Pravilnik o izradi završnog rada - Fakultet zdravstvenih studija

sa mentorom u vezi sa razradom teme, proučavanjem literature, načinom prezentacije završnog /diplomskog rada i sl., sve do konačne odbrane diplomskog ...

Pravilnik o izradi završnog rada - Fakultet zdravstvenih studija - Srodni dokumenti

Pravilnik o izradi završnog rada - Fakultet zdravstvenih studija

sa mentorom u vezi sa razradom teme, proučavanjem literature, načinom prezentacije završnog /diplomskog rada i sl., sve do konačne odbrane diplomskog ...

Pravilnik o izradi i obrani završnog rada - FZS

4 srp 2017 ... Sveučilište u Mostaru, Fakultet zdravstvenih studija. Pravilnik o izradi i obrani završnog rada. Srpanj, 2017. godine ...

PRAVILNIK O IZRADI I OBRANI ZAVRŠNOG RADA

9 ruj 2019 ... PRAVILNIK O IZRADI I OBRANI ZAVRŠNOG RADA. Članak 1. Stručni studij završava polaganjem svih ispita, izvršenjem ostalih obveza, ...

Pravilnik o izradi, obrani i ocjeni završnog rada - UniZd

PRAVILNIK O IZRADI, OBRANI I OCJENI ZAVRŠNOG RADA. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovim se Pravilnikom propisuje postupak prijave, način izrade, ...

Pravilnik o izradi i obrani zavrsnog rada na preddiplomskim strucnim ...

13 ruj 2018 ... ispita i drugih obaveza, prijavi i uspješno izradi završni rad, te da završni rad obrani pred ispitnim povjerenstvom, u skladu sa odredbama ...

Pravilnik o izradi i obrani završnog rada za strukovne škole, 2009.

PRAVILNIK O IZRADBI I OBRANI ZAVRŠNOGA RADA. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti, način i postupak izradbe i obrane ...

obavijest - Fakultet zdravstvenih studija

3 srp 2019 ... Ugovor-Primaljstvo-redovni. Ugovor-Primaljstvo-izvanredni. • originalnu priznanicu o uplati troškova upisnine i participacije ako student ...

Pravilnik o izradi diplomskog rada - VPTS Doboj

Završni, diplomski ispit se sastoji od izrade i odbrane diplomskog rada. Student ... literature, razrade teme, prezentacije rezultata istraživanja i odbrane rada.

pravilnik o izradi i obrani diplomskog rada na diplomskim ...

Pravo podnošenja Zamolbe imaju oni studenti diplomskih studija Šumarstvo i ... Sadržaj i izgled diplomskog rada propisan je Uputama o izgledu i sadržaju ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA ...

30 kol 2019 ... koji je protivan odredbama Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti, ... „Fizioterapeut se pri obavljanju fizikalne terapije pridržava Zakona o.

Fiziologija s patofiziologijom - Fakultet zdravstvenih studija

može se preuzeti sa Share point portala Zavoda za fiziologiju: http://sp.medri.hr/Studenti/. (user name i lozinka nalaze se na oglasnoj ploči Zavoda za fiziologiju).

zdravstveni glasnik - Fakultet zdravstvenih studija - SUM

Ivona Ljevak, dipl.med.sestra. Tehnički urednik: ... Ivona Ljevak, MarkoRomić, Ivan Vasilj, Josip Šimić, Olivera Perić. IZVOR STRESA U ... Maričić J. Socijalna usamljenost adolescenata. Tesa ... je rodila zdravo dijete sigurno može dojiti. Dru-.

CMW 2017 - Fakultet zdravstvenih studija - UNIRI

Anne Rathbone, University of Brighton, England. Carme Montserrat, University of Girona, Catalonia, Spain. Dalida Ritossa, University of Rijeka, Croatia. Dorothy ...

Zdravstvene nauke - Fakultet zdravstvenih studija

Nastavno naučnom vijeću Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu (FZS) prijaviti ... Genetička struktura salmonoidnih populacija bh. rijeka Savskog sliva (vođa ...

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA ...

Doc. dr Lejla Hasanbegović. Doc. dr. Irma Salimović-Bešić. Doc. dr. Berina. Hasanefendić. Prof. dr. ... medicini (V). Analiza i obrada radiološke slike (P). Tehnike u mamografiji (V). Amra Beganović, str.sr ... NASTAVNIK. Senka Fatić, str.sr. Prof.

Dijetetika - Fakultet zdravstvenih studija - UNIRI

Kolegij Dijetetika je obvezni kolegij na prvoj godini redovnog Preddiplomskog stučnog studija sestrinstva i sastoji se od 30 sati predavanja, 15 sati seminara i 15 ...

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada - ASOO

Članak 5. (1) Vremenik izradbe i obrane završnog rada, sukladno članku 8. stavku 4. i 5. i članku 16. stavku 1. ovoga pravilnika donosi školski odbor na prijedlog ...

Nuklearna medicina - Fakultet zdravstvenih studija - UNIRI

1 lis 2019 ... Kolegij Nuklearna medicina je obavezni kolegij na trećoj godini ... izvodi u prostorijama Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu KBC Rijeka.

Marković Marko - Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija

Марко Марковић, Иван Пантелић, Бошко Николић, Јован Ђорђевић, Софтверски систем за визуелну симулацију алгоритама пословног одлучивања ...

Esmina Avdibegovic - Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija

II kongresa psihijatara Hrvatske. Hrvatsko psihijatrijsko društvo, Psihijatrijska klinika Zagreb, Klinika za psihijatriju. Rijeka, Opatija, septembar 1998. 13.

Eduroam upute - Fakultet zdravstvenih studija - UNIRI

Spajanje Android uređaja na eduroam mrežu. Aktivirajte Wlan bežičnu mrežu na ure aju, prona ite mrežu „eduroam“ te pratite daljnje korake za spajanje: ...

Zbornik radova - Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija

Prof. dr Zoran Petrović, Univerzitet Singidunum, Beograd ... Knez Miloš Obrenović, sin oca Teodora i majke Višnje, je rođen u selu Dobrinji, po nekim podacima.

Treća mostarska psihijatrijska subota (3 - Fakultet zdravstvenih studija

9 lip 2018 ... Moderatori: Dragan Babić i Miro Jakovljević ... 14.00 – 14.15 Gorana Sulejmanpašić: Nove komunikacijske tehnologije u medicini.

sveučilište u rijeci fakultet zdravstvenih studija preddiplomski stručni ...

cruciate ligament i meniskusa, ubrajaju se u najčešće ozljede koljena nastale ... Mehanizmi nastanka ruptura meniska se generalno mogu kategorizirati u one ...

Proces zdravstvene njege - Fakultet zdravstvenih studija - UNIRI

Plan zdravstvene njege: Preporuke za izradu plana zdravstvene njege; Vrste planova zdravstvene njege; Svrha planova zdravstvene njege. Ishodi učenja:.

Zdravstvena njega starijih osoba - Fakultet zdravstvenih studija

Utvrditi 14 osnovnih ljudskih potreba. Ponoviti proces zdravstvene njege te ga primjeniti na gerijatrijskim bolesnicima. Ponoviti najčešće sestrinske dijagnoze.

Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija University of Rijeka ...

Sveučilište u Rijeci ▫ Fakultet zdravstvenih studija. University of Rijeka ▫ Faculty of Health Studies. Viktora Cara Emina 5 ▫ 51000 Rijeka ▫ CROATIA. Phone: 385 ...

izvedbeni nastavni plan - Fakultet zdravstvenih studija - UNIRI

Viktora Cara Emina 5 ▫ 51000 Rijeka ▫ CROATIA ... Z4 FZS. Vesna Čačič,prof. Unesite tražene podatke. Nastavni sadržaj i sve obavijesti vezane uz kolegij kao i ...

Upute za izradu završnog rada - Pomorski fakultet

Upute za izradu završnog rada (dalje: Upute) imaju za cilj otkloniti brojne nedoumice koje imaju studenti/studentice prilikom pisanja završnih radova na ...

Prezentacija završnog rada - Tehnički fakultet Bihać

Nakon planiranja prezentaciju treba pripremiti i oblikovati prema sadržaju ... Koristiti slike, tabele i grafiku da sadržaj prezentacije ne sačinjava samo tekst.

Upute za izradu Završnog rada na - Filozofski fakultet

Upute za izradu diplomskoga rada na. Studiju psihologije Sveučilišta u Mostaru. I. POSTUPAK PRIJAVE TEME DIPLOMSKOGA RADA. I.1. Opće odredbe.

Upute za izradu završnog rada - Filozofski fakultet Osijek

Primjer prve stranice završnog rada: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet. Odsjek za psihologiju. Ime i prezime. Naslov završnog rada.

SVEUČILIŠTE U SPLITU ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA ...

Mišićna slabost, gubitak osjeta, neuropatska bol i disfunkcije autonomnog živčanog sustava ... Simptomi najčešće započinju distalno na nogama i šire se prema ...

Primaljstvo - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija - Unist

Preddiplomski sveučilišni studij: Primaljstvo. Sveučilište u Splitu. Sveučilišni odjel zdravstvenih studija. Ruñera Boškovića 31, HR-21000 Split. Telefon: 385 21.

Izrada završnog rada

Nastavnik koji je prihvatio temu, obavezan je da bude mentor kandidatu tokom izrade i odbrane završnog rada. da bude mentor kandidatu tokom izrade i.

Naslov završnog rada - NSK

28 kol 2018 ... Ključne riječi: alkoholizam, ovisnost, kvaliteta života, promjene, ... U Hrvatskoj procjenjuje se da ima od 250 do 300 tisuća alkoholičara, a oko ...

Naslov završnog rada

31 kol 2018 ... Krvarenje- u obliku nekoliko kapi svijetlocrvene krvi u stolici ili na toaletnom papiru ( rijetko hemoroidi uzrokuju jača krvarenja, a to dovodi do ...

19. riječki dani bioetike na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci ...

zdravstvenih studija u Rijeci. Bioetičke dileme u palijativnoj skrbi: od teorije do prakse. (Rijeka, 12. svibnja 2017.) Nastavljajući tradiciju jednog od najstarijih ...

Primaljstvo - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija - Sveučilište u Splitu

Preddiplomski sveučilišni studij: Primaljstvo. Sveučilište u Splitu. Sveučilišni odjel zdravstvenih studija. Ruñera Boškovića 31, HR-21000 Split. Telefon: 385 21.

predložene diplomske teme - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

Privatno zdravstveno osiguranje u Europi. Američki pristup u ... Dr. sc. Sanda Stojanović-Stipić (Sestrinstvo). Sepsa i antisepsa u jedinici intenzivnog liječenja. Procjena ... hospitaliziranih u KBC Split ... prof.dr sc. Ante Punda i su-mentor mr.sc.

Sestrinstvo - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija - Sveučilište u Splitu

Preddiplomski sveučilišni studij: Sestrinstvo. Sveučilište u Splitu. Sveučilišni odjel zdravstvenih studija. Ruñera Boškovića 31, HR-21000 Split. Telefon: 385 21.

pdf Koraci za upis diplomski - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

Završen preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva, Fizioterapije,. Radiološke tehnologije s ostvarenih minimalno 180 ECTS bodova. 2. Završen preddiplomski ...

Prijavi se na 'Postani Student' - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

16 srp 2019 ... Rang lista se formira temeljem općeg uspjeha u srednjoj školi (45% bodova) i postignutog uspjeha na ispitu državne mature razine B iz.

Upute za izradbu završnog rada

27 pro 2013 ... Učenik svoj završni rad piše na mađarskom jeziku jer se u srednjoj školi ... Prezentacija mora biti u skladu s prihvaćenom praksom za izradu ...

IZRADA MATURALNOG I ZAVRŠNOG RADA

•Završni ili maturalni rad sastoji se od: - naslovne stranice ... SREDNJA ŠKOLA « USKOPLJE» - 16 Times New Roman. GORNJI ... ZANIMANJE: KUHAR - 12.

Naslov završnog rada - CORE

Spolno prenosive bolesti, neželjene maloljetne trudnoće, alkoholizam, socijalni slučajevi i seksualno ... Maloljetnička trudnoća kao javno-zdravstveni problem .

UPUTSTVO ZA PISANJE ZAVRŠNOG RADA

Završni rad predaje se kao ukoričen (spirala) rad, i kao kompjuterski izvod. ... NASLOVNA STRANA (Pokrajinski zavod za sport, tema, ime i prezime, datum).

Upute za izradu završnog rada

Sukladno Čl. 3 Pravilnika o završnom radu FF završni rad definiran je kao , samostalna stručna obrada utvrđene teme. Završnim radom student treba dokazati.

upute za izradu završnog rada - PBF

U okviru završnog rada na preddiplomskim studijima PBF-a u pisanoj se formi obrađuje tema koju je pristupnik odabrao samostalno ili na prijedlog mentora, ...

Raspored obrana završnog rada/ljetni rok

Lejla Pilaković. Arian Radočaj. Neven Stevanović ... Železnik Alen. Juran Mario. ANIČIĆ MARIO ... Alen Šestak, mentor i član za IV.e. RASPORED OBRANA ...

Naslov završnog rada - Sveučilište Sjever

11 srp 2016 ... Direktni teretni list se izdaje u međunarodnom prijevozu robe, kada je prijevoz potrebno obaviti s više vozila jednog prijevoznika, ili vozilima ...

UPUTSTVA ZA IZRADU ZAVRŠNOG – MASTER RADA

Završni rad (master rad) je samostalan naučno-stručni ili stručni rad u kojem student pod ... obrazovanja završni (master) rad na drugom ciklusu univerzitetskog ... Voćna vina su relativno nov proizvod na tržištu, kako u tradicionalno vinarskim ...

IZRADA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA ZANIMANJE ...

ZAKONSKO REGULRANJE →Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/2009.) ŠTO JE ZAVRŠNI RAD, CILJ IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA→ ...

Naslov završnog rada - Semantic Scholar

S povećanjem životne dobi dolazi do smanjenja osjeta okusa i mirisa, što ... 12:30 Juha od rajčice s noklicama, krumpir sa blitvom i ribice (srdele) ... 12:30 Juha sa povrćem i piletinom, zelena salata, rižoto sa piletinom ... 12:30 Grašak varivo.

UPUTSTVA ZA IZRADU ZAVRŠNOG – BACCALAUREAT RADA

realizaciju potrebnih istraživanja i pisanje završnog rada. ... Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada, Ekonomski fakultet Sarajevo, p. 5. ... Primjer navoenja rada predstavljenog u zborniku radova sa kongresa ili drugog naučnog ili.

Upute za izradu završnog rada - KLIPER

UPUTE ZA IZRADBU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA NA KRAJU ... Tema za izradu završnog rada je jedinstvena, tj. u istom roku ne mogu izaći na završni ispit ...

Uputstvo za izradu zavrsnog rada - vpps.edu.rs

СВРХА ПИСАЊА ЗАВРШНОГ РАДА. 9. 1.2. Дипломски рад. 9. 1.3. Специјалистички рад. 9. 2. ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАДА. 9. 2.1. Избор теме завршног ...

naputak o izradi seminarskog rada - Sveučilište Jurja Dobrile

Stil pisanja i uređenje teksta. Stil pisanja seminarskih radova treba biti neutralan (treće lice jednine) i ne koristiti „ja“ ili „mi“ pristup (primjerice „Ovim seminarskim ...

UPUTE ZA IZRADBU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA , šk.god. 2017 ...

31 lis 2017 ... ZAKONSKO REGULRANJE - Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/2009.) - ŠTO JE ZAVRŠNI RAD, CILJ IZRADBE I OBRANE ...

TEHNIČKA OBRADA I IZGLED ZAVRŠNOG RADA (ELABORATA ...

TEHNIČKA OBRADA I IZGLED ZAVRŠNOG RADA (ELABORATA). Završni rad se piše na papiru formata A4. Opseg rada (broj ... na vrhu stranice: naziv škole.