Popis diplomskih radova - ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I ...

Marije Terezije u romanesknom ciklusu "Grička vještica" Marije Jurić. Zagorke. Naslov na hrvatskom jeziku: Oblikovanje i reprezentacija ženskoga identiteta na ...

Popis diplomskih radova - ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I ... - Srodni dokumenti

Popis diplomskih radova - ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I ...

Marije Terezije u romanesknom ciklusu "Grička vještica" Marije Jurić. Zagorke. Naslov na hrvatskom jeziku: Oblikovanje i reprezentacija ženskoga identiteta na ...

Popis diplomskih radova - ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I ...

naglavačke" by Luko Paljetak. Naslov na hrvatskom jeziku: Prevođenje dječje književnosti: "Miševi i mačke naglavačke" Luke. Paljetka. Naslov na engleskom ...

Popis završnih radova - ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I ...

Naslov na engleskom jeziku: -. Naslov na jeziku rada: Žanr fantastične književnosti na primjeru Dom gospođice Peregrine za čudnovatu djecu Ransoma. Riggsa.

Popis diplomskih radova - ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Ana Paska. Povezanost savjesnosti, akademskog uspjeha i vrste fakulteta s pristupima učenju. Ana Marija Gradištanac. Odnos izloženosti suvremenim ...

Popis završnih radova - ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I ...

Porijeklo engleskih idioma vezanih uz novac. Naslov na engleskom jeziku: The origin of English ... prof.dr.sc. Mario Brdar doc.dr.sc. Goran Milić. Iva Stipanović.

VODITELJI DIPLOMSKIH RADOVA Matematički odsjek - PMF ...

Denis Sunko [email protected] Doc. dr. sc. Emil Tafra [email protected] zvanje ime i prezime e-mail suvoditelj. Doc. dr. sc. Mario Bukal [email protected] B. Muha.

POPIS DIPLOMSKIH RADOVA: - ffzg

svojih svetaca zaštitnika. Zagreb, 1992. (Raukar). 195. GAŠPAROVIĆ, Damir. Studentski pokreti na zagrebačkom sveučilištu. 68. i 71. – komparativna analiza.

POPIS ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA (ZR i DR) - RiTeh

Sveuč.stud. strojarstva. DR T CD. 6. 6 09. Puhalo. Ljubomir. Projekt naprave za dizanje kućišta plinske turbine snage 260 MW. Mrakovčić Tomislav. Sveuč.stud.

POPIS DIPLOMSKIH RADOVA STUDENATA KATOLIČKOG ...

Željko. ZUANOVIĆ. UMIRANJE I SMRT U PASTORALU. CRKVE. Dr. Pero ... Željko. TOVILO. SPASENJE I SLOBODA U KRISTU. Dr. Đuro. Hranić. 1999. 86.

Popis studenata i voditelja diplomskih radova u ak. god. 2015/16.

Štrkalj. Matej. Talanga. Margareta. Taslak. Mislena. Tijardović. Marko. Valečić ... Zrinka. Zovko. Ines doc. dr. sc. Biljana Blažeković. Butir. Boni. Hojanić. Marija ... Anamarija prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević. Mervić. Mateja. Milić. Celija.

Popis tema seminarskih, diplomskih i završnih radova za kolegije ...

HEGEL: a/ Hegelova filozofija prava i države; b/ Osnovne crte filozofije prava. 16. ... d) Miličić, V.: Opća teorija prava i države, Zagreb, 1994; e) Perić, B.: Struktura ...

popis diplomskih radova studenata teologije u đakovu - Srce

132. Maja Maršić. SAMOUBOJSTVO. Dr. Vladimir. Dugalić. 2002. 133. Sandra Jelić. SOTERIOLOŠKA. VRIJEDNOST. USKRSNUĆA U. PAVLOVOJ TEOLOGIJI.

Popis završnih radova - ODSJEK ZA ANGLISTIKU

Helena Marković. Edgar Allan Poe's Chevalier Auguste Dupin: Usage of Ratiocination in. Fictional Crime Solving. Ivana Varga. Women Characters in A Game of ...

Popis završnih radova - ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Difuzija odgovornosti. Matea Mijić. Poslušnost i pokoravanje autoritetu. Nevena Glumbić. Ljubomora i njene manifestacije u romantičnim odnosima. Dubravka ...

Teme završnih i diplomskih radova

Gundulića. The Image of Woman in the. Religious Poem Suze sina razmetnoga (Tears of the. Prodigal Son) by Ivan Gundulić. 21. Končeto u lirici Ivana Bunića.

Teme diplomskih radova 2017_2018

Diplomski. Teme: 1. Investicijska studija za izgradnju i opremanje aparthotela i depadanse u naselju ... Studij (preddiplomski ili diplomski):. Diplomski. Teme: 1. Društvene inovacije i poduzetništvo u ... Analiza javne prezentacije/govora – na.

Obrane diplomskih radova II - FFRZ

27 ruj 2019 ... Doc. dr. sc. Barbara Ćuk, mr. sc. Ivica Musa, izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić. 10.00-10.45 Marija Paukovac. Prof. dr. sc. Anto Mišić, prof. dr. sc. Josip.

TEME DIPLOMSKIH RADOVA PRIJAVLJENE DO 29. 4. 2019 ...

29 tra 2019 ... Ida. Ahmetašević Lidija Mandić. Kako brendirati. Martina Novosel. Mile Matijević. Redizajn web stranice od idejnog do finalnog rješenja. Josipa.

Prijedlozi tema diplomskih radova - EFZG

KATEDRA ZA TRGOVINU. DIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE: SMJER TRGOVINA. PRIJEDLOZI STUDENTIMA ZA PRIJAVU TEME DIPLOMSKOG RADA ... Cjenovne strategije maloprodavača (primjer). 17. Razvoj maloprodajne ...

upute za pisanje diplomskih radova - UniZd

aktivnostima koje bi trebale rezultirati pisanjem diplomskog rada. Diplomski rad treba pisati u skladu s Uputama za pisanje diplomskog rada za studente.

TEMA DIPLOMSKIH RADOVA U AKAD. GOD. 2017/2018. Br ...

6 ožu 2018 ... 395618. Pum. Eka. 4. Arhitektonska baština i tvorba sjećanja. Primjeri iz recentne konzervatorske prakse u Hrvatskoj (jedinstveni diplomski rad).

Teme diplomskih radova za ak.god. 2018-2019 - FKIT

20 stu 2018 ... Glasnović. Proračun solarnih ... Katić Jozefina Poluvodička svojstva tankih fotokatalitičkih sulfidnih filmova / Semiconducting properties of thin ...

Teme diplomskih radova iz kolegija Međunarodna trgovina ak. god ...

Međunarodna trgovina ak. god. 2018./2019. Mentor: izv. prof. dr. sc. Anita Freimann. 1. Subjekti globalizacije kao dionici međunarodne trgovine. Opis: Student ...

Hrvatski – jezik naših majki i naše djece - Institut za hrvatski jezik i ...

25 velj 2015 ... reklama ➧ Onomastika Osobna imena — hodajući spomenici ... Razlikuju se i pridjevi od tih imena: Ma- tein pas ... Sklonidba imenica mati i kći.

teme diplomskih radova na smjeru bibliotekarstvo studija ... - Srce

sjeka za informacijske i komunikacijske znanosti pri Filozofskom fakultetu ... Dostupno na: http://inf.ffzg.unizg.hr/index.php/hr/studij/izvanredni-studij-novi/natje-.

Odobrane teme diplomskih radova za ak.god. 2018-2019 - FKIT

supstituiranih tetraciklickih derivata. Marijana. Hranjec imidazo[ 4,5-b ]piridina ... Lucija. Krmek. Svojstva PA/PLA mjesavina. Mirela. Leskovac. Analiza rada ...

prijave tema diplomskih radova na odsjeku za etnologiju i kulturnu ...

3 tra 2018 ... Samia Zitouni: Reprezentacija hrvatskoga identiteta u praksama kulturnog turizma, EKA/ANTO, mentorica Jadranka Grbić, komentor Duško ...

Upute za citiranje diplomskih radova (Harvardski stil citiranja)

8 velj 2019 ... Harvardski stil citiranja preporuča se na većini akademskih ustanova ... Na primjer, ... APA stil citiranja koji je vrlo sličan Harvardskom stilu. 1.

Sportska karta Međimurja - Repozitorij završnih i diplomskih radova ...

Međimurje je smješteno na sjeverozapadu Hrvatske između rijeka Mure i Drave. ... Izvor: http://megapopust.ba/50-popusta-na-rafting-na-rijeci-muri-uz-skipere-i- ...

ilustracija u nastavi - Repozitorij završnih i diplomskih radova UAOS

Drugi problem su bojanke. U bojankama djeca ... na kojima su napisani nazivi životinja: mačka, pas, morski pas, zmija, morž, jelen, slon, leptir, vuk, lisica…; na ...

Upute za citiranje diplomskih radova (Harvardski stil ... - PMF - unizg

8 velj 2019 ... autora i godine objave radova navode se kronološkim redom i ... Literatura se navodi abecednim redom, prema prezimenu prvog autora, i.

Odlukom o predaji završnih i diplomskih radova u ... - Filozofski fakultet

8 ruj 2014 ... Statuta Filozofskoga fakulteta u Rijeci, donosi se sljedeća. UPUTA STUDENTIMA ... prezimenom i inicijalima imena studenta - JMBAG . npr. za ...

Raspored obrana diplomskih radova u tjedno od ... - Grafički fakultet

Raspored obrana diplomskih radova u tjedno od 26. do 30. rujna 2016. Sveučilište u Zagrebu. Grafički fakultet. Student. Mentor. Datum obrane Vrijeme obrane.

Studij Hrvatski jezik i književnost Naziv kolegija Hrvatski jezik u 20 st ...

1 ožu 2018 ... Lj. Jonke, Hrvatski književni jezik 19. i 20. stoljeća, MH, Zagreb, 1971. D. Brozović, Rječnik jezika ili jezik rječnika, Posebno izdanje Kritike, ...

Knjiga završnih I diplomskih radova - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

14 Pliško Adriano ... 72 Pliško Predrag ... Sportski marketing sa osvrtom na Olimpijske igre. 2012. ... 54 Pliško Sanja ... Alkarske igre – tradicija koja se nastavlja.

Raspored obrana diplomskih radova u veljači 2020. godine - EFZG

Katarina Žager doc. dr.sc. Nikolina Dečman doc.dr.sc. Ana Novak prof.dr.sc. Hrvoje Perčević prof. dr.sc. Danimir Gulin doc.dr.sc. Mirjana Hladika prof.dr.sc.

Raspored obrana diplomskih radova jesen 2015. - Grafički fakultet

tiskovnih formi za plošni tisak. Igor Majnarić Dubravko. Banić. Dan 2. 9:30 – 10:00. C. Diplomski rad. Alen Horvat. Dubravko. Banić. Kaizen u grafičkoj tehnologiji.

Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - Institut za hrvatski jezik i ...

Znanstvena strategija Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2010.-2015. Tel. 385 (0)1 3783 888; telefaks: 385 (0)1 3783 803; e-pošta: [email protected]; ...

Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Matematika

Branimir Dakić, Neven Elezović. Matematika. 4769. 3093. ELEMENT MATEMATIKA 3 - 2. DIO udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred gimnazija i tehničkih škola.

Osvrt na Bogovićev jezik i hrvatski jezik njegova doba

Piše na njemačkom i hrvatskom jeziku, prevodi narodne pjesama na njemački. Piše pjesme, pripovijetke i drame te publicistiku, među kojima i radove o jeziku ...

jezik i njegovi učinci - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Hrvatski enciklopedijski rječnik koncepcijski se razlikuje od navedenih rječnika. Za ovu je temu bitno napomenuti da su u tome rječniku riječi povezane u tvorbe-.

KRITERIJI OCJENJIVANJA – HRVATSKI JEZIK 3. RAZRED JEZIK ...

uvećanice kao vrstu imenica. Razlikuje umanjenice i uvećanice. Piše umanjenice i uvećanice. (uz točnost iznad 90%). 8. DVOTOČJE I ZAREZ. U NABRAJANJU.

ZJNPP-a ZA BOSANSKI JEZIK, HRVATSKI JEZIK I ... - APOSO

Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik definisana na ishodima učenja. 5. Ishodi učenja za jezik – Bosna i ...

4 Razred Hrvatski Jezik Knji Evnost [PDF] 4 Razred Hrvatski Jezik ...

Prije 1 dana ... As recognized, adventure as skillfully as experience just about lesson, amusement, as skillfully as arrangement can be gotten by just checking ...

Hrvatski mrežni izvori za djecu i strance - Institut za hrvatski jezik i ...

cijelosti financira Hrvatska zaklada za znanost. © Mihaljević M., 2018 ... Čilaš Mikulić M. Hrvatski za početnike / M. Čilaš Mikulić, M. Gulešić Machata, D. Pasini,.

u Mostaru Fakultet humanistiĉkih nauka Odsjek za turski jezik i ...

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŢEVNOST. Naziv predmeta: Uvod u prouĉavanje turskog jezika I. Šifra predmeta: TJO1. Nivo ciklusa, godina studija, semestar.

UNIVERZITET U TUZLI Filozofski fakultet Odsjek: Njemački jezik i ...

9. 2001. Ispit: pismeni zadaci tokom semestra, test na kraju semestra. ... Silić, Josip, Ivo Pranjković (2005), Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka.

Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Pravopisni ...

a) Aktualnu situaciju s pravopisom hrvatskoga jezika u Hrvatskoj obilježava činjenica da je u istodobnoj uporabi pet legitimnih autorskih pravopisa što ih je ...

24/2013. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ... - Hrvatski pravopis

16 svi 2013 ... Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Ulica Republike Austrije 16. 10 000 Zagreb. PREDMET: Primjedbe uz inačicu Hrvatskoga pravopisa ...

Hrvatski jezik[1] Srpski jezik[2]

Hrvatski jezik[1]. Srpski jezik[2] ... SLOVENI. SLAVENSKI JEZICI. SLOVENSKI JEZICI ... *RJEČNIK JE AUTORIZIRAN, ON GA JE AUTORIZIRAO. *AUTORIZIRAN ...

hrvatski jezik i književnost – – engleski jezik - "Sv. Franjo" Tuzla

comedia erudita, prvi moderni roman svjetske književnosti, donkihotizam). 27. Hrvatska renesansna književnost. (lirika, epika, drama, vremenske i prostorne ...

HRVATSKI PRAVOPIS INSTITUTA ZA HRVATSKI JEZIK I ...

9 ožu 2016 ... ministra znanosti, obrazovanja i sporta Hrvatski pravopis Instituta za hr- vatski jezik i jezikoslovlje unaprijed proglašen službenim. Ljudima to sli ...

Bibliografija radova prof. dr. Herte Kune - Institut za jezik

Hvalov zbornik - spomenik srednjovjekovne bosanske književnosti,. Godišnjak Instituta ,za jezik i književnost, OOUR za lmjiževnost, XIV, Saraje- vo, 9-20.

POPIS VALJANO PRIJAVLJENIH RADOVA NA NATJEČAJ ZA ...

13 sij 2017 ... Iva Čuljak. Dinamika rasta neliječenih nefunkcionalnih tumora hipofize. Medicinski fakultet. 16. Aja Pavičić. Negativni regulatori signalnog puta ...

POPIS PRIHVAĆENIH UČENIČKIH RADOVA ZA DRŽAVNU ...

Vrtna jezerca kao vrtovi divljine. Helena Neziri i Kristina. Plavšić. SŠ "August Šenoa",. Garešnica. Zooplankton u jezeru "Skresovi" u Garešnici. Mihael Fućek.

Izvještaj Popis nagrađenih radova - unizg

Jelena Buben. Ispitivanje i usporedba učinka ... uzrokovanih metiljem. Fascioloides magna u jelena ... Sanja Pažin, Glorija Peranić,. Kristina Josipović, Lana ...

Izvještaj Popis prijavljenih radova - unizg

Tijana Petek i Lucija Palatinuš. Pretilost i poremećeni ... Lucija Šimunić, Dejana Jezernik. Anhedonija u ... Matešić, Matija Melnjak, Natalia. Risonjić, Dajana ...

FM 21 POPIS TEMA ZAVRŠNIH RADOVA - Sveučilište u Dubrovniku

Mario Bilić, pred. Uloga računovodstva u procesu donošenja poslovnih odluka. Purpose of accounting in business decision making process. Menadžment.

Popis zasad objavljenih znanstvenih radova - KBF Đakovo

8 stu 2019 ... Distanazija, u: Dinko Puntarić, Ina Stašević, Darko Ropac i suradnici, Javno zdravstvo,. Biblioteka: Udžbenici Hrvatskog katoličkog sveučilišta, ...

Popis radova 1. Č. Vadla, V. Horvatić and K. Niemax Oscillator ...

Lett. 95, 063104 (2009). 36. Očko M, Zonja S, Stubicar M, Stubicar N, Bauer ED, Sarrao JL ... Miroslav Očko, Sanja Žonja, G. L. Nelson, J. K. Freericks. Lei Yu, N.