jednokratne isporuke - INA, dd

BS plavi (dalje u tekstu: Proizvodi) te za koje INA organizira prijevoz. ... (gorivo za poljoprivredu i ribarstvo) kartice. 1.4. Osim u ... Iskrcana količina je temelj za izdavanje fiskalnog računa Kupcu. ... Isti se na kupčev zahtjev daje na uvid. 7.3.

jednokratne isporuke - INA, dd - Srodni dokumenti

jednokratne isporuke - Ina

(radno vrijeme Prodavatelja je od 08:00-16:00h, od ponedjeljka do petka, osim blagdana). U slučaju izmjene Narudžbe, ista će se smatrati zaprimljenom ...

jednokratne isporuke - INA, dd

BS plavi (dalje u tekstu: Proizvodi) te za koje INA organizira prijevoz. ... (gorivo za poljoprivredu i ribarstvo) kartice. 1.4. Osim u ... Iskrcana količina je temelj za izdavanje fiskalnog računa Kupcu. ... Isti se na kupčev zahtjev daje na uvid. 7.3.

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

Toplek Antun, Frankopanska 13, Prelog. 93530268378. 8. ... Balent Elizabeta,Čakovečka 12, Prelog. 78565579368. 18. ... Čavlek Elizabeta, Čehovec 108.

381.ODLUKA O VISINI JEDNOKRATNE NAGRADE MENTORIMA ...

OŠ Ostrog. K.Lukšić Ana Rančić. 1. Fizika. Domagoj Perković. III. gimnazija. Split ... OŠ Meje. Split. Ivana Pavković. 2. Fizika. Barbara Sumić. OŠ Trstenik. Split.

Jednokratne podrške 2018 - peta grupa_PRIVREMENI REZULTATI ...

Udruga za autizam - Zagreb. Mobilni stručni tim za mlade i odrasle osobe s autizmom. 65.000,00. 34. Udruga za humanitarnu pomoć Roma. Jačanje stručnih i ...

IKEA Srbija izbacila jednokratne plastične proizvode

13 феб 2020 ... proizvode koji služe za posluživanje u IKEA Restoranu i Bistrou, poput pribora za jelo, slamčica, čaša, tanjira i mešalica za piće. „IKEA želi da ...

Odluka o visini jednokratne nagrade mentorima najuspješnijih ...

22 srp 2014 ... Split. Stjepan. Mihanović. 1. Latinski jezik Lovro Lulić. NKG don F.Bulić. Split. Antonija Delonga. 1. Matematika Marta Han. SŠ fra A.K.Miošića.

ODLUKU o isplati jednokratne financijske potpore redovnim ...

6 lip 2019 ... Sabina. Šafarić. 211. 2422. Borna. Baksa. 212. 2423. Martina. Sokač. 213. ... Hrvoje. Subotić. 538. 2771. Karlo. Jambor. 539. 2772. Tea. Mihalic. 540. ... Barlović. 972. 3223. Vanja. Barlović. 973. 3224. Ana. Stanković. 974.

Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. za jednokratne ...

Popis podružnica i poslovnica Banke nalazi se na internet stranici Banke www.pbz.hr. Banka je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod ...

opšti uslovi o izvršenju jednokratne platne ... - Podgorička banka

valuta, upućuje na akte o naknadama koje se primjenjuju, uređuje i opseg podataka ... domaćih ili stranih sredstava plaćanja (preračunavanje valuta), odnosno ...

opšti uslovi isporuke (alb) - Schiedel

gradilište, inače rizik prelazi na kupca momentom kada je isti spreman za preuzimanje robe odnosno njenom predajom kupcu ili licu kojeg je on odredio za ...

Uvjeti prodaje, isporuke i plaćanja

Pri povratu Euro- paleta u ispravnom ... Prodaja krajnjem potrošaču. Upozorenje: Ovi opći ... Palete je moguće vratiti prilikom isporuke (zamjena) ili dostave od ...

IZVOZ ROBA I USLUGA: OD ODLUKE DO ISPORUKE

Količinu, težinu i vrstu pakovanja za robu;. ▫ Trgovački naziv robe na domaćem i stranom jeziku;. ▫ Vrijednost robe;. ▫ Uvjete isporuke – paritet;. ▫ Uvjete plaćanja;.

Standardni uvjeti prodaje i isporuke Superfos

Standardni uvjeti prodaje i isporuke Superfos. 1. Definicije: 1.1. "Ugovor" znači ove Standardne uvjete prodaje i isporuke, Potvrdu porudžbine i Ugovor o opskrbi ...

PDV kod prekograničnih transakcija – isporuke u ... - Hrvatski izvoznici

Trostrana transakcija tj. trostrani posao je oblik isporuke u nizu. • Trostrani ... (isporuka dobara unutar EU). Trostrana transakcija - Primjer. A. SLO račun. B. HR.

Mjesto isporuke dobara i primjena čl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u

27. i 28. Zakona o PDV-u propisuju mjesto stjecanja u EU te uvoza dobara. 2. ... Drugi je primjer isporuke bez prijevoza prodaja materijalnih pokretnih ... njegov račun do odredišta izvan EU-a, osim kada se radi o isporuci goriva i komponenata.

zahtjev za privremenu obustave isporuke električne energije - HEP-a

U slučaju privremene obustave isporuke električne energije koja traje duže od 10 dana, izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da sam upoznat/a s ...

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

18 ruj 2012 ... Vinkovaĉki vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci, donosi ... da omogućava nesmetan protok otpadne vode u javnom cjevovode, te pravilan ...

Ana Slavulj Pavletić: Stjecanja i isporuke novih i rabljenih ...

kopnena motorna vozila radnog obujma motora iznad 48 cm3 ili snage ... priložiti i prijavu za stjecanje dobara iz drugih država članica EU-a (Obrazac PDV-S) do ... kaza o plaćenu posebnom porezu na stjecanje rabljenog motornog vozila, ...

Ovi opći uvjeti prodaje i isporuke robe - Proton EL doo

Zagrebu, Štefanovečka 10 (udaljnjem tekstu: PROEL) sklapa sa svojim kupcima i ... (5) Za isporuke teže od 10kg cijene se pojedinačno dogovaraju s kupcem ...

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA - Vio

evidencija i koncesija izdana od nadležnoga tijela. 21. Prijava potrošnje tehnološke vode je obveza koju obavlja pravna ili fizička osoba koja je ishodila dozvolu ...

OPŠTI USLOVI ISPORUKE, UNOSA I MONTAŽE ROBE KOD ...

odgovornost za neispunjenje ove usluge. Kupac je dužan da obavesti Vitorog o bilo kakvim eventualnim poteškoćama oko isporuke i preuzimanja robe. Vitorog.

OPfl UVJETI ISPORUKE USLUGE TRZNICE NA MALO

Povrie, vode (svjeZe, suSeno ili konzervirano) juZno vo6e, mirodije, Sumske plodine, jestive gljive, cvije6e, presadnice, ljekovito bilje, med i slidni proizvodi.

OPEE UVJETE isporuke usluge na iavnim trinicama na malo u ...

11 sij 2019 ... Isporulitelj usluge na javnim trlnicama na malo u Gradu Petrinji je Komunalac Petrinja d'o o ,. Gunduliieva 14, Petrinja, dalje u tekstu: ...

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Ukop pokojnika se ne vrši nedjeljom i blagdanima. Za sve prijave za organizaciju sahrane, termin pogreba određuje se u dogovoru sa osobom koja organizira ...

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA (pročišćeni ...

Javni isporučitelj vodne usluge je trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., ... (1) Ovi Uvjeti objavit će se na internet stranici Isporučitelja (www.vio.hr), ...

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI isporuke vodnih usluga - Komunalno ...

(16) Mjerno mjesto je mjesto na kojem se mjeri količina isporučene pitke vode, te je ujedno mjesto izvršenja komunalne usluge, odnosno isporuke pitke vode. III.

opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga - Humvio

Mjerno mjesto je mjesto na kojem se mjeri količina isporučene vodne usluge, te je ujedno mjesto izvršenja vodne usluge, odnosno isporuke. Nekretnina je ...

Pravilnik o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga

predstavnik suvlasnika. Obveznik očitanja na glavnom vodomjeru je isporučitelj usluge. Članak 7. Kada se iz bilo kojih razloga ne može utvrditi utrošak vode po ...

Popis poštanskih ureda u kojima je dostupna usluga isporuke ...

25 stu 2016 ... Popis isporučnih poštanskih ureda. U poštanskim uredima ... KUPINEČKI KRALJEVEC 69 skraćeno. 36. ... ULICA 1 BROJ 17 jednokratno. 130.

Ilija Josić: Prodaja na daljinu i određivanje mjesta isporuke ili ...

]_WeĐ^_cd cdZUSQ^ZQ `bQfQ fQc^Y¦dfQ ^QT `bUT]Ud_] ... e fYcY^Y ¦d_ ĐU ZU `b_`YcQdY 8bfQdc[Q dU cU ^YZU _`bUTYZUY_ jQ ]_WeĐ^_cd _`_bUjYfQ^ZQ ...

Informacije u vezi obustave isporuke električne energije i isključenja ...

pravne posledice isključenja objekta kupca sa sistema, u skladu sa članom 195, stav 7 ... 3) samovlasna zamena uređaja za ograničenje snage, odnosno struje, kojom se ne ... opomena u kojoj je određen rok za otklanjanje uočenih nepravilnosti i ... Kupac koji nakon podnošenja zahteva za obustavu, izmiri obavezu za ...

Opći uvjeti isporuke usluge javne tržnice na malo 439 KB

GRADSKA TRŽNICA SISAK d.o.o., Sisak, Trg Josipa Mađerića 1, OIB: ... radno vrijeme, način rada i poslovanja na tržnicama, te uvjeti korištenja tržnih usluga;.

Operativni model isporuke usluge na liberaliziranom ... - Telfor 2009

Allen Brodarić, Iskon Internet d.d., Garićgradska 18, 10 000 Zagreb, ... podršku pri korištenju, odnosno pružene usluge naplaćuju ... korisnička podrška.

Isporuke rIječkIh torpeda japanu Deliveries of Rijeka's ... - Pro Torpedo

moderne ratne tehnologije, pa tako i torpedo i torpedne čamce. Prvi torpedni čamci naručeni su u brodogradilištu Jarrow u Engleskoj, a kompletirani su u ...

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga - Vodovod Dubrovnik

(1) Javni isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo VODOVOD DUBROVNIK. d.o.o. Dubrovnik, Vladimira Nazora 19 (u daljnjem tekstu: isporučitelj usluge).

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga - Istarski Vodovod

Buzet, 02. prosinca 2013. OPĆI I ... vodovod" d.o.. za proizvodnju i distribuciju vode, Buzet, Sv. Ivan. 8. ... hrvatskih poljoprivrednika (za OPG-e), odnosno drugi.

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja - Grad Senj

čemu se kupnja parkirne karte obavlja gotovinom i to isključivo kovanicama. Korisnik ... Naplata parkirne karte putem interneta ili mobilnog telefona obavlja se ...

CIJENIK isporuke usluge javnih tržnica na malo na ... - Grad Vodice

C I J E N I K isporuke usluge javnih tržnica na malo na području Grada Vodica. Cijene utvrđene ovim cjenikom odnose se na korištenje usluga javne tržnice na ...

opšti uslovi prodaje, isporuke i ugradnje robe u ... - Galerija Podova

plaćanja kupoprodajne cene, dok će roba koja nije dostupna na lageru maloprodajnog objekta kupcu biti isporučena ... na taj način, da zahteva umanjenje cene ili raskid ugovora. Prodavac ... elipsa ili kriva koja predstavlja oblik takvog tepiha.

Opci uvjeti isporuke komunalne usluge - javne trznice na malo.PDF

ma|o,zastupanopodirektoruTomis|avuLetinicu,dana-2019.godinedonosi. OPCE UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE. JAVNE TRZNICE NA MALO.

Opći uvjeti isporuke za usluge javne tržnice na malo - Komunalno ...

javnih tržnica na malo, dana ___________donosi sljedeće. OPĆE UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE ZA USLUGE JAVNE TRŽICE NA MALO.

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika - Zelenilo

novine“ broj 68/18 i 110/18), Zelenilo d.o.o. Karlovac, Primorska ulica 39, OIB 58836601538 zastupano po direktoru Tomislavu Vukelić, dana ____2019. godine ...

Opci uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa ... - Grad Zadar

30 srp 2019 ... Nasadi d.o.o. Zadar, OIB: 76576861981, Perivoj Vladimira Nazora 1 (u ... usluge podrazumijevaju ispraćaj i ukop pokojnika unutar groblja ...

Opći-i-tehnički-uvjeti-isporuke-vodnih-usluga ... - Sisački vodovod

unutarnja instalacija vodovoda i kanalizacije. Izrada projekta ... Javni isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo SISAČKI VODOVOD d.o.o.. Sisak, Obala ...

Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika ... - Flora Vtc

28 sij 2019 ... Ukopi se obavljaju svakim radnim danom i subotom u radnom vremenu ... terminu izvršene usluge od strane Gradskog groblja Zagreb i ...

Opći uvjeti isporuke dimnjačarskih usluga Datum - Grad Novi Marof

1 velj 2019 ... Naknada za čišćenje dimovodnih objekata, centralnih peći, običnih peći i cijevi ... Pod obavezno čišćenje ne potpadaju glinene (kaljeve) peći.