godišnji izveštaj - Beogradska berza ad

crijep IDEAL - kom. 9687040. 7329315. 9810880 crijep GLINX KLASIK - kom. 2887680. 649600. 0 biber crijep - ... "Toza Marković" Kikinda. - "Mladost" Leskovac.

godišnji izveštaj - Beogradska berza ad - Srodni dokumenti

godišnji izveštaj - Beogradska berza ad

crijep IDEAL - kom. 9687040. 7329315. 9810880 crijep GLINX KLASIK - kom. 2887680. 649600. 0 biber crijep - ... "Toza Marković" Kikinda. - "Mladost" Leskovac.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ za 2011. godinu - Beogradska berza

1 1 9. 1 530. 7BO4. 45i46. 4. Ostale kratkorocne obaveze. 120. 168. 270 ... Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja iznose 9 hiljada dinara.

godišnji izveštaj grupa univerexport-trgopromet ad - Beogradska berza

GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET. AD. AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET ROBE NA VELIKO I MALO. S U B O T I C A, Segedinski put 80.

TEHNOHEMlJAAD - Beogradska berza

6 апр 2016 ... Po nalogu Ministarstva privrede izvrsena je procena fer vrednosli nekretnina ... Ktbllre. III AOKYMeHTal.llljy,. YKlbyYyjyfllil. ~. 3anHCH~Ke ca.

investments - Beogradska berza

19 нов. 2015 ... Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana dok traje ... 8O,44Yo, Konzum dd - 87,99%, Kor Broker doo - 100%, Kron doo - LOOyo, ledo ...

dokument - Beogradska berza

[email protected] -I-N21 IB! ... Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti ... 21. NETO DOBITAK/GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA.

jedinstveni prospekt - Beogradska berza

Korporativne obveznice I emisije ERSTE BANK AD NOVI SAD će biti izdate u roku od dva (2) dana od ... Podaci za kontakt i dalja obaveštenja o Izdavaocu i njegovom poslovanju jesu: (i) Telefon: ... Erste & Steiermarkische banka d.d., Rijeka.

takovo osiguranje - Beogradska berza

20684976 "Moto grad", d.o.o., Novi Sad. (IOS 30.11.12) ... Agencije za zastupanje u osiguranju - Zlatko Matušić, sa kojim je još u prethodnom periodu raskinut ...

биланс стања - Beogradska berza

049. 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима. 0028 део 043, део ... 663 и 664. III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ.

Službeni glasnik RS - Beogradska berza

SEBASTIJAN LIMARIJA JEDINSTVO A.D. Bačka Palanka, MB: 08061114 objavljuje ... -Internet stranica izdavaoca. - www.belex.rs. - www.sebastijan- lim.eu. 3.

„RIMEX“ AD Beograd, Savski trg 7 - Beogradska berza

15 авг 2018 ... RS” broj 14/2012), privredno društvo “Rimex” a.d. iz Beograda, matični broj: 07922957 objavljuje: ... 0041. 288. В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА. СРЕДСТВА. 0042. 1241. 244 ... ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ.

ODLUKU o utvrđivanju BERZANSKOG ... - Beogradska berza

6 нов. 2019 ... koji su dani državnih i verskih praznika Republike Srbije koji se u ... ratu -11. novembar), te uređeno da u slučaju kada državni praznik padne.

plastika ad nova varoš - Beogradska berza

31 дец 2014 ... Tekuća godina. Prethodna godina. Krajnje. Početno stanje stanje. 0. 0 ... društvo Fabrika za preradu plastičnih masa ''PLASTIKA'' otvoreno je.

подаци о обвезнику врста финансијског ... - Beogradska berza

Naziv, sedište i adresa revizorske kuće koja je revidirala poslednji finansijski izveštaj. PRIVREDNI. SAVETNIK –. REVIZIJA DOO. Beograd, Knjeginje. Zorke 96.

Akcionarsko društvo metalna industrija ALFA ... - Beogradska berza

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ALFA-PLAM A.D. VRANJE ZA III KVARTAL 2016. GODINE ... penzionera ove firme, postali vlasnici oko 70% akcija „Alfa-plama“ i stekli pravo prvenstva u ... Osvojena proizvodnja peći na pelet po italijanskoj tehnologiji.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ

crijep IDEAL - kom. 9687040. 7329315. 9810880 crijep GLINX KLASIK - kom. 2887680. 649600. 0 biber crijep - ... "Toza Marković" Kikinda. - "Mladost" Leskovac.

godišnji izveštaj - Sberbank

Omogućena je laka kupovina bankarskog proizvoda ... iskustva klijenata sa fokusom na važnost ponašanja i reakciju ... We wish to emphasize that the growth of ...

Godišnji Izveštaj 2016 - BQK

18 мај 2017 ... Pošta i Telekomunikacije Kosova. RBK. Raiffeisen Bank of ... Broj mikro-finansijskih institucija i njihovo geografsko prostiranje prema regionima -------------------- 58. 49. ... Falsifikovane evro novčanice konfiskovane na nivou Kosova ... 3. 5. Ob av eze p rem a jav n im. i k o m ercijaln im su b jek tim a. 18.

Godišnji Izveštaj (2018) - BQK

Pregled zahtjeva finansijskih institucija koje nadzire CBK . ... Banka za međunarodna poravnanja (engl. Bank for International Settlements). BKT ... Nova Ljubljanska banka. NPK ... Visok nivo koncentracije u odnosu na broj transakcija poslanih MSP-u odnosi se na slanje ... Zvanična adresa kancelarije CBK-a je sledeća:.

Godišnji izveštaj za 2017. god. - Severtrans

Продаја акција н үнела (неті: Гіритиви. 2014. 2. Продаја нематериална нерви Не, Некретнина, построења, опремен трошіких средстава. 2018. 3.

Godisnji izvestaj Sava 2016

31 дец 2016 ... nrua r Apyre xarlxje oa BpeJurocrr4. pacnonoKBe 3a npqAai n21. Aeo 043, Aeo fi4 x Aeo. 049 ... DruStvo uzima u zakup pojedine nekretnine.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA

hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi, te isti registruje u Registru privrednih ... akcionara tako da na dan 31.12.2013. većinski vlasnik IM Matijević ima 84,44 % akcija. ... 2016. 5. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE u hiljadama dinara. Opis. Kupci ... kamate na kratkoročne pozajmice po ugovorima od kojih je najveće ...

Godišnji izveštaj o poslovanju - Trgopromet

Grupa Univerexport-Trgopromet AD, Subotica je otvoreno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Grupa Univerexport-. Trgopromet AD ili Društvo). Registrovano ...

Godišnji izveštaj ZSMSRS za 2018. godinu

1 јан 2018 ... спортских терена у оквиру ње и реконструкцију Трим стазе, затим уређењем ... коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Пожега –.

Godišnji izveštaj o radu za 2016. godinu

развојних агенција (APPA). 1.2. Мера суфинансирање учешћа јединица локалне самоуправе разврстаних у І-ІІІ групу према степену развијености (Мера ...

GODIŠNJI IZVEŠTAJ NIP SOMBORSKE NOVINE AD SOMBOR

Akcionarsko društvo za novinsko izdavačku delatnost Somborske novine. Sombor, Trg slobode 1/1, Sombor. MB: 08703876; PIB: 100017512. Izdavanje novina.

godisnji-finansijski-izvestaj-za-2018-godinu

ZLATKO. MILIĆ. KOVILJ. 78.000,00. 0,00. 78.000,00. 0,00. 78.000,00. Редован рад. MARINA. SELULIĆ. IVANJICA. 25.500,00. 0,00. 25.500,00. 0,00. 25.500,00.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ANNUAL REPORT - Metalac

Posuđe ponovo Super brend Srbije • Značajno su povećani kapaciteti na ... Stojan Slović (22 godine u Metalcu), direktor preduzeća Metalac posudje. Radmila ...

Godišnji izveštaj 2016 - Addiko banka

4 јан 2017 ... sovanje tržišta za oročenu štednju, Banka je kreirala novi ... novčanih tokova koji su isključivo naplata glavnice i kamate na preostalu glavnicu.

Godišnji izveštaj o poslovanju - UniCredit Banka

UniCredit Partner nema ni Upravni odbor, ni Izvršni odbor. UNICREDIT PARTNER ... saglasnosti Narodne banke Srbije, Banka je postala 100% vlasnik. Lizinga.

Obrazac 2. - GODIŠNJI IZVEŠTAJ O STAVLJANJU PROIZVODA PO ...

Образац 2. 1. 2. Улица и број. Телефон. Место. Телефакс. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКУ. Порески идентификациони број (ПИБ).

Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu - mts

uvođenje prenosivosti broja, održimo profitabilnost ... Stručna služba za pravne i opšte poslove ... profili za poslovne korisnike, u aprilu BizMix ... Mix VIP tarifa.

MUZIČKA AKADEMIJA UIS Godišnji izveštaj za 2017/18. godinu ...

Vranje- Piano summer,100 godina Kloda Debisija -„Panova frula“. Sanja Stijačić,flauta, Vesna Damlјanović, klavir. Program: Debussy: Syrinx; Mouquet: La flute ...

konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu - mts

broja korisnika, odnosno 5,8 miliona korisnika uz povećani kvalitet mreže i ... U 2017. godini Telekom Srbija je sa „Huawei“ kompanijom zaključio strateški ... Postoje i dva virtuelna mobilna operatora, Globaltel (koristi mrežu VIP-a) i Mundio Mobile ... pristupa internet sadržajima, povećanje pristupnih brzina za sve korisnike.

Godišnji izveštaj 2011 - Fondacija Ana i Vlade Divac

filantropije i nastavak akcija u okviru kampanje „Možeš i Ti“, ... hrane, otvaranjem novih javnih kuhinja, pozivanjem ljudi da individualno ... Kika nameštaj doo.

Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu - mts

mreži, Internet usluge, usluge distribucije medijskih ... brzina, uvođenje različitih paketa za specifične ... na centar za vanredne događaje OKC 112 MUP.

Godišnji Izveštaj MŽK-a 2014 god. - Kosovo Women's Network

stabilnim koracima, radi ostvarivanja punog potencijala koje žene i devojke ... Članice MŽK-a su obaveštene o aktivnostima drugih članica, aktivnostima MŽK-a, ... Zastupanje centra za promovisanje prava žena je obavestilo o usvajanju ... Podržan od Kvinna till Kvinna, MŽK, Alternativni Centar Devojaka iz Kruševca, Srbija, ...

AD POLET IGK – Godišnji izveštaj 2014 - Nexe Crep

Crijep IDEAL – m2. 213.986. 373.096. 269.867. Crep IDEAL – engobirani – ... u Srbiji su firme: - "Potisje" Kanjiža, članica Tondach-a. - "Toza Marković" Kikinda.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ANNUAL REPORT - Metalac Grupa

Posuđe ponovo Super brend Srbije • Značajno su povećani kapaciteti na ... Stojan Slović (22 godine u Metalcu), direktor preduzeća Metalac posudje. Radmila ...

Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Addiko banka

Štednja stanovništva je tokom 2013. porasla za 3,5%, tj. za oko 280 miliona evra na 8,44 milijardi evra. Tabela 3. Spoljni dug Srbije dec. 09 dec. 10 dec. 11 dec.

Godisnji izvestaj 2004 - Wiener Städtische osiguranje

tivnih proizvoda u oblasti `ivotnog i ne`ivotnog osiguranja. Zahvaljuju}i ovim ... [to naravno ne zna~i i najjeftiniji, ali definitivno zna~i: najkvalitet- niji i najpostojaniji. ... godini implementirani su moduli za administraciji auto-odgov- ornosti i auto ...

konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - mts

prestaje da bude usluga za kojom korisnici iskazuju potrebe. U segmentu ... Telekom Srbija Grupa je uspešne poslovne rezultate u 2018. godini ostvarila uz potpunu ... Svi su deo velikih telekomunikacionih grupa (T-Mobile, Telecom ... service uređaja“ u okviru kojeg će se nabaviti i postaviti 8 uređaja koji će pružati različite.

Godišnji izveštaj MŽK-a 2013 - Kosovo Women's Network

Medijska pokrivenost i online aktivizam . ... Mreža Žena Kosova (MŽK) zamišlja Kosovo, gde žene i muškarci su jednaki i imaju ... „Oni kažu da feministkinje mrze muškarce, ali feminizam nikada ne smatra ... Pored toga, MŽK je pružio besplatnu pomoć članicama sa prevodom, ... jeziku, istorijske slike i na kraju kratak film.

Godisnji izvestaj 2013 - Wiener Städtische osiguranje

Uniqa life. Grawe. Merkur. Societe Generale. Ostali. 1,65%. 26,19%. 4,05%. 25,55 %. 4,27% ... Dobrovoljno zdravstveno osiguranje, Moja desetka i. Osiguranje ...

godišnji izveštaj annual report - Delta Inženjering

Lidl. • Svih ovih godina banke su bile stalna podrška u našem poslovanju, dok je od ... marni i sekundarni nosači krovnog pokrivača su ... Krovni pokrivač je po-.

godišnji izveštaj javnog društva - Žitko AD Bačka Topola

25 апр 2016 ... ŽITKO a.d. Iz Bačke Topole, MB: 08071128, šifra delatnosti; 10.61 ... Tužioci Milić Dragan, Marković Viktor, Jakuš Mihalj, Šarac Branko,. Brindza ...

Godišnji izveštaj javnog društva Perutnina Ptuj – Topiko a.d.

obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa, Izveštaj o poslovanju. „Perutnina Ptuj-Topiko AD., čije su akcije uključene na organizovano tržište , a.

Godišnji izveštaj VARNOST – FITEP AD BEOGRAD za 2016.godinu

10 апр 2017 ... Назив DRUŠTVO ZA FIZIČKO, TEHNIČKO I PROTIVPOŽARNO ... Specijalni alati za spoljnu upotrebu (usisivači, kosilice). 4 ... Gorenje d.o.o., RSD 2,239 ... upute dopisi sa zahtevom za usklađivanjem cene usluga prvenstveno u oblasti ... 543. 263. 173. 782. Radović. 2.034. 40. 50. 100. 150. 150. 150. 150.

Godišnji izveštaj o radu FDU - 2017/2018. - Факултет драмских ...

3 окт 2018 ... Црна Гора, Фестивал Студентског Филма 2017. Србија, Ревија краткометражног филма Бечеј 2018. Србија, Равно село Филм Фестивал ...

Godišnji zbirni izveštaj za 2012. godinu - Aneks 3 i 4 - Канцеларија ...

29 нов. 2016 ... развој Balkan New Wave ... Мој старији брат, моја старија сестра. 996.570 ... Удружење грађана љубитеља музике ,,Звишки акорди“.

Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2016. godinu, latinica

15 мар 2017 ... stvaranju primerenih uslova života za sve migrante koji će se ... oslobađanju obaveze čuvanja tajne policijskog službenika u cilju ... saglasnosti za držanje i reprodukciju divljih životinja kao kućnih ljubimaca, što je obaveza.

Godišnji Izveštaj o Radu Vlade za 2016. godinu - Zyra e Kryeministrit

4 феб 2016 ... Vlada Republike Kosova za 2016. godinu je opredeljena da ... PAK je dozvolila oko 1,3 miliona evra sniženje poreske osnove za troškove kompanija ... održavanja puteva, upravljalo je sa ukupno 14 ugovora za zimsko.

godisnji finansijski izvestaj 2013 sa izvestajem revizora.pdf - Alfa Plam

Kupovina akcija i udela (neto odlivi ). 320. 132.425. 0 ... Štednjaci, peći i kamini za etažno grejanje; ... Vrednost 1 akcije na Berzi dostigla do tada najveći iznos od 527,77 EUR (prema srednjem ... 1629-Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta,.

Godisnji finansijski izvestaj za 2018. godinu za PP "Vojvodina"

1 јан 2020 ... 0033. 048 и 9 Остали дугорочни финансијски део 049 | пласмани. IV. ДУГОРОЧНА ... ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ.

Godišnji izvestaj 2010 - Annual Report 2010 - CNA - Sarajevo ...

zaciju i prešao na novo radno mesto. ... već neko duže vreme nevladine organizacije nisu prva adresa sa ... Zavidovići, Brčko, Modriča, Šamac - April/Maj 2010.

Berza Natura

POKLANJAM izuzetno štene mužjaka mešanca ... poklanjam izuzetno lepo, kucno negovanu ženku ... BURZA NATURA SAVEZNE UTAK 27. - ŠABAC. 16.

izvještaj o poslovanju - Banjalučka berza

Banja Vrućica obuhvata kompleks od 4 hotela: Kardial, Posavina, Srbija i Hercegovina, sa oko 1000 ležajeva. ... Masaže, bazen, jacuzi, tretman lica i tijela, ...

Obrazac za prijavu obaveza (MLK-2) - Banjalučka berza

Obrazac za prijavu obaveza (MLK-2). Banjalučka berza hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Šifra (popunjava banka/posrednik). -. -. Podaci o učesniku. JIB.

Untitled - Finansijska tržišta - Banjalučka berza

Petar želi da kupi 300 akcija iste kompanije po cijeni od 1,47 KM, a ... Posljednja tržišna cijena akcija Vitaminke iznosi 0,196 KM. ... Alpro a.d. Vlasenica.

Metodologija za formiranje, računanje i ... - Banjalučka berza

poslijednji datum trgovаnja dužničke HOV n koji je manji ili jednak trenutku t. , – tržišni prinos do dospijeća dužničke HOV n ostvaren na poslijednji.