procedura diplomskog rada - Univerzitet Singidunum

sticanje uslova za pijavljivanje rada,. - izbor teme i mentora za diplomski rad,. - forma, struktura i obim rada. - prijavljivanje i odbrana diplomskog rada,.

procedura diplomskog rada - Univerzitet Singidunum - Srodni dokumenti

procedura diplomskog rada - Univerzitet Singidunum

sticanje uslova za pijavljivanje rada,. - izbor teme i mentora za diplomski rad,. - forma, struktura i obim rada. - prijavljivanje i odbrana diplomskog rada,.

Primer projektnog rada 2.pdf - Univerzitet Singidunum

kolač. o 1990 -2000 Bambi postaje holding kompanija u čijem sastavu se nalazi 5 fabrika ... Bambi čine: Pionir, Soko Štark, Jaffa Crvenka. Navedena privredna ...

uputstvo za izradu diplomskog rada sveučilište / univerzitet

Diplomski rad je samostalno, kvalitetno stručno, pismeno djelo studenta u kojem ... suvremenih metodologija i tehnologija znanstvenoga istraživanja i sadržajno.

metodologija naučnog rada - Singipedia - Univerzitet Singidunum

aspekta: sa stajališta metodologije i sa stajališta predmeta istraživanja nauke. Metodologija, kao nauka o metodama, kao deo logike koji se bavi proučavanjem ...

pravila pisanja diplomskog rada - Univerzitet Crne Gore

Kako treba da izgleda i šta treba da sadrţi diplomski rad? Korice završnog ... Rad se piše fontom Times New Roman, veličina slova 12, prored 1,5. 1. Pravila ...

uputstvo za izradu diplomskog rada - Sveučilište / Univerzitet "VITEZ"

PISANJE DIPLOMSKOG RADA. 11.1. Pisanje teksta. Pisanje teksta znanstvenog i stručnog djela (i svakog pisanog djela) je najsloţeniji, najteţi i najodgovorniji ...

UPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA Izrada diplomskog ... - PBF

-a i mentora na PBF-u s voditeljem izvan PBF-a nadgledati izradu i pisanje diplomskog rada. -a, moraju ispuniti ZAMOLBU. ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA ...

UPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA Struktura rada koji ... - UFRI

UPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA. Struktura rada koji uključuje pregled dosadašnjih spoznaja. Sažetak: jezgroviti je prikaz cijelog rada. Piše se na ...

amortizacija - Univerzitet Singidunum

izračunava koristi isti metod za obračun amortizacije (za jednu mašinu može se koristiti linearna metoda, za drugu mašinu degresivna metoda a za treću mašinu ...

poslovno komuniciranje - Univerzitet Singidunum

USMENA KOMUNIKACIJA. PREDNOSTI. • Jednostavna za primenu. • Brza. • Potrebno manje pripreme. • Mogućnost ostvarivanja direktnog kontakta sa.

neuromarketing - Singipedia - Univerzitet Singidunum

su nosile crne, bele, zelene, plave ili ţute uniforme, dobijale su jednake ... pokaţe drugima zahvalnost, saosećanje, ljubav i druge emocije mnogo brţe ... Istraţivanje je uključivalo 44,9 % ispitanika ţenskog pola i 55,1% ispitanika muškog pola.

Logistika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

205. 6.3.1. Razlika između skladišta i distributivno centra i razlozi za postojanje skladišta ... Materijalna dobra nemaju sopstvenu inteligenciju koja bi bila usmerena na realizaciju ... oblik ( šipka, prizma, valjak, lopta, nepravilan itd.), ... preduzeća su, zbog velikog publiciteta koji se daje ekologiji, u tome videla svoju poslovnu.

Upravljanje konfliktima - Univerzitet Singidunum

Kolega stalno kritikuje sve što radite; već tri puta ste tražili od šefa da vam poveća platu, a on odbija; dva radnika u susednoj kancelariji se svađaju skoro svaki ...

Kriptologija I.pdf - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Kriptologija je nauka o zaštiti podataka koja je dugo vremena bila orijentisana samo na profesionalne sisteme za zaštitu podataka (vojska, policija, ...

Preduzetništvo - Singipedia - Univerzitet Singidunum

doživljavaju znatno brži rast – preko 500 zapsolenih i preko 30 miliona dolara prihoda u ... razmotriti pitanja prevoda i prilagođavanja kulturi ciljnog tržišta. ... preduzećima, radi jačanja njihovog poduhvata u smeru online distribucije ... nih granica, predstavljaju jedan od najbržih načina da se realizuje globalna strategija.

Investicije - Singipedia - Univerzitet Singidunum

investitor da kupi akcije određenog proizvođača automobila (znači finansijsku aktivu), i da na taj ... 192 Grejem B., Inteligentni investitor, Masmedia S,. Beograd ...

menadžment - Singipedia - Univerzitet Singidunum

nizaciono poslovanje. Knjiga Menadžment: principi, koncepti i ... Stoner (Stoner J.A.F.) organizaciono okruženje deli na elemente tzv. direktne i indirektne akcije ...

Kredit i kamata - Univerzitet Singidunum

Vrste bankarskih kredita. Krediti se mogu razvrstati prema različitim kriterijumima na sledeći način: 1. Prema obliku u kojem se daju: ▫Naturalni kredit (daje se u ...

eksternalije - Singipedia - Univerzitet Singidunum

devizni kurs budžet javni dug berza spoljnji dug konkurencija. TRGOVINA modeli. KAMATE monopoli monetarna politika fiskalna politika eksternalije. KAPITAL ...

informatika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Kada se čuje reč 'informatika' odmah se pomisli na računar ili na naučnike, programere, matematičare ... Prednosti ove topologije: lako se insta- lira i povezuje ...

magistarski rad - Singipedia - Univerzitet Singidunum

I HOTELIJERSKI MENADŽMENT. BEOGRAD. POSLEDIPLOMSKE STUDIJE. MAGISTARSKI RAD. Uloga i značaj promocije za razvoj turizma Srbije. Mentor:.

Digital Tv Design 1 - Univerzitet Singidunum

Modulisani signali slike i zvuka zajedno obrazuju TV signal odnosno TV kanal sirine od. 5-8 MHz i u ... 1) HDTV 1920x1080 25(30) 1:1 16:9 - (P) analiza, slika.

Multimedija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Vežba 2.3.1: Pregled i promena atributa digitalne slike ........... 68 ... kreirati pogodnu formu navigacionog elementa, npr. oval ili zaobljeni pra- vougaonik, koji üe se obojiti ... raşunara i programa za obradu i slaganje teksta, kao što je npr. Word.

Web dizajn - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Danas postoji veliki broj web sajtova, a još veći broj web stranica. Prema ... Ceo ovaj postupak je, za početnike, najbolje prvo uraditi na papiru, pa tek tada.

Revizija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

premu ispita iz predmeta Kontrola i revizija hotelijerskog poslovanja. Očekujem ... Izraz interni revizor i interna revizija je imao štetno sporedno značenje za neke.

budžetiranje u hotelijerstvu - Univerzitet Singidunum

budžeta ili budžetiranje Budžetiranje kapitala (kapitalno budžetiranje) označava proces obezbeđenja kapitala za projekte koji će biti uključeni u budžet kapitalni ...

master rad - Singipedia - Univerzitet Singidunum

23 авг 2016 ... koje nosi njihova pozicija, imaju mogućnost da utiču na akcije zaposlenih. Na primer ... Konobar: “U redu, doneću vam ramstek kakav želite.”.

osiguranja - Singipedia - Univerzitet Singidunum

kompanije, a Nemačka zemlja u kojoj je osiguranje najbolje naučno ... osiguranje pomoći na putu često se povezuje sa uslugama koje pružaju auto-moto.

OP 14 Osnove OOP - nasledjivanje - Univerzitet Singidunum

Polimorfizam se odnosi na višestrukost definicije neke klase objekata, u kojoj se definišu osnovni elementi zajednički za više klasa koje je nasleđuju, a svaka od ...

Ekonomija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Najjednostavnija situacija je ukoliko Grčka može da proizvodi samo ... Kada poredimo oportunitetni trošak u proizvodnji vina, vidimo da Francuska ima niži ... me, troškove nabavke sirovina (meso, lepinje, začini, salata), troškove radne snage,.

UNIVERZITET SINGIDUNUM U BEOGRADU FAKULTET ZA ...

sudbinske povezanosti i fatalne uslovljenosti. Otvaranjem tijela za ... Jedinke „očajnički žele da stupe u veze; a opet zaziru od stanja 'povezanosti', pogotovu od.

Advertajzing - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Toyota Motor Corporation) koristi dodatne agencije u ... Da li nagradna igra koju organizujete izaziva uzbuđenje proglašenja pobednika ili se publika ... pojačanje sluha preko dnevnog lista Politika ili preko TV-a. Mediji – ... Slušanost radija je najveća ujutro, jutarnji segment 6 − 10h je vreme pripreme za dnevne aktivnosti ...

Bankarstvo - Singipedia - Univerzitet Singidunum

isti dugovi preduzeća i banaka nisu otpisani. Naime ... Za sve pomenute funkcije guvernera, viceguvernera, članova Saveta postoje odred- ... Vuković D. prevod, Ballard A. – Korporacijsko upravljanje u finansijskom ... www.banke-online.rs ...

UNIVERZITET SINGIDUNUM FAKULTET ZA PRIMENJENU ... - Futura

da je sakupljanjem od puževa, najopterećenija vrsta puža H. pomatia, data karta ... pitanja vezana za plantažno gajenje i farmerski uzgoj, za nivo prerade i ...

Poslovno pravo - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Књига пружа могућност стицања основних, општих и посебних знања из области ... редне делатности, док назив „трговачко право'' у већој мери указује на право ... wp-content/uploads/2011/08/VKS-mera-zastиte-konkurencиje1.pdf ...

Principi ishrane i rekreacije.pdf - Univerzitet Singidunum

datnih 200 ili više kalorija, tako da je istom čoveku koji leži u krevetu i prosečno se hrani, potreban dnevni unos ... Doručak: lepinja sa kajmakom, rotkvice, jogurt.

univerzitet singidunum međuzavisnost shopper marketinga i ...

Lidl-a na tržište Hrvatske udio robnih marki u ovom lancu se nije značajno povećao ... navesti kozmetika za bebe, pelene za bebe, hrana za bebe, igračke, odjeća i ... proliferacije mogućih sredstava, tako da je uputno napraviti katalog mogućih.

univerzitet singidunum beograd departman za ... - Singipedia

Ovi bi se ugovori osnivali na BTC-protokolu i bili bi sačuvani u blok- lancima ... Porez na dodatu vrednost (PDV) predstavlja osnovni potrošački porez, koji se ...

primer biznis plana - Univerzitet Singidunum

Poslovna banka. Komercijalna, broj tekućeg računa 205-22084-70. 2. OSNOVNI PODACI O AUTORU POSLOVNOG PLANA. Institucija koja je izgradila plan.

Plivanje 2017 - Singipedia - Univerzitet Singidunum

plivača zbog čega razlikujemo različite stilove plivanja u okviru jedne tehnike. Tehnika ... Svaka tehnika plivanja (kraul, leđno, prsno i delfin) različito angažuje ...

Zbirka zadataka C - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Petlja unutar petlje ili ugneždena petlja se često koristi u C programskom jeziku. Korišćenjem ugneždene petlje omogućava se rešavanje problema sa ...

Upravljanje kvalitetom - Singipedia - Univerzitet Singidunum

12. Međunarodni naučni skup sa Sinergija 2013. 577. Sekcija 4. UPRAVLJANJE KVALITETOM. Tema: “KVALITET-PUT U EVROPU" ...

Univerzitet Singidunum Razvoj geoinformacionog ... - Singipedia

mobilne aplikacije izračunava udaljenost objekata u datom radijusu i dobijene ... puta, Google Maps nudi satelitske snimke mnogih gradova. ... [27] Michelin,.

univerzitet singidunum beograd departman za poslediplomske ...

Slika 43 Simulacija uticaja promene brzine na potrošnju kod kompresije . ... kodiranje i dekodiranje poruka i da sama programska implementacija ne troši prevelike resurse ... SIM kartice istog operatera a u našem slučaju je to bio VIP operater.

Upravljanje prodajom - Singipedia - Univerzitet Singidunum

deljenje uzoraka su: parfemi, kafa, deterdženti za pranje rublja, čokolade, itd. ... kineskom jeziku pa je na tim osnovama izabrano ime „Ke-kou-ke-la“ što u prevodu ... Companies rive in the New Business Envinorment, Harvard Business School ...

Java programiranje - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Programi napisani na jeziku visokog nivoa kao Øto su Java,. C, C , C ... priblißno dobrog prevoda. ȧak i da postoje bolji srpski izrazi, konvencija je da se ime ...

Odlučivanje u hotelijerstvu - Singipedia - Univerzitet Singidunum

kojima se susreće hotelijerstvo u svetskim i okvirima regiona i Republike Srbije. Prevashodno, udžbenik je namenjen studentima Fakulteta zdravstvenih, pravnih ...

Upravljačko računovodstvo - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Управљачко рачуноводство је подсистем рачуноводственог информаци- оног система. „Разлика између финансијског и управљачког рачуноводства ...

doktorska disertacija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

(nizvodni) uticaj nedostatka zaliha u skladištu uzrokuje manje štete na nivou ... gde maloprodaja kompletan posao na upravljanju zalihama prepušta ... U literaturi se može naći podatak da je uvođenje jednog ovakvog sistema u drogerije dm, ...

Operativni sistemi - Singipedia - Univerzitet Singidunum

takvog operativnog sistema je MS-DOS. Kada je ... Znacenje. CLONE_FILES. Roditelj i dete dele otvorene datoteke. CLONE_FS ... stemu pomocu naredbe free.

Programski jezik C - Singipedia - Univerzitet Singidunum

1.1 Programski jezik C . Predmet „Uvod u programiranje II“ uvodi u osnovne koncepte objektno orijentisanog programiranja korišüenjem jezika C . C jezik ...

Međunarodna ekonomija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

1 tona željeza i dve unce zlata jednake vrednosti, kao što su jedna tona zlata i jedna tona ... tava iz depozita u Evropi i na drugim mestima, da bi se nadoknadio potreban kapital ... efektivni strani novac, osim kovanog zlatnog novca. Valutom se ...

Osnovi ekonomije - Singipedia - Univerzitet Singidunum

OSNOVI EKONOMIJE. Autori: Prof. dr Slobodan Barać. Prof. dr Budimir Stakić. Recenzent: Prof. dr Ilija Rosić. Izdavač: UNIVERZITET SINGIDUNUM. Beograd ...

Veštačka inteligencija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

11.10.4.2 Koeficijent obučavanja (learning constant). 197. 11.10.4.3 ... Tabela 1.1 – Neke definicije veštačke inteligencije organizovane u 4 kategorije sa Sl.1.1.

univerzitet singidunum doktorska disertacija - Singipedia

of Ivan Ladislav Galeta), deals with the analysis of concepts, procedures and protocols of experimental and researching approaches within artistic production, ...

baze podataka - Singipedia - Univerzitet Singidunum

8.4.10 SQL naredba za pravljenje baze podataka - CREATE TABLE ........ 126 ... Široko rasprostranjeno korišćenje baza podataka vezanih za Internet sajtove, koji ... Kao kraci zvezde na centar se povezuju odabrane dimenzije. U primeru to su.

diskretna matematika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

PREDIKATSKA LOGIKA. 16. 1.5.1. VALJANE FORMULE. 18. 1.6. ZADACI. 21. 2. OSNOVNI ... Do rešenja uvek dolazimo posle konačno mnogo izračunavanja.

Tematski turizam - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Specifični oblici turizma kao nositelji održivog razvoja destinacije, u knjizi Bartoluci. M, Čavlek N. Turizam i sport - razvoji aspekti, Školska knjiga, Zagreb, str.53 ...

marketing u trgovini - Singipedia - Univerzitet Singidunum

direktna prodaja od vrata do vrata (npr. Avon, Kirby, Zepter i drugi oblici MLM. • prodaje) kataloška prodaja (npr. Neckermann). • prodaja preko pošte (oglas u ...

Uvod u etičko hakovanje.pdf - Univerzitet Singidunum

znanja o tome kako exploit, funkcioniše i oslanja se na ... Pretnja može biti zlonamerni haker koji pokušava da ... kako bi dobio neovlašćeni pristup sistemu.