Službeni glasnik broj 03/2016 - Požeško-slavonska županija

Plamen d.o.o. Požega. 8. Zvečevo d.d. Požega. 9. Spin Valis d.d. Požega. 10. Kutjevo d.d. Požega. 11. Color emajl d.o.o. Požega. 12. Podravka Studenac Lipik.

Službeni glasnik broj 03/2016 - Požeško-slavonska županija - Srodni dokumenti

Službeni glasnik broj 03/2016 - Požeško-slavonska županija

Plamen d.o.o. Požega. 8. Zvečevo d.d. Požega. 9. Spin Valis d.d. Požega. 10. Kutjevo d.d. Požega. 11. Color emajl d.o.o. Požega. 12. Podravka Studenac Lipik.

Službeni glasnik broj 06/2019 - Požeško-slavonska županija

Broj 6 · Požega, 26. kolovoza 2019. godine. AKTI ŽUPANA ... UKUPNO "OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA" 4.243.113,21 ... lokalnog ambijenta. 4.

Službeni glasnik broj 01/2019 - Požeško-slavonska županija

Grad Zagreb, gradovi i općine obvezni su omogućiti provedbu preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na svome području ...

Službeni glasnik broj 03/2017 - Požeško-slavonska županija

mima. Broj korisnika koji su započeli ko ristiti uslugu prije sije čnja 201. 7 ... madraci, infuzomati, aspiratori...) 9 antid.madr,. 9 inv.kolica. 37 bol. kreveta,.

Službeni glasnik 01/2017 - Požeško-slavonska županija

OŠ Fra Kaje Adžića, Pleternica (12 PŠ) – 56/857. 566.016,00. 11. ... Marija Đukić, Mile Budaka 39, Pleternica,. 2. ... Danijel Rušitović, med.teh., imenuje se.

Glasnik br. 04/2007 - Požeško-slavonska županija

Lovačkom društvu "SOKOLOVAC" iz POŽEGE. 8. ... kuće. Prelazi preko puta i ide iznad šume. Brezik do obodnog kanala ispod Sloboštine kojim dolazi do ...

Glasnik br. 03/2005 - Požeško-slavonska županija

Požega i Velika u 2005. godini osigurava Požeško-slavonska županija ... stambene potrebe i radne funkcije (industrija, turizam, trgovina, usluge), ... asortimanima s naglaskom na prehrambene asortimane, zatim manji trgovački centar ALLES.

Glasnik br. 08/2013. - Požeško-slavonska županija

gradova - Kutjevo, Lipik, Pakrac, Pleternica i Požega, i 5 općina - Brestovac, Čaglin, Jakši ć, ... Opća županijska bolnica Požega u Požegi obavlja zdravstvenu, ...

Glasnik br. 08/2003 - Požeško-slavonska županija

Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Opće županijske bolnice Pakrac . ... na poslovima sakupljanja sekundarnog otpada radi pravna osoba “Metalko” d.o.o..

Glasnik br. 03/2009 - Požeško-slavonska županija

RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Lipik, Lipik. 11. RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Braće Radića“,. Pakrac. 12.

Glasnik br. 07/2005 - Požeško-slavonska županija

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Lipik, Lipik · Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske škole, Požega · Rješenje o ...

Glasnik br. 09/2010 - Požeško-slavonska županija

Josip Hajdinger, Požega, Jagodnjak 70 skom službenom glasniku», a primjenjuje se. 19. Vlado Kovačević, Požega, Jagodnjak 17 od 1. 10. 2010. godine. 20.

Glasnik br. 01/2005 - Požeško-slavonska županija

nazivom:Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik. Skraćeni naziv Bolnice je: BOLNICA LIPIK. Naziv Bolnice obvezatno se ističe na objektima u ...

Požeško - slavonska županija NACRT

Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora. ("Narodne novine" 117/2012) propisuju se granične vrijednosti ...

REPUBLIKAHRVATSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA ...

Grad Lipik. - Vinko Kasana, član. - Slobodan Katunar, zamjenik člana. - Veronika Prhal, zamjenica člana. 7. ... Lipik Glas d.o.o. Lipik. - Danijel Zadjelović, član.

Velički kamen d.o.o. - Požeško-slavonska županija

9 ožu 2016 ... VELIČKI KAMEN d.o.o.. Velika, Industrijska ulica 6. MB 2513960 OIB 40910558665. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA. POŽEGA. Telefoni: ...

bez zasnivanja radnog odnosa - Požeško-slavonska županija

testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti putem pisanog ... HZZ. - u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz te osobe nisu u.

Elaborat gospodarenja otpadom - Požeško-slavonska županija

Tomislav Božinović, mag.ing.aedif. Direktor: ... skladištenja otpada, naziv proizvođača otpada, te u ... Odlaganje počinje na prvoj etaži i puni se otpadom do.

Registar ugovora 2015. - Požeško-slavonska županija

2 sij 2015 ... zdravstvenu skrb. "Intermed". Matije Gupca 21,. Požega. 249,00 kn. 114. I. Aneks Ugovora o koncesiji. 29.06.2015. Goran Sarajlić, dr.med.spec.

Županijska razvojna strategija - Požeško-slavonska županija

3 ožu 2011 ... Županijska razvojna strategija. Požeško-slavonske županije za razdoblje 2011.-2013. Požega, ožujak 2011.g.

Republika Hrvatska Požeško-slavonska županija - Zdravi gradovi

Zlatni glas Zlatne doline-Kaptol, Cvjetići glazbe-Pleternica, Smotre folklora: LIDAS, Pleternica,. Dođi diko večeras na sijelo-Brestovac, Čuvajmo običaje ...

Službeni glasnik broj 3 - Virovitičko-podravska županija

Virovitica i Kaufland Hrvatska, Poslovna jedinica ... Nalaz se očitava u roku dva tjedna. Na posebno ... Početak detoksikacije (u ambulantama ili bolnicama).

Broj 4 • Požega, 17. ožujka 2007. godine - Požeško-slavonska ...

Lovačkom društvu "SOKOLOVAC" iz POŽEGE. 8. ... kuće. Prelazi preko puta i ide iznad šume. Brezik do obodnog kanala ispod Sloboštine kojim dolazi do ...

Broj 10 • Požega, 13. prosinca 2008. godine - Požeško-slavonska ...

4221 Uredska oprema i namještaj. 2.373.872, ... Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije ... Garnitura za sjedenje, 1 kom (trosjed, dvosjed, fotelja). 3.029, ...

Broj 4 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SEGET 16. rujna 2016. g ...

Prostornog plana uređenja Općine Seget,(„Službeni glasnik. Općine Seget“, br. 1/04) ... Prostorni plan uređenja Općine Seget utvrđuje uvjete za dugoročno ...

SLUŽBENi GLASNiK - Međimurska županija

13 srp 2007 ... OPĆiNA DONJi KRALJEVEC. AKTI OPĆINSKOG ... (“Narodne novine”, broj 99/99, 29/02 i 49/02 - pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: ... općinske uprave, mjesni odbor, pošta, ljekarna, ambulanta, osmogodišnja osnovna škola ...

službeni glasnik - Koprivničko-križevačka županija

23 tra 2019 ... o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i ... Odluka) utvrđuje se visina paušalnog poreza po krevetu ... Neto površina groba – parcela grobnog mjesta. ( groba), ... Za ustupanje prava korištenja grobnog mjesta i.

Službeni glasnik 5 - Virovitičko-podravska županija

škola i Učeničkog doma Virovitica za. 2013. godinu. 4. 2. ... 3. Petar Budimir ... PAN. IJE. R ed . br . Naziv radn og m jesta. P otreb n o stru čn o zn an je. Op is p.

Službeni glasnik - Virovitičko-podravska županija

Srednja škola Marka Marulića Slatina,. Gimnazija Petra Preradovića Virovitica,. Tehnička škola Virovitica, Industrijsko- obrtnička škola Virovitica, Strukovna škola.

Službeni glasnik 2 - Virovitičko-podravska županija

Statuta Gimnazije Petra Preradovića. Virovitica. 29. 6. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Statuta. Industrijsko - obrtničke škole. Virovitica. 29.

Službeni glasnik 6 - Virovitičko-podravska županija

Virovitica, 1. listopada 2013 godine. Broj 6 ... škola i Učeničkog doma Virovitica za ... u ios tali po rez i od iga ra n. a s reć u. 220.500,00. 200.000,00. 201.900,00.

Službeni glasnik BiH, broj 11/16 - ILO

c) tražitelj azila je stranac koji podnese zahtjev za azil o kojem nije donesena ... supsidijarnom ili privremenom zaštitom primjenjuje se Zakon o zaštiti ličnih ...

Službeni glasnik BiH, broj 32/15

"4.4 Tužilac ne smije ispoljavati bilo kakvu vjersku, političku, nacionalnu ili drugu pripadnost za vrijeme vršenja službenih dužnosti". (2) Dosadašnje tč. 4.4, 4.5 ...

Službeni glasnik BiH, broj 83/13

Službeni glasnik BiH, broj 83/13. Na osnovu člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), člana 19. stav 2. tačka a) Zakona o Agenciji ...

''Službeni glasnik BiH'', broj: 82/13 PRAVILNIK

(1) Zimska salama je proizvod od fino do srednje usitnjenog svinjskog mesa prve ... (1) Tirolska kobasica je proizvod od svinjskog i/ili goveđeg mesa, mesnog ...

„Službeni glasnik RS“ broj 31/2011

Prodaja akcija i udela ( neto prilivi ). 313. 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ¡kih sredstava. 314. 3. Ostali finansijski ...

''Službeni glasnik BiH'', broj:11/13 PRAVILNIK

(3) Ovaj Pravilnik primjenjuje se bez uticaja na druga specifična pravila kontrole ... tekstu: HACCP), zajedno s provođenjem dobre higijenske prakse, kako bi ...

REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA ... - Općina Jakšić

Požeško-slavonskoj županiji, Boško Obradović, Dario Pažin, Mario Glavaš, Ante Lovrić, ... općinski načelnik, Dinko Gurdon i Jagoda Kovačić – djelatnici Općine, ...

SPUO Županijske razvojne strategije PSŽ - Požeško-slavonska ...

mrijesnjaka (Ceratophyllo-Potamogetum crispi), mrijesnjak (Potamogetum crispi), raščika (Ceratophyllum demersum), vodeni žabljak (Ranunculus fluitans), ...

Grad Zadar - Službeni glasnik Zadarske županije - Zadarska županija

3 pro 2019 ... Čistoća d.o.o. je prvotno osnovana kao ustanova za održavanje javne čistoće grada Zadra. Ustanovu je osnovao Narodni odbor općine Zadar, ...

Službeni glasnik broj 06-2017 - Grad Vis

sidrišta Stončica, Rukavac, Veli Budikovac, Ravnik i Ruda zračni promet. • helidromi Šupurine i Plisko polje groblje Podselje sunčana elektrana Griževa Glavica.

„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13

o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu. 2018. ... studentima s prebivalištem na području Međimurske županije za studij u akademskoj godini ... odluke isplaćuje se jednokratna godišnja potpora.

„Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst

2 јун 2014 ... 1. Ceo elektrodistributivni konzum. Broj TS 110/x kV bez napona: 4 ... Oprema i materijal: Dance za kalorifer obezbeđeno od firme „Kirka Suri“.

„Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01 od 19.09.2001.g - izbori.ba

„Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01 od 19.09.2001.g. U skladu sa člankom II 1, člankom IV 1, 2 i 4a) i člankom V 1a) Ustava Bosne i Hercegovine i člankom V.

službeni glasnik broj 11-15 - Općina Semeljci

Najveći pritok rijeke Vuke je kanal I reda – Velika Osatina, kome pripada veći dio Općine. Semeljci. Pritoci Osatine na području Općine su kanali II reda: Veliki ...

službeni glasnik broj 3-18 - Općina Semeljci

30 ožu 2018 ... ... Koritni,Vrbici i Mrzoviću. 2. “Pavka” u Koritni i Semeljcima. 3. NTL u Semeljcima. 4. Slavonija - Bošković u Semeljcima, Koritni i Kešinci.

„Službeni glasnik BiH“, broj: 69/09 - Vanjskotrgovinska komora BiH

(2) Ponovna registracija vozila obavlja se za odjavljena vozila koja ispunjavaju ... (4) Odjava vozila zbog promjene podatka iz stava (3) ovog člana obavit će se ...

Službeni glasnik broj 7 - Općina Petlovac

31 pro 2015 ... prispjelog Predračuna broj 200160140097 od 01. 11. 2015. g. od Tvrtke „Emmezeta“ Osijek, o d o b r a v a se nabavka 20 drvenih stolica i 5 ...

Broj 6 «SLUŽBENI GLASNIK» - Općina Tešanj

Općinskog vijeća Tešanj (u daljem tekstu: Vijeće), ... izjavu na sjednici Vijeća čitanjem teksta izjave ... min. kota poda prizemlja iznosi 0,10 cm ili više iznad.

Službeni glasnik broj 05-2018 - Grad Vis

18 lip 2018 ... Ne usvaja se prigovor Damira Radice, Šetalište Viški boj 8, Vis, na ... ureda za katastar Vis, upisana kao poljoprivredno zemljište sukladno.

Službeni glasnik broj 15 - Grad Dubrovnik

10 pro 2019 ... kosilica motorna leđna FR 450 - 1, kosilica motorna MB 545T - 1, Kosilica ... Prozračivač travnjaka, Prskalica motorna SR 400-STIHL 340/420 -1, Prskalica ... Tomo. Krmek. Vinogradarska 4. Mokošica. Povjerenik. Mario. Katić.

Broj 23 - Strana 10 SLUŽBENI GLASNIK BRČKO DISTRIKTA BiH ...

30 lip 2017 ... Broj 23 - Strana 10. SLUŽBENI GLASNIK BRČKO DISTRIKTA BiH. Utorak, 18. juli 2017. god. Član 5. Manifestacija će biti realizovana u ...

„Službeni glasnik Splitsko- dalmatinske županije“, broj 11

13 lip 2019 ... TZ SINJ. 5.000,00. 14. "Drumsko ljeto 2019." Udruga "Podbablje portal, Kamenmost. 2.000,00. 15. "Cisko lito 2019." KUŠU "Cista Velika" 8.000, ...

Sluzbeni glasnik broj 5_2015.pdf - Grad Mostar

Јуришић Антонија - Мостар. 12. Лугоња Зденко - Мостар ... Bojanić Nataša - Mostar. 2. Hamzić Senadin - ... Jurišić Antonija - Mostar. 12. Lugonja Zdenko - ...

Službeni glasnik broj 12 - Općina Bosanski Petrovac

2 sij 2020 ... o skidanje i uklanjanje smrtovnica i drugih plakata sa gradskog drveća, o vanredna ... Ministarstvu privrede, a do danas nismo dobili odgovor. Radi što bržeg ... BiH „Oslobođenje“ , dana 22.11.2019.godine i u. Službenim ...

„Službeni glasnik Splitsko- dalmatinske županije“ broj 11/0

12 srp 2019 ... PRIČIGIN 2019.- TRINAESTI FESTIVAL. PRIČANJA PRIČA. 5.000,00. 99. POVIJESNA POSTROJBA "KLIŠKI USKOCI" OŽIVLJENA POVIJEST ...

''Službeni glasnik BiH'', broj: 04/13 PRAVILNIK O HIGIJENI HRANE

29 lis 2012 ... kontrolnih tačaka (u daljnjem tekstu: HACCP), zajedno s primjenom dobre ... (2) Ovaj pravilnik primjenjuje se na sve faze proizvodnje, prerade i ...

Službeni glasnik broj 5-2019 - Općina Tar-Vabriga

31 svi 2019 ... Godina: XIII Cijena po komadu: 30 kn ... Slavonska avencija 6, 10000 Zagreb ... BOMBONIJERE d.o.o. Zagreb, Vinogradska cesta 123A.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUBROVNIKA Broj 5. Godina LV ...

12 ožu 2018 ... Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika. 34. ... POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM ... NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Branitelja Dubrovnika 41,.

Broj 23 - Strana 14 SLUŽBENI GLASNIK BRČKO DISTRIKTA BiH ...

Broj 23 - Strana 14. SLUŽBENI GLASNIK BRČKO DISTRIKTA BiH. Utorak, 18. juli 2017. god. 52. REHABILITACIJA U INTENZIVNOJ NJEZI – NEUROLOGIJA PO ...