Uputa za popunjavanje zahtjeva GP kartice - Fina

Popunjavanje i slanje zahtjeva za izradu kartice „Gorivo za plovidbu“ . ... Plavi dizel – plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u plovidbi ... kartice definirani su u Odluci o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva za plovidbu ... Zahtjev za izradu kartice GP nakon preuzimanja s Internet stranice Fine ...

Uputa za popunjavanje zahtjeva GP kartice - Fina - Srodni dokumenti

Uputa za popunjavanje zahtjeva GP kartice - Fina

Popunjavanje i slanje zahtjeva za izradu kartice „Gorivo za plovidbu“ . ... Plavi dizel – plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u plovidbi ... kartice definirani su u Odluci o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva za plovidbu ... Zahtjev za izradu kartice GP nakon preuzimanja s Internet stranice Fine ...

Uputa za popunjavanje obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja za ...

kojim je propisana obveza dostavljanja informacija uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje predstavništva kreditne institucije iz treće države u Republici ... izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra za pravne osobe imatelje ...

UPUTA ZA INSTALACIJU FINA E-KARTICE Sadrţaj: 1. Svrha i cilj ...

4.1.2 Instalacija podrške za čitač smart kartica Towitoko . ... 1. Svrha i cilj. Ova Uputa je namjenjena korisnicima prilikom instaliranje Fina e-kartice. 2. Područje ...

Korisničke upute za izradu i popunjavanje Zahtjeva za nadoknadom ...

... Prijavni obrazac koji je pripremljen koristeći MS Word, potrebno je podatke koji ... Slika 10 – primjer unesenog praznog retka u ZNSExcel-u koji je potrebno ...

Upute za popunjavanje Obrasca: RNO - Fina

Ovom Uputom propisan je način popunjavanja Obrasca RSV-1 (dalje u tekstu: Obrazac) za upis podataka u Registar stvarnih vlasnika. Sastavni dio Obrasca je ...

UPUTA ZA POPUNJAVANJE WEB OBRAZACA ZA ... - HANFA

2 svi 2017 ... popunjavanje web obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom ... sudskom registru. ... Upis/promjena članova uprave i izvršnih direktora.

Opći uvjeti za korištenje GP kartice - Fina

ulja za namjene propisane člankom 103. Zakona o trošarinama („Narodne novine“ br. 106/18), u daljnjem tekstu: Plavi dizel, doneseni na temelju članka 105.

Uputa za popunjavanje Upitnika I podaci o transakcijama ... - HNB

zamišljene vrijednosti OTC izvedenice i tržišne vrijednosti imovine na koju se izvedenica odnosi. u tisućama. Vrsta izvedenice1. Temeljna imovina izvedenice.

UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA IUV/PV Fizička osoba ...

PODRUČNI CARINSKI URED. ADRESA. BROJEVI. TELEFONA. I FAX-a ... RGP OSIJEK I SLOBODNA ZONA. ULICA JABLANOVA 11,. OSIJEK. T: 031-593-157.

Uputa za popunjavanje web obrazaca za društvo za ... - HANFA

2 stu 2016 ... Upisu/promjeni članova uprave i izvršnih direktora ... kapitala u sudskom registru. ... 2.2.2 Upis i promjena udjela u drugim pravnim osobama.

zahtjev za opoziv zahtjeva za izravnu naplatu - Fina

(nadnevak i mjesto). Prilog5: - izvornik/ovjerena preslika punomoći. - dokaz o uplati predujma propisane naknade za vraćanje osnove za plaćanje.

Uputa za popunjavanje naloga za isplatu osobnih ... - OTP banka

6 lip 2016 ... poziva na broj primatelja čiji je sastavni podatak šifra vrste primanja ... u polje poziv na broj platitelja - OIB isplatitelja osobnog primanja-broj ...

Uputa za popunjavanje obrasca naloga za plaćanje HUB3 i HUB 3A

Uputa za popunjavanje obrasca naloga za plaćanje HUB3 i HUB 3A. Kako se od 1.6.2012. u nacionalni platni promet uvelo korištenje IBAN formata računa, ...

Uputa za popunjavanje Statističkog izvješća banke - hrvatska ...

sustava Hrvatska narodna banka (HNB) obvezuje banke na popunjavanje i ... instrumenti; BAN – banke; TRD – trgovačka društva; NERF – nerezidenti, strane ...

Uputa za popunjavanje izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti. Obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju dužnosnika ...

Uputa za popunjavanje naloga za isplatu osobnih primanja - SEPA.hr

Primjer ispravno popunjenog poziva na broj platitelja za osobno primanje isplaćeno u cijelosti. HR67 12345678912-16365-0. • ako se nalogom za prijenos ...

Uputa za popunjavanje naloga za isplatu plaća i osobnih primanja u ...

(primjer: HR67 12345678901-14033-0). • model i poziv na broj primatelja koji treba popuniti u obliku HR69 40002-OIB isplatitelja osobnog primanja - šifra vrste ...

Uputa za popunjavanje obrasca naloga za plaćanje HUB3 i ... - Erste

1 lip 2012 ... ... plaćanju u inozemstvo. Popunjavanje naloga za plaćanje: Nalog za plaćanje HUB 3 namijenjen je ručnom i strojnom ispunjavanju podataka: ...

Uputa za popunjavanje Prijave o ozljedi na radu - Alfa Atest

Smrt. Polje 28: upisati prema šifarniku vrstu ozljede. VARIJABLA. KLASIFIKACIJA. FORMA. Vrsta ozlijede. ESAW klasifikacijski sustav. Brojčana – 3 znamenke.

UPUTA ZA ELEKTRONIČKO PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ...

Policijska uprava odnosno policijska postaja će Vas u roku od 5 radnih dana od ... 1. Policijska uprava zagrebačka ... 15. PP Krk [email protected] 16.

Uputa za popunjavanje naloga za isplatu putem SEPA ... - Fortius Info

6 lip 2016 ... u polje šifra namjene - SALA. Primjer ispravno popunjenjenog poziva na broj platitelja za isplatu plaće u cijelosti. HR67 12345678912-16365-0.

Uputa za implementaciju - Fina

18 svi 2015 ... SEPA – Single Euro Payments Area. SCT – SEPA credit transfer (SEPA ... Tečaj/koeficijent kod konverzije. Tečaj/koeficijent. 2.136.

korisnička uputa - Fina

U kartici Razrada bolovanja opcijom Ispiši R1 obrazac moguće je generirati i ispisati ... poslodavac nije obavezan podnositi podatke o bolovanju na teret HZZO.

Uputa o dostavljanju podataka u JRR - Fina

29 lis 2018 ... stambena štedionica i kreditna unija, u daljnjem tekstu: obveznik) dostavlja podatke sukladno. Pravilniku ... Kreditna unija Deponent. Kreditna ...

Korisnička uputa za korektivni obračun_v1.4 - Fina

JOPPD obrazac – jedinstveni obrazac porezi, prirezi i doprinosi, propisan od Porezne ... JOPPD obrasca Vrste 2 iz korektivnog obračuna u sustavu e-Porezna,.

KORISNIČKA UPUTA za aplikaciju Web e-Potpis - Fina

1 srp 2016 ... Korisničke upute za aplikaciju Web e-Potpis - Inicijalna verzija. 1.0. 11.12.2015. Promjene zbog novih verzija programa za upravljanje smart.

Uputa Obrazac RSV-1 31. 05. 2019. 150kb - Fina

Ovom Uputom propisan je način popunjavanja Obrasca RSV-1 (dalje u tekstu: Obrazac) za upis podataka u Registar stvarnih vlasnika. Sastavni dio Obrasca je ...

Uputa za instalaciju FINA RDC 2015 CA certifikata

klijente koji koriste internet transakcije zaštićene Fina digitalnim certifikatima. 3. Pojmovi i skraćenice. Skraćenica. Puni naziv. Objašnjenje. Digitalni certifikat.

Korisnička uputa za rad s web aplikacijom Centralizirani ... - Fina

iznosom koji se zaposleniku treba isplatiti na zaštićeni račun. Iznos za isplatu na zaštićeni račun potrebno je ažurirati nakon svakog obračuna, a prije izrade ...

KORISNIČKA UPUTA za servis e-Dražba - Fina

Preporučeni operacijski sustavi: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 ili 8.14 ... U tom slučaju, korisnik se mora ponovno prijaviti u servis e-Dražba, kako bi.

Korisnička uputa za rad s web aplikacijom za Generiranje i ... - Fina

Ver. 1.10. Aplikacija v2-6-77. Zagreb, ožujak 2017. godine ... GENERIRANJE I PREGLED SKUPNIH EVIDENCIJA RADNOG VREMENA . ... Evidenciju je također moguće preuzeti u .xls formatu odabirom opcije Ispis u XLS. Slika 47.

Korisnička uputa za rad s web aplikacijom Registar ... - Fina

ustrojstvene jedinice te aplikacija otvara prozor za unos nove ustrojstvene jedinice u ... odnosno za sate provedene u radu na poslovima s takvim uvjetima (npr.

uputa za potpisivanje pdf dokumenta u programu adobe ... - Fina

stajati digitalni potpis i postupiti na način opisan na Slici 4. 6. Zatim je potrebno odabrati opciju „Potpiši“, nakon čega je potrebno odabrati lokaciju na kojoj će se ...

Uputa za pripremu računala za rad s Fininim potpisnim ... - Fina

Pravilno podešene postavke u internet pregledniku (detalji za podešavanje ... koristite 64-bitni Windows operacijski sustav i ako ste možda za potrebe rada neke ...

KORISNIČKA UPUTA za aplikaciju Web e-Potpis - registracija ... - Fina

Cilj aplikacije Web e-Potpis je izrada i verifikacija elektroničkog i naprednog ... Normalizirani certifikat za autentifikaciju i elektroniĉki potpis (primjer: ...

korisnička uputa za institucije iz sustava osnovnoškolskog i ... - Fina

KUMULATIVNI UNOS ELEMENATA ZA OBRAČUN PLAĆE . ... Centraliziranog obračuna plaća te opisuje način rada sa web aplikacijom. 3. POPIS ...

Uputa o načinu dobivanja Diners Club kartice - Sindikat policije ...

Zatražite Diners Club karticu online. 100% digitalno. Jednostavno i brzo. ... na adresu Erste Card Club, Ulica Frana Folnegovića 6, Zagreb. Za dodatna pitanja ...

Uputa o posebnostima korištenja kartice "Gorivo ... - Carinska uprava

29 svi 2018 ... poljoprivredu i ribarstvo" (u daljnjem tekstu: kartica goriva) je kartica koju, na zahtjev korisnika, izdaje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ...

Radna uputa za preuzimanje certifikata za fiskalizaciju Sadržaj - Fina

Objašnjenje. Digitalni certifikat. Digitalni certifikat. Elektronički identitet u raznim elektroničkim internakcijama. Fiskalizacija. Fiskalizacija u prometu gotovinom.

Fina pain001 konverter - Korisnička uputa eksterno_lipanj ... - SEPA.hr

namijenjena za obavljanje konverzije podataka naloga za plaćanje iz txt datoteke ... Zbrojnog naloga u elektroničkom obliku za nacionalna plaćanja u kunama, ...

KORISNIČKA UPUTA Upute za izradu, provjeru i izmjenu ... - Fina

Upute za izradu, provjeru i izmjenu JOPPD obrasca strana 1/ 2. 1 ... Obrazac generiran iz COP-a treba predati u sustav e-Porezna na kontrolu. Voditi računa da ...

Korisnička uputa za korektivni obračun za institucije resora čiji ... - Fina

pogrešno obračunata vrsta bolovanja, pogrešna satnica za obračun i slično,. - pogrešno obračunati sati i/ili vrsta rada,. - pogrešan obračun na temelju grešaka ...

upute za podnositelje zahtjeva o načinu podnošenja zahtjeva te ...

10 ruj 2019 ... MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA. Javni poziv za dodjelu potpora radu zadruga hrvatskih branitelja. Upute za podnositelje zahtjeva.

Obavijest podnositeljima zahtjeva o statusu zahtjeva za ...

OPĆINA BOROVO. MULTIFUNKCIONALNA DVORANA BOROVO. 16. PORLZ016. OPĆINA NUŠTAR. REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE U ULICI.

Izašla nova kuharica Zdrava i fina jela Lijepe Naše a i fin va i fina

regijama u kuharici Zdrava i µna jela Lijepe gijama u ... recepte te koliko je brza za hrana n ... Izašla nova kuharica. Zdrava i fina jela Lijepe Naše. a i fin va i fina.

FINA/CNSG DIVING WORLD SERIES МИРОВАЯ ... - FINA Shop

4 май 2018 ... With the active support of our National. Federations and their best divers, ... Accreditation of all client groups is carried out in strict accordance ...

fina world masters top 10 - short course meters 2018 - fina.org

1:04.27 V.EHRENBAUER GER. 1:04.79 LINDA LONZARDI ITA. 1:04.79 NATASHA SUNDIN SWE. 1:05.07 LAURENCE FEDRIGO SUI. 1:05.20 ANNA AHLIN.

FINA National Federations Development ... - Official FINA Website

The idea behind creating demand is turning non-customers into customers in- stead of ... Actively shares ideas and information across the organisation.

fina world masters top 10 - long course meters 2018 - fina.org

1:00.20 MAGDALENA DRAB POL. 1:00.30 ... 1:07.62 VALENTINA LUCCONI ITA ... 1:09.83 LEONIE VAN NOORT NED ... 2:51.22 L.BON-ROSENBRAND NED.

FINA National Federations Development Handbook - fina.org

The idea behind creating demand is turning non-customers into customers in- stead of ... Actively shares ideas and information across the organisation.

Popunjavanje okvira - Coe

pristup „pozitivne akcije”, kaže Vorhof, jasno reflektovao završni izveštaj Semi- nara u Sevilji ... Okvirna konvencija za zaštiti nacionalnih manjina, Serija evropskih ... koji drugi instrument ljudskih prava može zauzvrat zadobiti udarac vetrova.

Upute za popunjavanje

osigurati iz sopstvenog dohotka (na primjer iz dječjeg doplatka ili iznosa koji se ... Pravo na dječji doplatak/novčanu pomoć za djecu, za koje zahtjev treba ...

Šifre za popunjavanje

Grede/nosači u snopu/svežnju/smotku (buntu). GZ. 70. Guma. TE. 71. Ingoti. IN. 72. Ingoti u snopu/svežnju/smotku. IZ. 73. Jedinica. UN. 74. Jutena vreća. JT. 75.

Uputstva za popunjavanje - ProArbeit

Vreme primanja novčane pomoći za nezaposlene II se međutim prijavljuje ... kada novčanu pomoć za nezaposlene II primate samo u vidu pozajmice ili.

Upute za popunjavanje GFI-POD obrasca_2017.

HR05, a u poziv na broj upisuje se 7543000-OIB poduzetnika čija dokumentacija se treba javno objaviti. PREDAJA GFI-a – obračun naknade kod predaje GFI-a ...

Pravila za popunjavanje uplatnice

Primjer. Šifre svrhe plaćanja su: 1. Upisnina a. Dodatno objašnjenje u zagradi je: i. (upisnina indeks) ii. (upisnina). Primjer. Opis plaćanja. 1.(upisnina indeks).

Uputstvo za popunjavanje i dostavljanje

Upisati važeću i-mejl adresu osobe za kontakt obveznika izveštavanja. ... Tabela 4 – polje B2 za osnovni kapital i ostali kapital je obavezno polje;. Tabela 4 ...

Upute za popunjavanje obrazaca

Obrasci za prijavu prijedloga projekta za Riječki program lokalnog partnerstva u 2018. godini uključuju: 1. Prijavni obrazac. 2. Obrazac proračuna projekta. 1.

Uputstvo za popunjavanje PDV prijave

U polje 3 unosi se naziv poreznog obveznika tj. naziv koji je naveden na uvjerenju odnosno rješenju o registraciji za PDV. Primjer: „Čelik“ d.o.o.. U polje 4 unosi ...

Upute za popunjavanje KT1, KT3, KT4 i KT5 obrazaca u ... - HAOP

➄ Pojedina količina tvari (redak u tablici) se može obrisati klikom na "Briši" u zadnjem stupcu tablice. ➅ Nakon što upišete sve KT obrasce kliknite "Spremi" na ...