elaborat o zonama zaštite izvorišta grada zagreba - Eko Zagreb

TRGOVAČKI CENTAR EMMEZETA) ... zatrpana građevinskim i komunalnim otpadom, trenutno parkiralište za radne ... 5569372 5068175 CENTAR STOLICA.

elaborat o zonama zaštite izvorišta grada zagreba - Eko Zagreb - Srodni dokumenti

elaborat o zonama zaštite izvorišta grada zagreba - Eko Zagreb

TRGOVAČKI CENTAR EMMEZETA) ... zatrpana građevinskim i komunalnim otpadom, trenutno parkiralište za radne ... 5569372 5068175 CENTAR STOLICA.

Program za provođenje mjera zaštite i sanacije u zonama izvorišta ...

zaštite izvorišta. Nedelišće, Prelog i Sveta. Marija (RGNf, 2014.) 10. Auto-Krika-Cerade,. Varaždinska 25a,. Nedelišće. Proizvodnja cerada, navlaka i pokrova za.

program zaštite okoliša grada zagreba - Grad Zagreb

Kontrolkem d.o.o.. 8. Brenntag Hrvatska. Prema Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 114/08) sve tvrtke, odnosno postrojenja u ...

Studija zaštite karaktera krajobraza Grada Zagreba ... - Grad Zagreb

Lenucijeva potkova. Na Trnju i Trešnjevci nastaju prve jezgre neplanski građenih naselja siromašnih slojeva građana, a istodobno se na sjevernim šumovitim ...

gradske četvrti grada zagreba novi zagreb - istok - Grad Zagreb

Tu su prebivali tek malobrojni stanovnici sela Buzin, Otok, Jakuševec i Hrelić. ... četvrti, ovaj dio grada Zagreba istodobno, sve to vrijeme, nosi nimalo ugodan ... 14. 6. NOVI ZAGREB - ISTOK,. Radno sposobno stanovništvo. Svega godina).

gradske četvrti grada zagreba novi zagreb - zapad - Grad Zagreb

Rezidencija Kastelan. Sisačka cesta 65B. Dom za starije osobe sjedište. Privatno. 3. Ježdovec. Ježdovec, Ježdovečka 108E. Dom za starije osobe sjedište.

Elaborat zaštite izvorišta Plava voda - JP RV Plava Voda doo

1 U slučaju izvorišta „Plava voda“ prema članu 68. Zakona o vodama FBiH, nadležni organ je Općinsko vijeće Travnik jer se zone sanitarne zaštite prostiru na ...

MUZEJ GRADA ZAGREBA Opatička 20, 10000 ZAGREB OIB ...

15 svi 2012 ... MUZEJ GRADA ZAGREBA. Opatička 20, 10000 ZAGREB ... sporazum postupak električnom. Ul. grada Vukovara 37 energijom. 10000 Zagreb.

Proračun Grada Zagreba za 2019. - Grad Zagreb

13 pro 2018 ... u Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba kako slijedi: 1 ... DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I ... broj korisnika besplatne godišnje karte.

prostorni plan grada zagreba - Grad Zagreb

PROSTORNI PLAN GRADA ZAGREBA. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA. Sjeverni dio Grada. GRAD ZAGREB. Gradski zavod za planiranje razvoja ...

(Zagreb.hr - Slu236bene stranice Grada Zagreba - O350itovanje ...

16 velj 2016 ... donesenog rješenja Ministarstva zdravlja kojim se ... Dom zdravlja ZAPAD - Prilaz Baruna Filipovića 11, Baštijanova 52 i Vrabečak 4.

zagrebplanRazvojna strategija Grada Zagreba - Grad Zagreb

rebro; Veternica špilja; Bizečka špilja; Mikulići šuma. razvojni problemi ... Pokrivenost Grada Zagreba javnom rasvjetom ... A36,8% javnim prijevozom,. A37,1% ...

Proračun Grada Zagreba za 2020. - Grad Zagreb

10 pro 2019 ... PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2020. B. RAČUN FINANCIRANJA. Članak 2. Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji ...

zagreb - 41 - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Izradba: Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba prosinac 2013. C - Stenjevec. D - Lučko. E - Blato. A. B. B. C. D. E. A. B. Z. 4. UVJETI ZA ...

Statistički ljetopis Grada Zagreba - Grad Zagreb

Ovaj ljetopis izlazi krajem 2018., a svoju najveću ... kulturnog stanja i života u gradu Zagrebu, kako bi ... unapređivanja i modernog razvitka gradske općine u ... jela stana. (podsta- nar) ostale osnove korište- nja. Ukupno. Broj kućanstava.

GRADSKE ČETVRTI GRADA ZAGREBA ... - Grad Zagreb

SLAVONSKA AVENIJA. RE. M. ET. IN ... SLAVONSKA AVENIJA. RE. M. ET. IN ... 26,9. IZVOR: DZS; obrada GUSPRG - Odjel za sta s ku. Koeficijent staros .

zagreb - 33 - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

IZMJERA: C - komasacija. D - grafička. ZAGREB - 33. ZAGREB - 33. ZAGREB - 32. ZAGREB - 34 ... SELSKA. MERŠIĆEVA. UPU MILEROV BREG. UPU CIGLANA.

za starije građane grada zagreba - Grad Zagreb

[email protected] www.dom-branovecina.hr. DOM ZAKLADE LAVOSLAVA. SCHWARZA. Bukovačka cesta 55. 90. 23 94 100 [email protected]

Monitoring šuma Grada Zagreba - Grad Zagreb

listarice, mase leptirića kestenovog moljca minera i imaga platanine stjenice koji ulaze u oči, usta ... Iako vatrena stjenica ne čini nikakve vidljive štete na ...

informator za branitelje grada zagreba - Udhos-Zagreb

Odjelu za branitelje Trg Francuske Republike 15, telefon: 61 017 33 ili direktno u : Ministarstvu obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Park Stara ...

Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18 - Grad Zagreb

KPU poduložak. 53760 k.o. Resnik. 623.000,00. C/B stan koristi najmoprimac ... k.č. 343/6. k.o. Trnje. z.k.č. 343/6, KPU poduložak 54916. k.o. Trnje. 628.000,00.

gradske četvrti grada zagreba stenjevec - Grad Zagreb

''Ma ja Gubec''. 2,6%. Stenjevec - jug. 67,8%. Špansko - jug. 8,3%. Špansko - sjever ... Knjižnica Špansko-sjever. Trg I. Kukuljevića 9. Grad Zagreb. 1. Galerija ...

muzej grada zagreba zagreb, opatička 20 bilješke uz financijsko ...

12 sij 2018 ... Mavrović, Bruna Milinović, Tomislav Paškvalin, Vjekoslav Šafranić, Dubravko. Šimenc, Dragutin Šurbek, Neven i Nenad Žugaj, Dino Sokolović.

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2019. (Prijedlog) - Grad Zagreb

6 pro 2018 ... 50.000,00 broj akcija zbrinjavanja. 75. 75. 75. 75. P051002 Promet i javni prijevoz. Projekt T100001. INTEGRIRANI. PROMET ZAGREBAČKOG.

Plan nabave Grada Zagreba od 10.01.2019. - Grad Zagreb

10 sij 2019 ... Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) te dlanka 3. ... SVEČANA ODJEĆA, OBUĆA, TORBE I OSTALO ZA MATIČARE ZA.

makroekonomski razvoj grada zagreba i financijski ... - Grad Zagreb

Makroekonomski pokazatelji je Drţavni zavod za statistiku odnosno gradska statistika, a za II. dio, Godišnji financijski izvještaji poduzetnika za 2015. godinu,.

gradske četvrti grada zagreba trešnjevka - jug - Grad Zagreb

Prečko. 23,9%. Vrbani. 9,0%. STRUKTURA POVRŠINE GRADSKE ČETVRTI. TREŠNJEVKA - JUG PO ... Knjižnica Prečko. Slavenskoga 12. Grad Zagreb. 3.

Godišnji plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba ... - Eko Zagreb

Različak, Petrinjska 31/II. 1 565 x x. 31. Ivana Mažuranića, Javorinska 1 ... Mali Princ-PO Kozjak, Rebar 31 1 776 loživo ulje. 306,50. 4,47/5,67. 1,4. 75 827.

gradske četvrti grada zagreba trnje - Grad Zagreb

OŠ CVJETNO NASELJE. Cvjetna cesta 17 redovna škola matična. DA. DA. 1 smjena. 2. OŠ JURE KAŠTELANA. Vladimira Ruždjaka 2A redovna škola matična.

gradske četvrti grada zagreba črnomerec - Grad Zagreb

Gornja Kustošija. 19,9%. Jelenovac. 6,5%. Kustošija - centar. 4,1%. Medvedgrad. 49,4%. ''Sve Duh'' ... Knjižnica Kustošija. Ilica 312a. Grad Zagreb. 5. Knjižnica ...

gradske četvrti grada zagreba sesvete - Grad Zagreb

SESVETE. 16. GRAD ZAGREB. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA. 3. O projektu. Projekt „Gradske četvrti Grada Zagreba“ ...

dopune prostornog plana grada zagreba 15 - Grad Zagreb

Nositelj izrade: Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, ... Koordinacija izrade: Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba.

pravilnik o radu ustanove zoološki vrt grada zagreba ... - Zoo Zagreb

radno vrijeme, odmori i dopusti zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja, zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad, plaće, materijalna prava ...

gradske četvrti grada zagreba maksimir - Grad Zagreb

Bene Vita. Anđele Horvat 1A. Dom za starije osobe područna jedinica. Privatno. 7. Dom zaklade Lavoslava Schwarza Bukovačka cesta 55. Dom za starije osobe.

Bilanca otpada Grada Zagreba za 2016. godinu - Eko Zagreb

Reciklažno dvorište Kajzerica, Ulica Žarka Dolinara 5, 10 000 Zagreb. • Reciklažno dvorište Sesvete, Jelkovečka bb, 10 360 Sesvete. • Reciklažno dvorište ...

gradske četvrti grada zagreba podsljeme - Grad Zagreb

RB. NAZIV. ADRESA. PODRUČJE. 1. Dom zdravlja Zagreb - Istok. Vida Ročića 148. Dom zdravlja ... RIM 84. GROBLJE. MIROŠEVAC ... GROBLJE. VODE I VODNA DOBRA - POVRŠINE PRIVREMENAO POD VODOM. 0. 1.000. 2.000. 3.000.

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2020. (Prijedlog) - Grad Zagreb

3 pro 2019 ... u Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba kako slijedi: 1 ... DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I ... broj korisnika besplatne godišnje karte.

razvojna strategija grada zagreba za razdoblje do ... - Grad Zagreb

stanovnika starijih od 15 godina udio nezaposlenih je 6,4%, neaktivnih 45,7% (umirovljenici 63,0%, ... INA d.d., Hrvatska elektroprivreda d.d., Konzum d.d. i dr.).

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2017. (Prijedlog) - Grad Zagreb

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu ... Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i ... HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA ... prijem stranaka, obrada njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga ... općina Treviso (Italija) partner na Projektu.

za starije građane grada Zagreba - Foto - Grad Zagreb

Centar za socijalnu skrb Zagreb djeluje kroz 11 ureda za područje svake od ... 2008. u suradnji s Domom za starije i nemoćne osobe Trešnjevka te. Športskim ...

Plan nabave Grada Zagreba od 17.01.2018. - Grad Zagreb

1359-2018-EBV RAZNA UREDSKA OPREMA I POTREPŠTINE. 30192000-1. 199.900,00 ... ĈRNOMEREC OD HORVAĆANSKE CESTE DO. JADRANSKE ...

Željka Kolveshi. Zagreb u prošlosti - Muzej grada Zagreba

priroda i društvo. 1. Prikaz Gradeca i Kaptola, početak XVI stoljeća. 2. Zlatna bula. 3. Kula Lotrščak. 4. Kamenita vrata. 5. Maketa stare katedrale i njezine utvrde, ...

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2014. (Prijedlog) - Grad Zagreb

... Grada Zagreba; ostale rashode za zaposlene (otpremnine, posmrtna pripomoć i ostale ... mogućih pogrešaka, odstupanja, nepravilnosti i prijevara u gradskim ...

statistički ljetopis grada zagreba 2017. - Grad Zagreb

98. 3.13. Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr. Drago Čop” ................... 99. 3.14. ... 1) Uključuje i ordinacije s ugovorom s HZZO-om i ordinacije bez ugovora s HZZO-om. 2) Uključuje i fizikalnu ... “Arithera”6).

generalni urbanistički plan grada zagreba - Grad Zagreb

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ... Iznimno, unutar površina javne i društvene namjene, na lokaciji Palače Jelačić u Demetrovoj ulici, može se ... Uredska zgrada 'Palača pravde', Ulica grada Vukovara 84 -86, Z-5773.

gradske četvrti grada zagreba brezovica - Grad Zagreb

poljodjeljska područja poput Brezovičkog polja te polja u Kupinečkom Kraljevcu i ... Kupinečki Kraljevec II. ... BROJ DJECE U GRADSKIM I PRIVATNIM VRTIĆIMA U ... ENERGETSKI SUSTAV, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE - PPGZ 2017.

Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba - Grad Zagreb

10 svi 2018 ... Reciklažno dvorište Kajzerica, Ulica Žarka Dolinara 5, 10 000 Zagreb. - Reciklažno dvorište Sesvete, Jelkovečka bb, 10 360 Sesvete.

PILOT PROJEKT POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA - Grad Zagreb

✓nije obuhvaćena infrastruktura, javne građevine, kulturna dobra,. ✓zastarjeli seizmološki podaci (ljestvica MCS, stara seizmološka karta iz 1950.) ...

zavod za prostorno uređenje grada zagreba prikaz ... - Grad Zagreb

19. iznimno, sjeverozapadni ugao Martićeve i Derenčinove ulice omogućava ... Jadranski most, crkva Krista Kralja na Mirogoju, te Jadranski most i Ilički neboder; ... očuvanje i obnova zatečene tradicijske drvene izgradnje što podrazumijeva ...

gradske četvrti grada zagreba donja dubrava - Grad Zagreb

Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak s kojom graniči i na jugozapadu. Na zapadu graniči s područjem ... Cineplexx City Centar One East. Slavonska avenija 11D.

mreža dječjih vrtića grada zagreba 2015. - Grad Zagreb

list.br. 21. 13. STENJEVEC list.br. 22. 14. PODSUSED – VRAPČE list.br. 23. 15. PODSLJEME list.br. 24. 16. SESVETE list.br. 25, 26. 17. BREZOVICA list.br. 27 ...

generalni urbanistički plan grada zagreba izmjene i ... - Grad Zagreb

U novije se vrijeme Zagreb povezuje s vaţnim svjetskim središtima gradnjom i ... otklona od razvoja radno – intenzivnih djelatnosti u zadnje vrijeme, a teţište je ... Jadranska avenija, Sarajevska ulica) i dograĊena kraćim spojevima koji će ... Neke lokalne kotlovnice, toplinski konzum kojih nije gospodarski ili tehniĉki ...

gradske četvrti grada zagreba gornja dubrava - Grad Zagreb

umjetnička škola područna. 2 smjene. 11. CENTAR ZA AUTIZAM. Ljevakovićeva 30A posebna ustanova za djecu s teškoćama područna namjenska građevina.

generalni urbanistički plan grada zagreba - izmjene i ... - Grad Zagreb

Predmetne čestice dio su velikog javnog parka-Z1 u naselju Špansko i prema urbanom pravilu čl.63.odluke, ... Konzum rukovodio prilikom podnošenja zahtjeva.

Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2019. Kratki ... - Grad Zagreb

proračun Grada Zagreba. Prema kalendaru propisanom u Zakonu o proračunu, gradski se proračun donosi na temelju godišnjih Vladinih Smjernica ekonomske ...

potresni rizik grada zagreba s osvrtom na građevine ... - Grad Zagreb

moloska_sluzba/o_seizmologiji ). Katalozi potresa – Geofizički zavod PMF-a ... Dubrovnika. □ osnovan Zavod za obnovu Dubrovnika. □ izvor: https://zod.hr ...

pregled kulturnih ustanova grada zagreba 2017. - Grad Zagreb

31 Knjižnica Kustošija. 32 Čitaonica Kustošija. 33 Knjižnica Marije Jurid Zagorke. 34 Knjižnica Gajnice. 35 Knjižnica Kajfešov brijeg. 36 Knjižnica Podsused.

gradske četvrti grada zagreba podsused - vrapče - Grad Zagreb

SAMOBORSKA CESTA. GAJNICE ... 1 310. 1 163. 948. IZVOR: GUSPRG - Odjel za sta s ku, priopćenje Zaposlenost i nezaposlenost. 1 432. 1 424. 1 184.

dimnjačarski sektori grada zagreba-kontakti - Gradska plinara Zagreb

Voditelj sektora: Stjepan Crljen. 4650-590, 098/9807-247 [email protected] Dimnjačarsko područje:26. PAVAO ŠUBIĆ. PETAR KREŠIMIR IV. KNEZA MISLAVA.

Socijalna slika Grada Zagreba za 2017. i 2018. - Grad Zagreb

12 srp 2019 ... Kroz suradnju s Centrom za socijalnu skrb Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom također je 35 osoba, ko-.