platni promet u republici hrvatskoj - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

sustave koji omogućavaju kolanje novca i izvršavanje bezgotovinskih platnih transakcija odnosno prijenos sredstava. Ključne riječi: platni promet, Hrvatska ...

platni promet u republici hrvatskoj - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu - Srodni dokumenti

platni promet u republici hrvatskoj - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

sustave koji omogućavaju kolanje novca i izvršavanje bezgotovinskih platnih transakcija odnosno prijenos sredstava. Ključne riječi: platni promet, Hrvatska ...

Korozivi - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu - Veleučilište u Karlovcu

7 ruj 2018 ... Korozivi su nagrizajuće tvari u koje ubrajamo kiseline, lužine i soli teških metala. Sposobnost radnika za ... Popis tablica . ... hidroksilnih iona, a jake velik broj poput natrijeve, kalijeve i kalcijeve pa se one i nazivaju kaustičnim ...

veleučilište u karlovcu - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Ključne riječi: Rastoke, turistički potencijali, putničke agencije ... Slunj, donosi rješenje kojim se utvrđuje da rijeka Slunjčica kod Slunja „ima svojstvo zaštićenog ...

Korozivi - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

7 ruj 2018 ... kemikalija najčešća je bila ingestija žive iz toplomjera i silikagela, dok su otrovanja antifrizom, naftalinom ili tekućim gnojivima relativno rijetka.

završni rad - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Ključne riječi: glodaći alatni stroj, tokarski alatni stroj, obradni centar ... SLIKA 59 OSNOVNI DIJELOVI KLIZNOG MODULA S LINEARNIM MOTOROM [23]. 67.

PRVOMAJSKA dd - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

bušilice, blanjalice, pile, specijalni strojevi za obradu zupčanika, stroj za provlačenje, dubilice, postrojenje za sačmarenje i pjeskarenje, obradni centri te uređaji ...

Untitled - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Suvremena proizvodnja nezamisliva je bez upotrebe CNC strojeva u izradi velikih serija. ... visoke cijene, sve se više ljudi se upušta u izradu "hobby” stroja gdje ...

KLOR - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Natrij-klorid tvori znatna ležišta, a morska voda sadržava oko 2% klora, većim ... se u vodi otapa (2,3g u litri vode na 20°C), a dobivena otopina - klorna voda,.

u BL6 miša - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Ključne riječi: arganovo ulje, lipoproteini, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol. Hypolipidemic effect of argan oil ... Slika 6. Struktura vitamina E (Anonymus 6, 2012) ...

tambura - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

komunikacije ili za zabavu, a jedno od njih dostupno je i danas (tambura). Tambura ili ... (1-bisernica D, 2-bisernica E, 3-brač, 4-bugarija, 5-berda) [11]. Najmanji ...

diplomski rad - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Automatizirani sustav za automatsko uzdužno zavarivanje u pogonu tvrtke Tomo. Varga d.o.o.. Kod plazma zavarivanja se koristi netaljiva volfram elektroda kao ...

antropometrija - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

tijela potječu iz starog Egipta i nazivaju se Egipatski kanon [Slika 2.]. Sl. 2. Dimenzije ljudskog tijela prema Egipatskom kanonu [2]. Kod uvođenja prvih mjernih ...

Sveučilište J - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

godine založni zavod, preteča prve hrvatske banke. Gotovo dva stoljeća nakon toga, osnovana je Prva hrvatska štedionica, 1846. godine u Zagrebu koja je ...

Promet nekretnina nerezidenata u Republici Hrvatskoj

za javne financije, Porezni vjesnik, Zagreb, 2011., str.81. Za nerezidente hrvatske državljane i pravne osobe sa sjedištem u RH, kao i za državljane i pravne ...

lonjsko polje - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

osnovnih pojmova vezanih za Park prirode Lonjsko polje, kao što su voda, zrak i tlo. Isto tako su opisane mjere zaštite i ugroženosti, utjecaj tvornice mineralnih ...

mali lošinj - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

bugenvilije i mnoge druge. Bilje na ... Lošinja već je u prvoj godini svog djelovanja zasadilo preko 80 000 sadnica borova (većinom alepskog i bijelog ... sudjelovanja u aktivnostima gospodarstva i prodaju proizvoda na licu mjesta,. ➢ poticanje ...

elektromagnetsko zračenje - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Slika 1: Valne duljine elektromagnetskih valova možemo prikazati pomoću spektra elektromagnetskih zračenja. Spektar elektromagnetskog zračenja podijeljen ...

Kamatni račun - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

KLJUČNE RIJEČI: kamatni račun, jednostavni obračun kamata, složeni obračun ... Primjer 1. Ako se 10.000 kn oroči uz 3% godišnjih kamata, kolika je konačna ...

Buka u industriji - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Građa slušnog organa i prijenos buke. • Djelovanje buke na ... dovođenje zvuka do bubnića, odnosno do srednjeg uha. U zvukovodu se ... 4. Slika 1. Građa uha ...

sveučilište u zagrebu - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Konstruiranje naprave za štancanje . ... Slika 95. prikazuje žig probne naprave. ... Alat za rezanje i probijanje lima sastoji se od gornjeg pomičnog sklopa ... Rebec, B.: Naprave (konstrukcija, izrada, eksploatacija), Sveučilište u Zagrebu – FSB,.

biodizel i bioplin - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Produkt na dnu sadrži nešto masnih kiselih metilnih estera (MKME) i ulje koje ... Troškovi ulaganja u postrojenje za doradu bioplina u transportno gorivo ovisi o.

korana srakovčić - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Budući da je naglasak stavljen na hotel „Korana Srakovčić“ u. Karlovcu koji predstavlja mali obiteljski hotel, opisana su obilježja malih obiteljskih hotela u.

Josipa Žanić - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Kamp odmorište je objekt u kojem se gostima pružaju usluge kampiranja za ... Kamp Turist Grabovac ili Holiday Resort Plitvice na ukupno 50.000 četvornih ...

Gajo Vučinić - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

26 kol 2017 ... Naslov: Jednostavni programski alati za crtanje grafa funkcije. Opis zadatka: U završnom radu treba obraditi grafički prikaz funkcija pomoću ...

rasplinjavanje biomase - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Ivan Cindrić. Završni rad. SAŽETAK. Biomasa je obnovljivi izvor energije koji ima veliki potencijal. Tehnološki procesi pretvorbe kemijske energije pohranjene u ...

oko i utjecaj svjetlosti na oko - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

9 ožu 2017 ... oka kao npr. dalekovidnost, kratkovidnost, mrena itd. ... Vanjski dijelovi oka su bjeloočnica, šarenica, zjenica dok su unutarnji dijelovi rožnica ...

kemijsko oružje - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

21 lip 2016 ... Bojni otrovi su kemijske tvari namijenjene vođenju kemijskog rata, koje ... Prema kemijskim svojstvima, bojni otrovi se mogu podijeliti prema ...

završni rad - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu - VUKA

29 sij 2019 ... Goran Bistrički. Završni rad. 19. Slika 15. Čeono glodanje. Slika 16. Glodaća glava s 7 promjenjivih pločica METAL KOVIS ...

Roman Balinović - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Slika 10. Obradni stol za lasersko rezanje. Slika 11. Razlika obrade u odnosu na pulsiranje laserske zrake. Slika 12. Razlika kvalitete reza (obraĊene površine), ...

Zlatni Delišes - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

prehrano in vino, Oddelek za živilstvo, Biotehniška fakulteta Sveučilište u Ljubljani. Referentni ... refraktometra i pripremali su se uzorci za arome i šećere. ... može značajno usporiti skladištenjem u određenim uvjetima tj. stvaranjem (umjetne).

Završni rad - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu - Veleučilište u ...

10 ruj 2019 ... [1] Alfirević, I., Saucha, J., Tonković, Z., Kodvanj, J.: Uvod u mehaniku II. ... [8] Alfirević, I.: Nauka o čvrstoći 1, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.

trošarine (akcize) - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Hrvatske te je izdvojeno značenje trošarina (akciza) u ukupnim prihodima drţavnog proračua. U radu su ... prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2. ) ... Tablica 1. Poseban porez na motorna vozila ovisno o prosjeĉnoj emisiji ugljiĉnog dioksida ...

acetilen završni rad - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Dovodom vode na kalcijev karbid,. 3. Naizmjeničnim dodirom kalcijeva karbida i vode, odnosno potapanjem kalcijevog karbida odozgo ili dodirom vode odozdo ...

Krešimir Labura_Završni rad - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

brušenje, superfiniš, honanje i lepanje. Glavnina rada obrađuje suvremene postupke brušenja orijentirane na ostvarivanje povećane proizvodnosti, što je ...

4. Podvodno zavarivanje - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Oprema za REL zavarivanje . ... Držač elektrode za podvodno zavarivanje [18] . ... i postupci kojima će se povećati produktivnost, a pritom smanjiti cijena.

karlovac, 2018. - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

rđasta, čaplja siva, sove, gavran crni, crna vrana, grlica divlja, grlica gugutka. Zbog klimatskih uvjeta, izvora vode i hrane, kvalitetnog staništa i mira u lovištu ove ...

antropometrija - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu - Veleučilište u ...

antropometrijskih mjerenja, standardne tjelesne mjere, antropometrijski ... Razlikujemo sljedeća antropometrijska mjerenja: statička mjerenja, dinamička.

Hibridni automobili - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

7 velj 2017 ... Prodaja i poticaji za Hibridna vozila u Hrvatskoj i Svijetu. • Neki model i ... Koncept hibridnog pogona Peugeot 307 te Citroën C4 [14] ................................. 18 ... TakoĎer, sufinancira se i kupnja električnih skutera, motocikala i.

biokovski botanički vrt kotišina - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Predviđena namjena Vrta prvenstveno je znanstveno istraživanje i monitoring ... je 11. zakljuĉaka, a zakljuĉci vezani za planiranje botaniĉkog vrta biokovske ...

utjecaj otpada na okoliš - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Ideja o pisanju završnog rada na temu utjecaja otpada na okoliš, zbrinjavanja ... Postoji nekoliko definicija otpada, također postoje i neke definicije prema.

industrijske otpadne vode - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Industrijske otpadne vode. 3. Pročišćavanje industrijskih otpadnih voda. 4. Zakonski propisi o ispuštanju industrijskih otpadnih voda. 5. Uređaji za pročišćavanje ...

mali lošinj - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu - Veleučilište u ...

prosijeku 7,2 sunčana sata dnevno.7 Kako je Lošinj dosta udaljen od kopna ... jedra, a zatim i na kopnu, odakle su u potrazi za “toplim jugom” i zdravljem došli ...

svojstva željeznih ljevova - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Upravo zbog razliĉitih svojstava, ljevovi se dijele na: ĉeliĉni, bijeli tvrdi, sivi, nodularni i temper lijev. Svaka vrsta ljevova kratko je opisana uz primjere predoĉene.

zaštita na radu u građevinarstvu - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

17 srp 2018 ... Ključne riječi: ozljede na radu, građevinarstvo, zaštita, nesreće ... Pravilnikom o zaštiti na radu u građevinarstvu se propisuju posebne mjere i.

Opasnosti primjene pesticida - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Cijena koju čovjek plaća u borbi sa ... upotrebljavana bordoška juha (mješavina modre galice i gašenog vapna) kao sredstvo u suzbijanju peronospore prvi puta ...

izrada fdm uređaja - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu - Veleučilište ...

Stratasys Objet 260 Connex3 praškasti 3d printer [7] . ... Raspored remenja te način rada CORE XY printera [23] . ... Izvedba Ultimaker vrste 3D printera [25] .

buka u industriji - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu - Veleučilište u ...

ZAKONSKA REGULATIVA O BUCI NA RADNOM MJESTU. 3.1.Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu. 3.1.1 Opće odredbe. Svrha i područje ...

buka u klesarskoj radnji - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

zaštiti od buke zaštita se regulira i Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN, br. 46/08) i Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u ...

otrovi i protuotrovi - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu - Veleučilište ...

Bljuvara, crvenjača, ludara, muhara, otrovna zavodnica, panterova muhara, zelene pupavka, zelenka, žućkasta pupavka. Slika 22. Gljiva ludara. Kod trovanja s ...

primjena zračenja u medicini - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Ultrazvuk je najprikladnija, najjednostavnija i najjeftinija metoda za oslikavanje jetara ... djelatnosti/radiologija/kardiovaskularna-magnetska-rezonanca-cmr/ ...

svojstva nehrđajućih čelika - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

svojstva i vrste nehrđajućih čelika. Također opisati koroziju materijala. Nakon postavke zadatka, u eksperimentalnom dijelu rada napraviti analizu kemijskog ...

naftni procesi i proizvodi - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

nafte jeftinije od same nafte i ako se tome dodaju troškovi proizvodnje tada takva rafinerija nije ekonomična. JEDNOSTAVNA RAFINERIJA. Atm. destilacija.

Obrade odnošenjem čestica - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Sljedeća podjela prikaz je obrada koje se vrše na alatnim strojevima. Obrade materijala odvajanjem čestica dijele se na: 1.) Rezanje s geometrijski određenom ...

atestiranje strojeva i alata - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Pravilniku o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (N.N., br. 114/02. i 126/03.) Pravilnik propisuje slijedeće: • Prilikom ...

autodijagnostika tech2 i delphi - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

31 pro 2018 ... David Gašpić. AUTODIJAGNOSTIKA TECH2 I. DELPHI. Završni rad. Mentor: mr.sc. ... Postupak dijagnostike kvara uređajem Delphi DS150e .

povijest električnih vozila - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

poduzetnika i vlasnika tvrtke Rimac Automobili, koji je kao student izradio električni automobil od ... [17] http://hr.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dni_automobil.

3. metoda konačnih elemenata - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

12 lis 2015 ... SolidWorks je sotverski paket tvrtke Dassault Systemes - podružnica ... [4] http://repozitorij.fsb.hr/918/1/08_03_2010_Diplomski_rad.pdf.

vode u mesnoj industriji - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

su vode iz ugostiteljstva, različitih servisa, slastičarnica, pekarnica, mesnica i sl. ... Kudelić, Mesna industrija braća Pivac, Mesna industrija Stanić, Mesna ...

Procjena rizika na radu - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

na radu i zaštiti zdravlje radnika, ako se procjena rizika obavi dobro. U ovom ... Primjer: Rizici koji su bili prihvatljivi prije 20 godina nisu nužno prihvatljivi danas,.

međunarodne hotelske marke u rh - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

25 lis 2018 ... hotelijerstva, razvoj hotelske industrije, razvoj hotelskih lanaca, te nastanku ... 7Kaniški, M.: Međunarodni hotelski lanci u Republici Hrvatskoj, ...