ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 1968–2018.

наука био Френсис Либер (Francis Lieber), који је као професор ... борна блока, пружају могућност студентима да се потпуније ... Драшко Рајић. 51.

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 1968–2018. - Srodni dokumenti

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 1968–2018.

наука био Френсис Либер (Francis Lieber), који је као професор ... борна блока, пружају могућност студентима да се потпуније ... Драшко Рајић. 51.

godišnjak Decembar 2017. - Факултет политичких наука

8 дец 2017 ... хришћанству, гдје се цјелокупни хришћански живот, грубо казано, сво- ди на припрему за ... између звијери и Бога, обдарено незнањем, но истодобно и ... smislu, može pronaći i u drugim institucijama koje sežu duboko u istoriju. Reč je o ... Online Society in China – Creating, celebra- ting, and ...

nastavni plan 2000 - Факултет политичких наука

Socijalni rad sa invali- dima i hendikepiranim licima. Socijalna psihologija. Socijalni rad s grupom. Metodologija društve- nih istraživanja. Radno pravo sa.

1 Универзитет у Београду Факултет политичких наука Наставно ...

13 сеп 2019 ... Иван Станојевић је ангажован у раду са студентима на Универзитету у Београду –. Факултету политичких наука од академске ...

наставни план 2000 - Факултет политичких наука

Socijalni rad sa invali- dima i hendikepiranim licima. Socijalna psihologija. Socijalni rad s grupom. Metodologija društve- nih istraživanja. Radno pravo sa.

Универзитет у Београду Факултет политичких наука Наставно ...

24 сеп 2015 ... Весна Кнежевић - Предић, редовни професор Факултета политичких наука (ментор), подноси Наставно-научном већу Факултета ...

Politikolog 12 korice.indd - Факултет политичких наука

... великана српске кинематографије . . . . . . 26. КРИТИКА. Иво Андрић „Госпођица” (1945) . . . . . . . . . . . . . . . . 27. „Богати отац и сиромашни отац” – основе.

Polibije i mesoviti politicki oblik - Факултет политичких наука

материјално богатство, мада признаје да су и они били на страни Рима. У ... анакиклоза, грчка политичка теорија, хеленистичко доба, антички Рим.

xxxiii 3/2018 - Факултет техничких наука

Саду, као „Зборник радова Машинског факултета“, а први број је одштампан 1965. године. ... Jarvis-ov algoritam (pakovanje poklona), Graham-ov algo-.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ ... - Index of

vrijeme priopćivao je domoljubne pijesme u svim srpskijem i hrvatskijem listovima /. ... песма „Вршидба“, која је најавила нови талас Народног препорода у ...

интернет и друштво internet and society - Факултет политичких ...

CHILDREN ON THE INTERNET AND ONLINE. SOCIAL ... zacije, segregacije, individualizma, izolacije, straha, itd. (Gieryn 2000, 476). ... Addiction by Design: Mashine Gambling in Las Vegas. Princeton ... ПРЕЗИР ПРЕМА ЖИВОТУ И „НЕКРОТЕХНОЛОГИЈЕ” ... čitati na srpskom i španjolskom (latinica i ćirilica). Opisana je ...

Pravilnik o osnovnim akademskim studijama - Факултет политичких ...

Основне академске студије на Факултету трају четири године и носе најмање 240 ЕСПБ. УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА.

Предмет Реторика, основна литература - Факултет политичких ...

Животић Р. и Станојевић Д. – Реторика и политика, Јасен, Београд, 2013. Испитна питања: 1. Шта је реторика? 2. ... Значење политичког плеоназма.

XXV 10/2010 - Факултет техничких наука

Часопис је покренут давне 1960. године, одмах по оснивању Машинског факултета у Новом. Саду, као ... ZigBee-ja je veoma kratko vreme potrebno da se uredaj poveże u ... vremena, s tim što se primećuje da je u jutarnjim satima njegova ... krk r r n. A. A. 1. 10. )10(. 10*. ) 10(). 1. 10. 1. 10. (. 10* lim. *2. 1. ) 2(. 1. )2.

Inklinometar 201 - Факултет техничких наука

Sonda za merenje nagiba i orijentacije (u daljem tekstu inklinometar) predviđena je za merenje u karotažnim bušotinama. Dva osnovna parametra koja ...

и з в е ш т а ј о самовредновању - Факултет организационих наука

21 дец 2018 ... the Internet, Elektronika Ir Elektrotechnika, Kaunas University of technology ... O. Mitrović, S. Babarogić, D. Makajić-Nikolić, Otkrivanje prevara u ...

XXV 9/2010 - Факултет техничких наука

šamotna zaštita donjeg danca ulaznog razmenjivača utoliko što se ovaj ... fluks) usled čega je obavezna šamotna zaštita donjeg danca. Ukupna ... 4. Kotao. - ložište – stepenasti roštilj; ... Pravljenje sirove cigle (čerpića) u Ekvatoru [5]. Slika 7.

XXV 12/2010 - Факултет техничких наука

превоза пружају више од 20 година свега 1,6%. Највећи ... računalne mreže:priručnik za brzi početak“, Zagreb,. Info Press, 2009. ... (gasoline and diesel) during their use in motor vehicles. Selecting the best ... sumpora, benzina i LPG-a za vozilo FORD FOCUS. 5. ... hardveru, dok se korisnički kôd direktno izvršava na.

XXV 2/2010 - Факултет техничких наука

tegovima često nisu pogodni za početnike koji zahtevaju manje terete, ... Ključne reči: poslovanje, odeća, krojenje, šivenje, pegla- nje, upravljanje kvalitetom ...

Untitled - Факултет техничких наука

Vesna Bogdanović, M.A. ... Ever since 1997, via cultural projects like “Noise Spring. Party”, “Fist in the Head” ... tems (the project manager: Janko Hodolič, Ph.D.).

Табела 5 - Факултет организационих наука

Online Edition ISSN 0948-6968, ISSN 0948-695x. 12. ... Voss S., et al., Meta-Heuristics: Advances and Trends in Local Search Paradigms for ... Тржишне структуре и организација: Савршена конкуренција и монопол. ... (prevod udžbenika.

И З В Е Ш Т А Ј - Факултет организационих наука - Универзитет ...

(радиус), Proxy сервис, DHCP сервис, VPN сервис, Print сервис. ... Рођендан ФОНИС-а представља јединствену прилику за окупљање старих и нових ... а тема је гласила „Креирање и издавање малих „free-то-play“ мобилних игара“. ... Објаве за друштвене мреже, честитке и позивнице издизајнирао је ...

Teme_za_master_MKM - Факултет инжењерских наука

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. Катедра за Машинске конструкције и механизацију. ~. Ьр ()(- 1 ~2~. ~'L С 2-- : ·/]го.~. ·~- - · ·---.

сликање - Факултет педагошких наука

3 мар 2018 ... Папир који се користи за сликање акварелом треба да буде високе грамаже, те да се добро ... Овим начином рада се боја сваки пут наноси на суву подлогу, тј. сачекамо да се први слој ... платну и стаклу. Темпера ...

XXXI 4/2016 - Факултет техничких наука

način bi finansijski jačali zbog doliva novca sa strane). - Razvijanje medicinske ... Škola Bauhaus kao ... performanse kroz povrat poreza na investicije i poreske.

Универзитет у Београду ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА ...

Датум полагања: 28.10.2011. 1. 885 Душан. Драган. Антонијевић. 100. 2 ... Несторовић. 100. 45. 276 Марина. Драган. Никитовић. 49. 46. 128 Тамара.

xxviii 12/2013 - Факултет техничких наука

Odbačeni od tipografa Bauhaus i Konstruktivističkog doba na početku ... odgovarajuće podne obloge). ... (prodaja voća i povrća, meda, PVC vrećica i slično); i iz.

FTN monografija 55 godina - Факултет техничких наука

се Катедра за механику флуида издвојила у новоосновани ООУР Институт за хидраулику и саобраћај. Тада Институт мења назив у ООУР. Институт за ...

XXXI 9/2016 - Факултет техничких наука

архитектуре. У свесци са редним бројем 10. објављени су радови из области: ... Sa spoljne strane lepi se stiropor 5 cm debljine, zatim se nanosi lepak u ... CIJENA IZGRADNJE OBJEKTA. Procedure kao i ... veku bauhaus o zanimanje -.

На основу члана 82 - Факултет техничких наука

30 нов. 2016 ... Универзитета, Правилником о упису студената на студијске програме ... се уписати и лица који су на неком другом факултету полагала ... упућује на упис прве године студија у статусу самофинансирајућег студента, са ... за поновни упис на Факултет. За поновни упис кандидату се вреднују ...

xxviii 19/2013 - Факултет техничких наука

izuzetno dinamična grana koja je podložna promenama u svakodnevnom ... u Agenciji za privredne registre gde bi moglo da se dođe do informacije da li ... OTP banka Srbija članica je međunarodne OTP grupe, ... lepeza vrsta reosiguranja.

XXXI 8/2016 - Факултет техничких наука

za rad sa tekstom kako bi se automatizovao proces izrade romana. Koristeći ... dozvoljeni razmaci među rečima i slovima kako bi se ... mature. Za šta ox Docucolor. 24E. Parametr ab svakog oti renje parameta. *b*, oštrina šta ... kojoj se postavljaju kalkulator i gotovi šabloni koji ... kolekcije (pidžame) do juna 2017. godine.

xxviii 13/2013 - Факултет техничких наука

[5] Bahtijarević-Šiber, F (1999). Management ljudskih potencijala. Golden marketing, Zagreb. Kratka biografija. Marina Zvicer rođena je 1988. godine u. Vrbasu.

XXXI 3/2016 - Факултет техничких наука

6. LITERATURA. [1] Active Directory, Brian Desmond, Joe Richards, ... online a na ne kao svim oširi– ap 2“ viji i. ____ tor je. 2. PR. „ĐE. Siste elekt indu u ele ... g i Fine tuning nje zatvorene ... koji su prevod party kompan ... она света. ______.

xxvii 12/2012 - Факултет техничких наука

od pumpi otkaže, manje potrošača će ostati bez grejanja do remonta ili ... [3] Jean-Michel Muller et al.,“ Handbook of Floating- ... nalazi u pokretu, zbog vrste pogona (okretanje pedala ... po kojoj se kreće bicikl vraća točak u neutralan položaj,.

xxviii 1/2013 - Факултет техничких наука

je energije potrebno za grejanje, kao i program koji će vršiti kontrolu grejanja. ... Aktuatora (prima informaciju od kontrolera i pretvara ga u ... Regali u skladištima konstruisani su od raznih vrsta čeličnih profila ... Na slici 3 prikazan je tipični dnevni dijagram opterećenja ... klimatski uslovi ne samo što čine boravak ugodnijim,.

XXXI 14/2016 - Факултет техничких наука

PREDLOG PRIMENE SCADA SISTEMA ZA KONTROLU PRISTUPA U MEDIJSKIM ... ANALIZA I PROGRAM UNAPREĐENJA INTEGRISANOG SISTEMA ... mikro-blogovi, kao što je Facebook, se mogu koristiti za ... http://internet.fon.bg.ac.yu/download/upls/SupplyMa ... na razbijanje ili obijanje vrata i prozora, provaljivanje.

Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука

Увод у актуарску математику. Ксенија. Дорословачки,. Биљана Михаиловић. Основни уџбеник. Природно- математичке науке. Математика. ИМ,.

универзитет у крагујевцу факултет техничких наука у чачку ...

мрежом). DSE. Dynamic State Estimation (динамичка естимација стања) ... Предложена једначина којом се може извршити адаптација (прилагођавање).

Untitled - Факултет педагошких наука - Универзитет у Крагујевцу

то освета гневног друга Мишка, након које ће тек доћи и мон- струозна казна оца: „То ... слику света, пуну љубави и разумевања међу људима. Зато је.

наука и слобода филолошке науке - Филозофски факултет

12 феб 2014 ... годишња Американка Микаела Шифрин [= освојити треће мјесто], (Прес. 30. 12. 2011: 47); Успеле су ... гласовиту Кечину цуру, Драгињу. (БСБ: 59); ... стриц Ниџо инати и одбија чак и да преговара с новаком. – Нећу ...

Plan poslovanja za 2019 - Факултет техничких наука

27 сеп 2019 ... меки. 281. Увод у актуарску математику. Ксенија Дорословачки,. Биљана Михаиловић. Основни уџбеник. Природно- математичке науке.

уметност у методикама наставе - Факултет педагошких наука

б) методско-дидактичке задатке ове наставе, и в) ученичке музичке ... је немачки психолог Милер Фраjнфилд (R. Müller-Freienfeld), проучавајући.

RASPRAVE I CLANCI:Uzdanica.qxd - Факултет педагошких наука

јим језиком приповеда у осмом поглављу, причу о ружином трњу, љубави и ... Чињеница да су сва тројица добила по једну јабуку и да је једна оста- ... organizovala malu provjeru u obliku kviza znanja, putem već pomenutih kartica.

наука и глобализација филолошке науке - Филозофски факултет

21 апр 2012 ... Другачије, такође у Библији присутно, значење речи свет означава ... допринело да хипокризија, неистина и лаж у песниковом бићу ...

Knjiga predmeta II stepena - Факултет техничких наука

24 јун 2019 ... Секулић Љ. Миленко, Редовни професор. Наставници: ... 2, M.R. King and N.A. Mody. Numerical and ... Врањковић С. Вук, Доцент.

XXV 11/2010 - Факултет техничких наука - Универзитет у Новом ...

Transport materijala potrebnog za izradu dvovodnog krova. Krovna konstrukcija ... perlit betona postavlja hidroizolacija na koju se postavlja sloj šljunka debljine ...

Универзитет у Крагујевцу Факултет педагошких наука у Јагодини ...

а и остале Тиодорове приче, као лектира која афирмише добро, а неделима ... дуци Б. Нушића, Дружина Пере Квржице и Влак у снијегу М. Ловрака, ...

Табела 5 - Факултет педагошких наука - Универзитет у Крагујевцу

преостали предмети својим практичним делом везани за наставу у основној ... Група аутора: Општа педагогија, Учитељски факултет, Београд, 1996.

универзитет у крагујевцу факултет медицинских наука наставно ...

Др Марко Контић, офталмолог, асистент за предмет Офталмологија на ... Kontić M, Ristić D, Vukosavljević M. The Hypotensive Effect of Selective Laser.

узданица - Факултет педагошких наука - Универзитет у Крагујевцу

идеологије. Ова списатељица, наиме, проблематизује и напушта црно-белу ... повлашћена, зато што је, башларовски речено, Караново јаје-град. ... љетовање Владана Деснице из 1950. године, а затим, из 1952, веома ути- цајни ...

FTN novine - broj 54 - Факултет техничких наука - Универзитет у ...

8 сеп 2018 ... Др Илија Ковачевић, наш професор у пензији, у јулу ... др Душан Ковачевић, представио је мониторинг систем и ... и менаџмент прославио 39. рођендан ... др Саша Орловић, проректор Универзитета у Новом ...

наука и глобализација филозофске науке - Филозофски факултет

онлајн активизма, као и онлајн заједница (енг. online communities), методе ... 2 http://www.glassrpske.com/drustvo/vijesti/Ask-i-Tracerica-javni-linc-tinejdze-.

наука и политика филолошке науке - Филозофски факултет

вати добило верско значење и да се наметањем овог имена Србима ... језику', / 'Ваша садашња одбрана ијекавице је језуитска хипокризија', каже.

универзитет у крагујевцу факултет медицинских наука ... - Index of

који утичу на процес тромбозе стента након перкутане коронарне интервенције. Пацијенти и методе ... Физичка активност и агрегабилност тромбоцита . ... зид крвног суда неколико недеља након уградње стента. Тако лек ...

FTN novine - broj 59 - Факултет техничких наука - Универзитет у ...

5 дец 2019 ... НОВИНЕ. Време је да ... професор Ђурић, за ФТН новине, наводи да је циљ овог решења да се ... Катарина Глорија Грујић (Департман.

Harvard Thesis Template - Факултет техничких наука

27 дец 2018 ... Zahvalnica. Zahvaljujem se svom mentoru, prof. dr Vladi Deliću, koji mi je omogućio da se bavim naučnim radom, kao i na svim korisnim ...

doktorska disertacija - Факултет техничких наука - Универзитет у ...

10 јан 2019 ... Karakteristike malih i srednjih preduzeća u auto industriji . ... 89. Slika 11. Prodaja vozila u B segmentu u 2018 godini u Srbiji . ... imovinu koja bi zahtevala osiguranje, održavanje… Uz promene na dnevnom ... Na sektoru finansija je bio zadatak da se pronađe ne najbolji, ne najjeftiniji, nego najunikatniji ...

основе визуелне уметности 1 - Факултет педагошких наука

10 дец 2017 ... Готика је доба учености, па не чуди што основа готичке цркве лежи у ... на сликарство позне готике у Италији. Најзначајнији уметници у ...

наука и идентитет филолошке науке - Филозофски факултет

12 мај 2011 ... Писац користи српски језик у роману Мирис кише на Балкану у ... je, dakle, centralno jezičko područje na kojem se historijski vežu ...