Topos katastrofe u romanesknom opusu F. M. Dostojevskog

Dostojevskog (Zločin i kazna, Idiot, Bjesovi) metodom analitičko-interpretacijskog, a na mahove i komparativnog pristupa utvrđuje se na koji način i s kojom ...

Topos katastrofe u romanesknom opusu F. M. Dostojevskog - Srodni dokumenti

Topos katastrofe u romanesknom opusu F. M. Dostojevskog

Dostojevskog (Zločin i kazna, Idiot, Bjesovi) metodom analitičko-interpretacijskog, a na mahove i komparativnog pristupa utvrđuje se na koji način i s kojom ...

Topos katastrofe u romanesknom opusu FM ... - FFOS-repozitorij

... cijenio Zapise iz mrtvog doma) preko moderne i avangarde – mnogo mu duguje ekspresionizam, a, poslije, ... gotovo iz svih beletrističkih uradaka Dostojevskog, ovaj rad se, zbog opsega, uglavnom ... Zapisi iz mrtvog doma, Znanje, Zagreb.

u potrazi za romanesknom interdiskurziv- nošću - Srce

Iako je u naslovu knjige referenca na roman Dubravke Ugrešić iz 1981. Štefica. Cvek u raljama života, a autorica analizira romane nastale poslije 1990. godine,.

most kao metafizička kategorija i topos poetike ive andrića

9 kol 2017 ... toga želi se prikazati kako su filozofijska mišljenja znakovi pored puta, a Znakovi pored puta svojevrsna filozofija koja nas vodi premošćivanju ...

TOPOS IZNIMNOG POJEDINCA U POEZIJI SILVIJA ... - Srce

pri čemu pjesme Radniku i Mojsije interpretira samo u svjetlu nacionalne i socijalne borbe za slobodu.5 Šimundža naglašava kako je Kranjčević prvi u nas ... Mladen DORKIN, Silvije Strahimir Kranjčević – klasik hrvatske poezije, Zadarska.

Etički krisis kod Dostojevskog

20 sij 2010 ... teza iz Golosovkerove studije »Dostojevski i Kant«, a sve zbog inzistiranja na ... 3 O ljubavi i samoljublju postoji jedno značajno mjesto u Zapisima iz mrtvog doma. Naime, tamo ... Nastalo je djelo Zapisi iz mrtvog doma ...

POJAM KRIVICE KOD KAFKE I DOSTOJEVSKOG

9 Fjodor M. Dostojevski, Zločin i kazna, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beo- grad, 1998 ... Čak i sâm sadržaj procesa koji se vodi protiv. Jozefa.

Filozofski sistem Dostojevskog (pokušaj rekonstrukcije)

20 pro 2009 ... Zapisi iz podzemlja prije svega je gnoseološki traktat koji, ispitujući čovjekove ka- pacitete saznanja, postavlja i osnove antropoloških ...

veće katastrofe? - Zagorje International

16 velj 2019 ... odjeću Zabok održano je Županijsko natjecanje iz ... gradova Zabok, Oroslavje i Zlatar, ... Lara Špoljarec, Lana Ozimec, Leon. Švenda i Ivona ...

ČERNOBIL PRIJE I NAKON KATASTROFE

Milijuni ljudi su pomoću nuklearne elektrane dobivali struju. ... ljudskih pogrešaka i zbog nedostataka u reaktoru, došlo je do najveće nuklearne katastrofe-.

Pitanje Boga u djelu Braća Karamazovi F.M. Dostojevskog

Značajnu ulogu u romanu ima i starac Zosima, kako zbog što je učitelj ... zasigurno i prepoznati.12 ... pojmovno utemeljenje morala u onostranosti, kojim je čovjeku udijeljena ... U svojim besmrtnim odgovorima, Krist odbija Sotonu jer ona.

Zločin i kazna FM Dostojevskog (Raskoljnikov i ... - Repozitorij UNIZD

13 lis 2017 ... Ja, Dijana Juršić, ovime izjavljujem da je moj diplomski rad pod naslovom Zločin i kazna F. M. Dostojevskog (Raskoljnikov i drugi) rezultat ...

pojam krivice kod kafke i dostojevskog - Centar za empirijska ...

Čovek, tj. ličnost je centralna tema književnog rada i filozofske misli F. M. ... 9 Fjodor M. Dostojevski, Zločin i kazna, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beo ...

Doktrina šoka Uspon kapitalizma katastrofe

groznice 2006., tri tjedna prije objave ostavke Donalda Rumsfelda, George W. Bush je potpisao Zakon o obrambenim ovlastima, na privatnoj ceremoniji u ...

MELANKOLIČNI BESTIJARIJ U OPUSU MARIJE ČUDINE

16 ruj 2014 ... razvija značajan i slojevit bestijarij je i pjesnikinja Marije Čudina rođena 21. ... kako Marija Čudina sustavno gradi svoj bestijarij, pri čemu će se ...

Naomi Klein DOKTRINA ŠOKA Uspon kapitalizma katastrofe

DOKTRINA ŠOKA. Uspon kapitalizma katastrofe. V.B.Z., Zagreb, 2008., 548 str. Doktrina šoka je koncept koji se povezuje s ovisnosti slobodnoga tržišta o snazi ...

razlozi i posljediCe katastrofe 1493. godine - Institut društvenih ...

izričito predviđa i tematsku jedinicu “Bitka na Krbavskom polju” ... bojeva Krbavsko polje “in vulgari K e r w a w o p o l y e nominatur” (ŠIŠIĆ,. Sab. spisi III, 22).

bezbedan backup, arhiva podataka i oporavak u slučaju katastrofe

produkcionih podataka posredstvom namenskog alata. • Retencija – broj tačaka ... Operativne troškove sekundarnog datacentra (najam prostora, potrošnja el.

melankolični bestijarij u opusu marije čudine - darhiv

16 ruj 2014 ... razvija značajan i slojevit bestijarij je i pjesnikinja Marije Čudina rođena 21. ... kako Marija Čudina sustavno gradi svoj bestijarij, pri čemu će se ...

Ženskost i ženstvenost u Krležinom književnom opusu rane ... - unizg

mladi će Krleža oblikovati svoj osobit umjetnički izričaj koji će postati temelj za ... fazama umjetničkog stvaralaštva (npr. drame ​Saloma​,​Vučjak​,​Galicija​,.

ODNOS PREMA BAŠTINI U PJESNIČKOM OPUSU IVANA SLAMNIGA

On je u svom članku „Ivan Slamnig kao komparatist“ – u kojemu analizira ... pjesma „Barbara“ i u nju umetnuti stih iz Leopardijeve pjesme. Pitanje odnosa prema ...

Ivan Sović NEKE POSEBNOSTI JEZIČNOG IZRAZA U OPUSU ...

Luka Perković uistinu se svim svojim sposobnostima i zna njem podvrgnuo ... komad (= dio namještaja, predmeta u kući): Najbolji komad daješ. — tuži se mati ...

sakralni motivi u kiparskom opusu jurja škarpe - Repozitorij FFZG-a

poretkom i postala je dijelom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. ... 38 Zorana Jurić Šabić, Maja Šeparović Palada, Ivan Meštrović: Povijest Isusa iz Nazareta u ...

Prizori iz Slavonije i Srijema u opusu austrijskog slikara Franza Alta

portreta članova obitelji Pejačević i Eltz. Altova slavonska i srijemska djela pridonose ... Franz Alt, Portrait of Ladislav Pejačević, 1847, watercolour-painted.