Normalizacija - vtsnis.edu.rs

Baze Podataka. Normalizacija ... o Cilj je projektovanje baze podataka bez anonmalija brisanja, ažuriranja i sa minimalnom redudansom. o Podacima je lako ...

Normalizacija - vtsnis.edu.rs - Srodni dokumenti

Normalizacija - vtsnis.edu.rs

Baze Podataka. Normalizacija ... o Cilj je projektovanje baze podataka bez anonmalija brisanja, ažuriranja i sa minimalnom redudansom. o Podacima je lako ...

Normalizacija

Normalizacija je postupak projektovanja logičke strukture baze podataka, gde se nastoji otkloniti redudansa podataka bez gubitka informacija. • Redundansa ...

Normalizacija baze podataka.pdf - Moj web dizajn

Podatak. Vrsta podatka. Opis. ID prijatelja. Number (Field size: Integer). Jedinstveni identifikator prijatelja. Ime i prezime. Text (Field size: 50). Ime i prezime ...

PREVLADAVANJE BERIJERA ZA POSLOVANJE I NORMALIZACIJA

U istraţivanju i izradi Studije Forum je angaţovao stručnjake sa Kosova, koji su ... Kosova su: ugalj, crna metalurgija, profilne cevi, limovi, polikarbonatne ploče i.

automatsko prepoznavanje i normalizacija vremenskih ... - Index of

S obzirom na to da se znacenje vecine elektronskih informacija menja u zavisno- sti od vremena iskazanog u ... Valletta, Malta: European Language. Resources ...

Normalizacija baza podataka - Razno sveznadar INFORMATIKA

kolone treba da obuhvataju tabele i njihova struktura ključa). Normalizacija baze podataka je postupak kojim se iz danog modela bez podataka nastoji otkloniti ...

normalizacija sheme relacijske baze podataka - Repozitorij ...

15 velj 2018 ... NORMALIZACIJE SHEME RELACIJSKE BAZE PODATAKA ... Ključne riječi: normalizacija, normalne forme, sinteza , relacijske baze, relacije,.

normalizacija sportskog klađenja u društvu kroz aspekt reklamiranja ...

regulaciji priređivanja igara na sreću, u Hrvatskoj su vidno eskalirali ponuda, promidžbeni ... Lutrije, Super Sport, Prva sportska kladionica (odnosno grupacija Hattrick – PSK), Germania i ... NR_Slavosnki_brod_2015_-_PPT.pdf ... „Dnevne novine variraju iz dana u dan tijekom tjedna zbog ciklusa oglašavanja pa bi.

Normalizacija statusa javNih službeNika - Institut za javnu upravu

anglosaksonske zemlje, a zatim i ostatak svijeta. Njm se usmje- rio na ekonomske vrijednosti (3e: ekonomičnost, efikasnost i efektivnost) i bio snažno podržavan ...

ekologija - vtsnis.edu.rs

(abiotički – klimatski, orografski, edafski; biotički; antropogeni faktori);. •Ekološka valenca; Biotop, životno stanište;. •Životna zajednica - biocenoza, ekosistem.

Turbina - vtsnis.edu.rs

energiju plime i oseke, a osim toga možemo koristiti i temperaturnu razliku vode kako bi dobili energiju (Ocean Thermal Energy. Conversion, OTEC). 39 ...

Untitled - vtsnis.edu.rs

nastavnike angažovane sa drugih škola, fakulteta i Vojno medicinske akademije. Škola je do sada ... odevanju. Uniforme učenika i učenica osmišlјene su do poslednjeg detalјa kako bi ... povoljno utiče na razvoj biljaka. Za vreme ostalih ...

Dinamika - vtsnis.edu.rs

Osnovni zakoni dinamike- Njutnovi zakoni. Zakon inercije (I Njutnov zakon). Svako telo ostaje u stanju mirovanja ili jednolikog pravolinijskog kretanja dok pod ...

Biomasa - vtsnis.edu.rs

Biomasa. • Energija biomase je najznačajniji domaći energetski potencijal iz obnovljivih izvora energije. • Važan segment je snimanje petencijala i stanje u ...

viljuškari - vtsnis.edu.rs

(samo 2013.godine, dvadeset vodećih proizvođača viljuškara, prodalo je, širom sveta, 944.405 komada u vrednosti od 30,4 milijardi dolara). Na svaki viljuškar u ...

Zračenje - vtsnis.edu.rs

Apsolutno crno telo. Čvrsta i tečna tela su praktično neprozračna za toplotne zrake, pa je za njih d=0: r a = 1. Telo koje je sposobno da potpuno upije svu ...

Magnetizam - vtsnis.edu.rs

U svemiru, magnetna indukcija je između 10-10 T i 10-8 T u Zemljinom magnetnom polju na geografskoj širini od 50° je. 5,8 · 10-5 T, a na ekvatoru (0° ...

виљушкара - vtsnis.edu.rs

Простидизалични механизми. Дизалице. Виљушкари. Ручнаколица. Непрекиданток ... Delovi auto-dizalice: 1 - kabina; 2 - okretno postolje sa protivtegom ;.

Elektrostatika - vtsnis.edu.rs

Električno polje postoji oko svakog naelektrisanja; smer linija polja u nekoj tački jednak je smeru sile koja deluje na pozitivno probno naelektrisanje u toj tački.

akumulatori - vtsnis.edu.rs

Olovni akumulatori sredina sedamdesetih godina XX veka, ... Olovni zatvoreni akumulator ... GEL baterija sa ciklusom dubokog pražnjenja 2-8 godina. • Baterije ...

V predavanje - vtsnis.edu.rs

isalnum() Alfanumericki znak isalpha(). Alfabetski znak isctrln(). Kontrolni znak isdigit(). Broj isgraph() Printabilni znak(bez ' ') islower(). Malo slovo isprint().

Vežba - vtsnis.edu.rs

EKOLOŠKA VALENCIJA. • Razmak između ekološkog minimuma i maksimuma u okviru kojeg je moguć život pojedinog organizma naziva se ekološkom ...

XI – Rad sa datotekama - vtsnis.edu.rs

➢Svim operacijama koje pristupaju sadržaju datoteke ili koje obavljaju određene operacije nad datotekama pristupa se preko pokazivača na tu datoteku.

hrapavost - vtsnis.edu.rs

Hrapavost površina. Površine mašinskih delova su obavezno u većoj ili manjoj meri neravne i hrapave. Mikrogeometrija površina ima dominantan uticaj na ...

KUKE - vtsnis.edu.rs

Sve dizalice i kranovi imaju zajedničke elemente pomoću kojih se prihvataju ... Kod dizalica koje se koriste u livnicama koriste se lamelarne kuke zbog velikog ...

termoenergetika - vtsnis.edu.rs

Daltonov zakon. ○ Svaki gas, kao komponenta mešavine gasova, zauzima ceo prostor u kome se mešavina nalazi, stvarajući određeni pritisak na zidove suda.

BOJA U WEB-U - vtsnis.edu.rs

Ton je stepen osvetljenosti ili sjaja bilo koje boje ili neutralno sive. • Kontrast hladnog i toplog (tople i hladne boje). • Komplementarni kontrast (komplementarne ...

Загађивање воде - vtsnis.edu.rs

Кисела киша је киша или било која друга падавина загађена сумпор диоксидом, азотним оксидима и другим хемијским једињењима. Главни узрочници ...

X – Sistemi datoteka - vtsnis.edu.rs

... podataka za pamćenje. 10.9 Vrste sistema datoteka ... Sistem datoteka (File System) je pojam koji podrazumeva logičke strukture podataka i softverske rutine ...

geotermalna energija - vtsnis.edu.rs

GEOTERMALNA ENERGIJA -. UVOD. Osnovni pojmovi, građa zemljine kore,globalni tektonski procesi, temperatura zemlje, površinski geotermalni fluks ...

Prilagodljivi WEB dizajn - vtsnis.edu.rs

``Responsive dizajn dozvoljava sajtu da se adaptira na ekran bez ... ``poseban način kodiranja web sajta kojim se njegov ... Posao/nabavka u krugu od 7 km.

Brzina web stranica - vtsnis.edu.rs

Kako ubrzati WEB sajt. • Provera kljucnih performansi web sajta. • Google PageSpeed Insights. • Pingdom Website Speedtest Tools. • GTMetrix. • WebPageTest.

техничко цртање - vtsnis.edu.rs

Припрема за I колоквијум. • Активно учешће у настави. • Израда практичних вежби – цртежа. • Тестови у Књизи. ▫ Слободан Ристић, Техничко цртање, ...

На основу члана 132 - vtsnis.edu.rs

На основу члана 132. став 5. члана 153. став 5. члана 154. став 3. Закона о ... Ивична линија се користи за означавање ивице површине коловоза.

tvrdoća materijala - vtsnis.edu.rs

Metode za određivanje tvrdoće materijala. Kod statičkih metoda sila ispitivanja koja deluje na utiskivač postepeno raste do maksimalne vrednosti. Tvrdoća se ...

Prirodni resursi - vtsnis.edu.rs

Prirodni resursi. Koriste se za: - proizvodnju najraznovrsnijih proizvoda važnih za svakodnevni život. - dobijanje električne energije. - gajenje useva.

II – Karakteristike C jezika - vtsnis.edu.rs

Kompajler kreira objektni kod i smešta ga na disk. Linker povezuje objektni kod sa bibliotekama. Loader. Osnovna memorija. Kompajler. Editor. Preprocesor.

III – Kodiranje podataka - vtsnis.edu.rs

➢BCDIC - prošireni kod za karaktere. ➢ASCII kod - 7 bita za kodiranje (128 kombinacija). ➢EBCDIC kod - 8-bitni kod koji koristi IBM (256 karaktera). ➢UNICODE ...

Zagađenje voda - vtsnis.edu.rs

uložiti u sektor zaštite voda i prirode, posebno u odnosu na okvirne direktive o ... Zaštita voda obuhvata očuvanje površinskih i podzemnih voda, čuvanje rezervi ...

Ispitivanje zatezanjem - vtsnis.edu.rs

Granica tečenja. ▫ Granica proporcionalnosti. ▫ Granica elastičnosti. ▫ Modul elastičnosti. ❑Sposobnost deformacije materijala. ▫ Izduženje. ▫ Kontrakcija.

Programski jezik C - vtsnis.edu.rs

programskih jezika kao što su Basic,Pascal, C, C , Java, PHP,... ➢Svaki programski jezik sastoji se od seta definisanih reči i seta pravila koja se koriste za ...

ulazni uređaji - vtsnis.edu.rs

18 јан 2019 ... Izlazni uređaji nam omugućavaju da rezultate obrade podataka vidimo na ekranu monitora (privremeno) ili da ih odštampamo na papir pomoću.

saobraćajnih nezgoda - vtsnis.edu.rs

непрописно скретање;. • непрописно ... 4. погрешно изведен маневар или погрешан начин вожње. 5. ... 4. скретање или окретање на путу;. 5. мокар ...

zbornik radova - vtsnis.edu.rs

singularni vektori i oni su sopstveni vektori (engl. eigenvectors) od ... vektori ATA desni singularni vektori. ... Ekološki indikatori: emisija CO2 po toni otpada, emisija kiselih gasova ... [5] Mladen Josijević, Dušan Gordić, Milun Babić, Indikatori.

Osnovi elektrotehnike 1 - vtsnis.edu.rs

Osnovi elektrotehnike 1. 2017/18. Visoka Tehnička škola. Predavanje 2-3 – ulovi elektrostatičke ravnoteže, raspodela naelektrisanja po površini provodnika,.

Modul elastičnosti - vtsnis.edu.rs

Za svaki materijal i svaku vrstu naprezanja, u oblasti važnosti Hukovog zakona, postoje određeni odnosi između napona i njima izazvanih deformacija.

II – Android operativni sistem - vtsnis.edu.rs

➢1999. godine - Nokia izdaje svoj prvi telefon sa nerazvijenim MOS. ➢2000. godine - Nokia izdaje prvi MOS (Symbian) za telefone koji se probijaju na tržištu i ...

vežba 6: nasleđivanje i polimorfizam - vtsnis.edu.rs

VEŽBA 6: NASLEĐIVANJE I POLIMORFIZAM. Cilj ove vežbe je upoznavanje sa konceptima nasleđivanja klasa, polimorfizma, redefinisanja metoda i.

Prirucnik za urbani dizajn - vtsnis.edu.rs

Ključna reč - red, ili kako uvesti urbani red unutar gradova, prikazivanje najboljeg načina ... oblikovan javni prostor značajan za uspešno funkcionisanje lokalnih.

pisanje radne biografije - vtsnis.edu.rs

Podebljajte naslove kako biste jasno podelili odeljke vaše biografije. • Poravnajte tekst ... razliku od biografije koja se piše u trećem licu jednine). - Proverite da ...

Prvi zakon termodinamike - vtsnis.edu.rs

Prvi princip termodinamike je apsolutni prirodni zakon koji važi za sve pojave koje se odigravaju na svim prostornim nivoima (mikro, makro i mega svetu).

организација рада у грађевинарству са ... - vtsnis.edu.rs

Идејни пројекат организације грађења треба да садржи следеће: 1. Предмер радова за сваку разматрану позицију рада, према техничкој ...

6/!!! qvuplb[ob!tjhobmj[bdjkb! - vtsnis.edu.rs

•jubokf!evhb•lf!sf•j!wfmjlj!cspk!tmpwb!v!sf•j!wj}foji!{b!usfovubl!tb!epwpmkop! kbtop~f/! ... Beograd. Novi Sad l n e. J!nby. B03. B n l e. B03 y03 y03 l e p. I j. I p3 z v3.

програми за прављење презентација - vtsnis.edu.rs

Umetanje video klipova,. ▫ Interakcija zvuka, slike, videa, animacije...,. ▫ 2D i 3D animacija,. ▫ Kontrola nad tokom prezentacije,. ▫ Pojačan efekat na posmatrača.

Alternativni izvori energije - vtsnis.edu.rs

predmet. Alternativni izvori energije. Predmetni nastavnik dr Anica Milošević ... Назив предмета: Алтернативни извори енергије. Наставник: Аница ...

7 – Programska podrška za servere S A D R Ž A J - vtsnis.edu.rs

➢Baze podataka i sistemi za njihovo upravljanje predstavljaju nezaobilazne komponente klijent server sistema. ➢Smatra se da ne postoji ni jedna ozbiljnija ...

VII – Tipovi podataka u C jeziku - vtsnis.edu.rs

Pokazivači – u promenljivoj ovog tipa pamti se adresa nekog podatka u memoriji, gde se pokazivač izvodi iz osnovnog tipa podatka na koji on pokazuje. 2.

Зборник радова 2018 - vtsnis.edu.rs

imaju žižu (parabola, elipsa). Rotiranjem oko ose simetrije ... Subjekti su testirani putem slušalica kroz koje je propuštan govorni signal sa superponiranim ...

Šema Baze Podataka - vtsnis.edu.rs

PRIRODNI PRIMARNI KLJUČ. ISBN. Naslov. DatumPublikacije Cena ... 134564868. Dizajn Baze Podataka. 01/15/2016. 1500. 134533862. SQL Programiranje.

IV–Osnovne algoritamske strukture - vtsnis.edu.rs

Ciklična (Iteracija ili Petlja) - algoritam kod kog se odreĎeni broj ... 1 to k. 2 step k. 3 telo petlje while-do repeat-until brojačka petlja broj prolaza. 1. 3. 1. 2 k kk n.