Odluka o načinu plaćanja i visini cijene komunalnih ... - Porat Povljana

Podaci o prijavljenom broju registriranih ležajeva za iznajmljivače dobivat će se od strane Županijskog ureda za gospodarstvo, TZ Povljana, korisnika usluge ili ...

Odluka o načinu plaćanja i visini cijene komunalnih ... - Porat Povljana - Srodni dokumenti

Odluka o načinu plaćanja i visini cijene komunalnih ... - Porat Povljana

Podaci o prijavljenom broju registriranih ležajeva za iznajmljivače dobivat će se od strane Županijskog ureda za gospodarstvo, TZ Povljana, korisnika usluge ili ...

Odluka o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za ...

4 lip 2016 ... Članarina za liječnike članove Komore iznosi 125,00 kuna ... u «Liječničkim novinama» te na mrežnoj stranici Komore www.hlk.hr, a stupa na.

Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za ...

9 lis 2017 ... Bosne i Hercegovine na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla, ... d) Dnevna naknada je naknada za dnevni dolazak na posao i ... U ostalim radnim sedmicama zaposleni je dolazio najmanje po jedan dan u.

Odluka o kontroli placanja mjesecne pristojbe i nacinu odjave ... - HRT

18 lip 2019 ... ... pladanja mjesedne pristojbe i nadinu odjave prijamnika (u daljnjem tekstu: Odluka) Ikvatska radiotelevizija (dalje u tekstu: HRT) urectuje ...

zahtjev za preuzimanje obveze plaćanja dijela iznosa cijene za ...

Datum: Trg Slobode 12, 42000 Varaždin ; tel: 042/201-410 ... c) zadnji odrezak od mirovine ili Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da je osoba u ...

Pravilnik o nacinu obavljanja bazdarenja visini naknade zaï

svjedodžbe o izvršenom baždarenju, visina naknade za baždarenje čamaca u ... Baždarenje čamaca obavljaju kapetanije unutrašnje i pomorske plovidbe ...

Pravilnik o programu, nacinu i visini troskova polaganja strucnog ...

прописима у области рада, здравствене заштите и социјалног осигурања (радни односи, здравствена заштита, здравствено осигурање и пензијско и ...

Pravilnik o kriterijumima za utvrđivanje cijena i načinu plaćanja ...

... kao i druga pitanja od znaĉaja za utvrĊivanje kriterijuma za odreĊivanje cijena i naĉina plaćanja. ... Ventrikularni dvostruki (komorni) aparat. VRE ... Uobiĉajene pretrage za apneju u snu je polisomnografija koja se uobiĉajeno izvodi tokom.

NAČINI PLAĆANJA: POPUSTI OVISNO O NAČINU ... - Unikomerc

*CIJENE GUMA U NAŠIM CJENICIMA SU ISTAKNUTE SA VEĆ URAČUNATIM. POPUSTIMA OVISNO O NAČINU PLAĆANJA, CRVENOM BOJOM ZA ...

Pravilnik o načinu plaćanja školarine i olakšicama za studente ...

sveučilišnog i diplomskog sveučilišnog studija na Poljoprivrednom fakultetu. ... za ponavljanje godine participiraju u plaćanju školarine temeljem linearnog ...

26.4.2018. Odluka o primjeni novog cjenika komunalnih i ostalih ...

19 velj 2018 ... Frezani asfalt m3. 100,00. 4. Nabava, doprema i montaža prometnih znakova kom. 1.100,00. 5. Nabava, doprema i montaža prometnih ...

Odluka o visini blagajničkog maksimuma

27 stu 2018 ... Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. (“Narodne novine“, broj 133/12 i 115/16) i članka 48. Statuta općine Podcrkavlje («Službeni.

Odluka o visini troškova - higijenski

15 ožu 2019 ... Cijena u kunama (s uključenim PDV-om). 275,00. 550,00. 330,00. 165,00. Osnovni program stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj.

381.ODLUKA O VISINI JEDNOKRATNE NAGRADE MENTORIMA ...

OŠ Ostrog. K.Lukšić Ana Rančić. 1. Fizika. Domagoj Perković. III. gimnazija. Split ... OŠ Meje. Split. Ivana Pavković. 2. Fizika. Barbara Sumić. OŠ Trstenik. Split.

Odluka o visini blagajničkog maksimuma - Plavi ured

Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom/Narodne novine, broj. 133/12 ______, Zagreb, ______, OIB ______, vl. donosi. ODLUKU O VISINI BLAGAJNIČKOG ...

Odluka o visini spomeničke rente - Grad Rijeka

Na području Grada plaća se spomenička renta za obavljanje gospodarske djelatnosti u ... utvrđena obveza plaćanja spomeničke rente za 2015. godinu.

Odluka o blagajničkom poslovanju i visini blagajničkog maksimuma ...

Temeljem članka 30. Statuta GDCK Labin, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) i Pravilnika o ...

Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz ...

14 ožu 2019 ... Najniža mirovina hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata određuje se od 1. siječnja 2019. u svoti od. 2.558,25 kn mjesečno. Članak 2.

Odluka o komunalnom doprinosu i njegovoj visini na području ...

Za način utvrđivanja obujma građevine primjenjuje se važeći Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa.

ODLUKA o izmjenama Odluke o visini dnevnica za službena ...

1 svi 2012 ... ARGENTINA. 92. 5. AUSTRALIJA. 113. 6. AUSTRIJA. 131. 7. AVGANISTAN (DEMOKRATSKA REPUBLIKA. AVGANISTAN). 105. 8. BAHRAIN.

Odluka o visini jednokratne nagrade mentorima najuspješnijih ...

22 srp 2014 ... Split. Stjepan. Mihanović. 1. Latinski jezik Lovro Lulić. NKG don F.Bulić. Split. Antonija Delonga. 1. Matematika Marta Han. SŠ fra A.K.Miošića.

Odluka o visini zakupnine za zakup poslovnih ... - Općina Baška

5 lip 2018 ... ateljei; antikvarijati; dizajniranje i unutarnje dekoriranje; pranje i kemijsko čišćenje; metaloprerađivačka djelatnost; popravak motornih vozila ...

odluka o visini komunalne pristojbe za ... - Općina PROZOR - RAMA

(3) Vodomjerni šaht mora biti dostupan za očitavanje vodomjera i vlasnici su dužni održavati ga u ispravnom stanju. U slučaju oštećenja vodomjera zbog.

12 kGV 5 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini ... - Grad Krapina

14 ožu 2011 ... -Crkva M.B. Jeruzalemske, Trški Vrh, Z-2240 i. -kompleks Dvorac Kulmer, Velika Ves, Z-1571.“ Članak 2. Članak 6. Odluke se mijenja i glasi:.

Odluka o visini naknade sluzbenih putovanja 2019 - Sveučilište ...

studija kada zaposlenicima pripada propisana naknada za prijevoza na posao u visini 1,00 kune po prijeđenom kilometru. Udaljenost se utvrđuje prema ...

ODLUKA o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici ...

29 sij 2019 ... Ulica Grubišnog Polja, Novska ulica, Dugoselska ulica, Zaprešića ulica, Ulica Grada Otočca, Maslinski put, Ulica Hrvatskog Sabora, Ulica ...

Prijedlog odluka o visini turističke pristojbe za 2020. godinu ... - PGŽ

26 kol 2019 ... Turistička pristojba je prihod turističkih zajednica, a iste ju koriste za ... Odluka o visini turističke pristojbe za 2020. godinu za Općinu Malinska-.

Odluka o načinima plaćanja školarine na Veleučilištu u Slavonskom ...

Zagrebačka banka d.d. (ZABA): MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,. Visa, Visa Electron, V PA Y c). Erste & Steiermarkische Bank d.d. (ERSTE): Diners ...

ODLUKA O VISINI SPOMENIČKE RENTE ("Službene ... - Grad Rijeka

-Lansirna stanica torpeda i kompresorska stanica za punjenje torpeda zrakom u sklopu bivše tvornice »Torpedo« u Rijeci - k.č. 4338, dio k.č. 4339/1 i k.č.

Odluka o visini turisticke pristojbe za 2020.godinu - Visit Dubrovnik

2 ruj 2019 ... Vilma Kosović, dr.med. Dostaviti: 1. "Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", ovdje. 2. Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10 000 ...

Odluka o visini naknada za upotrebu državnog puta - Putevi Srbije

naftnim gasom, motela, hotela, restorana, autoservisa, prodavnica, stovarišta, otpada, ... granica BJR Makedonije; magistralnog puta broj 1.12, deonica Niš – granica Republike ... puta broj 101, deonica Bogojevo – Apatin – Sombor – Kula;.

Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji

14 ruj 2005 ... a) pri kupoprodaji na primarnom tržištu blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke i vrijednosnih papira izdanih od Republike Hrvatske koji ...

Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji ...

19 velj 2015 ... ODLUKA o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji. ("Narodne novine", broj 111/2005. i 16/2015.) - neslužbeni pročišćeni tekst ...

ODLUKA O NAČINU KORIŠĆENJA I UPOTREBE PREVOZNIH ...

Putnički automobil marke „VOLKSWAGEN PASSAT 19TDI“, registarski broj PG CG653, broj šasije WVWZZZ3BZ4P105280, godina proizvodnje 2003,u svojini ...

Odluka o načinu i uvjetima obavljanja ... - Niskogradnja doo

Statuta grada Pregrada (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. ... Umrli se može ukopati i izvan groblja samo uz odobrenje koje daje Jedinstveni.

Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja ... - CBCG

25 окт 2013 ... 1) “kreditor” je banka, kreditna unija, mikrokreditna finansijska ... Druge uplate – u ovu kolonu se upisuju druge uplate koje deponent (vlasnik.

Odluka o uvjetima i načinu korištenja godišnjeg odmora za ... - ZDK

28 ožu 2018 ... Donošenjem ove odluke stavlja se van snage Odluka o uslovima i naĉinu korištenja ... (Rješenje o godišnjem odmoru). Na osnovu utvrĊenog ...

Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama ...

Rok za dostavu ponuda započinje tedi drugi dan od dana objave natječaja u lokalnom tisku. Izravnom pogodbom, odnosno bez provođenja javnog natječaja ...

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

(Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), Gradska skupština Grada ... sklonište za životinje je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i.

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u ...

izvještaj o obavljenom službenom putu. (4) Izvještaj iz stava ... putnički automobil u ličnoj svojini, uz putni nalog obavezno prilaže i obračun kilometara pređenih ...

odluka o načinu sufinanciranja aktivnosti u ... - Općina Poličnik

Općina Poličnik se obvezuje sufinancirati postupak obnove zemljišne knjige za ... u bruto iznosu Općinskom sudu u Zadru, u svrhu obnove zemljišne knjige ... Za sklapanje gore navedenog Sporazuma ovlašćuje se općinski načelnik Općine.

Odluka o uvjetima,načinu i postupku upravljanja i rapolaganja ...

10 pro 2018 ... Nekretnine u smislu ove Odluke obuhvaćaju zgrade, zemljišta i druge ... Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Županije potpisuje Župan ...

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih ...

28 stu 2017 ... Beli Manastir i Osnovna škola "Dr. Franjo Tuđman" u Belom Manastiru. Ovjerene račune ... OŠ Đakovački Selci, Selci Đakovački. 340.568,00.

Odluka o načinu držanja životinja - Općina Kneginec

plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa). - KUKCI (Insecta). - sve vrste mrava i termita. - STONOGE (Chilopoda). - porodica: Scolopendridae.

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nacinu i postupku ...

Statuta Osnovne škole „Pavao Belas“ Školski odbor na sjednici održanoj dana 21. siječnja 2020. donosi. ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA.

Odluka o načinu i uvjetima naplate za rezidente i ... - Prnjavorac

O NAČINU I UVJETIMA POD KOJIMA REZIDENTI U POSLOVANJU S NEREZIDENTIMA MOGU PRIMITI NAPLATU ILI. IZVRŠITI PLAĆANJE U STRANOJ ...

odluka o načinu otvaranja transakcijskih računa - hrvatska narodna ...

(2) Konstrukcija transakcijskog računa iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od dva dijela, ... IBAN konstrukcija transakcijskih računa koristi se za izvršavanje svih.

Odluka o strukturi, bližim uslovima i načinu otvaranja i ... - CBCG

2) broj transakcionog računa (13 numeričkih znakova), i. 3) kontrolni broj (dva ... Centralna banka vodi evidenciju fiksnih brojeva koje je dodijelila pružaocima.

Odluka o metodu, načinu i sistemu bodovanja i testiranja kandidata ...

27 sij 2020 ... Ovom Odlukom utvrđuje se način provjere znanja kandidata ( test općeg znanja uključujući pisani rad, test tjelesne sposobnosti i intervju ) u ...

Odluka o uslovima, držanju i načinu postupanja s ... - Općina Lukavac

2 lis 2019 ... Ova Odluka se ne primjenjuje na službene pse koji u obavljanju svojih poslova ... minimalnih i maksimalnih cijena veterinarskih usluga na teritoriji Federacije ... te neograđenim i ograđenim dvorištima škola i vrtića, i na drugim.

Odluka-o-uvjetima-i-načinu-držanja-kućnih ... - Općina Lastovo

8 srp 2019 ... 7. radne ţivotinje su psi koji sluţe kao tjelesni ĉuvari i ĉuvari imovine, psi vodiĉi ... trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ţivotinja ozlijeĊena ili da bi ...

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja ... - Čistoća

30 sij 2018 ... lokaciju, datum i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta. - plan s datumima preuzimanja glomaznog otpada u okviru javne usluge.

Odluka o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele ... - Grad Zagreb

obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica (crkva, džamija ili drugi vjerski objekt) u kojima se javno obavljaju vjerski obredi (u daljnjem tekstu: objekti ...

ODLUKA o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju ...

ODLUKA o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove ... stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove, s kojom je ... uvjeti u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima, mora na svakome ...

Odluka o načinu prijave prebivališta i boravišta na ... - Grad Delnice

Grad Delnice može dati suglasnost za prijavu prebivališta i boravišta na ... Osoba koja prijavljuje prebivalište ili boravište na adresi stanodavca dužna je ... utvrdi neistinitost dane izjave, odnosno ako se prijava odnosi na nepostojeću adresu.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada

Zakona o održivom gospodarenju otpada („Narodne novine“ RH br. 94/13 i. 73/17) i članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ ...

Odluka o načinu evidentiranja početka i završetka rada radnika DZ ...

29 kol 2017 ... Zakona o radu (NN 93/14), članka 8., 12. i 13. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/2017), članka 17. stavka 2.

Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog ... - Rektorski zbor

5 lis 2005 ... postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja od 19. srpnja 2005. godine Rektorski zbor na 9. sjednici u akademskoj 2004./2005. godini uz ...

Odluka oo metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja ... - SIPA

17 kol 2006 ... e) drugi test koji Agencija smatra da je opravdan ili koristan i to: 1) test poznavanja ... (Test psiho{iziike izdrZljivosti u ekstremnim situacijama).

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području grada ...

Ulica Vladimira Novaka (uz Veleučilište Baltazar Zaprešić). 2.13. Ulica Antuna Mihanovića u blizini kućnog broja 47. 2.14. Mokrička ulica u blizini kućnog broja ...