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ (dalje u tekstu ... cijena proizvodnje pojedinih enciklopedija i leksikona, te razlika između cijene ... području Republike Hrvatske proveden je usklađivanjem podataka iz popisnih.

Nulti arak - Nogometni leksikon - Leksikografski zavod Miroslav

Zlatko Čičak. TEHNIČKI UREDNIK. Branka Komadina ... Otto Bobek, Branko Galeković, Zlatko Škorić, Zdeslav Vukas,. Hrvatski športski muzej, Zagrebački ...

Ovlaštenoj osobi Zavoda pripremiti sanita - Zavod za javno ...

Ovlaštenoj osobi Zavoda pripremiti sanitarnu knjižicu sa ... Uzimanje uzorka stolice za analizu;. Uzima se u ... pitkom vodom, sanitarna knjižica važi 6 mjeseci ...

Srećko Vuković, ravnatelj Zavoda - Hrvatski zavod za mirovinsko

Tu je dijelom uzrok i to što krediti, ovrhe i s time ste trenutačno suočeni. ... Iz toga se vidi da umirovljenici s malim mirovinama najčešće međutim najvažniji ...

22.12.2017. Program rada Zavoda za 2018. godinu - Zavod za javno ...

županije (pročišćeni tekst) broj: OA-I/IV-2012. od 14.03.2012. godine (u ... 85/06,105/06,77/07,111/07) i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN.

8.1.2015. Izvješće o radu Zavoda u 2014. godini - Zavod za javno ...

zdravstvene ustanove Krapinsko-zagorske županije (Opća bolnica Zabok, Spec. ... Mikrobiološki laboratorij tijekom 2014. godine je obavljao slijedeće pretrage:.

Leksikografski zavod Miroslav Krleža / The Miroslav Krleža ...

Leksikografski zavod Miroslav Krleža / The Miroslav Krleža Lexicographic Institute. Frankopanska 26, 10 000 Zagreb, Hrvatska / Croatia. Tel: 385 1 48 00 300, ...

OKOK 14 Pavic.indd

ti rizik od nastanka peptičkog ulkusa i komplikacija, odno- sno mogu se značajno ... (gastritis), a u konačnici ulkus. Djelovanje se ... Čaj od stolisnika. Margo.

76 - Pavić.indd - HRKS

Vježba s fiksiranom jednom nogom na spravi, a drugom nogom radimo fleksiju pri čemu se isteže stražnja loža. Vježbe fleksibilnosti izvode se sa zagrijanom ...

Professional Memo - Pavić

radnom mjestu u Mesnoj Industriji Pavić . 1. VOZAČ ... Skinuti isti obrazac sa web stranice www.pavic-livno.ba te popunjen i sa traženim dokumentima i kopijom.

nagradna igra - Pavić

POKLON BON SHOPPING CENTAR 100KM -. ADIS ĐONLAGIĆ. 5. POKLON BON ... POKLON PAKET PAVIĆ MESNI PROIZVODI -. IVICA PERIŠA. 11. POKLON ...

Fra Ivo Pavić, iscjeljitelj iz Šurkovca - Šurkovac

Župa Šurkovac pored Prijedora u posljed- njih nekoliko mjeseci postala je stjecište brojnih vjernika iz čitave Evrope koji u ovo mjesto dolaze zbog harizmatičnog.

Ivan Pavić - Sveučilište u Dubrovniku

organizacijama udruženog rada Dalmacije, Ekonomski fakultet Split, Split,. 1985. Buble, M., Goić, S., Pavić, I., Osnove stimulativnog plaćanja u poduzeću, ...

e-impulsom do boljeg sna - Pavić Plast

Tvrtka Pavić Plast d.o.o., Luke Ilića 14, 35250 Oriovac, OIB: 15938348517 provodi projekt pod nazivom "E-impulsom do boljeg sna" ukupne vrijednosti 730.567 ...

Filip Pavić - Repozitorij UNIZD

Ja, Filip Pavić, ovime izjavljujem da je moj završni rad pod naslovom Južnoitalska mat slikana keramika s geometrijskim ukrasom na području Liburnije rezultat ...

Prof. dr. sc. IVAN PAVIĆ - unizg

čio je rektor Pavić, zahvalivši se na uspješnoj suradnji mi ... Rektor Pavić posebno se zahvalio prorektorici ... MAJA PEJKOVIĆTKAĆANSKI. Mjesec dana nije me ...

Lana Pavić - Fakultet političkih znanosti

Lana Pavić. NAČELO HOSPITALITETA I PROBLEM. EUROPSKOG KOZMOPOLITIZMA. DOKTORSKI RAD. Mentori: Doc. dr. sc. Zrinka Božić Blanuša. Prof. dr.

Dr. med. Nenad Pavic - Kinderwunsch Basel: Fertilitas

N. Pavić. • Am 01.05.1952 in Belgrad/Serbien (damals Jugoslawien) geboren ... Privat: Seit 1996 verheiratet mit Eva Pavić-Bosshard – jeweils eine Tochter aus ...

preuzmite pdf brošuru proizvoda - Pavic Plast

kvalitetno i zdravo spavanje. Nužno je znati da ne ... Ovaj madrac nudi najbolji omjer cijene i kvalitete te je u svojem ... spužve ili termoaktivne pjene. Materijali ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Maja Pavić ...

Maja Pavić. MUTACIJE GENA BRAF I NRAS U BOLESNIKA S MELANOMOM KOŽE ČIJI SU. TKIVNI UZORCI ANALIZIRANI TIJEKOM 2017. I 2018. GODINE U ...

CURRICULUM VITAE Dr. med. Nenad Pavić • Born 01.05.1952 in ...

Dr. med. Nenad Pavić. • Born 01.05.1952 in ... Private: Since 1996 married to Eva Pavić-Bosshard – each has a daughter of a first marriage. • Hobbies: Reading ...

Joško Sindik Maja Pavić POVEZANOST OPĆIH RAZVOJNIH ...

Joško Sindik, Maja Pavić: Povezanost općih razvojnih kompetencija i fonološke svjesnosti… Život i škola, br. 22 (2/2009.), god. 55., str. od 62. do 77. 62.

PRIKAZ Iva Pavić Filozofski fakultet, Zagreb Hrvatska DOUGLAS ...

Filozofski fakultet, Zagreb. Hrvatska. DOUGLAS COUPLAND: MARSHALL MCLUHAN: NEMATE VI POJMA. O MOJEMU DJELU! Zagreb: Naklada Ljevak, 2012.

Gregov • Gržan • Mesar • Pavić UPRAVNI POSTUPAK 4 ... - Alka script

Gregov • Gržan • Mesar • Pavić. UPRAVNI POSTUPAK 4 udžbenik za 4. razred srednje strukovne škole zanimanje: upravna referentica / upravni referent ...

HoMonIMIjA kAo LeksIkogRAfskI PRobLeM

vima i priručnicima homonimi i homonimija različito određuju. Ruski lingvist krongauz homonimiju određuje ovako: „Homonimijom se naziva podudaranje forme ...

HRVATSKI LEKSIKOGRAFSKI VRHOVI

PRIKAZI. FLUMINENSIA, god. 28 (2016), br. 1, str. 229-275. HRVATSKI LEKSIKOGRAFSKI VRHOVI. VELIKI RJEČNIK HRVATSKOGA STANDARDNOG JEZIKA.

Katančićev leksikografski rad - FFOS-repozitorij

pružaju obilnu građu o etimologiji riječi, narodnim običajima i zakonitostima jezika. Ključne riječi: Matija Petar Katančić, Pravoslovnik, Etymologicon Illyricum, ...

Mocijska tvorba kao leksikografski problem

Pri izradbi abecedarija za opći rječnik hrvatskog jezika postavilo se pitanje ... Hrvatski enciklopedijski rječnik koncepcijski se razlikuje od navedenih rječnika. Za.