DARH 2 doo za arhitekturu i akustiku Ljubičin prolaz 3 ... - Grad Osijek

10 srp 2019 ... 3 Niveta d.o.o. ... Uvažavajući broj operacija na Zračnoj luci Osijek koji je višestruko manji ... Grada Osijeka nije uključena Zračna luka Osijek ...

DARH 2 doo za arhitekturu i akustiku Ljubičin prolaz 3 ... - Grad Osijek - Srodni dokumenti

DARH 2 doo za arhitekturu i akustiku Ljubičin prolaz 3 ... - Grad Osijek

10 srp 2019 ... 3 Niveta d.o.o. ... Uvažavajući broj operacija na Zračnoj luci Osijek koji je višestruko manji ... Grada Osijeka nije uključena Zračna luka Osijek ...

strategija razvoja urbane aglomeracije osijek do 2020. - Grad Osijek

Zmajevac), barokna osječka Tvrđa, osječki klasicizam, secesija i historicizam (Gornji ... za korisnike u vidu povoljnije karte busa ili čak besplatne karte za tramvaj ...

GRAD OSIJEK PUČKO UČILIŠTE Lorenza Jägera 6, Osijek

PUČKO UČILIŠTE. Lorenza Jägera 6 ... zgradu koristi Pučko otvoreno učilište Osijek. ... Na središnjem istaknutom rizalitu bočni prozori su pravokutnog oblika.

strategija razvoja urbane aglomeracije osijek - Grad Osijek

Gradu Osijeku povjereni su stručni i administrativni poslovi za pripremu i provedbu Strategije kao ... (ŠRC) Copacabana. Značajni rekreacijski ... Strateškim planom Ministarstva socijalne politike i mladih 2015 – 2017. Cilj 2 - Stvoriti pozitivno ...

ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU dd OSIJEK - Grad Osijek

Detaljni plan ure|enja naselja “Uske njive” - Osijek. Prema odrednicama GUP-a za taj prostor bila je predvi|ena mje{ovita namjena, max. visina izgradnje P 4 M ...

1. UVOD U AKUSTIKU

zvuka, njegovim prostiranjem u različitim fizičkim sredinama i efektima koje zvuk izaziva u sredini u kojoj se javlja. Akustika je veoma stara nauka, nastala još ...

PZD Osijek.indb - Grad Osijek

20 tra 2019 ... vanja izmeta; metodom osluškivanja; metodom povratnoga računanja ... KUNA ZLATICA (Martes martes L.) je također naša autohtona divljač i ...

Grad Osijek i GPP Osijek - KoREMA

Ciljevi - Tramvaji : ➢ Povećanje sigurnosti prometa. ➢ Povećanje kvalitete usluge (frekvencija , udobnost, pouzdanost). ➢ Uštede u elektroenergetskom sustavu ...

IZRAZI, POJMOVI I SKRAĆENICE • Grad Osijek (Grad) – označava ...

Grad Osijek (Grad) – označava teritorijalno – upravnu jedinicu kao jedinicu lokalne samouprave;. • grad Osijek (grad, Osijek, naselje Osijek) –označava naselje ...

Pravila gradske četvrti Novi grad - Grad Osijek

3 ožu 2018 ... Osijek, Gradska četvrt Novi grad. Promjer pečata je 40 mm. Članak 6. Dan Gradske četvrti je 5. srpnja - sv. Ćiril i Metod. Na dan Gradske četvrti ...

Kreativan i Pametan GRAD GRAD OSIJEK 2020.

odlikuje se stilskom jasnoćom, centralno postavljenim rizalitom s velikim ... Židovsko groblje u Osijeku smješteno je uz jugozapadni izlaz iz grada prema Čepinu, ...

prolaz alfa cestica - pmf kg

Електрон спада у класу субатомских честица названих лептони, за које се верује да су фундаменталне честице (тј. да немају мање саставне делове).

Prezentacija – JUŽNI PROLAZ PORTFOLIO

Dok-Ing. • Monter SM. • Zagrebmontaža. • Centrometal. • Novi Feromont. • .....i mnogi drugi. ✓ 10 zaposlenih. ✓ Inžinjerski kadar. ✓ Vlastiti vozni park od 5 vozila.

Projektiranje građevinske jame SPG “Cvjetni Prolaz”

Dijafragma i piloti podzemne građevine „Cvjetni prolaz“ u Zagrebu (Krešimir. Bolanča ... Garaže, prostori kućne tehnike (kotlovnice, kolektori), prometni objekti.

Vražji prolaz - Besplatne elektroničke knjige

kliknuti na „otvori“ ili stvori PDF ili izvještaj za menadžment, a to je meni bilo, ruku ... Žene koje trče s vukovima kao jedino novije izdanje uz trideset godina staru ...

ZNACI ZA REGULISANJE PLOVIDBE A.1 - Zabranjen prolaz (opšti ...

A.18 - Kraj zone brze plovidbe malih sportskih brodova i brodova za razonodu. A.19 - Zabrana spuštanja brodova na vodu ili izvlačenja na obalu. B - ZNACI ...

GRAD OSIJEK - SDEWES

2 velj 2016 ... APN. FZOEU. Program energetske obnove zgrada javnog sektora. 2014÷2015 usvajanje izrada nadzor provedbe. NEU (Naručitelj). Ugovor o.

Untitled - Grad Osijek

Izvođenje radova na rekonstrukciji Trga. Vatroslava Lisinskog i Stare. Pekarnice u Osijeku. Upravni odjel za programe i projekte. Europske unije i gospodarstvo.

Odredbe - Grad Osijek

polikarbonatne ploče i sl.) te pojedinačni (jedan u prostoriji) ventilacijski otvori max. veličine stranice ili promjera 15 cm paralelni s dvorišnom međom građevne ...

gradsko društvo crvenog križa osijek osijek ... - Crveni križ Osijek

Nakladnik. Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek ... Osijek, 7. studenog 2018. godine ... Sudjelovanje u akciji Humanitarno disco klizanje.

Prolaz u ovogodišnju Trku tražilo čak 19 konjanika - Općina Barban

2 kol 2018 ... izdravač: općina barban www.barban.hr. Poduzeće Agrokoka Pula d.o.o. kupilo je za 1,8 milijuna kuna na javnoj dražbi derutnu Purisovu far-.

REPUBLIKA HRVATSKA - Grad Osijek

Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2017. ... DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA U OSIJEKU. 2.1. ... Vodite me u Muzej-Advent u.

Prva varijanta.cdr - Grad Osijek

Osijek,. 2018./2019. Informativno / stručni Vodič za vlasnike pasa i mačaka ... Grad Osijek – pet friendly grad. Imati psa i/ili ... VETOSAN, B. Kašića 18, Osijek, tel.

program 2019 - Grad Osijek

(za predstave koje se igraju u HNK). Županijska 9. 385 31 220 749 [email protected] www.osijek.hr. _. Na naslovnici su ilustrirani velikani kazališnog ...

Proračun 2018. - Grad Osijek

KOMUNALNA NAKNADA. Rashodi za materijal i energiju. Grijanje Trga A. Starčevića. Rashodi za usluge. Usluga odvoza neregistriranih vozila, ljetnih vrtova, ...

Obavijest za javnost - Grad Osijek

GRAD OSIJEK. UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO,. KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO, PROMET I ... Osijek, 21. veljača 2017.

Na temelju članka 5 - Grad Osijek

odlukom obavlja Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo (u daljnjem tekstu: ... d.o.o. Osijek, Kliničkog bolničkog centra Osijek ili Centra za socijalnu skrb.

ODLUKA - PRIJEDLOG - Grad Osijek

odlaže razni materijal, zemlju, šutu, ogrjev, željezo, lim i sl. (članak 88. točka 2.) 12. odlaže glomazni otpad i ambalažu (članak 88. točka 3.) 13. zagađuje i baca ...

Dječji vrtić Osijek Vij. Ivana Meštrovića 7 Osijek Osijek, 06.02.2019.

6 velj 2019 ... Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Upravnog vijeća. 2. Prijedlog Pravilnika o upisima i mjerilima za upise djece i ostvarivanju prava i obveza ...

Odluka o mjesnoj samoupravi - Grad Osijek

udruženja, Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo Grada Osijeka. ... Odluke. Odluku o osnivanju mjesnog odbora donosi Gradsko vijeće Grada Osijeka.

Program zaštite divljači za grad Osijek

20 tra 2019 ... Program zaštite divljači izrađen je na temelju dostupne stručne literature ... u tome što bjelica puno češće završi pod kotačima automobila, jer je.

1 SURADNJA • GRAD OSIJEK - GRADSKO POGLAVARSTVO ...

Osijeku. • MINISTARSTVO OBRANE, UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE, Služba za ... (2) Na površinama zaštitnog zelenila mogu se planirati rasadnici, hortikulturno urediti i opremiti ... o Drinska 2, Stambena vila „Mačkamama“.

NATJE Č AJ o prodaji nekretnina - Grad Osijek

OPĆINSKI SUD U OSIJEKU (k. o. Osijek) ... c) Uske njive (zapadni dio). - k. č. br. 9873/85 oranica Uske njive površine 443 m2 …………………………278.676,68.

Koncertni ciklus Grada - Grad Osijek

JAZZ ORKESTAR ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE. Dirigent: DAVOR DROPULJIĆ ... DAVOR BOBIĆ. Žiri posjetitelja 8. osječke glazbene srijede.

Plan nabave 2019. - Grad Osijek

19 pro 2018 ... Planom nabave Grada Osijeka za 2019. planira se nabava roba, usluga te ustupanje radova kako ... Osijeku. USVV5. 90922000-6. 8.520.000,00. DA. 2 godine. USVV5. 90922000-6 ... suorganzaciju Adventa. 51611100-9.

Zavod za prostorno planiranje d.d. - Grad Osijek

GRAD OSIJEK, Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo. Plan izradio: ZAVOD ZA ... Prosječna nadmorska visina grada Osijeka je. 94 m, dok se nadmorske ...

dan grada LETAK elektronski - Grad Osijek

29 stu 2019 ... nedjelja,. 1. prosinca 2019. Osijek trči (I ti to možeš- daruj svoje kilometre). - Promenada, kod spomenika Picassu. Akvarel – glazbeni program.

projekt uklanjanja građevine - Grad Osijek

GRAĐEVINA: PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE- Rabska ulica 47, Osijek. INVESTITOR: Grad Osijek, Kuhačeva 9, Osijek. BR.PROJEKTA: 10-2019PR-G ...

ograničenja za prolaz vozilima koja prevoze opasne tvari kroz tunele

međunarodnom cestovnom prijevozu (ADR), ulaz (provoz, izvoz) ... Ta oznaka mora biti određena s obzirom na ... oznake u skladu s Bečkom konvencijom o ce-.

IZMEĐU SCILE I HARIBDE – GRAD OSIJEK POD UDARIMA ...

Anamarija Lukić IZMEĐU SCILE I HARIBDE – GRAD OSIJEK POD UDARIMA ŠESTOSIJEČANJSKE... Uvod. „1927., Nova godina modernog Osijeka. U svjetlu ...

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO –BARANJSKA ... - Grad Osijek

19 tra 2019 ... Zagreb-Osijek, 19. travanj 2019. godine ... 18, na mrežnim stranicama Grada Osijeka (na adresi: www.osijek.hr), te u ... teniski tereni i klizalište.

Zahtjev za odlaganje građevinskog materijala - Grad Osijek

Građevinski materijala bit će smješten na slijedeću javnu površinu (označiti):. □nogostup. □zelenu površinu. □parkiralište. (označiti). Javna površina koristila ...

Obavijest građanima i tvrtkama o mogućnostima ... - Grad Osijek

Grad Osijek započinje izgradnju reciklažnog dvorišta za građevni otpad na lokaciji Sarvaš, iz kojeg razloga je privremeno ... Unikom d.o.o. putem linka: ...

Dimnjak d.o.o. – Odluka o davanju prethodne ... - Grad Osijek

4 velj 2019 ... osim glinene kaljeve peći). • redovito ... Članak 33. U privitku ovih Općih uvjeta nalaze se cjenik usluga, obrazac izjave o statusu dimovodnih.

IZMJENE I DOPUNE GUP-a GRADA OSIJEKA - Grad Osijek

6611 izgrađeno je javno parkiralište zajedničkim formiranjem jedinstvene čestice od strane Grada Osijeka i Župne crkve Uzvišenje sv. Križa. 2. Preko k.č.br.

NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta - Grad Osijek

... naravi predstavlja skladišni prostor i manipulativno-parkirne površine. U posjedu nekretnine koja je predmet natječaja nalazi se bivši vlasnik, tvrtka Bijelić Co.

Zahtjev za izdavanje Rješenja o suglanosti za ... - Grad Osijek

Zahtjev za izdavanje Rješenja o suglasnosti za izgradnju i održavanje parkirališta ... Z.K. izvadak za kč.br. javne površine na kojoj se gradi. 5. Z.K. izvadak za ...

1 GRAD OSIJEK UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU ...

Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića Osijek je Grad Osijek. Grad Osijek osnivačem i vlasnikom postao je na temelju članka 78. Zakona o ustanovama (Narodne ...

GČ Industrijska četvrt 7., 9. i 10. listopad 2019. GČ ... - Grad Osijek

10 lis 2019 ... D o s t a v i t i: Grad Osijek, Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo, ... [email protected], [email protected], [email protected], ...

Zahtjev za ulazak pješačku zonu - Grad Osijek

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,. PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU. F. Kuhača 9. 31 000 Osijek. Zahtjev za ulazak motornim vozilom ...

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Grad Osijek

Zajednica ponuditelja: Promet građenje d.o.o., Industrijska 28, Požega i Geokod. d.o.o., Matije Gupca 30 Slavonski Brod. 2. Zajednica ponuditelja: Osijek ...

661-19 Pucko uciliste Elaborat IR-KOMPLET - Grad Osijek

Lorenza Jägera 6, Osijek k.č.br. ... ali je kasnije promijenila namjenu u poslovnu (đački dom, srednjoškolski učionički prostor, ... staklo u dijelu vrata nedostaje.

Studija za povećanje energetske učinkovitosti i ... - Grad Osijek

Termotehnički sustavi i bazenska tehnika. Zgrada Gradskog bazen za sport i rekreaciju „Gradski vrt“ u Osijeku (u nastavku Gradski bazeni Osijek) ima kotlovnicu ...

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD OSIJEK GRADSKO IZBORNO ...

5 svi 2017 ... Biračko mjesto broj 1. u Osijeku, DVD Retfala, Ulica Šándora Petöfia 1, koje ... Bunska ulica, Čikolska ulica, Gacka, Jadrovska ulica, Južno ...

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2 od 4. veljače ... - Grad Osijek

4 velj 2019 ... upravlja trgovačko društvo Tržnica d.o.o. Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5a (u ... prehrambenih proizvoda odnosno za bavljenje djelatnošću trgovine ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Osijeka za ... - Grad Osijek

12 tra 2018 ... odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Grada Osijeka.30 Prikupljanje i odvoz glomaznog otpada obavlja se po pozivu ...

slobodni i kraljevski grad osijek u svijetlu suvremenih europskih ...

13 lis 2010 ... Ključne riječi: grad; lokalna samouprava; slobodni i kraljevski grad; Osijek. * dr. sc. ... Slobodni kraljevski gradovi nisu potpadali pod sudbenost ...

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i ... - Grad Osijek

U 2019. održati će se tradicionalan susret učenika OŠ Vijenac i OŠ Miroslava Krleže iz. Pečuha u Orahovici te će se za tu svrhu osigurati sredstva za smještaj i ...

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8A od 4. lipnja ... - Grad Osijek

4 lip 2019 ... proizvoda (OŠ Grigor Vitez, OŠ Ljudevita Gaja, OŠ Višnjevac, OŠ Vijenac, PKC Mađara u. RH i OŠ Mladost) dok su dvije škole (OŠ Jagode ...

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A od 2. prosinca ... - Grad Osijek

2 pro 2019 ... 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i članka 19. točke 2. ... 9. Sportski centar Mačkamama, Gacka 1, Osijek. 10. Boćarski dom ...