Digitalna elektronika

Page 1. Digitalna elektronika. Sekcija PFER u MG. Valentina Njaradi. Katarina Krivokuća. Milena Mićić. Page 2. Logika. Logika je oblast matematike koja se bavi ...

Digitalna elektronika - Srodni dokumenti

Digitalna elektronika

Page 1. Digitalna elektronika. Sekcija PFER u MG. Valentina Njaradi. Katarina Krivokuća. Milena Mićić. Page 2. Logika. Logika je oblast matematike koja se bavi ...

digitalna elektronika - PMF

elektronici sklopovi u velikoj mjeri koriste iskljucivo kao sklopke, kojima se kontrolirano upravlja. To drugim rijecima znaci da elektronicki elementi, koji se koriste ...

Digitalna elektronika za fizike - Fmf

Dušan Ponikvar. Digitalna elektronika za fizike. Maj 2009. 1. 2. 3. 8. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 14. 3. 12. 13. D. CLK. Q. Q. 14. 3. 12. 13. D. CLK. Q. Q. 1. 2. 3. 8.

Digitalna elektronika za fizike

Dušan Ponikvar. Digitalna elektronika za fizike. Maj 2009. 1. 2. 3. 8. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 14. 3. 12. 13. D. CLK. Q. Q. 14. 3. 12. 13. D. CLK. Q. Q. 1. 2. 3. 8.

digitalna elektronika - Katedra za elektroniku

Digitalna elektronika. Osnovne strukovne studije. Katedra za elektroniku. 1. 1. Uvod. Glavni zadatak jednog elektronskog kola je obrada električnih signala, bilo ...

digitalna elektronika - Mihajlo Pupin

DIGITALNA ELEKTRONIKA. Z A D A C I. I. BROJNI SISTEMI I KODOVI. 1. Konvertovati sledeće decimalne brojeve u binarne: a) 260 b) 0.0625 c) 3,166. Rešenje ...

Digitalna elektronika-udzb.indb - Element

Registri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 1.1.1. Načela rada i izvedbe registara .

6. ELEKTRONIKA Elektronika je oblast elektrotehnike u kojoj se ...

Grecov spoj realizuje se prema šemi prikazanoj na slici 6.37a. Pozitivni polutalas ulaznog napona polariše u direktnom smjeru diode D1 i D4 (slika 6.37b), čega ...

ELEKTRONIKA

Sklopovi pasivnih elemenata ... Sklopovi s vremenskom stalnicom. ▫ Kako bi se kondenzator ... Danas se na jednom čipu nalaze cijeli elektronički sklopovi ...

Elektronika - HZTK-a

Formule za izračunavanje otpora otpornika R1 i R2 su slijedeće: R1 = UIC / IM gdje je: ... Spajanje. Ubadanje otpornika. Univerzalna eksperimentalna pločica.

PE8 - Vesela ELEKTRONIKA

Foto-dioda FD spre~ava da oscilator, bez obzira {to je do{lo vreme za zalivawe ... Na kutiji u koju je sme{ten ure|aj izbu{ena je rupa kroz koju izlaze dva provodnika od ... kraja R2 i doweg kraja zvu~nika vezati trimer potenciometar TR, kao na slici 1.1. ... zabacuje u vodu, tako da bude iznad udice sa mamcem. Dole (prema ...

12. energetska elektronika

ENERGETSKA ELEKTRONIKA pretvaranje raspoložive elekrične energije u potrebnu (karakterom, naponom i frekvencijom) osnovne funkcije. PRETVARAČI.

elektronika, sklopovi 489

Elektronički sklopovi su mreže sastavljene od ... elektroničkih sklopova tvore se dalje elektronički sustavi i uređaji. Osnovni ... circuits manual, New York 1971.

PE7 ELEKTRONIKA za početnike

za po~etnike. ELEKTRONIKA. Elektronske komponente koje se koriste u ure}ajima opisanim u ovoj kwizi mo`ete da nabavite u. "Vremeplovu". Pogledajte wihov.

Elektronika DNA - dMFA

Molekule - gradniki DNA in RNA (I). Baze. DNA and RNA. Adenin (A). Citosin (C). Gvanin (G). Samo DNA. Timin (T). Samo RNA. ▫ Uracil (U). Uracil. Timin.

ENERGETSKA ELEKTRONIKA

2.1 Ispravljači. Primjer ispravljača (AC/DC pretvorbe) prikazan je na slici 4. Sl. 4. Trofazni ispravljač. Na slici 4 prikazan je trofazni ispravljač. Ispravljač se sastoji ...

Mikroprocesorska elektronika Mikroprocesorska elektronika

Svaka asemblerska instrukcija asocirana je tačno jednoj mašinskoj instrukciji. ▫ Ono što čini asemblerski jezik lakšim za. ▫ Ono što čini asemblerski jezik lakšim ...

brojila - elektronika

F6 = KRADE STRUJU. F7 = POTREBNA INTERVENCIJA ... DA BI SE RIZ BROJILA OČITALA KOJA SU PRIKLJUČENA NA JEDNU OČITAČKU. KUTIJU, U BAZI ...

ELEKTRONIKA, UREĐAJI. ŠUM

svjetlom, bijeli šum. Nasuprot tome su u obojenom šumu pojedine frekvencije ili pojedini frekvencijski opsezi naročito naglašeni.) Ekvivalentna temperatura ...

WMS - Elektronika Perhoč

... trgovina koja se veže na vašu Gath aplikaciju tj. SQL bazu podataka. Webshop trgovina je vlastiti proizvod programerske kuće. Elektronika Perhoč d.o.o..

Elektronika, sklopovi

Elektronički sklopovi su mreže sastavljene od ... elektroničkih sklopova tvore se dalje elektronički sustavi i uređaji. Osnovni ... circuits manual, New York 1971.

1. elektronika u sustavima - Element

Ovisno o području u kojem elektronički sklopovi, tj. elektronika nalazi ... Aktivni elektro- ... Pasivni elektronički elementi su otpornici, kondenzatori, zavojnice.

Elektronika za mlade- 6. nastavak

tj. od induktivnosti i kapaciteta (LC-filtri). Postoje aktivni i ... paralelni titrajni krug s jednom razlikom: obratno ... nciju ima titrajni krug uz induktivnost. L = 120 μH i ...

012022-UK ESR-tester - elektronika.rs.ba

Resistors: R1,R13,R14,R17,R18,R19,. R31 = 10kΩ. R2 = 4kΩ7. R3 = 1kΩ8. R4,R24,R28 = 22kΩ. R5 = 33kΩ. R6,R7,R8 = 2kΩ2. R9-R12 = 56Ω. R15,R16,R20 ...

ELEKTRONIKA, SASTAVNI DIJELOVI

Iskoristivost volumena za različite vrste kondenzatora. Brojevi označuju probojni napon u V/mm. Anoda je često hrapava (jetkana), da bi se dobile veće površine.

Foto postupak - Elektronika.ba

Izrada pločica foto postupkom www.elektronika.ba. Autor: Trax, www.elektronika.ba. Foto postupak. U ovom tekstu je opisan način izrade pločica foto postupkom ...

Elektronika 2-RB.indb - Element

Za pojačalo u spoju zajedničkog emitera sa stabilizacijom stati- čke radne točke prema slici 2 zadano je: UCC = 10 V, R1 = 19 kΩ,. R2 = 4 kΩ, RC = 500 Ω, RE ...

Industrijska elektronika-Predavanja

2.4.1 KONSTRUKCIJA I VRSTE SINHRONIH MOTORA. Magnetno kolo sinhronih motora (SM) sastoji se , kao i kod svih obrtnih mašina, iz dva osnovna.

PE3 - Ispravljaci - Praktična elektronika

Njihove osnovne komponente su mrežni transformator, ispravljačke diode i filterski kondenzator. Bez bilo koje od ovih komponenata ispravljač ne može da radi ...

Mikroprocesorska elektronika - Katedra za elektroniku

Prvi mikroprocesor kompanije Intel, 4-bitni 4004, proizveden je 1971 koristeci 10 μm tehnologiju, radio je na 108 kHz i sastojao se od 2,300 tranzistora. Katedra ...

Elektronika 1 udzb.indb - Element

naboja te se mogu kretati kroz poluvodič i voditi struju. Želimo li povećati vodljivost silicija, dodajemo mu primjese, čime se stvara veći broj šupljina ili slobodnih ...

PE6 - Radio-predajnici - Praktična elektronika

U knjizi je opisan princip rada i praktična realizacija velikog broja radio- ... skali (mesto na kome nema ni jedne radio stanice), u blizini radio stanice koju smo koristili za ... povećanje dometa može da se ostvari samo upotrebom duže antene.

beaufortova skala.cdr - HARPOON elektronika

0. > 1. > 0,2. > 0,7. 1. 1. 3. 0,3. 1,5. 1,1. 5,4. 2. 4. 6. 1,6. 3,3. 5,8. 11,9. 3. 7. 10. 3,4. 5,4. 12,2. 19,4. 4. 11. 15. 5,5. 7,9. 19,8. 28,4. 5. 16. 21. 8,0. 10,7. 28,8. 38,5. 6.

PE11 - Multimetar - Praktična elektronika

To su bili analogni instrumenti čiji je glavni deo bio mikro ampermetar sa kretnim kalemom i kazaljkom. Jedan takav "oldtajmer" je na prvom mestu na slici 1.

056-Energetska elektronika 1.indb - Element

Energetska elektronika je grana elektrotehnike koja se bavi pretvorbom i upravljanjem električne energije s pomoću električnih energetskih pretvarača, koji ...

elektronika analoge - Министерство за образование

Elektronika mund të ndahet, sipas llojit të sinjalit, në elektronikë analoge dhe digjitale. ... të diodës krijohet nxehtësi, të cilën pllaka e kristalit e bart në mjedis.

INFORMACIJSKA ELEKTRONIKA - 2. del - LRTME - Univerza v ...

Ta arhitektura pa je inačica von Neumannove. Primer obeh arhitektur vidimo na sliki 2.1. Slika 2.1: Princetonska in Harvardska arhitektura. Večina današnjih ...

Elektronika 1 - konačni rezultati - Elektrijada

FER 2. 85. 1 FER2. 204. 2 Hamza. Merzić. ETF Sarajevo 1. 76. 2 ETF BGD 1. 197. 2 Svetislav. Ćirić. ETF BGD (ind.) 76. 3 FER 1. 187. 4 Aleksandar Lazović.

1 ELEKTRONIKA U ELEKTROENERGETICI Pitanja za popravljanje ...

Darlingtonov spoj a) nacrtaj darlingtonov spoj tranzistora b) definiši ekvivalentno strujno pojačanje izraženo preko h-arametara. 20. Optoelektronika a) fotodioda.

ELEKTRONIKA, UREĐAJI. ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA 711

navigacije i radarski uređaji za slijepo slijetanje. ... Tipkanje odašiljača vrši upravljački dio. Snaga ... kojoj kronometar upravlja uređajem za uklapanje, tipkanje i.

Uputstvo za automatiku inkubatora - elektronika.rs.ba

Upravljanje motorom za okretanje jaja se radi u svim modovima i može se podešavati ... izvodi tako što mala pumpica ubacuje vodu u inkubator na lim sa kojeg.

Brodska elektrotehnika i elektronika - pfst

VJEŽBA 3: Serijski RLC spoj u krugu izmjenične struje. 4. ... Serijski. ➢ Paralelni. ➢ Mješoviti. Vježba 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika ...

ELEKTRONIKA, UREĐAJI. ŠIRENJE VALOVA

dolazi do refrakcije radio-valova svih frekvencija, tj. do povijanja njihovih putanja ... pored loma elektromagnetskog vala i njegovo odbijanje, reflek sija, a pod ...

Dr. sc. Dubravko Vučetić: ENERGETSKA ELEKTRONIKA

5 ruj 2018 ... Neupravljivi (dioda): Djeluje kao nepovratni ventil jer vodi struju samo u ... Razlikujemo dvije vrste izmjenjivača: izmjenjivače s utisnutom ...

računarska elektronika - Katedra za Elektroniku, ETF Beograd

14 апр 2019 ... Napraviti igricu 2048 (https://en.wikipedia.org/wiki/2048_(video_game)). Igrica se igra na 4 × 4 mreži kao na slici 1. Na početku igrice na mreži ...

Sekcijska garažna vrata - Kolenc elektronika

Sekcijska garažna vrata so konstruirana tako, da se odpirajo in zapirajo navpično, tako da lahko prostor pred garažo in v njej optimalno uporabite. Če je vaša ...

Mikroprocesorski sistemi Mikroprocesorska elektronika - tutoriali.org

Ovaj ben~mark se bazira na algoritmu Erastoten-ovo sito, i koristi se za nala`enje svih prostih brojeva manjih od zadatog broja n. ❑ Algoritam se prvo sastoji od ...

PE12 - Knjiga saradnika 1 - Praktična elektronika

Nekako se potrefilo da baš u to vreme, a reč je o 1994./1995. godini, u sobi u kojoj je stajalo sve ono za šta nismo znali šta ćemo, a nismo baš mogli tako olako ...

IMPULSNA ELEKTRONIKA Zbirka rešenih zadataka

1.11 Za astabilni multivibrator sa slike 1.44 realizovan CMOS invertorima odrediti frekvenciju rada i nacrtati talasne oblike napona u tačkama A, B i C ako ...

Поворотная Wi-Fi камера RV-3404 Инструкция - New-elektronika

Диск, Google. Drive), если Камера подключена через Центр управления Rubetek. (приобретается отдельно). Для двусторонней аудиосвязи в Камере есть ...

1. elektronika u sustavima za mjerenje, upravljanje i ... - Element

Aktivni elektronički elementi mogu se podijeliti na dvije skupine: elektronske cijevi i ... Pasivni elektronički elementi su otpornici, kondenzatori, zavojnice i ...

Elektronika 2 - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Faktor dobrote Q opisuje kvaliteto sita - njegova recipročna vrednost je dušenje α. Za nizko in visoko sito želimo, da je odvod absolutne vrednosti frekvenčne ...

BRODSKA ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA PRVI ... - pfst

Potrebno je odrediti: elektromotorni napon izvora E, stupanj korisnog djelovanja ovog spoja i električni rad koji se izvrši na trošilu tokom sat vremena. 2. (4 boda) ...

PE1- Komponente elektronskih uredjaja - Praktična elektronika

elementi u pojačavačima, itd. Elektrolitski kondenzatori su ... Free Download. Jedan od njih, aktivan u vreme pisanja ovog teksta, je ovaj ispod. Kliknite na:.

energetska elektronika buck konvertor - Katedra za Elektroniku, ETF ...

ENERGETSKA ELEKTRONIKA. LABORATORIJSKE VEŽBE. VEŽBA BROJ 2: BUCK KONVERTOR. Autori: Predrag Pejović i Vladan Božović. A. OPIS VEŽBE.

Ovlašteni sakupljač DUMA ELEKTRONIKA, Jalkovečka 20, Varaždin ...

BESPLATNO SKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE. ELEKTRIČNOG I ELEKTRONIČKOG OTPADA. Ovlašteni sakupljač: 042 213 668. DUMA ELEKTRONIKA-EE ...

Instrukcja obsługi programu Tachospeed - Elektronika Perhoč

Wiktoria Świderska, Kamen Pavlov, Szymon Wcisło, Ilija Antunovic, Elektronika. Perhoč d.o.o.. Sva dodatna pitanja što se odnose na korištenje računalnog ...

Brodska elektrotehnika i elektronika // auditorne vježbe - pfst

Čvrsto stegnuti jaram uz kotvu. Povećavati napon na transformatoru dok voltmetar ne pokaže 10 V te izmjeriti električnu struju. Potom se treba. ISKLJUČITI ...

6 50 godina Radiokluba Ludbreg 6 Elektronika za mlade - Hrvatski ...

26 ožu 2005 ... Nova CEPT licenca za početnike? Postoji ideja da se organizira uz osnovnu CEPT licencu, koja će vjerojatno biti prihvaćena u cijelom svijetu, ...

Novi Sad Energetska elektronika I TROMESEČJE 1. Nacrtaj opštu ...

Energetska elektronika pitanja za popravljanje ocene. I TROMESEČJE. 1. Nacrtaj opštu strukturu pretvarača energetske elektronike i naznači ulazne i izlazne.