uputstvo za korisnike povlastice za plavi dizel - Ministarstvo mora ...

trebaju podnijeti Financijskoj Agenciji (FINA) zahtjev za izdavanje Kartice goriva za plovidbu na propisanom obrascu koji je objavljen na internetskim stranicama.

uputstvo za korisnike povlastice za plavi dizel - Ministarstvo mora ... - Srodni dokumenti

uputstvo za korisnike povlastice za plavi dizel - Ministarstvo mora ...

trebaju podnijeti Financijskoj Agenciji (FINA) zahtjev za izdavanje Kartice goriva za plovidbu na propisanom obrascu koji je objavljen na internetskim stranicama.

TABLICA 2 ZA PLAVI DIZEL - Ministarstvo mora, prometa i ...

TURČIŠĆE. 19.280,0. 000008000061 ROMIĆ‐PROMET D.O.O.. PRODORINA. 35.288,0. 000008000062 VODOPRIVREDA VINKOVCI D.D.. SMOGVA. 13.440,0.

POPIS - TABLICA 2 ZA PLAVI DIZEL - Ministarstvo mora, prometa i ...

CRNOMEREC. ‐. 000008000002 HRB DUNAVSKI LLOYD‐ SISAK ... HIDROGRADNJA D.O.O.. MITNICA. ‐. 000008000034 HIDROGRADNJA D.O.O.. VELEBIT.

TABLICA 5 ZA PLAVI DIZEL za brodice

000006000040 NIKOLA GULIC. 440 RB. 000006000041 ... 000006000071 NIKOLA ZIC. 268 PN. 4.113,0 ... 1204 ST. 000006000434 NIKOLA ZUVELA. 401 VL.

Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora

Možda Vam se sviđaju morska kornjača Darinka, sredozemna medvjedica Švora ili dobri dupin Sir David? Ili svo troje? ... zanimljivosti iz biologije i ekologije.

Institut za istraživanje i zaštitu mora - Plavi svijet

Među kitovima usanima nalazimo najveće životinje. – plavetnog i velikog kita. Kitovi zubani imaju zube kojima love svoj plijen. U kitove zubane ubrajamo.

Biyogaz-dizel çift yakıtlı dizel motor üzerine bir araştırma ... - DergiPark

Anahtar Kelimeler: Biyogaz, çift yakıtlı dizel motor, yakıt tüketimi, egzoz emisyonları. A research on biogas-diesel dual fuel diesel engine. H I G H L I G H T S.

Dodatak 4 UPUTSTVO ZA KORISNIKE - INFORMISANJE I ...

TEHNIČKI OPIS ZASTAVE EU I ZASTAVE CRNE GORE. 1. EU ZASTAVA. Zastava EU treba biti vidljivo prikazana kako je naznačeno u Operativnom priručniku.

MINISTARSTVO FINANCIJA Obrazac TZ POREZNA ... - Plavi ured

Obrazac TZ. POREZNA UPRAVA. PODRUČNI URED. Zagreb. ISPOSTAVA. (nadležna prema sjedištu pravne osobe ili nadležna prema mjestu prebivališta.

ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - CVH

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, postupak i način ispitivanja vozila, što se smatra proizvodnjom ... Zamjena amortizera drugim tipom. 5. Naknadna ugradnja ...

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

22 lis 2018 ... 515-03-02-02/7-18-2 od 10. listopada 2018. godine i Ministarstva financija KLASA: 100-. 01/18-01/168, ... MINISTARSTVU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU ... referent. 11. Lučka kapetanija Split.

Hrvatske autoceste d.o.o. - Ministarstvo mora, prometa i ...

e-mail: [email protected] ... garancije, prodaja dugotr. imovine, ostalo ... HAC je 2004. god. predao koncesionaru Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.na upravljanje 41 km.

ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Hakom

4 lis 2017 ... Ukupni vozni red su svi materijali voznog reda koji se izrađuju i objavljuju ... imaju značenja utvrđena propisom kojim se uređuje željeznica te.

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO MORA, PROMETA I ...

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE. RIJEKA. ISPITNI ROKOVI. ZADAR. RASPORED POLAGANJA STRUČNIH ISPITA U MINISTARSTVU ...

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE - CROSMA

17 sij 2019 ... Članak 1. Ovom Naredbom propisuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u.

ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - SPVH

vremenska ili elementarna nepogoda. Posljedice ... prognoza, vrsta oborine, vidljivost i slično), podatak da li je vidik bio spriječen i od ... Zabok - Bedekovčina.

VTS konsolidacija - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

Morske mijene ni u kojem slučaju neće utjecati na pomorski promet u ... Slika 4 Plovni putovi na plovnom području sjevernog Jadrana – AIS snimke (2014).

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO MORA, TURIZMA ...

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u vrstama: Hotel, Turističko naselje i Pansion smještajna jedinica može biti i obiteljska soba (family room). Obiteljska soba ...

Dokumentacija za nadmetanje - Ministarstvo mora, prometa i ...

zajednica ponuditelja mora dostaviti valjanju punomoć za zastupanje izdanu/potpisanu od ... Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj: 35/2005 i 41/2008), a ... opća društvena korist i pozitivni financijski učinci za zajednicu od.

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

(1) Prometni znakovi, signalizacija i oprema na cestama su sredstva i ureĊaji ... 21) prometni znak „zabrana prometa za pješake“ (B21) oznaĉava cestu ili dio ...

plavi-menadzer-brosu.. - Plavi Telefon

“Hobby Art Centar Chemaco”. Djevojke su obradovale korisnike Centra ... vođena projekta i radionica s učenicima. Neću vam lagati, bilo je stresno: edukacije ...

informacije za pomorce vezano za - Ministarstvo mora, prometa i ...

Svi hrvatski pomorci bit će osigurani u obveznom mirovinskom i obveznom zdravstvenom ... plovidbi, neovisno o državnoj pripadnosti broda, ne plaća porez na.

Autocesta - Čvor Kosnica - Ministarstvo mora, prometa i ...

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE. MINISTARSTVO ... INVESTITOR: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. ZAGREB ... SWIETELSKY d.o.o. ZAGREB. STRABAG d.o.o. ...

pravilnik - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

km/h” nalazi prijelaz, to znači da je daljnja vožnja dopuštena te da preko prijelaza i ... postavljanjem jednoga crvenog signalnog lopara usporedno s međnikom ...

Untitled - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

BINA-ISTRA d.d.. HAC I ARZ povećali su cijenu cestarine za 15% osim u sustavu ENC plaćanja cestarine, dok je AZM povećao cijenu za tranzitni promet na.

Republika Hrvatska Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

društva Hrvatske željeznice d.o.o. koje obavlja poslove u području upravljanja, održavanja i izgradnje željezničke infrastrukture, prijevoza putnika, prijevoza ...

VTS elaborat - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

međunarodni pozivni znak. - kurs ... b) 44°51,64`N 13°45,44`E (točka na moru) c) 44°51 ... 385(0)21 571440; 571470; 571479. - fax. ... kružiću orijentirana prema plovidbenom toku), oznaku VTS centra kojem se treba javiti (broj ili slovo).

Zamijena svjedodžbi - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

Svjedodžbu o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice. • Svjedodžbu o osposobljenosti za ...

Državna potpora SA.41065 - Ministarstvo mora, prometa i ...

d) Tehnološka neutralnost: Svjetlovodi su, u trenutačnom stupnju razvoja, jedina tehnologija koja može zadovoljiti predviđenu potražnju za kapacitetom.

Vodič za vježbenike verzija 1.0 - Ministarstvo mora, prometa i ...

... doprinose za obvezno zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Izračun iznosa koje vježbenik mora platiti možete pronaći ovdje http://www.crosma.hr/hr/doprinosi.

4. Lokacijska dozvola - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

oznake 201601 od siječnja 2016. godine, ovlašteni projektant Sonja Tadej, dipl.ing.arh.; mr.sc., broj ovlaštenja A 2229 (Sinestudio d.o.o., HR-10000 Zagreb,.

procjena rizika - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

Ciklonalna aktivnost, strujanje zraka u smjeru obrnutom od kazaljka na satu, najčešće je posljedica ... Tablica 2.1 Godišnja raspodjela (%) po brzini i smjeru vjetra na Jadranu ... Također, vremenske prognoze do tri dana unaprijed u pomorskoj ... Slika 4.16 Prolaz broda Malinska (L=55,8 m) kroz Splitska vrata koji tek na ...

strategija razvoja širokopojasnog pristupa - Ministarstvo mora ...

1 Strateški ciljevi razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj ... Istovremeno, Strategija stavlja naglasak i na potrebu osiguranja dostupnosti ... brzinama većim od 100 Mbit/s, kako bi razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa ... i podatkovnih kartica, gustoća usluge širokopojasnog pristupa internetu putem.

Lokacijska dozvola - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

28 lis 2015 ... SARDINA d.o.o. Postira, Ratac 1, OIB: 91062886911, za izdavanje lokacijske dozvole, izdaje. LOKACIJSKU DOZVOLU i. Lokacijska dozvola ...

Inteligentni transportni sustavi - Ministarstvo mora, prometa i ...

19 lis 2009 ... •Sveučilišni studij: Inteligentni transportni sustavi i logistika, smjerovi: ITS, Logistika prediplomski i diplomski studij (sukladno Bologni) redovni i ...

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture LUČKA KAPETANIJA ...

i infrastrukture. LUČKA KAPETANIJA OSIJEK. Šetalište k.F.Šepera 6, Osijek. *P/3569700* ... Vodogradnja Osijek d.d.. 7. Hidrogradnja d.o.o.. 8. Dunavski Lloyd ...

poticaji u kombiniranom prijevozu tereta - Ministarstvo mora ...

13 ožu 2019 ... Kombiniranim prijevozom tereta smatra se prijevoz tereta između država članica, pri čemu se kamion, prikolica, poluprikolica, s vučnim vozilom ...

JPS danas i sutra / MMPI - Ministarstvo mora, prometa i ...

Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu. Zagreb, 17/01/2018. SADAŠNJE STANJE. REPUBLIKA HRVATSKA.

Stanje Društva na dan 31.12.2011. - Ministarstvo mora, prometa i ...

plaćaju gotovinom (ili karticama na licu mjesta), dok za korisnike ENC-a cijene ... Prva faza zaduženja obuhvaćala je razdoblje u kojem je ARZ d.d. imao koncesiju ... potrebnih za ispunjenje zadovoljstva korisnika, posebno vodeći računa o.

tehnička specifikacija - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

Broj licenciranih vozila - prijevoz tereta (kamion tegljač) ... izračun cijene poštarine u ovisnosti o težini pošiljke i načinu otpreme, automatsko određivanje.

CIRC-MMPI-008 - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

1 ožu 2017 ... i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i ... pozivni znak, ... VTS Hrvatska (Rijeka): 051 312 300.

STCW III/6 - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

Svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice. - Svjedodžba o ... Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti. - Položen ...

MORNAR - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

28 sij 2020 ... istrage pomorskih nesreća i nezgoda, kojeg je usvojila Međunarodna pomorska organizacija. Rezolucijom Skupštine A.849 od 27. studenoga ...

tin ujević - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

Joško Vlašić,predsjednik Povjerenstva,. 2. Mr.sc.Mladen Russo,kap., član,. 3. Dipl.ing.Mijo Radunović,član,. 4. Ing.Siniša Bacalja,član. Povjerenstvo je sukladno ...

Tehničke specifikacije oznaka na kolniku - Ministarstvo mora ...

Puna crta zaustavljanja (H14, H14-1, H14-2, H14-3 i H14-4) . ... Ostale oznake na kolniku . ... Dvostruka uzdužna crta služi za razdvajanje smjerova vožnje. ... trokuti upozorenja koji ukazuju na raskrižje ceste s prednošću prolaska, pri čemu ...

pomorska nautika – pn - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

Vrste i točnost osmotrenih pozicija u teretsričkoj navigaciji. Osmotrena ... Podjela brodova prema namjeni, vrsti tereta, vodama u kojima plove, kategorijama.

ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Diverso Impex

PRAVILNIK. O IZMJENAMA I ... Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama osposobljenosti pomoraca. (»Narodne novine« br. 50/07 ... (1) Svjedodžbu o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većem. (STCW II/2), stječe ...

Autoceste - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

Korisnici koji unaprijed plaćaju cestarinu u karticama putem web portala prodaja.hac.hr, sustavu ENC uređaja ostvaruju popust od putem mobilnog uređaja ...

izvori za pripremanje kandidata za testiranje - Ministarstvo mora ...

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj 158/03, 141/06,. 38/2009) ... Prekršajni zakon (Narodne Novine, broj 107/07, broj 39/13).

Pogledajte dokument - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

27 sij 2020 ... Županijska lučka uprava OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA, 51 410 Opatija,. Viktora Cara Emina 3. 15. Županijska lučka uprava KRK, ...

Temeljem članka 4 - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

zapovijedati jahtom do 500 BT bez ograničenja područja plovidbe. DRŽAVA/. STATE ... 6m i snage porivnog uređaja veće od 8 kw kao i zapovijedati jahtom ...

Vodic za vjezbenike - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

prije prvog ukrcaja na brod u svojstvu vježbenika. Nakon uspješno završene srednje škole ... Temeljna sigurnost na brodu/Basic Safety Training (STCW A-VI/1) ...

Modul D - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

Izobrazba profesionalnih vozača i cestovnih prijevoznika. Modul D. Kartica vozača, prijevoznika, radionice. Kartica vozača: •karticu izdaje nadležno tijelo koje ...

Republika Hrvatska Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

3 sij 2018 ... takve su navedene Zagreb – Vinkovci, Zagreb – Rijeka, Zagreb – Osijek, Zagreb – Maribor, Zagreb. – Ljubljana), koji bi na dnevnoj razini mogli ...

Arhitektonski projekt - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

Vanjske ab monier ploče , iako su vrlo vitke i krhke, nemaju vidljivih pukotina i tragova korozije. ... 7. ostvarivanje tržišnih popusta (cijena pojedinačnog proizvoda manja je što je količina veća), ... Vlaknocementne ploče sadrže azbest, te.

izmjene br. 2 ugovora o koncesiji - Ministarstvo mora, prometa i ...

2 pro 2013 ... MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB d.d. ... 1.5 Red prvenstva . ... znači datum na koji će (a) svi letovi prema i iz Zračne luke. Zagreb biti ...

grad rijeka - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

26 velj 2007 ... o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Donosi se Generalni urbanistički plan grada Rijeke ...

raspored polaganja ispita u 2020. godini - Ministarstvo mora ...

uz unaprijed utvrđene rokove lučka kapetanija ima pravo odrediti izvanredni rok ... RIJEKA. ISPITNI ROKOVI. ZADAR. RASPORED POLAGANJA STRUČNIH ...

javni natječaj - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

člana Uprave trgovačkog društva Jadrolinija Rijeka - 2 (dva ) izvršitelja na ... Uredbe uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava.

Vozači - početna i periodička izobrazba - Ministarstvo mora, prometa ...

1 srp 2013 ... AUTOŠKOLA JARUN-USTANOVA ZA OBRAZOVANJE. ODRASLIH ... Čakovec. Tel. 040/395-302. 36. AUTOŠKOLA SIGET d.o.o.. Siget 17.