FARMACEUTSKA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE

29 јун 2008 ... Farmaceutska komora Republike Srpske ul. Save Kovačevića br. 21 Banja Luka. ZA IZDAVAČA. Prim. mr ph Jagoda Radaković, predsjednik.

FARMACEUTSKA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE - Srodni dokumenti

FARMACEUTSKA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE

29 јун 2008 ... Farmaceutska komora Republike Srpske ul. Save Kovačevića br. 21 Banja Luka. ZA IZDAVAČA. Prim. mr ph Jagoda Radaković, predsjednik.

laktaši - Privredna Komora Republike Srpske

... ali i hortikulturnih sadnica u rasadnicima "Iris" u Boškovićima i "Tamaris" u Mrčevcima. ... društva Dijk Trade d.o.o. su rezana građa, te elementi i ogrevno drvo.

KOD 48 bekap.indd - Komora doktora medicine Republike Srpske

7 мар 2019 ... BROJ 48 ČASOPIS KOMORE DOKTORA MEDICINE RS. 3. Prof. dr Jelica Predojević ... IZABRANI NOVI PREDSJEDNICI FARMACEUTSKE. KOMORE I ... Noć u Baden-Badenu; Kuća u šumi; Stranac u noći; Posljednje ljeto ...

pitanja ustavno uređenje - Farmaceutska komora Crne Gore

PITANJA USTAVNO UREĐENJE: 1. Pojam Ustava,. 2. Nadležnosti Vlade Crne Gore,. 3. Prava i slobode građana,. 4. Nadležnosti Skupštine Crne Gore,. 5.

118-0-Rev-08-000 223 - Vrhovni sud Republike Srpske

ugovor o poklonu kojim je M. Ž. kao poklonodavac poklonila nekretnine ... kopija se nalazi u spisu je naslovljen kao darovni ugovor, a ugovorne strane kao.

Vrhovni sud Republike Srpske

kao punomoćnika, tako što su dana 22.08.2001. godine zaključili ugovor o zastupanju i toga dana tuženi je tužitelju dao punomoć za zastupanje u tom sporu; ...

USTAV REPUBLIKE SRPSKE

Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 21/92 – prečišćeni tekst, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96,. 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, ...

Z A K O N O SUDOVIMA REPUBLIKE SRPSKE - INTEGRALNI ...

1 Ovaj Integralni tekst sadrži tekst Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/04), koji je stupio na snagu 1.1.2005.

врховни суд - Vrhovni sud Republike Srpske

Pobijanom presudom, odbijena je kao neosnovana tužba, protiv osporenog akta, bliže označenog u uvodu ove presude, kojim je uvažena žalba V. D..

ZA STICANjE DRŽAVLjANSTVA REPUBLIKE SRPSKE - BiH ...

Zahtjev upućen Ministarstvu uprave i lokalne samouprave. (zahtjev se dobija u šalter sali). 2. Izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili ovjerena kopija). 3.

SADR Ž AJ - Željeznice Republike Srpske

15 дец 2019 ... Rezervacija obavezna iz polazne stanice. ○. - (Ispred imena sl. ... 3) 20% od RVC za povratna putovanja u unutrašnjem i međuentitetskom ...

Rusenje Republike Srpske konacno

16 феб 2014 ... ljudožderskog lonca: Imperija, prevrat i sudbina“ Nebojše Malića. Moj zaključak ... druge da analiziraju uspešne obmane kojima su, u ranijoj epizodi istog serijala ... Republike Srpske i njihovi problemi poslednja briga aktivista ove ... Na srpskom jeziku objavljeno je (a zatim prevedeno, između ostalih, i na.

zakon o radu republike srpske

ugovora o radu, odlukom o prijemu, odlukom o izboru i imenovanju i drugim pravnim ... (3) Prava iz radnog odnosa nastaju danom kada radnik stupi na rad po jednom od ... Sporazumni prestanak radnog odnosa ... Datum: 4. jul 2018. godine.

Untitled - Vrhovni sud Republike Srpske

V. iz G. L., kojeg zastupa G. B., advokat iz B. L., Ulica ... br. ..., radi predaje u posjed nekretnina, vrijednost spora 20.000,00 KM, odlučujući o reviziji tužitelja protiv.

daljinar - Područna privredna komora - Privredna Komora Republike ...

D A L J I N A R. SA MINIMALNIM VREMENOM VOŽNJE. NA AUTOBUSKIM LINIJAMA. PRIVREDNE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE – PODRUČNE.

Zakon o zeljeznicama Republike Srpske - Prnjavorac

27 феб 2017 ... ZAKON O ŽELjEZNICAMA REPUBLIKE SRPSKE ... industrijskoj željeznici dužan je da donese akt o uslovima i načinu obavljanja tog prevoza, ...

Mapa katastarskih opština Republike Srpske

15 мар 2012 ... Banja Vrućica. PlanjeOrašje. PlanjeDžemilić. ŽarkovinaKalošević. Stenjak. Teslić Grad. Raduša. Gornja Vrućica. Kamenica. BrezoveDane.

hronika republike srpske krajine - KrajinaForce

Na vanrednoj sjednici SO Knin, dr Milan Babić izjavio, da će SAO Krajina priznati Republiku Hrvatsku, ako ona prizna SAO Krajinu. Srpsko nacionalno vijeće za ...

22.10.2015. godine Vrh - Vrhovni sud Republike Srpske

22 lis 2015 ... navedenih nekretnina, a u nemogućnosti fizičke diobe izvršiće se civilna dioba, a sve to u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude, ...

RIBOLOV - Turistička organizacija Republike Srpske

and activity, there is spinning, and for those who like to completely surrender to nature, fly fishing is the real deal. Republic of Srpska is a mountain country.

Zakon o nasljeđivanju Republike Srpske - Prnjavorac

Ako je jedan roditelj ostaviočev umro prije ostavioca a nije ostavio nijednog potomka, dio zaostavštine koji bi mu pripao da je nadživio ostavioca nasljeđuje ...

Zakon o radu Republike Srpske - Prnjavorac

ugovora o radu, odlukom o prijemu, odlukom o izboru i imenovanju i drugim pravnim ... (4) Poslodavac je dužan da razmotri zahtjev radnika sa nepunim radnim ...

Porodicni zakon Republike Srpske - Prnjavorac

Ovako će sud postupiti i kad je od zahtjeva za sporazumni razvod braka odustao samo jedan od bračnih supružnika. (4) Na način iz prethodnog stava sud će ...

Zakon o ugostiteljstvu Republike Srpske - Prnjavorac

18 мај 2017 ... smještaja, ishrane i pića i druge uobičajene usluge u ugostiteljstvu ili samo usluge smještaja,. 5) ugostiteljski objekti za ... utvrđenih normativa,.

Nacrt zakona o faktoringu Republike Srpske

ЗАКОН. О ФАКТОРИНГУ. ГЛАВА I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Предмет закона. Члан 1. Овим законом уређују се појам, предмет и врсте факторинга, уговор о.

Advokatska tarifa Republike Srpske - Prnjavorac

Vrijednost spora. Pripadajući bodovi od 1,00 KM. do 5.000,00 KM. 80 bodova od 5.001,00 KM. do 10.000,00 KM. 160 bodova od 10.001,00 KM. do 20.000,00 ...

2. kongres endokrinologa i dijabetologa republike srpske sa ...

13 kol 2013 ... adrenokortikotropnog hormona (ACTH) i smanjena je supresibilnost kotizola nakon pri- ... Vuk Vrhovac University Clinic-Uh Merkur, Zagreb, Croatia. The need for combining ... Vađenje venske krvi obavljano je u jutarnjim ...

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske Pregled po ... - Arz.gov.ba.

DIPLOMIRANI KOMUNIKOLOG ZA MULTIMEDIJALNI DIZA. VSS. 2. DIPLOMIRANI KRIMINALIST. VSS. 94. DIPLOMIRANI MAŠ.INŽ.-SMJER ENERGET.

VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE Broj - pravosudje.ba

22 sij 2013 ... 07.12.1984. godine, dozvoljena civilna dioba spornog stana prema propisima o prinudnoj javnoj prodaji, a da se novac dobijen prodajom ...

TOR ZRS Organization and Accounting - Željeznice Republike Srpske

20 нов. 2018 ... tekovinom EU za željeznice, restrukturisale ŽRS radi unapređenja njene ... imovinom u državnim preduzećima, uključujući i (male) željeznice, ...

Zakon o praznicima Republike Srpske - Prnjavorac

U dane praznika Republike Srpske ne rade republički organi, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća i druge organizacije. U dane praznika Republike ...

Vrhovni sud Republike Srpske u vijeću ... - pravosudje.ba

zajednice sa poginulim borcem, pa se ova činjenica posebno ne dokazuje. U konkretnom predmetu tužiteljica je priložila dokaz da je rodila dijete dana ...

Zakon o nasljedivanju Republike Srpske - Prnjavorac

(1) Nasljednik se može odreći nasljeđa izjavom do završetka rasprave o zaostavštini. (2) Odricanje važi i za potomke onoga koji se odrekao od nasljeđa ako nije ...

Krivicni zakonik Republike Srpske - Prnjavorac

Službeni glasnik Republike Srpske broj: 64/17 od 13.07.2017 ... u promet sredstva za ličnu njegu, dječije igračke ili slične proizvode za masovno korištenje ili.

Krivični zakon Republike Srpske - Prnjavorac

Teška krađa. Član 232. (1) Ako je krađa izvršena: 1) obijanjem ili provaljivanjem ili drugim savlađivanjem većih prepreka da se dođe do stvari iz zatvorenih ...

bosna i hercegovina - Vrhovni sud Republike Srpske

posjedovnom listu broj 684 k.o. T. I., na njenom imenu u dijelu 1/1, stečeno pravo služnosti u najširem obimu (prolaza pješice, progona stoke i prolaza motornim ...

Zakon o prekršajima Republike Srpske - Prnjavorac

100/2017). GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet Zakona. Član 1 ... prekršajna odgovornost, prekršajni postupak i postupak izvršenja prekršajnih sankcija.

Zakon o vanparnicnom postupku Republike Srpske - Prnjavorac

nalazi u Republici Srpskoj i u pogledu njegove pokretne imovine, bez obzira gdje ... (5) Rješenje kojim je raspodijeljena naknadno pronađena imovina, sud će ...

Nacrt zakona o inspekcijama Republike Srpske - Paragraf Lex

izvršiće u određenoj oblasti inspekcijski nadzor iz nadležnosti ili djelokruga rada inspekcije. Inspektorata. Član 11. (1) Inspektorat vrši nadzor nad radom ...

osnovni sud u banja luci - Vrhovni sud Republike Srpske

pitanju odluka o tužbenom zahtjevu, s tim da nalazi da je u pitanju pravna evikcija i poziva se na odredbe člana 508. i 510. ZOO. Za razliku od prvostepenog, ...

Prospekt - Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske

PROSPEKT. Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom. «PRIVREDNIK INVEST». a.d. Banja Luka. Banja Luka, april 2007.godine ...

scripta pediatrica - Udruženje pedijatara Republike Srpske

anikteričan, dok je sa minimalnom fibrozom umrlo njih 11,1% (1/9), među živima je- dan pacijent je ikteričan. Proliferacija žučnih vodova blagog stepena viđena ...

Socijalizacija djece Republike Srpske - Ombudsman za djecu ...

''Socijalizacija djece u Republici Srpskoj'', ovim izvještajem posebno se ukazuje na uslove boravka djece u kampu koje su predstavnici Institucije konstatovali ...

Zakon o porezu na dobit Republike Srpske - Prnjavorac

94/2015 i 1/2017). GLAVA I. OSNOVNE ... dobiti i gubitka od prodaje ili transfera imovine i u svrhu amortizacije,. 6) usklađena osnovica ... (8) Ministar donosi pravilnik kojim se detaljnije propisuje poreski tretman amortizacije stalnih sredstava.

lista sudskih tumača republike srpske - pravosudje.ba

Gradiška. 051/813-193 engleski. Biljana Babić. Banja Luka. 065/900-019 slovenački. Biljana Bellina. Gradiška. 065/758-516 francuski. Biljana Bilanović. Srbac.

Klasifikacija djelatnosti sa opisima za Republike Srpske - Prnjavorac

Obuhvaćeno je i gajenje tih biljaka za potrebe sjemenske proizvodnje. ... crijep, ploče za popločavanje, cigle, grede, ploče, panele, cijevi, stubove, ispune itd.,.

POSEBAN IZVJEŠTAJ - Ombudsman za djecu Republike Srpske

Spavaonice imaju prirodno osvjetljenje, na prozorima su zavjese kao zaštita od sunca i ... Prilikom povratka iz kampa svi učesnici dobijaju lanč paket za put. ... Prostor za dnevni boravak djece nije namjenski definisan i odvojen, ali se terasa -.

Zakon o maticnim knjigama Republike Srpske - Prnjavorac

Srpskoj vrši se u knjigu gdje je upisana činjenica rođenja. 2. Matična knjiga državljana. Član 21. (1) U matičnu knjigu državljana Republike Srpske upisuju se ...

godi š njiizvje š taj - Ombudsman za djecu Republike Srpske

30 ožu 2019 ... dosljednije primjene osnovnih principa i zahtjeva UN Konvencije o ... plaćati izdržavanje do te mjere opteretio svoju platu da za plaćanje alimentacije ne ... 105 Pravilnik o postupku za osnivanje i prestanak rada predškolske ...

Maloljetničke trudnoće - Ombudsman za djecu Republike Srpske

Neželjena (maloljetnička) trudnoća. 2. Polno prenosive bolesti. 3. Cervikalna displazija / karcinom vrata maternice. 4. Neplodnost. Rana trudnoća. Maloljetničke ...

Zakon o parnicnom postupku Republike Srpske - Prnjavorac

Sud u postupku primjenjuje materijalno pravo po vlastitoj ocjeni i nije vezan za navode stranaka u pogledu materijalnog prava. Član 3. Stranke mogu slobodno ...

Izvještaj - Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske

Fabrika šećera a.d. Bijeljina. 3 (obične akcije). 18.379.913 ... Cijena. Broj prometovanih akcija. Vrijednost. REPUBLIKA SRPSKA. T-bills 12M 21/01/14. 21.1.

Prostorni plan Republike Srpske - Invest Srpska

Карта паневропских коридора. Слика 9. Путна мрежа Републике Српске и БиХ. Слика 10. Просјечно дневно саобраћајно оптерећење на магистралним ...

Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske - Prnjavorac

Razvrgnuće suvlasništva na nekoliko stvari. Član 39 ... dok ta dozvola traje da zahtijevaju propuštanje obavljanja te djelatnosti, ali su ovlašćeni da ... (3) Sud koji ponovo odredi neku korisnu površinu ujedno će utvrditi mijenja li se i koliko zbir.

NAPAD VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE NA ORAŠKO PODRUČJE ...

u domobranske pukovnije te ustroja 4. gardijske motorizirane brigade HVO-a ... dovožene i raspoređivane nove srpske snage, a cijelom crtom bojišnice izvidnici.

Zakon o racunovodstvu i reviziji Republike Srpske - Prnjavorac

isprave ovjeri svojim potpisom prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige. (5) Lica koja sačinjavaju i vrše prijem knjigovodstvenih ...

Zakon o administrativnim taksama Republike Srpske - Prnjavorac

samo brže postupanje po ranije podnesenom zahtjevu i postupke koji su obuhvaćeni drugom ... Za uvjerenje o položenom ispitu za vozača motornog vozila i uvjerenje o uspješnoj ... Za rješavanje zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole .

Srpska sa~uvala Dan Republike 9. januar - Glas Srpske

26 окт 2016 ... obavlja zamjenu zavjesa, posteljine, ručnika i sl.;. - provodi higijenske mjere; ... Prodajem madrac "dormeo", dim. 200h160, o~uvan, hemijski ...

herald гласник - Geografsko društvo Republike Srpske

култура је њен инструмент против кванти- тативне (моделске) ... Kwik Save, Lidl and. Aldi have exploited ... развијена мрежа седам дисперзно размештених насеља, као и ужа ... Мочваре су биле легло комараца, извор маларије и ...

12.02.2020. - Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske

12 velj 2020 ... pravno lice Mesna industrija Braća Pivac d.o.o. u postupku povećanja osnovnog kapitala izdavanjem redovnih akcija društva „KRAŠ“ d.d. ...