Normalizacija baza podataka - Razno sveznadar INFORMATIKA

kolone treba da obuhvataju tabele i njihova struktura ključa). Normalizacija baze podataka je postupak kojim se iz danog modela bez podataka nastoji otkloniti ...

Normalizacija baza podataka - Razno sveznadar INFORMATIKA - Srodni dokumenti

Normalizacija baza podataka - Razno sveznadar INFORMATIKA

kolone treba da obuhvataju tabele i njihova struktura ključa). Normalizacija baze podataka je postupak kojim se iz danog modela bez podataka nastoji otkloniti ...

Racunarstvo i informatika ¸1 - Razno sveznadar INFORMATIKA

23 мар 2014 ... Veličina monitora se određuje prema dijagonali ekrana i standard je 17”. Kvalitet monitora se ... stonog računara i laptopa. Stvorite ... Paint (engl. slikati, obojiti) je program za obradu bitmapiranih slika. Ovaj dizajnerski alat ...

E-učenje - Razno sveznadar INFORMATIKA

Pojam elearning možemo definisati na nekoliko načina; Prva asocijacija je elektronsko učenje, što je ujedno i osnovna definicija elearninga – učenje pomoću ...

Računarske mreže - Razno sveznadar INFORMATIKA

strukturnog kablovskog sistema. Strukturno kabliranje možemo podeliti u šest podsistema: 1. Ulazna postrojenja, gdje se strukturna mreža povezuje sa spoljnim ...

Rudarenje-Data mining - Razno sveznadar INFORMATIKA

imjene naziv ja organizaci ih internih i i poslovnim tupilo znanju anje podataka i grupisanje novo polje u zakonitosti a. Rudarenje pilo znanju i ma) podataka aka.

FLIP FLO OPOVI- B Bistabil - Razno sveznadar INFORMATIKA

SR bistab. SR bistabil je ulaz R res. Način rada m. Postavljanje. Q' u stanje 0 ... Bistabil memorisanj abilna kola il lip-flop, je s spekta elektr pridajemo zn.

Modelo ovanje en ntiteta iv veza - Razno sveznadar INFORMATIKA

el i ER dijag standardi izra ki elementi E li za grafičku za modelova čka uputstva. ER dijagram nje ER mod vila za objek ravila za bina ravila za una. ER dijagram.

PHP uvo od u dina amičko pr rogramir ranje - Razno sveznadar ...

Šetanje kroz multidimenzionalni niz korišćenjem poziva funkcije . ... ami izvode na s idi samo ... U PHP-u je takođe moguće spajanje više stringova u jedan ispis.

Računarstvo i informatika za prvi razred gimnazije - Razno ...

23 мар 2014 ... Veličina monitora se određuje prema dijagonali ekrana i standard je 17”. Kvalitet monitora se ... stonog računara i laptopa. Stvorite ... Paint (engl. slikati, obojiti) je program za obradu bitmapiranih slika. Ovaj dizajnerski alat ...

Normalizacija baze podataka.pdf - Moj web dizajn

Podatak. Vrsta podatka. Opis. ID prijatelja. Number (Field size: Integer). Jedinstveni identifikator prijatelja. Ime i prezime. Text (Field size: 50). Ime i prezime ...

normalizacija sheme relacijske baze podataka - Repozitorij ...

15 velj 2018 ... NORMALIZACIJE SHEME RELACIJSKE BAZE PODATAKA ... Ključne riječi: normalizacija, normalne forme, sinteza , relacijske baze, relacije,.

OBLIKOVANJE BAZA PODATAKA

Relacijski model podataka objavljen je prvi put u Coddovu11 članku (Codd, 1970.). Edgar Frank Codd (vidi sliku 3.1) rođen je. 1923. u Engleskoj. Nakon serije ...

BAZA PODATAKA PREDUZETNIKA U BRODU

savjetovanja koje se odnose na porez). 5. Agencija ,,EURO STAGE" Branislav Živković · s.p. Brod. Srpskih boraca. 20, Brod, Brod. 065/948-768. Branislav.

Projektovanje baza podataka - Poincare

7 феб 2020 ... Kardinalnost - broj odnosa u kojima ucestvuje entitet ... Atribut - elipsa ... broja telefona, broja mobilnog telefona, e-mail adrese i web adrese.

Administrator baza podataka - Algebra

ER dijagram je dijagram koji pokazuje relacije između entiteta u sustavu. Kratica 'ER ... Zato ER shema služi za komunikaciju projektanta baze podataka.

Priručnik za laboratorijske vježbe iz baza podataka

donošenjem ANSI/X3/SPARC preporuke o trorazinskoj shemi baze podataka (konceptualna, eksterna i. 1 Codd, E. F. ... 1.6.2 Zadaci za dodatno samostalno produbljivanje znanja . ... Nakon vježbe diskutirajte s kolegama oko rješenja vježbe.

Osnove projektiranja baza podataka - Srce

Od 80-tih godina pa sve do današnjih dana prevladava relacijski model. Oĉekivani prijelaz na objektni model za sada se nije dogodio, tako da današnje baze ...

Modeliranje, implementacija i administracija baza podataka

13 srp 2017 ... SQL-a. Baza je dostupna u velikom broju izdanja od kojih je ... bismo telefonski imenik htjeli pretraživati po imenu osobe, morali bismo sekvencijalno pregledavati svaki ... Izvedbeni plan – pretraga po grupirajućem indeksu.

BAZA PODATAKA PREDUZEĆA REGISTROVANIH U BRODU

poslovn. jedinica. BAZA PODATAKA PREDUZEĆA REGISTROVANIH U BRODU. 13. "SARA " d.o.o. za proizvodnju , promet i usluge · Brod. Mihajla Pupina bb,.

Sigurnosni mehanizmi za zaštitu baza podataka

oporavak od pada, praćenje usklađenosti i učinkovitosti te još puno toga (Manger, 2014). 2.1. Modeli podataka. Model baze podataka definira logički dizajn i ...

Prikupljanje podataka - Medicinska Informatika

... (validirani), vlastiti upitnici. • pitanja u upitniku. • otvoreni tip (samostalno). • zatvoreni tip (odabir ponuđenoga). Primjer http://mrav.ffzg.hr/ zanimanja/upitnik/.

Zbirka ispitnih zadataka iz Baza Podataka 1 - RTI Katedra

(4) Data je šema relacione baze podataka jednog avio prevoznika robe: KLIJENT(SifK ... sistema, u cilju vraćanja baze u konzistentno stanje ako je kvar nastao neposredno posle trenutka t29? ... Postoji više mogućih rešenja. Npr. da se u ...

Pregled i analiza alata za modeliranje baza podataka

Visio olakšava postupak kreiranja dijagrama, tlocrta, shema, inženjerskih ... Dia je besplatan program za stvaranje, odnosno crtanje dijagrama, a moguće ga je ...

modeliranje nerelacijskih baza podataka - Fakultet elektrotehnike ...

Nisu relacijske – ne koriste relacijski model niti SQL jezik ... Relacijske baze podataka sadrže i upravljaju relacijski strukturiranim podatcima, te posjeduju.

nosql baza podataka - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

će biti prikazana detaljna usporedba MongoDB i Oracle relacijske baze podataka te će biti istaknute prednosti i nedostatci NoSQL baza podataka. 1.1.

baza podataka za poljoprivredni reprodukcijski materijal iz ekološke ...

1 ožu 2012 ... Znanstveni naziv sorte. (latinski hrvatski). Ime i prezime dobavljača, ... Rajčica. Apero visoki jabučar. MK Sadnice d.o.o. Hrvatska. Austrija.

DIPLOMSKI RAD Baza zemljišnih podataka k.o. Šuma Striborova

U starom Egiptu je rijeka Nil izlazila iz svog korita i poplavljivala zemljišta što je dovodilo do gubitka međa ... U vlasnički list se upisuje pravo vlasništva cijelog.

JEDINSTVENA BAZA ZEMLJIŠNIH PODATAKA I ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI ...

Baza zemljišnih podataka i Zajednički informacijski sustav zemljišne knjige i katastra (BZP i ZIS). 3.1. Sadržaj BZP-a. 3.2. Uvođenje Zajedničkog informacijskog ...

usporedba graf i relacijskih baza podataka - Fakultet elektrotehnike ...

13 srp 2018 ... Opisati način rada graf baze podataka i usporediti ga s relacijskim ... U njemu je opisan konceptualni i logički model (relacijska shema), SQL ...

jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama ... - Grad Korčula

949/1,478,950,476/4. Kčbr. 10348 k.o. Žrnovo. NC KOR 078. Ulica 56 asfalt. 5. 159.52. 399. 314650. Korčula. 491/1. *dio dionice NC prolazi kroz drugo naselje.

otvorene baze podataka iz oblasti bezbednosti - Katalog baza ...

nadska agencija za istraživanje i razvoj u oblasti odbrane, Norveški centar za ... Komentar. Podaci se mogu prikazati na više načina: kao registar o ukupnoj trgo-.

Baza podataka o sastojcima deterdženata (popis DID), verzija 2014.1.

2003 C8-10 alkil-sulfat. 40. 1000. 0,04. 1,35 ... 2009 C12-18 alkil-eter-sulfat, parni i neparni, 1-3 EO. 4,6. 1000 ... 2032 natrijev lauroil-metil-izetionat. 25,1. 1000.

Analiza veganskih obroka dojilja primjenom različitih baza podataka ...

24 svi 2017 ... Ključne riječi: baze podataka namirnica, veganski obroci, bolnička prehrana, dojilje. Rad sadrži: 23 stranice, 9 slika, 10 tablica, 27 literaturnih ...

Normalizacija

Normalizacija je postupak projektovanja logičke strukture baze podataka, gde se nastoji otkloniti redudansa podataka bez gubitka informacija. • Redundansa ...

Normalizacija - vtsnis.edu.rs

Baze Podataka. Normalizacija ... o Cilj je projektovanje baze podataka bez anonmalija brisanja, ažuriranja i sa minimalnom redudansom. o Podacima je lako ...

PREVLADAVANJE BERIJERA ZA POSLOVANJE I NORMALIZACIJA

U istraţivanju i izradi Studije Forum je angaţovao stručnjake sa Kosova, koji su ... Kosova su: ugalj, crna metalurgija, profilne cevi, limovi, polikarbonatne ploče i.

automatsko prepoznavanje i normalizacija vremenskih ... - Index of

S obzirom na to da se znacenje vecine elektronskih informacija menja u zavisno- sti od vremena iskazanog u ... Valletta, Malta: European Language. Resources ...

Razno Vaillant Plus 64/2018 Veličina 6,09 MB

15 pro 2018 ... Josip Bujan. Mirno napustio „Petrokov servis“, prihvatio se vlastita obrta ... glava koje svaki pojedini radijator neovisno reguliraju, također putem.

Razno Vaillant Plus 52 Tip uređaja 52 Veličina 5.26 MB

31 pro 2015 ... Petrokov koje su također morale uložiti puno rada i truda uz visoko ... na uređaju. Kada je sustav očišćen Sentinelom, radijatori isporučuju više ...

normalizacija sportskog klađenja u društvu kroz aspekt reklamiranja ...

regulaciji priređivanja igara na sreću, u Hrvatskoj su vidno eskalirali ponuda, promidžbeni ... Lutrije, Super Sport, Prva sportska kladionica (odnosno grupacija Hattrick – PSK), Germania i ... NR_Slavosnki_brod_2015_-_PPT.pdf ... „Dnevne novine variraju iz dana u dan tijekom tjedna zbog ciklusa oglašavanja pa bi.

Normalizacija statusa javNih službeNika - Institut za javnu upravu

anglosaksonske zemlje, a zatim i ostatak svijeta. Njm se usmje- rio na ekonomske vrijednosti (3e: ekonomičnost, efikasnost i efektivnost) i bio snažno podržavan ...

razno postulanti u imotskom (2004. - 2018.) - provincija Presvetog ...

Oliver Marčinković (Stuttgart),. 4. Marko Plejić (Solin). 5. Valentino Radaš (Lišane). Prve jednostavne zavjete 7. srpnja 2018. u ruke provincijala fra Joška ...

za izvoz podataka iz ms accessa u serverske baze podataka the ms ...

izvoz definicija tabela i pogleda i podataka iz programa Microsoft Access u serverske baze podataka, kao što su MySQL, Oracle ili. SQL Server. Dodatak ima ...

Upisivanje podataka u e- Dnevnik Smjernice za unos podataka na ...

Napomene u dnevniku rada vidljive su svim članovima razrednog vijeća i najbolji su ... Podaci o ostvarivanju plana razrednog odjela PREDMETNA NASTAVA.

objedinjavanje podataka katastra zemljišta i podataka zemljišne ...

16 lip 2017 ... Modelna ploha HTMV-a za Slavonski Brod, Vukovar, Zagreb i Daruvar. ... Ključne riječi: katastar zemljišta, zemljišne knjige, gruntovnica, ...

TRANSFORMACIJE PODATAKA Standardizacija podataka (z ...

Standardizirani rezultat ili z-vrijednost je odstupanje rezultata entiteta od aritmetičke sredine izraženo u dijelovima standardne devijacije. TRANSFORMACIJE ...

Zaštita osobnih podataka Politika zaštite osobnih podataka u Tifon ...

Tifon d.o.o. (dalje: Tifon) ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i ... u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava,. MUP).

Baza przedsiębiorców

Branża: IT. Firma: Regalux Krzysztof Sutowski. Adres: ul. Topole 40, 89-600 Chojnice. E-Mail: [email protected] Strona internetowa: https://www.regalux.pl/.

4. Baza i dimenzije

(4.01) Baza. Linearno nezavisan skup koji generiše vektorski prostor V zovemo baza za V. ... Dimenzija vektorskog prostora V je definisana sa. dimV = broj ...

Baza šansi

(stajsko đubrivo, otpadni papir, karton i lišće). KOLIKO JE ... Za pokretanje delatnosti potrebna je mašina za pletenje, poželjno ... UKRASA ZA TORTE I KOLAČE.

Capitolul 7. Circuite de baza.

In figura urmatoare se prezinta schema unui bistabil de tip D realizat cu doua latch-uri si doua porti de transmisie controlate cu semnale de ceas bifazic.

Baza poslovnih žena - HUP

16 ožu 2016 ... još dug put pred nama i taj posao ni izbliza nije gotov. U Hrvatskoj žene su formalno ... 2005. godine: Mediatranslations direktorica i vlasnica.

surčin - MOJA BAZA

MREŽA ZA KOMARCE 1m 1m 106 DIN. VODOKOTLIC HESUMNI 2490 DIN. BUŠILICA ... OKVIR PLASTIČNA SOČIVA >. NEHRUOVA 51A, LOKAL 6, BLOK 44.

Baza zadataka - Poincare

30 мај 2010 ... 5 Sortiranje i pretraga ... Funkcija ucitava karakter po karakter sa std ulaza i smešta u nisku s, sve dok ... (a) Napisati funkciju koja datom broju uklanja poslednju jedinicu ... Napisati program koji implementira telefonski imenik.

Baza reproduktivnog materijala

Вучји трн. Hipophae rhamnoides. Oblepiha органски. Европска унија. 3,000. 18. 133070RS1800z01rs. Жута малина. Rubus idaeus. Yellow King органски.

unitekt baza - Samoborka

otpornost na visoke temperature (za oblaganje kamina,dimnjaka i sl.) te za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike, mozaika u stambenim ...

Prikupljanje podataka u Prikupljanje podataka u Intrastat istraživanju

Prijava u G2B servis: ❑ pristupni certifikat za: ▫ osobu koja će predstavljati administratora servisa i. ▫ zaposlenike koji koriste G2B servis zaposlenike koji koriste ...

BAZA OPTEREĆENJA DISTRIBUCIJSKIH TRAFOSTANICA 10(20 ...

DIOS and electronic ammeters ADRIA. Electronic ammeters DIOS and ADRIA are permanently placed in the substations, while the multi channel network ...

Baza isofix.cdr - Peg-Perego Polska

- Baza “isofix” pozwala na prosty, szybki i bezpieczny monta¿ fotelika Primo Viaggio. Tri-Fix w samochodzie. - Baza “isofix” nale¿y do “Semi-Uniwersal” kategorii ...

Baza gospodarskih subjekata i gospodarstvenika

Posušje, BIH 039/680-481 [email protected] ... 19 AVE D.O.O. POSUŠJE. Posušje, BIH 039/694-260 nema ne postoji. Vesna Bašić. 12.4.2002. trgovina. 1.