Novcane naknade.indd - Zavod za zapošljavanje Crne Gore

i poslodavca, kroz plaćanje doprinosa, u obezbjeđivanju sredstava za ... Obavezno osiguranje od nezaposlenosti se sprovodi u skladu sa posebnim ... za vrijeme korišćenja novčane naknade. PRAVO NA ... za novčanu naknadu ne teče za vrijeme privremene ... Trajanje novčane naknade, zavisi od ostvarenog staža.

Novcane naknade.indd - Zavod za zapošljavanje Crne Gore - Srodni dokumenti

Novcane naknade.indd - Zavod za zapošljavanje Crne Gore

i poslodavca, kroz plaćanje doprinosa, u obezbjeđivanju sredstava za ... Obavezno osiguranje od nezaposlenosti se sprovodi u skladu sa posebnim ... za vrijeme korišćenja novčane naknade. PRAVO NA ... za novčanu naknadu ne teče za vrijeme privremene ... Trajanje novčane naknade, zavisi od ostvarenog staža.

Lica sa invaliditetom.indd - Zavod za zapošljavanje Crne Gore

lice kod kojeg je nastupio invaliditet odnosno tjelesno oštećenje u skladu sa propisima ... Lica koja mogu podnijeti zahtjev za utvrđivanje procenta invaliditeta:.

Untitled - Zavod za zapošljavanje Crne Gore

pošiljkom na adresu Instituta alternativa, Bulevar Džordža Vašingtona 57, 1/20,. Podgorica. S obzirom da su tražene informacije precizne i da ne zahtijevaju ...

ovdje. - Zavod za zapošljavanje Crne Gore

24 окт 2019 ... Centar za profesionalnu re- habilitaciju otvoren je u objektu. Zavoda za zapošljavanje, u na- selju Zabjelo u Podgorici. Cen- tar su otvorili ...

Prirucnik za preduzetnike - Zavod za zapošljavanje Crne Gore

List nepokretnosti mora biti star jedan dan i vadi se na dan kad se zakaže potpisivanje Ugovora o fiduciji. 2. Za nezaposlena lica i preduzetnike za sve iznose ...

SezonSki poSlovi - Zavod za zapošljavanje Crne Gore

PRIJAVILI STE SE ZA SEZONSKI POSAO I čEKATE POZIV. Na vrijeme ... Biro rada Danilovgrad ... zapošljavanje je efikasna berza rada, jednako dostupna i.

izvještaj o radu - Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Broj nezaposlenih kvalifikovanih lica (od III do VIII stepena obrazovanja): 22.596 ... Krediti su odobravani za projekte iz svih djelatnosti, u skladu sa planiranim ... Odobrena sredstva nenamjenski je iskoristilo 112 (19,11%) korisnika kredita i ... prelazile iznos od 2.000 eura, odnosno 10% ukupnog Budžeta Zavoda za javne.

Asistent u nastavi - Zavod za zapošljavanje Crne Gore

JU OŠ »Štampar Makarije«, Podgorica - 7.117,20 € -6 lica - 4,5 mjeseci;. JU OŠ »Milorad Musa ... JU OŠ »Ilija Kišić«, H. Novi - 8.288,00 € - 7 lica - 4,5 mjeseci;.

izvještaj o radu za period 01 - Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem. 25. 2.8. ... Javni poziv za prijavu poslodavca je raspisan 15.9.2012. godine i bio je otvoren ... sjednicama su razmatrani zahtjevi za dodjelu kredita i molbe korisnika kredita.

Zakon o volonterskom radu - Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Pružanje volonterske usluge vrši se na osnovu ugovora o volonterskom radu. ... Maloljetni volonter može da zaključi ugovor o volonterskom radu samo uz ...

izvještaj o radu u 2012. godini - Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem. 15. 6. Projekat ... su razmatrani zahtjevi za dodjelu kredita i molbe korisnika kredita. Shodno ...

Predlog za ustupanje na korišćenje, bez naknade ... - Vlada Crne Gore

imovine stara o namjenskom korišćenju državne imovine, Uprava je predložila da ... UGOVOR O USTUPANJU NA KORIŠĆENJE BEZ NAKNADE PROSTORA.

Standardna klasifikacija zanimanja - Zavod za zapošljavanje Crne ...

zanimanja, sistematski prikaz zanimanja i šifarski popis pojedinačnih zanimanja. Metodologija iz stava 1 ovog člana donijeće se u roku od sedam dana od dana ...

O B A V I J E S T,ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA ...

1 мар 2020 ... zapošljavanje putem e-maila: [email protected] POŠTOVANI ... DECEMBRA 2019. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim ...

Skupština Crne Gore, Vlada Crne Gore i Vrhovni sud Crne Gore

30 јун 2017 ... Da je članom 13 stav 2 Ustava Crne Gore propisano da su ćirilično i latinično pismo ravnopravni, a članom 6 stav 3 da je svako obavezan da ...

UTVRĐIVANJE IZNOSA NOVČANE NAKNADE NEIMOVINSKE ...

Medicinsko vještačenje duševnih boli nije potrebno. 84. V. ORIJENTACIJSKI KRITERIJI VRHOVNOG SUDA. IZ 2002. I NJIHOVA AKTUALNOST U PRIMJENI.

oglas za pomorce - Hidrometeoroloski zavod Crne Gore

E-mail: [email protected] http://www.meteo.co.me/ Štampani formular je sastavni dio oglasa. For all changes important for the safety of navigation ...

Izvještaj 2017 - Hidrometeoroloski zavod Crne Gore

napredni kurs računara Word, Excel, Internet, Power Point u organizaciji Uprava za ... hidrometrijskim krilom (standardnom metodom ''brzina-površina'') i 73 ...

Crna Gora - Hidrometeoroloski zavod Crne Gore

5 lip 2012 ... Mato Franković, ACI marina Dubrovnik. - Željko Kurtela, Pomorski ... Lukša Konsuo, Sveučilište u Dubrovniku. - Jelena Dubelj, Sveučilište u ...

Godišnjak 2017 - Hidrometeoroloski zavod Crne Gore

„Godišnjak meteoroloških i hidroloških podataka“ je nastao kao produkat obrade meteorološke i hidrološke baze podataka o izmjerenim i osmotrenim ...

Izvještaj o radu - Hidrometeoroloski zavod Crne Gore

(EUMETNET). U slučaju značajnih meteoroloških situacija obavještavan je Direktorat za vanredne situacije (OKC DVS). Tokom 2019. godine operativa Odsjeka ...

VODE 2013.pdf - Hidrometeoroloski zavod Crne Gore

Srednja temperatura vazduha u 2013.god. se kretala od 7.3oC na Žabljaku ... Crnojevića rijeka se uzorkuje na 1 mjestu (Brodska njiva) i njene vode trebalo bi ...

Katalog propisa v3.05 - Zavod za metrologiju Crne Gore

8 авг 2011 ... 10 )sitni materijal (bočice za probne kisjeline, sredstva za čišćenje probnog kamena, bademovo ili laneno ulje za premazivanje probnog ...

Luka MITROVIC, MSc - Hidrometeoroloski zavod Crne Gore

PERSONAL INFORMATION. Luka MITROVIC, MSc. Home: Martinici, bb, 81410 Danilovgrad, Montenegro. Office: Institute of Hydrometeorology and Seismology, ...

Luka Mitrović - Hidrometeoroloski zavod Crne Gore

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju,. IV Proleterske 19, 81000 Podgorica, Crna Gora. 382 20 655 183. 382 67 231 801 [email protected]

državne nagrade i trajne novčane naknade („sportske mirovine“)

20 srp 2012 ... 126/04) kao najbitnije značajno povećana visina novčane naknade za ... uvrijeđenih su treneri (Lino Červar na primjer) 12dok se u krugu ...

Iskazivanje novčane naknade u Obrascu JOPPD kada se ne ispuni ...

se podatke o obračunanoj naknadi podnosi u Obrascu JOPPD, vrsta izvješća 4, ... će oznaka izvješća Obrasca JOPPD (GGDDD), vrste izvješća 4 biti oznakom ...

Izvještaj o radu 2010 - Hidrometeoroloski zavod Crne Gore

objavljivanje analiza i prognoza u sredstvima informisanja i najavljivanje vanrednih i opasnih meteoroloških pojava na kopnu. U Odsjeku analize i prognoze ...

usluge izrade žigova - Zavod za metrologiju Crne Gore

... za metrologiju Podgorica. Kralja Nikole 2 dostavlja ... Izgled, dimenzije, boje, zaštitni hologram i zahtjevi u pogledu izrade godišnjih žigova u obliku naljepnice ...

Zakona o državnoj imovini - Hidrometeoroloski zavod Crne Gore

Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 44/10) i Odluke Vlade Crne Gore o prodaji pokretne stvari u državnoj ...

Uputstvo za pisanje mjernih jedinica - Zavod za metrologiju Crne Gore

prototipa kilograma (3e CGPM (1901), Résolution 1). Međunarodni prototip kilograma koristi se od 1889. kao mjerna jedinica za masu. Međunarodni nacionalni.

program razvoja lovstva crne gore za period 2014 - Vlada Crne Gore

Lisica - Brojno stanje lisice na dan 01.04.2014. godine iznosilo je 9.239 jedinki. S obzirom da ... Vatrena stihija brzo se širi i ugrožava staništa divljači. Divljač ...

glasilo hrvata crne gore - Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

In Memoriam: Jakša Fiamengo. Krajem prošle godine zauvijek je otišao Jakša Fiamego. Uredništvo Glasnika ... došla u Boku, supruga mu,. Anđela umrla je od ...

almanah fudbalskog saveza crne gore - Fudbalski savez Crne Gore

Kalezić Bojan), Shimura Noboru, Marković Stevan, Young Seop. Kim (od 82. Vukmarković Nino), Petrović Aleksandar. Šef stručnog štaba: Marčić Rudolf.

Gornji Ibar'' Rožaje u svojini Crne Gore - Vlada Crne Gore

Osnov sticanja. 932. 18 -. UL.MARSALA TITA Zemljište uz privrednu zgradu. VIŠE OSNOVA. UL.MARŠALA TITA Poslovne zgrade u vanprivredi. VIŠE OSNOVA.

program razvoja lovstva crne gore za period ... - Vlada Crne Gore

za IV kvartal 2014. godine, planirano donošenje novog Programa razvoja lovstva Crne ... Za dlakave predatore, divlje svinje i preživare uglavnom registrujemo tragove ili ... Pomodnici idu sa obadvije brojačeve strane na oko pedeset metara ...

Strategija razvoja saobraćaja Crne Gore 2019 ... - Vlada Crne Gore

U potpunosti je elektrifikovana i obuhvata najviši ţeljezniĉki vijadukt u Evropi ... Sprovesti sve zakonske procedure za aktivnosti za koje se traže dozvole, ... u slučaju nesreća, ili izliva zagađujućih materija; utvrditi sigurnosna pravila za radnike.

Propozicije Druge lige Crne Gore - Fudbalski savez Crne Gore

25 јун 2019 ... Raspored se utvrđuje žrijebom takmičarskih brojeva uz primjenu Bergerove tablice. Žrijeb može biti dirigovan u slučaju kada je više klubova iz ...

Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2018 ... - Vlada Crne Gore

1 феб 2019 ... Najznačajnija vježba Vojske u Crnoj Gori je bila „Odlučan odgovor ... rada i funkcionalnosti „Help Desk“ (servisa IK opreme) Vojske, kojim je ...

Bilten Vrhovnog suda Crne Gore 2/2018 - Sudovi Crne Gore

odluci Ustavnog suda Crne Gore U-III br.649/17 od 28.09.2018.godine. ... nema pravnu valjanost jer nije pribavljen na zakonit način po naredbi tužilaštva ... Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći donosi se na osnovu pisanih dokaza - uputnice.

swot analiza ekonomije crne gore - Centralna banka Crne Gore

1. SWOT analiza - pojam, definicija i mogućnosti primjene. SWOT analiza je analitički metod za identifikovanje značajnih unutrašnjih i spoljašnjih faktora.

IRZ Dopuna.indd - Sudovi Crne Gore

bila predviđena kazna, dok je dobna granica za pristanak na spolni odnos u ... organ formiran na osnovu Zakona o zabrani diskriminacije iz 2009. godine.

knjiga 12.indd - Univerzitet Crne Gore

3. Dr Dragan Đurić: Koheziona politika i pretpristupna podrška Evropske unije ... zemlje, razlikuje se podrška EU koja se usmjerava ka državama koje se nalaze u ... Termin „socijalna kohezija” je prvi put upotrebljen u Jedinstvenom evropskom aktu ... Ova oblast je kroz Lisabonsku agendu došla u središte interesovan-.

Partner 444.indd - Ministarstvo Odbrane Crne Gore

vojnog atašea u Crnoj Gori 2008. godine, što je dodatno doprinijelo ... Vojske Crne Gore, su pozitivni primjeri racionalnog ko- ... stanka vojska je bila oprema-.

Međunarodno priznanje Crne Gore - Period ... - Univerzitet Crne Gore

Velika istočna kriza 1875-1878. • Osim sa osmanskim ... Evropske sile (Austro-Ugarska, Velika Britanija, uz podršku Francuske i Italije) ne žele da priznaju ...

Sluzbeni list Crne Gore" br. 40/1 - Skupština Crne Gore

28 јун 2019 ... banaka ostvaruje rast po stopi od 5,38%, krediti ... Djelatnosti domaćinstva kao poslodavca. 0 ... Ukupne pozajmice (bez obaveza za kamate i vremenskih ... zaključe i ovjere kod nadležnog organa ugovor o hipoteci u korist ...

strategija upravljanja vodama crne gore - Vlada Crne Gore

Ukupna emisija zagađenja od stanovništva, turizma i industrije u Primorskom, ... Zverinjak, od budvanskih bujica Kučac, od barskih bujica Željeznicu i Rikavac, koje se ... Str.5 na mjestu gdje se spominje Zakon o vodama dodati da su zadnje ...

Strojevo pravilo Vojske Crne Gore - Vojska Crne Gore

snaga i odjeljenje ručnih raketnih bacača M79. 29. 1.1. Postrojavanje, kretanje, okretanje i radnje s oružjem. 29. 1.2. Pozdravljanje. 35. 1.3. Prestrojavanje. 37.

vrhovni sud crne gore the supreme court of ... - Sudovi Crne Gore

Na osnovu pravnog posla, bez upisa u katastar nepokretnosti, stiĉe se samo ... organima je Drţava Crna Gora, koju u vršenju prava i duţnosti poslodavca ... DOO P., isplatio iznos od 143.938,53 € na ime isporuke goriva D2 i na ime pozajmice ... proizvodnju i u tom pravcu preduzeli aktivnosti, radi dobijanja kredita, što medju.

Stomatološke komore Crne Gore - Stomatološka komora Crne Gore

za saniranje komplikacija karijesa i drugih oboljenje usta i zuba zna ajno više optere uju državni ... Marthaler TM, O'Mullane DM, Vrbic V. e prevalence of dental caries in Europe 1990-1995. ... Ukoliko se zubna pasta koristi u kombinaciji sa drugim pre- ... ura eno i izbjeljivanje donjih zuba koriš enjem individualnih kalupa.

istorijski institut univerziteta crne gore - Univerzitet Crne Gore

Цијена по једном броју у продаји за Црну Гору је 4 €, а двоброја ... cio tantum: complete uero dimidio anno, omnia praedicta bona perueniant ad heredes pri-.

Pravilo službe Vojske Crne Gore - Vojska Crne Gore

Lice u službi u Vojsci pozdravlja Zastavu Crne Gore, Zastavu Vojske, zastavu ... Prostorija za prijavnu službu oprema se odgovarajućim tehničkim sredstvima i.

IZVJEŠTAJ O STANJU U VOJSCI CRNE GORE ... - Vojska Crne Gore

vođenja5tokom angažovanja jedinica Vojske u međunarodnim misijama i operacijama, omogućila je kvalitetnu i racionalnu upotrebu snaga i vojne opreme.

JevreJske zaJednice crne Gore - Jevrejska zajednica Crne Gore

23 авг 2017 ... (Tekstovi preuzeti iz Jevrejskog almanaha Saveza jevrejskih opština Jugo- slavije). 27. Čije je ... je za autorska prava na pesmu “Čaje Šukarije”.

hrvatski zavod za zapošljavanje potpore za zapošljavanje - HZZ

Potpora za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba, osoba starijih od. 50, posebnih skupina nezaposlenih. Trajanje sufinanciranja: 12 mjeseci. Rad i staž.

Prirucnik - Inside.indd - Privredna komora Crne Gore

licima koja imaju namjeru da pokrenu i unaprijede sopstveni biznis u Crnoj Gori. U izradi i ... i bez stranog elementa (unutrašnja arbitraža). ... kredita Zavoda za zapošljavanje Crne Gore“. ... onda i utvrditi rang lista podnosioca zahtjeva.

Izvjestaj o kretanju cijena Sep.indd - Centralna banka Crne Gore

IZVJEŠTAJ O KRETANJU CIJENA. TREĆI KVARTAL 2005 GODINE. Podgorica, 2005. godine. SEKTOR ZA ISTRAŽIVANJA I STATISTIKU ...

Knjiga radova 2018.indd - Inženjerska komora Crne Gore

21 сеп 2018 ... pripisana prisustvu atoma sumpora i delokalizaciji pozitivne šarže sa metalnog centra do ... Osnovni premaz 1 – 2K osnovni epoksidni premaz (Shop primer) ... mestima i sprečava vibracije koje mogu uticati na merenje.

USTAVNI SUD CRNE GORE PODGORICA Vlada Crne Gore ...

ponovo odlučivati o njihovom eventualnom postavljenju za tumača. ... nejednakosti građana pred zakonom jer stalni sudski tumači treba da polažu ispit za postavljenje ... sudskog tumača stekla prije njegovog stupanja na snagu, zbog čega je ...

Arhivski zapisi godina XVII 2010 broj 2.indd - Državni arhiv Crne Gore

osim oružja Crnogorac prezirao svaki zanat i radnju, a zemlju je radio samo za nevolju, ... Gori i čestitke knjazu Nikoli učinila je, još krajem 1909.godine, frrancuska ... Plaketa je izrađena kao spomenica na vjenčanje kralja Aleksandra I i.