Pravilnik o izradi diplomskog rada - VPTS Doboj

Završni, diplomski ispit se sastoji od izrade i odbrane diplomskog rada. Student ... literature, razrade teme, prezentacije rezultata istraživanja i odbrane rada.

Pravilnik o izradi diplomskog rada - VPTS Doboj - Srodni dokumenti

Pravilnik o izradi diplomskog rada - VPTS Doboj

Završni, diplomski ispit se sastoji od izrade i odbrane diplomskog rada. Student ... literature, razrade teme, prezentacije rezultata istraživanja i odbrane rada.

pravilnik o izradi i obrani diplomskog rada na diplomskim ...

Pravo podnošenja Zamolbe imaju oni studenti diplomskih studija Šumarstvo i ... Sadržaj i izgled diplomskog rada propisan je Uputama o izgledu i sadržaju ...

akademija varenja - VPTS Doboj

141WIG/TIG- Elektrolučno zavarivanje netaljivom (volfrmam) elektrodom u zaštiti inertnog plina TIG/WIG (141) -argonsko varenje. 5. 311 Gasno- Autogeno- ...

bolonjski proces - VPTS Doboj

učenje, mobilnost studenata i nastavnika, ishodi učenja i kvalifikcijski okvir, učešće studenata u odlučivanju, itd.)? KRATKI PREGLED. Bolonjski proces je naziv ...

Tehnički menadžment - VPTS Doboj

15:00 h. 09:30 h. Socijologija poslovanja. 30.11.2019. 10:00 h. Osnove ekonomije. 24.12.2019. 12:00 h. II GODINA. Zimski semestar. Naziv predmeta datum.

Tehnički menadžment – oktobarski ispitni rok - VPTS Doboj

Socijologija poslovanja. 03.10.2019. 09:30 h. Osnove ekonomije. 01.10.2019. 10:30 h. Ljetni semestar. Naziv predmeta datum vrijeme. Osnove mašinstva.

PRAVILNIK O IZRADI I OBRANI ZAVRŠNOG RADA

9 ruj 2019 ... PRAVILNIK O IZRADI I OBRANI ZAVRŠNOG RADA. Članak 1. Stručni studij završava polaganjem svih ispita, izvršenjem ostalih obveza, ...

Pravilnik o izradi i obrani završnog rada - FZS

4 srp 2017 ... Sveučilište u Mostaru, Fakultet zdravstvenih studija. Pravilnik o izradi i obrani završnog rada. Srpanj, 2017. godine ...

Pravilnik o izradi, obrani i ocjeni završnog rada - UniZd

PRAVILNIK O IZRADI, OBRANI I OCJENI ZAVRŠNOG RADA. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovim se Pravilnikom propisuje postupak prijave, način izrade, ...

Pravilnik o izradi završnog rada - Fakultet zdravstvenih studija

sa mentorom u vezi sa razradom teme, proučavanjem literature, načinom prezentacije završnog /diplomskog rada i sl., sve do konačne odbrane diplomskog ...

Pravilnik o izradi i obrani zavrsnog rada na preddiplomskim strucnim ...

13 ruj 2018 ... ispita i drugih obaveza, prijavi i uspješno izradi završni rad, te da završni rad obrani pred ispitnim povjerenstvom, u skladu sa odredbama ...

Pravilnik o izradi i obrani završnog rada za strukovne škole, 2009.

PRAVILNIK O IZRADBI I OBRANI ZAVRŠNOGA RADA. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti, način i postupak izradbe i obrane ...

UPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA Izrada diplomskog ... - PBF

-a i mentora na PBF-u s voditeljem izvan PBF-a nadgledati izradu i pisanje diplomskog rada. -a, moraju ispuniti ZAMOLBU. ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA ...

UPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA Struktura rada koji ... - UFRI

UPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA. Struktura rada koji uključuje pregled dosadašnjih spoznaja. Sažetak: jezgroviti je prikaz cijelog rada. Piše se na ...

Predložak diplomskog rada

2 kol 2017 ... Ines Banjari. Planiranje jelovnika za oboljele od dijabetesa tipa 2 ... ovog rada bio je izraditi dvotjedne jelovnike za 14 osoba oboljelih od tip 2 DM s područja grada Osijeka. Uzimajući u ... Rižoto od piletine, ... Pileći perkelt s.

JZU „Sveti apostol Luka“ Doboj - Bolnica Doboj

gubitka osjećaja u stopalima. To znači da osoba sa dijabetesom neće odmah osjetiti ako se bosonoga ili u čarapama nabode na trn, kamenčić ili neki drugi ...

naslov diplomskog rada - EFZG

NASLOV DIPLOMSKOG RADA (16 pt, Bold). Diplomski ... Na ovu stranicu treba upisati tekst sažetka diplomskog rada. ... Uvod - primjer naslova u stilu Naslov 1.

Preporuke za izradu diplomskog rada

Sastavljen je iz izrade i prezentacije diplomskog rada i njegove usmene ... Prilikom drugog i svakog narednog ponavljanja nije potrebno pisati izraz u zagradi. 2.

Uputstvo za pisanje diplomskog rada

Текстуална презентација дипломског рада. Важно је напоменути да број страница дипломског рада не утиче битно на његов квалитет и коначну оцену.

Predložak za izradu diplomskog rada

11 srp 2014 ... Državna geodetska uprava (2013): Tehničke specifikacije za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske, ...

Upute za izradu diplomskog rada

o Tema diplomskog rada s navedenim imenom odabranog mentora prijavljuje se u Tajništvu OPU do ... a sastoji se od sljedećega. 1. prozirne folije (meki uvez);.

Upute za izradu diplomskog rada.pdf - PBF

s voditeljem izvan PBF-a nadgledati izradu i pisanje diplomskog rada. ... Obrada teme diplomskog rada (izbor i prezentacija eksperimentalnih metoda rada, ...

Zamolba za odobrenje teme diplomskog rada

Zamolba za odobrenje teme diplomskog rada ... Predmet iz kojega se izrađuje diplomski rad ... Kratko obrazloženje predložene teme diplomskog rada ...

1.1. upute za izradu diplomskog rada - UniZd

... citiranja ispod teksta (u podnožju stranice) ili način citiranja uobičajen u našim znanstvenim časopisima kao što su Bogoslovska smotra i Obnovljeni život.

upute za izradu diplomskog rada - UniZd

Nakon obrane diplomskog rada student predaje jedan ukoričen primjerak u tvrdom uvezu te elektroničkom obliku na CD-u u PDF/A formatu3. Tvrdi uvez rada je ...

SANDRA JELOVAC nacrt diplomskog rada

28 sij 2018 ... 2. Pojam i definiranje subliminalnog i subliminalne poruke . ... 8Turković, H.: Iluzija pokreta na filmu, Hrvatski filmski ljetopis (Zagreb). 25/2001, str. ... Uzmimo za primjer DreamWorks-ov animirani film Shrek 2 (r. Andrew ...

Primjer prijedloga teme diplomskog rada

Upute za oblikovanje teme diplomskog rada: SINOPSIS (Sinopsis treba sadržavati do 100 riječi, te je potrebno navesti temu, cilj i metodologiju rada. Prijavu ...

Upute za pisanje diplomskog rada - UniZd

Diplomski rad jest samostalan rad u kojem student/ica pod vodstvom mentora/ice na temelju prethodnog istraživanja ... (primjeri znanstvenih i nastavnih titula: mr. sc.; dr. sc.; doc. dr. sc.; prof. dr. sc.) (U slučaju ... Ekonomija. Prva. 50. 70,2±8,04 ...

1 UPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA 1 ... - FERIT-a

Sadržaj diplomskog rada s naslovima poglavlja i potpoglavlja, pri čemu su ... Sažetak s ključnim riječima na hrvatskom jeziku. ... Primjer za članak iz časopisa:.

Upute za pisanje diplomskog rada - PMF Split

rada (Diplomski rad), mjesto i godina (Prilog 1). Primjerak rada koji se predaje na ocjenu Povjerenstvu ne uvezuje se, ali mora biti u tiskanom obliku. 2.

UPUTE ZA PRIJAVU I IZRADU DIPLOMSKOG RADA ... - PMF

TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA napisana prema dolje ilustriranom formatu na jednoj stranici sadržava sljedeće podatke: 1. Naziv fakulteta i ...

Upute za izradu diplomskog rada - PFRI

Upute za izradu diplomskog rada Pomorskog fakulteta u Rijeci. Primjer 1. Vanjska ili omotna stranica: SVEUČILIŠTE U RIJECI. POMORSKI FAKULTET U ...

procedura diplomskog rada - Univerzitet Singidunum

sticanje uslova za pijavljivanje rada,. - izbor teme i mentora za diplomski rad,. - forma, struktura i obim rada. - prijavljivanje i odbrana diplomskog rada,.

upute za izradu diplomskog rada - FERIT-a

Popis i opis upotrjebljenih kratica (u slučaju korištenja većeg broja kratica). ... dag = dekagram, i slično), dok se za pisanje produkta dviju jedinica propisuje znak.

Predložak diplomskog rada - Repozitorij UNIOS

najvažniji je pokazatelj kvalitete slada,a u sladu od svih sorti ozimog ječma ... vrste prirodnog i modificiranog škroba (kukuruzni, škrob od raži, krumpira, riže ili tapioke), brašno, pšenično brašno, prašci za puding, gustini, zobene pahuljice i sl.

naslov diplomskog rada - EFZG - unizg

Diplomski rad (12 pt, Bold). Ime Prezime ... Na ovu stranicu treba upisati tekst sažetka diplomskog rada. Sažetak sadrži ... Uvod - primjer naslova u stilu Naslov 1.

naputak za obranu diplomskog rada - Fsb - unizg

Referada za završne i diplomske ispite, tel: 01 6168 167; e-pošta: [email protected] NAPUTAK ZA OBRANU DIPLOMSKOG RADA. U SKRIPTARNICI ...

naputak o izradi seminarskog rada - Sveučilište Jurja Dobrile

Stil pisanja i uređenje teksta. Stil pisanja seminarskih radova treba biti neutralan (treće lice jednine) i ne koristiti „ja“ ili „mi“ pristup (primjerice „Ovim seminarskim ...

Upute za izradu Diplomskog rada - Filozofski fakultet

prored 1,5. b) Rad mora imati tvrdi uvez. c) Na naslovnici diplomskoga rada ispisuju se sljedeći podatci: - Sveuĉilište u Mostaru, Filozofski fakultet, naziv studija.

Upute za izradu diplomskog rada - Sveučilište u Dubrovniku

22 velj 2018 ... Postupak prijave teme diplomskog rada, mentorstvo, način izradbe i postupak ... 1.3., 1.4. itd., a unutar dijela 1.3. dijelovi 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3. itd.). Primjer: ... Sažetak diplomskog rada je kratak prikaz teme, osnovne teze (teza), ...

Naputak za tehničko oblikovanje i izradu diplomskog rada

Numeriranje stranica . ... Diplomski rad može imati najmanje 25, a najviše 50 stranica. ... Naslovnica ili prva stranica je sadržajno i tehnički identična prednjim ...

UPUTE ZA PISANJE DIPLOMSKOG RADA - PMF Split - Sveučilište ...

rada (Diplomski rad), mjesto i godina (Prilog 1). Primjerak rada koji se predaje na ocjenu Povjerenstvu ne uvezuje se, ali mora biti u tiskanom obliku. 2.

Izrada power point prezentacije (DIPLOMSKOG RADA)

Uspješna prezentacija je rezultat dobre pripreme, vježbe i iskustva osobe koja je pripremila i iznosi prezentaciju. • Sadržaj prezentacije potrebno je unaprijed ...

UPUTSTVO ZA PISANJE DIPLOMSKOG RADA - Mašinski fakultet ...

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“. MAŠINSKI FAKULTET MOSTAR. UPUTSTVO ZA ... U nastavku prikazan je primjer sadržaja završnog rada. SADRŽAJ.

Prva stranica diplomskog rada - Repozitorij Farmaceutsko ...

klorid se zbog svoje antibakterijske aktivnosti istraživao kao potencijalni lijek za acne ... INTERAKCIJE – Antacidi (koji sadrže aluminij, kalcij, magnezij), oralni ...

uputstvo za izradu diplomskog rada sveučilište / univerzitet

Diplomski rad je samostalno, kvalitetno stručno, pismeno djelo studenta u kojem ... suvremenih metodologija i tehnologija znanstvenoga istraživanja i sadržajno.

Upute za izradu diplomskog rada - Pomorski fakultet

Upute za izradu diplomskoa rada (dalje: Upute) imaju za cilj otkloniti brojne nedoumice koje imaju studenti/studentice prilikom pisanja diplomskih radova na ...

Smjernice za prijavu diplomskog rada - EFZG - unizg

SMJERNICE STUDENTIMA ZA PRIJAVU TEME DIPLOMSKOG RADA. (izrađene uz ... Naslov i obrazloženje teme (oko 2/3 A4 lista) gdje treba objasniti motivaciju za odabir teme, cilj koji se želi ... primjer: "Moj je cilj u radu istražiti odnos…") b.

naputci za oblikovanje i opremu diplomskog rada - Sveučilište u ...

1. NAPUTCI ZA OBLIKOVANJE I OPREMU DIPLOMSKOG RADA. Diplomski rad mora sadržavati sljedeće podatke: Na omotu (tvrdi uvez):. 1. Sveučilište u ...

UPUTE ZA PISANJE I TEHNIČKO OPREMANJE DIPLOMSKOG RADA

8 stu 2010 ... Medicinski fakultet, Šalata 3, 10000 Zagreb; Tel: 4566-992; Fax:4566-724;Web:www.mef.hr;Mail: diplomski.radovi @mef.hr; OIB:45001686598 ...

Upute za pisanje diplomskog rada - Prehrambeno tehnološki ...

Temeljna dokumentacijska kartica sadrži osnovne bibliografske podatke, te sažetak i ... Ova stranica sadrži sve podatke iz temeljne dokumentacijske kartice ...

Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada - EFSA

rad, uvrštena su detaljna objašnjenja i korišteni brojni primjeri izrade pojedinih ... seminarskog i diplomskog rada, kao što su naslovna strana, sadržaj, uvod, ...

Hodogram izrade, predaje i obrane diplomskog rada

Ispuniti obrazac za prijavu teme diplomskog rada i predati ga u Službu za studije i ... Uvez diplomskog rada – 5 primjeraka su potrebna za obranu (3 za članove ...

Predložak diplomskog rada - PTFOS Repozitorij - Prehrambeno ...

27 stu 2017 ... Ključne riječi: planiranje jelovnika, dijabetes tipa 2, dijabetička dijeta, ... Dijabetes se klasificira se u 4 osnovna oblika: tip 1, tip 2, gestacijski ...

Upute za izradu sinopsisa diplomskog rada - UniZd

UPUTE ZA IZRADU SINOPSISA DIPLOMSKOGA RADA ... 2. odrediti uže područje rada ... Prije njihove predaje sinopsis i njegov naslov mora odobriti mentor.

naputak o izradi seminarskog rada - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Seminarski rad je samostalno ili grupno djelo studenata/ica u kojem se pod ... Fusnote su bilješke pri dnu stranice koje se koriste za dodatno pojašnjenje ...

postupak prijave, izrade i obrane diplomskog rada na ... - EFZG

Nakon odabira teme student sastavlja KONCEPT DIPLOMSKOG RADA (obrazloženje teme, sadržaj diplomskog rada, prijedlog korištene literature). Pri izradi ...

Uputstvo za izradu diplomskog rada - Економски факултет у Нишу

29 феб 2016 ... ДИПЛОМСКИ РАД. A. УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ДИПЛОМСКОГ РАДА. 1. СВРХА И НАЧИН ОБРАДЕ ТЕМЕ ДИПЛОМСКОГ РАДА. Циљеви ...

Predložak diplomskog rada - Repozitorij UNIOS - Sveučilište Josipa ...

masti palmitinske i stearinske kiseline (kakao maslac, shea maslac...),. • ulja palmitinske ... Od cjelokupne proizvodnje kikirikija samo se 40% koristi za proizvodnju ulja. Djelomični razlog tomu je ... trgovačku kuću Lidl. Tablica 14. Deklaracije ...

pravila pisanja diplomskog rada - Univerzitet Crne Gore

Kako treba da izgleda i šta treba da sadrţi diplomski rad? Korice završnog ... Rad se piše fontom Times New Roman, veličina slova 12, prored 1,5. 1. Pravila ...