Platni promet - Sveučilišni odjel za stručne studije - Sveučilište u Splitu

u RH. Sudionici u HSVP-u su HNB, sve banke i štedionice te FINA kao poseban sudionik. Platni promet u Republici Hrvatskoj izvršava se preko četiriju platnih ...

Platni promet - Sveučilišni odjel za stručne studije - Sveučilište u Splitu - Srodni dokumenti

Platni promet - Sveučilišni odjel za stručne studije - Sveučilište u Splitu

u RH. Sudionici u HSVP-u su HNB, sve banke i štedionice te FINA kao poseban sudionik. Platni promet u Republici Hrvatskoj izvršava se preko četiriju platnih ...

Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za stručne studije

Uvjetno oblikovanje podataka . ... Datoteka, kreirana u programu Microsoft Excel, naziva se radna knjiga (engl. Workbook), a sastoji se od radnih listova (engl.

skripta - Sveučilišni odjel za stručne studije - Sveučilište u Splitu

1 lip 2016 ... Javne financije . ... Vrste kredita banaka, http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=17059 [16. 7. ... 57., www.efzg.hr/dok/FIN/abajo/45-57.pdf [7.

akcijski plan - Sveučilišni odjel za stručne studije - Sveučilište u Splitu

21 velj 2019 ... posjeti tvrtkama kao što su Proklima i Sormiko u Zagrebu, Crpna stanica Ravne Njive, EVN - gradilište plinovoda, Adria Winch u Splitu, Tromont ...

električna mjerenja - Sveučilišni odjel za stručne studije - Sveučilište ...

133. 12.4. Izravno mjerenje djelatnog otpora (ommetar) ………… …... 134. 12.5. Mosne metode mjerenja djelatnog otpora …………………… 135. 12.6. Mjerenje ...

Elementi strojeva I - Sveučilišni odjel za stručne studije - Sveučilište ...

Tlačne zavojne torzijske opruge od čelične trake. Gumene opruge. Laboratorijske vježbe. Prikaz različitih opruga i lomova opruga u laboratoriju. Konstrukcijske.

Javne financije - Sveučilišni odjel za stručne studije - Sveučilište u ...

Javne financije u sustavu društvenog računovodstva. • Društveno ... Struktura rashoda - većinu rashoda državnog proračuna u Hrvatskoj čine tekući.

realizacijski plan - Sveučilišni odjel za stručne studije - Sveučilište u ...

projekt Stručni posjet tvrtkama Pro-Klima d.o.o. i Sormiko d.o.o.. Radovi na studentskom projektu Laboratorijska CNC glodalica su u tijeku zahvaljujući.

Elementi strojeva II - Sveučilišni odjel za stručne studije - Sveučilište ...

Lančani prijenos. Lančani prijenos: Osnove. Vrste lanaca i lančanika. Primjena. Proračun. Laboratorijske vježbe. Zupčani prijenosi. Primjena. Konstrukcijske.

materijali ii - Sveučilišni odjel za stručne studije

zakali hladni nezagrijani dio jezgre. 1.6.2.2 Tekuća rashladna sredstva. Najčešće se koriste: čista voda, voda s aditivima (ubrzivači ili usporivači), ulje za ...

Optoelektronika - Sveučilišni odjel za stručne studije

Fotokondukcija, foto i elektroluminiscencija. 3. 2 Predavanja. Tablice valnih duljina, tehnologija poluprovodnika za optoelektroniku, primjer-LED dioda. 1.

Poslovna matematika - Sveučilišni odjel za stručne studije

Relić, B.: Gospodarska matematika, drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje,. Hrvatskazajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2002.

elektronički pretvarači - Sveučilišni odjel za stručne studije

Poluvalni ispravljač s s utisnutom strujom i kapacitivnim filtrom . ... U periodu 0-DT nadomjesna shema sklopa prikazana je na slici 3.13.a Sklop se tada može ...

tehnička mehanika i - Sveučilišni odjel za stručne studije

1.1. ZADATAK I PODJELA MEHANIKE. 1. 1.2. POVIJESNI RAZVOJ. 1. 1.3. TEMELJNI POJMOVI. 2. 1.4. SILA. 3. 1.5. NEWTONOVI ZAKONI I AKSIOMI STATIKE.

računovodstvo troškova - Sveučilišni odjel za stručne studije

Obračun i knjiženje nabave kad postoje ovisni troškovi nabave jedne vrste sirovina ... prirodnih vrsta troškova iz financijskog računovodstva, njihova daljnja ...

Materijali 2, praktikum - Sveučilišni odjel za stručne studije

Studij konstrukcijskog strojarstva. MATERIJALI II. VJEŽBA br. 2. METCALFOV NIZ KALJENJA ... Španiček, Đ.; Ćurković L.: MATERIJALI I, FSB, Zagreb, 2005. 5.

tehnička mehanika ii - Sveučilišni odjel za stručne studije

Rotacija krutog tijela oko nepomične osi. 123. 4.3. ... Prema svojstvu tijela mehanika se dijeli na mehaniku krutih tijela, mehaniku čvrstih. (deformabilnih) tijela i ...

osnove elektrotehnike i - Sveučilišni odjel za stručne studije

Osnove elektrotehnike I. 1. dio: ELEKTROSTATIKA u točku T postavi pokusni naboj Q0. Na pokusni naboj sada djeluje odbojna sila. Primijeni li se izraz za ...

Sveučilišni odjel za stručne studije AKCIJSKI PLAN

1 velj 2017 ... Akcijski plan Sveučilišnog odjela za stručne studije za 2017. godinu. 2. Sadržaj ... (Tehničko veleučilište Zagreb, FSB Zagreb, EF Split,.. Odgovorne ... podataka za dio kolegija u sustavima, ISVU, Mozvag i na web stranicama.

Osnove računovodstva RIF - Sveučilišni odjel za stručne studije

okvirni kontni plan i obvezno licenciranje osoba koje obavljaju računovodstvene poslove za druge poduzetnike. Novi Zakon o računovodstvu stupio je na snagu ...

međunarodna ekonomija - Sveučilišni odjel za stručne studije

Financijski leasing . ... Na aukcijskom tržištu prodaja se vrši putem licitacije tj. roba se prodaje onom ... “Đuro Đakovid” za kupnju i proizvodnju borbenih vozila.

organizacija turizma - Sveučilišni odjel za stručne studije

5 lis 2019 ... Sustav organizacije turizma poseban je za svaku zemlju i prilagođen ... Hoteli (npr. jedna soba uređena na razini tri zvjezdice, druga na razini ...

Istraživanje tržišta - Sveučilišni odjel za stručne studije

Odabrati prikladne metode istraživanja tržišta u svrhu rješavanja konkretnog istraživačkog problema. 4. Znati izraditi prikladan instrument za prikupljanje ...

elektronički elementi - Sveučilišni odjel za stručne studije

VJEŽBA 5. KAPACITIVNA DIODA . ... Unipolarni tranzistor kao sklopka. ... sklopka prebacuje se iz područja zasićenja u zaporno područje, i obratno. Tranzistor ...

lokalne i pristupne mreže - Sveučilišni odjel za stručne studije

Ostvarivanje virtualne privatne mreže putem Interneta . ... Slika 2.2 prikazuje kako se pojasna širina lokalne petlje upotrebljava u ... pružatelja Internet usluga koji bi trebao višestruko povećati izlaznu brzinu i propusnost mreže (rješenje.

cesija (ustup tražbine) - Sveučilišni odjel za stručne studije

liječenje osoba proda obiteljsko naslijeđe (nakit, slike, posuđe i sl.) ... TUPPERWARE HRVATSKA d.o.o., za trgovinu, Zagreb, Lučićeva 1a, koje zastupa.

realizacija akcijskog plana - Sveučilišni odjel za stručne studije

dok je potpisivanje ugovora sa tvrtkom Cemex Hrvatska d.d. na sebe preuzela gospođa ... Alati: mini bušilica Proxxon sa stalkom, koordinatnim stolom, sajlom i.

Proizvodni postupci, lijevanje - Sveučilišni odjel za stručne studije

Izvršiti lijevanje u jednokratnom pješčanom kalupu. Na osnovu trajnog višedijelnog modela od drveta za odljevak u pijesku, izvršiti pripremu kalupne mješavine ...

Pravilnik o Sveučilišnom odjelu za stručne studije - Sveučilišni odjel ...

(2) Ako prijedlog rektora za pročelnika Odjela ne dobije natpolovičnu većinu glasova svih članova ... voditelj ureda za poslovnu suradnju s vanjskim subjektima.

Posebni oblici turizma - Sveučilišni odjel za stručne studije

3 lis 2016 ... POSEBNI OBLICI TURIZMA TURIZMA. Kod. DTT020. Godina studija. 2. Nositelj/i predmeta dr. sc. Goran Ćorluka. Bodovna vrijednost. (ECTS).

osnove računovodstva skripta - Sveučilišni odjel za stručne studije

Računovodstvo je širi pojam od knjigovodstva. Knjigovodstvo je najznačajniji dio računovodstva koji se bavi evidentiranjem nastalih poslovnih promjena, stoga ...

industrijske računalne mreže - Sveučilišni odjel za stručne studije

ostvarena redundacija veze jer u slučaju kvara pojedinih optičkih kanala preostali dio mreže može i dalje nastaviti raditi u linearnoj topologiji. Kod primjene ove ...

zbirka zadataka analiza - Sveučilišni odjel za stručne studije

2. Zadana je funkcija f: {1,2,3,4,5}→{1,3,5,7,9} , f(x) = 2x – 1 . Odredite domenu ili područje definicije i ... Za dobivenu vrijednost parametra nacrtajte funkciju )( xf . II DIO ... 3. Dakić, B., Elezović, N.: Matematika 4, Udžbenik i zbirka zadataka, Element, Zagreb, ... https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/C3Funkcije.pdf.

Osnove elektrotehnike I, zbirka - Sveučilišni odjel za stručne studije

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I – Zbirka pitanja i zadataka s kolokvija. 10. ➆ Struja I=4 A teče 6 minuta kroz grijalicu otpora R=418 Ω. Grijalica je uronjena u ...

upravljanje osobnim financijama - Sveučilišni odjel za stručne studije

19 stu 2010 ... Ukoliko je predmet razmatranja štednja, utoliko možemo konstatirati da se rizik inflacije ... metode. Na primjer na slijedećoj stranici: https://www.zaba.hr/home/financiranje/gotovinski- ... OROČENA ŠTEDNJA. PARTNER.

PLC i SCADA sustavi - Sveučilišni odjel za stručne studije - Unist

PREDMETA. PLC I SCADA SUSTAVI. Kod. SEL036. Godina studija. 3. Nositelj/i predmeta dr.sc. Marko Vukšić, prof.v.š. Bodovna vrijednost. (ECTS). 5. Suradnici.

realizacija akcijskog plana - Sveučilišni odjel za stručne studije - Unist

poduzetništvu, predavač Jure Smajo, tvrtka Bontech d.o.o. ... davanja popusta na cijene određenih usluga za članove AlumniUMBRA udruge. • 26. siječnja 2015 ...

upute za izradu završnog rada - Sveučilišni odjel za stručne studije

UVOD. Završni rad je samostalni pisani rad studenta u kojem student pod vodstvom ... numeriraju od Uvoda do Zaključka. ... Primjer sadržaja završnog rada:.

preddiplomski studij - Sveučilišni odjel za studije mora - Sveučilište ...

Svrha studija Biologija i tehnologija mora upravo jest obrazovanje kadrova za ... sigurnosti na moru i pomorske navigacije koji se odnose na istraživačke i ribarske ... operacijske sustave, Windows, Mac OS, Unix, Linux, Android, strojnu i ... Ishodi učenja: Upoznati metode sinoptičke meteorologije, sinoptičke karte i rezultate.

SVEUČILIŠTE U SPLITU Podružnica SVEUČILIŠNI ODJEL ...

Ortoze ze stabilizaciju koljena, stopala i gležnja KAFO (Knee Ankle Foot ... Uporišne točke ima kao i Jewett ortoza a služi za ograničenje fleksije kod liječenja.

Sestrinstvo - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija - Sveučilište u Splitu

Preddiplomski sveučilišni studij: Sestrinstvo. Sveučilište u Splitu. Sveučilišni odjel zdravstvenih studija. Ruñera Boškovića 31, HR-21000 Split. Telefon: 385 21.

Primaljstvo - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija - Sveučilište u Splitu

Preddiplomski sveučilišni studij: Primaljstvo. Sveučilište u Splitu. Sveučilišni odjel zdravstvenih studija. Ruñera Boškovića 31, HR-21000 Split. Telefon: 385 21.

REALIZACIJA AKCIJSKOG PLANA - Sveučilišni odjel za stručne ...

5.2 Usklađivanje aktivnosti s radom Ureda za poslovnu suradnju s vanjskim ... je zamolba British Council-u za odobrenjem organiziranja pripremnog tečaja.

Operacijska istraživanja u MS Excelu - Sveučilišni odjel za stručne ...

kolegiju Operacijska istraživanja u MS Excelu nudi studentima specijalističkih ... potom, unosom formule =B4-B5 u ćeliji B6 izračunati dobit po jednom putniku, te ... Strogi propisi glede nečistoća u gorivu zahtijevaju da postotak fosfora ne smije ...

Uporaba računala - Marinko Lipovac - Sveučilišni odjel za stručne ...

Naredba traženja rješenja (Goal Seek) . ... Danas je program Microsoft Excel, dio programskog paketa Microsoft Office, jedan od ... ZADACI ZA VJEŽBU.

Istraživanje tržišta, radna bilježnica - Sveučilišni odjel za stručne ...

22 ruj 2017 ... Kvotni uzorak . ... Jednostavni slučajni uzorak . ... Ali isto tako i kvotni uzorak s brojnim kontrolnim obilježjima traži dosta vremena, truda i.

Sveučilišni odjel za studije mora

Ishodi učenja: Upoznavanje citoloških metoda izradom preparata za ... operacijske sustave, Windows, Mac OS, Unix, Linux, Android, strojnu i ... Adria Commition, Pomorska biološka postaja u Rovinju, morski akvarij u ... Sinoptičke karte. ... Ishodi učenja: Identificirati neke od karakterističnih žarnjaka Jadrana (rod, vrsta).

Primijenjene znanosti o moru - Sveučilišni odjel za studije mora

mreža, mikrobni krug, mikrobna hranidbena mreža, ugradnja i protok bakterijske biomase u predatorske komponente na trofičkoj i vremenskoj skali. Predavanje ...

detaljni izvedbeni nastavni planovi - Sveučilišni odjel za studije mora

napredovanja kroz stanični ciklus i nadzor u G2 fazi kontrolne točke. ... fermentacija, Corijev ciklus, glukokinaza, heksokinaza, fosfofruktokinaza, regulacija ...

sveučilište u splitu - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne ...

Dukat d.d., Kraš d.d., Zvijezda d.d., PIK Vinkovci d.d., Kutjevo, d.d., Zvečevo, d.d., ... 74 Poslovni dnevnik, Dukat, http://www.poslovni.hr/stock/dd/dukat-dd-2487 ...

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Odjel za kemiju Sveučilišni ...

Jažice se pune cikloheksanom i gornjim slojem iz epruvete, dobivenim nakon opisanog postupka. U Tablici 2. dane su koncentracije i volumeni otopina ...

Sveučilište u Zadru Odjel za sociologiju Diplomski sveučilišni studij ...

Odjel za sociologiju. Diplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni). Marta Džaja. Emotivna dimenzija klasne pripadnosti. Diplomski rad. Zadar, 2018.

sveučilište u zadru - Odjel za zdravstvene studije - UniZd

zaraznih bolesti. U procesima lijeĉenja i zdravstvene njege uvedeni su visoki tehnološki standardi. ... Eterović: Fizikalne osnove i kliniĉki aspekti slikovne dijagnostike, ... Skripta Sveuĉilišta u Osijeku, 2007 (dostupna na internetu). Kulier I.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za Tehničke studije RONI ...

29 lip 2019 ... kontekstu su sami prstenovi klipa, brtva glave motora i u slučaju ... Slika 30 Rezultati testa kompresije prije zamjene ventila Izvor: Autorska slika.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za Tehničke studije MIROSLAV ...

1 svi 2019 ... Upravo ti sitni kvarovi dovode do velikih kvarova i većih troškova. ... Renault Clio 1.5 DCI, Škoda Fabia, Peugeot Partner 1.6 HDI i Citroen C4).

diplomski sveučilišni studij arhitekture sveučilište u splitu / fakultet ...

NIKOLA POPIĆ, dia. dr. sc. SNJEŽANA PEROJEVIĆ, dia. Problem Carrarine poljane kao „slučajnog“ javnog prostora je nedostatak korisnika van ljetne sezone.

sveučilište u splitu - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora ...

Mediteranu, 1 je preživjela i ostala u Mediteranu, a 2 su uspješno prošle Gibraltarski prolaz i završile u Atlanskom oceanu i to nakon šest mjeseci od puštanja te ...

Platni promet - saop.rs

Datum predloga – kada obeležimo određen platni nalog i pritisnimo na dugme Priprema platnih naloga, koje se nalazi u spodnjom delu prozora, u to polje se ...

Platni promet - saop

Datum predloga – kada obeležimo određen platni nalog i pritisnimo na dugme Priprema platnih naloga, koje se nalazi u spodnjom delu prozora, u to polje se ...

SEPA - platni promet

SEPA je jedinstveno područje plaćanja u eurima (engl. Single Euro ... Osnovni SEPA platni instrumenti su SEPA izravno terećenje (nalog za ... bankama u RH.