Troškovnik - Grad Solin

Draškovićeva ulica, 21210 Solin, dio k.č.zem. 5653 k.o. Solin. Faza: glavni projekt. Strukovna odrednica projekta: arhitektonski projekt. Ovlašteni projektant:.

Troškovnik - Grad Solin - Srodni dokumenti

Troškovnik - Grad Solin

Draškovićeva ulica, 21210 Solin, dio k.č.zem. 5653 k.o. Solin. Faza: glavni projekt. Strukovna odrednica projekta: arhitektonski projekt. Ovlašteni projektant:.

Troškovnik radova - Grad Solin

Izrada nasipa ispred armirano betonskog zida do trupa prometnice od kvalitetnog kamenog materijala s pozajmišta. Stavka obuhvaća izradu nasipa od ...

troškovnik radova uređenja - Grad Solin

Predmet troškovnika su građevinsko zanatski radovi uređenja Dječjeg igrališta u Ulici Put ... Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja od strane ovlaštene.

Troškovnik - - oprema igrališta - Grad Solin

GRAĐEVINA: DJEČJE IGRALIŠTE U ULICI PUT MIRA U SOLINU. T.D. GSo-31/15 ... Greda je od impregniranog drveta ili aluminija. Ručke i nožne držače ...

troškovnik radova uređenja sportskog i dječjeg igrališta - Grad Solin

GRAĐEVINA: SPORTSKO I DJEČJE IGRALIŠTE U GAŠPINI UL. U SOLINU. T.D. GSo-31/15 ... Dimenzije jame 1,4x1,4x1,2 m (17 kom) . Rad obuhvaća:.

crtanka solin.cdr - Reciklažno dvorište Solin - Grad Solin

NACRTAJ KROŠNJU STABLA: OBOJI KROŠNJU STABLA: SPOJI TOČKICE I OBOJI ZNAK ZA RECIKLIRANJE: RECIKLIRANJEM PAPIRA ČUVAMO NAŠE ...

Strategija VPK Solin 2012 - 2014.pdf - Grad Solin

Anñelka Slavić, ravnateljica OŠ Don Lovre Katić, voditeljica radne skupine. Vesna Kljaković ... ðuro Baloević, ravnatelj OŠ Vjekoslav Parać. Davor Mikas ...

solinski ljetni đir summer in solin - Grad Solin

7. SRPNJA / JULY, 7th. Subota / Saturday. 21:00 Amfiteatar / 9:00 p. m.. Amphitheater. Romantika u Saloni / Romantic Nights. In Salona. VEČER GLADIJATOR ...

Zbornik radova 23.6.2008.god. VPK - Solin - Grad Solin

Dijete je lojalno svom roditelju, štiti ga, prikriva njegovu ovisnost i istovremeno ... Lijekovi s liste opojnih droga. (ime lijeka). - Normabel. - Subotex. - Apaurin.

gradska knjižnica solin - Grad Solin

polica na kojima je složena građa koja nije u slobodnom pristupu, ali se na zahtjev može dobiti na uvid i posudbu. Podatci o ovoj, kao i o ostaloj građi koju ...

Katalog - Radionica "Solin - grad na moru" - Grad Solin

Spona Solin–Salona arhitektonski fakultet zagreb (mentorica: Tamara Zaninović). Solin – grad preklapanja. Solin puzzle / planiranje procesa. Solin crossroads / ...

Untitled - Grad Solin

cijena. KN. Ukupno. KN. 1. PRIPREMNI RADOVI. 1.1. Izrada Elaborata iskolčenja i iskolčenje ... lijevano željezni poklopac koji se obračunava u posebnoj stavci.

Projekt - Grad Solin

SPLIT, kolovoz 2016. UREĐENJE ULICE MARKA MARULIĆA. S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM. Opći dio. Stranica 2. MOON RIVER j.d.o.o.. Satrić 111 ...

strategija - Grad Solin

podataka kupoprodajnih cijena za područje Grada Solina. ... Poduzet će se i sve što je potrebno za provedbu etažiranja nekretnina u suvlasništvu i upis u.

Poziv - Grad Solin

27 stu 2018 ... staviti naziv Operativnog programa, tj. Tekst TEKST BLOK (Grafički standardi OPULJP, str. 12.), a u sklopu toga naziv projekta: "Solin za sve!".

Odluka o odabiru - Grad Solin

platoa i postavljanje komunalne opreme na šetnici predio "Mramorna" odabire ponudu ponuditelja "Pling" d.o.o. Solin sa cijenom od 109.921,50 kn (bez PDV-a).

Glavni projekt - Grad Solin

kojom se potvrđuje da je ovaj "Glavni projekt Dječjeg igrališta u ulici Put mira", oznake T.D. GSo-31/15, ... Greda je od impregniranog drveta ili aluminija. Ručke i ...

republika hrvatska - Grad Solin

11 pro 2017 ... Bazilika pet mučenika „Kapljuč“, Episkopalni centar i Marusinac, za koje tehničku dokumentaciju priprema. Arheološki muzej u Splitu.

Projektni zadatak - Grad Solin

zamjena azbestnog krovišta. – obnova ... troškova za planirani zahvat rekonstrukcije. ... projekte i elaborate kojima se omogućava ishođenje akta o građenju i osigurava izračun troškova, te će se sastojati od sljedećih aktivnosti i dijelova:.

Zapisnik o pregledu - Grad Solin

29 sij 2019 ... Nabava usluge edukacije za održavanje preventivnog i zaštitnog programa za ... Učilište Virtus-ustanova za Naklada Slap, Dr. Franje Tuđmana.

Odluka o odabiru-Mramorna.pdf - Grad Solin

platoa i postavljanje komunalne opreme na šetnici predio "Mramorna" odabire ponudu ponuditelja "Pling" d.o.o. Solin sa cijenom od 109.921,50 kn (bez PDV-a).

Odgovorno poduzetništvo u suvremenom turizmu - Grad Solin

što su Trivago ili Kayak. 8. Potražite ponude različitih turističkih agencija koje potiču putovanja izvan perioda visoke potražnje i u turistički manje poznata ...

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ... - Grad Solin

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. DNEVNI RED: (Dom kulture Zvonimir-Solin, 25. rujna 2017. s početkom u 10.00 sati).

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Grad Solin

17 pro 2018 ... Imperito, Susedsko polje 47, 10090 Zagreb, OIB: 28.11.2018. u 9:50 sati. 909796174408. 28.11.2018. u 10:40 sati. Biroprint d.o.o., Vijenac ...

Prijedlog ugovora-stručni nadzor - Grad Solin

obavljati sve dužnosti nadzornog inženjera iz Ugovora o izvođenju radova te provjeravati i ... Imenovanje nadzornih inženjera i predstavnika Naručitelja.

Pravila Gradske knjižnice Solin (.pdf) - Gradska knjižnica Solin

Članak 1. Pravilima Gradske knjižnice Solin (u daljnjem tekstu Pravila) uređuje se: - stjecanje svojstva člana Gradske knjižnice Solin (u daljnjem tekstu Knjižnica).

Statut Gradske knjižnice Solin (.pdf) - Gradska knjižnica Solin

Knjižnica obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: GRADSKA KNJIŽNICA SOLIN. Naziv Knjižnice mora biti istaknut na ...

Prostorni plan uređenja općine ili grada - Grad Solin

dionica planirane brze ceste Trogir – Omiš. b) Željezničke građevine s pripadajućim objektima: ▫ Željeznička pruga od međunarodnog značaja M604 Oštarije ...

Izvješće Gradonačelnika za drugu polovicu 2015.g. - Grad Solin

KOMUNALNA NAKNADA: 204.190,69 kune. NAKNADA ZA UREĐENJE VODA: 52.032,20 kuna. - 30. LIPNJA 2015. G. – ULJARA VUKŠIĆ D.O.O. – Prijava ...

POZIV na terenski uviđaj i obilježavanje postojećih me - Grad Solin

9 ruj 2019 ... PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT. ODJEL ZA ... OIB: 95403456307. 1/1 TOKIĆ MARIJA, MATOŠEVA ULICA 187, 21210 SOLIN.

Odluka o zakupu i davanju na privremeno korištenje ... - Grad Solin

Značenje pojmova određeno je. Odlukom o komunalnom ... (3) Štekat ili ugostiteljska terasa je dio javne površine namijenjena pružanju ugostiteljskih usluga na ...

Microsoft PowerPoint - Zajedno vi232e mo236emo ... - Grad Solin

A – OŠ Don Lovre Katić. Strategija Vijeća za prevenciju. 2012. - 2014. ... 4. A – OŠ Kraljice Jelene. Strategija Vijeća za prevenciju. 2012. - 2014.

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 1.siječanj ... - Grad Solin

15 velj 2019 ... 31.12.2018. godine Grad je vodio gradonačelnik ... Prihod se odnosi na uplatu dividende od strane Pevec d.o.o. u čijoj strukturi ... kamiona nakon isteka leasinga za potrebe Vlastitog pogona te 15 komada bicikli za potrebe.

red. br. ugov datum ugovo. klasa i ur. br. ugovorna ... - Grad Solin

15 lip 2018 ... (OD-DO). ROK. ČUVA. NJA. 1/16. Klasa:030-03/16-01/01. Ur.br. 2180/1-01-16- ... nekretnine č. zem 1601/5, K.O.. Solin, 85 m2. 10.200,00. Eura.

Prijedlog ugovora o građenji s posebnim uvjetima-RD ... - Grad Solin

Grad Solin, Stjepana Radića 42, 21210 Solin, OIB: 40642464411 (u daljnjem ... Potvrde o završetku radova i spremnosti za tehnički pregled Građevine, koje ...

Sluzbeni vjesnik Grada Solina - 12-2019.indd - Grad Solin

23 pro 2019 ... U Proračunu Grada Solina za 2019. godinu (“Službeni vjesnik Grada Solina”, ... 2019. Proračun za. 2019. Povećanje/ smanjenje. Povećanje/ ... cijalnih, te braniteljskih udruga ... mjesečna osnovna mirovina iznosi do 1.300,00.

Sluzbeni vjesnik Grada Solina - 8-2017.indd - Grad Solin

5 srp 2017 ... auto gume,. − stiropor,. − bijela tehnika,. − elektronički otpad.” Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem smatra se u smislu Zakona vlasnikom ...

Sluzbeni vjesnik Grada Solina - 8-2018.indd - Grad Solin

10 srp 2018 ... vrlo intenzivnog cestovnog prometa kroz Solin. U pogledu trgovine, dio trgovačkih kapaciteta, naročito u centru Solina, usmjeren je potrebama.

Zamolba za pomoć obiteljima sa četvoro i više djece - Grad Solin

pomoć obiteljima sa četvero i više djece. Moja obitelj sastoji se od _ članova, a sačinjavaju ga: Moja obitelj ima djece. PODNOSITELJ ZAMOLBE: PRILOG: 1.

Sluzbeni vjesnik Grada Solina - 9-2013.indd - Grad Solin

10 ruj 2013 ... Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13), Gradsko vijeće na ... Dnevna parkirališna karta (u daljnjem tekstu:.

Sluzbeni vjesnik Grada Solina - 1-2019.indd - Grad Solin

31 sij 2019 ... Članak 1. Daje se suglasnost na Statut Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin, koje je predložilo Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 21.

Sluzbeni vjesnik Grada Solina - 6-2018.indd - Grad Solin

16 svi 2018 ... nekretnine za vrijeme od 10 godina, od dana stje- canja prava ... prodaju nekretnina smještenih u K.O. Solin, Klasa: 944-18/18-02/08, Urbroj: ...

Sluzbeni vjesnik Grada Solina - 4-2017.indd - Grad Solin

10 ožu 2017 ... Općinskog suda u Splitu (ne starijom od 30 dana) ... Javna rasvjeta u ulici Sv. Anastazije uz potok ... Studentu Josipu Mamiću, Solin, Gašpina.

Sluzbeni vjesnik Grada Solina - 12-2018.indd - Grad Solin

7 pro 2018 ... K1014 06 Javni sadržaji na križanju ulica D. Kuduza i Kneza Domagoja. 900.000,00. 900.000,00. 100.000,00. Izvor: 41 Namjenski prihodi.

urbanistički plan uređenja „ušće jadra – marina“ - Grad Solin

21210 Solin, Stjepana Radića 42 ... Grad Solin podijeljen je na nekoliko gradskih naselja: Blaca, Kučine, ... a da se pri tome ne ugrozi postojeći konzum.

Sluzbeni vjesnik Grada Solina - 5-2018.indd - Grad Solin

16 tra 2018 ... Dolis d.o.o.. Hotel Salona Palace. Stipe Dolić. 33. Udruga “Duga” ... “Konstruktor inženjering”,. Svačićeva 4, Split ........................... 6.737,78 kn;.

Sluzbeni vjesnik Grada Solina - 2-2020.indd - Grad Solin

18 velj 2020 ... Solin 8. siječnja 2018. godine. 3. Gradsko vijeće Grada Solina traži od Hr- vatskih cesta: – da se radovi na izgradnji dogradnji rampi iz to-.

Troškovnik - Grad Vodice

13 lis 2014 ... UKUPNO KAMENARSKI RADOVI. 3. LIMARSKI RADOVI: Opći uvjeti: Pri izvedbi limarskih radova izvođač je duţan pridrţavati se svih uvjeta i ...

troškovnik - Grad Garešnica

TD: 76/16. DATUM 17.10.2017. 5. Dobava materijala i izrada obloge vanjskih zidova pločama mineralne vune - ETICS sustav (kao Knauf Insulation ploča.

Troškovnik - Grad Hvar

Umjetna trava se isporučuje u rolama, a međusobni spojevi umjetne trave lijepe se posebnim spojnim trakama i dvokomponentnim ljepilom preporučenim od ...

Troškovnik - Grad Komiža

Izrada i montaža krila punih, glatkih, dvokrilnih zaokretnih vrata. ... Izrada i montaža krila punih, glatkih, četverokrilnih harmonika vrata - ovješena krilo na krilo. ... U stavke uključena cijena sveukupnog rada, nabavka potrebnog materijala, ...

Troškovnik - Grad Umag

26 svi 2015 ... Postavljanje zaštitnih "U" barijera na zelenim površinama. Rad obuhvaća iskop temeljnih rupa dim. 30x30 cm i dubine. 35 cm (2kom po ...

troškovnik - Grad Varaždin

UNOŠENJA PONUDBENIH CIJENA. ... unutarnjih ožbukanih ZIDOVA ( kao "DULUX TRADE Diamond Matt boja za interijere" ili sl. ) otpornom na pranje.

Troškovnik - Grad Korčula

novoprojektirano priključno revizijsko okno te popravka puknute PVC cijevi D160 mm. Radovi se izvode u tlu I kategorije (C kategorije za široki iskop.

troškovnik - Grad Kaštela

CIJENA UKUPNA CIJENA ... odlaganje opasnog otpada. Obračun po m2 površine krova. m2. 95,00. 0,00 ... Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom.

dječje igralište u gornoj rupotini glavni projekt dječjeg ... - Grad Solin

3.12. Sprava za igru br. 3 "Klackalica na spiralnim oprugama". 3.13. Sprava za igru br. 4 "Ljuljačka košara". 3.14. Klupa za sjedenje. 3.15. Tabla upozorenja. 4 .

troškovnik radova - Grad Čakovec

KDS instalacije m. 20,00. 0,00. A.5 Postavljanje ranije demontirane nadstrešnice autobusnog stajališta vel. 5x2m – iskop i betoniranje temelja, montaža čelične ...

Troškovnik radova - Grad Rijeka

ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati. II. ... kao NOVOLIT stiropor EPS - T 650 ili ETHAFOAM.

TROŠKOVNIK - Grad Novi Marof

Napomena: Obavezno navesti proizvođača, tip i tvorničku oznaku ponuđene opreme! a). Jednako vrijedan proizvod kao OMEGA BREZNICA Tip: ORS C1-6/1 sa.

troškovnik radova - Grad Vodice

i postavljanje privremene ... 180,00. 1.18. Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka ... Demontaža kamenih rubnjaka, čišćenje istih, te odlaganje u ...