Pravilnik o studijima i sustavu studiranja Ekonomskog ... - EFST

22 svi 2017 ... Članak 5. (1). Specijalistički diplomski stručni studij traje dvije godine i njegovim se završetkom ... Prijelaz i upis na Fakultet dozvolit će se ako je student prethodno završio srednju školu u ... Ponavljanje upisa istog predmeta.

Pravilnik o studijima i sustavu studiranja Ekonomskog ... - EFST - Srodni dokumenti

Pravilnik o studijima i sustavu studiranja Ekonomskog ... - EFST

22 svi 2017 ... Članak 5. (1). Specijalistički diplomski stručni studij traje dvije godine i njegovim se završetkom ... Prijelaz i upis na Fakultet dozvolit će se ako je student prethodno završio srednju školu u ... Ponavljanje upisa istog predmeta.

Pravilnik o studijima i sustavu studiranja Ekonomskog fakulteta u ...

22 svi 2017 ... Upis na izvanredni studij studenti mogu ostvariti i mimo definiranih kvota i bez ... Drugi izbor prioriteta se odnosi na studijske smjerove. ... Prijelazom sa drugog studija student ima status koji bi imao da je nastavio studirati na ...

Statut Ekonomskog fakulteta u Splitu - EFST

Ekonomski fakultet u Splitu, kao pravni sljednik Fakulteta ekonomskih nauka, ... na engleskom jeziku: University of Split, Faculty of Economics ili drugom stranom ...

1 Dekanica Ekonomskog fakulteta u Splitu, dana 20 ... - EFST

20 stu 2018 ... ECTS bodovi održavaju ukupno radno opterećenje studenata po formuli 1 ECTS ... Izmjene studijskih programa za vrijeme prekida studija ... (1) Završni rad pohranjen na CD-u studentska referada unosi u bazu radova ...

Pravilnik o PD studijima - MEFST

Doktorska škola osniva se udruživanjem više doktorskih i specijalističkih ... Vijeće studija predlaže Vijeću doktorske škole sastav Povjerenstva za ocjenu završnih ... po jedan za knjižnice medicinskih fakulteta u Zagrebu, Osijeku i Rijeci, jedan ...

pravilnik o studijima i studiranju - Libertas

9 svi 2016 ... Statuta Libertas međunarodnog sveučilišta u Zagrebu, Upravno vijeće Libertas ... (EDUNETA) prijavnici za ispit i pisanom obliku u ispitnoj listi.

Pravilnik o studijima Sveučilišta u Rijeci

5 lip 2018 ... preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij) na Sveučilištu u Rijeci (dalje: Sveučilište). ČLANAK 2. Vrste i razine studija.

Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u

pravo na upis gubi to pravo ako se ne upiše u prvu godinu studija u roku propisanom u natječaju za upis studenata, i to do vremena utvrđenog odlukom ...

Pravilnik o studijima - Građevinski fakultet

I. OPĆA ODREDBA. Članak 1. Ovim se Pravilnikom, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilniku o ...

Pravilnik o studiranju na diplomskim studijima Farmaceutsko ...

21 svi 2014 ... c. početak, završetak i satnica izvođenja nastave, d. oblici nastave ... biokemijskog fakulteta (FBF-a) s doktoratom znanosti. On može unutar ...

pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima rgn ...

14 srp 2017 ... ocjena. Obrazac propisuje Senat Sveučilišta u Zagrebu. Na zahtjev studenta. Fakultet izdaje prijepis ocjena i na engleskom jeziku. Dopunska ...

PRAVILNIK O STUDIJIMA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U RIJECI

20 ruj 2018 ... Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo u trajanju od tri godine, ... stječe 180 ECTS bodova i stručni naziv: stručni prvostupnik ... strukturu studija, ritam studiranja i obveze studenta (osobito uvjete ... međuvremenu nastale razlike. ... Student bira mentora završnog rada s popisa mentora, između ...

Pravilnik o integriranim studijima na Medicinskom fakultetu ...

Temeljem članka 60. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ-i („Narodne novine HNŽ br. 04/12), članka 61. Statuta Sveučilišta u Mostaru (Ur. broj: 01-283/13 od ...

Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima FPZ-a

10 svi 2018 ... Opće informacije za studente koje utvrđuje i objavljuje Fakultet: a prostori i oprema za ... pomoć za studente, h. studentski servis, ... Izvanredni student Fakulteta je onaj student Fakulteta koji studira isti studijski progran kao i.

PRAVILNIK O STUDIJIMA I STUDIRANJU Zagreb, srpanj 2018.

18 srp 2018 ... Dopunska isprava o uspjehu na studiju pri povratku na Sveučilište . ... se bez naknade na hrvatskom jeziku i na engleskom jeziku izdaje i.

pravilnik o studijima i studiranju na sveučilištu josipa jurja ...

(1) Prijepis ocjena javna je isprava koju nositelj studija izdaje na zahtjev ... odjavljuje putem lokalnog računala ili interneta koristeći programski modul studomat,.

Pravilnik Župnog ekonomskog vijeća

brine se o čuvanju isprava i dokaznica na kojima se temelji pravo župe na dobra (usp. kan. 1284, t. 2, 9);. ŽEV one župe koje je povjerena redovničkoj ustanovi ...

Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke proizvodnje NN 11/2020

834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanja i kontrolu (SL L 250, 18. 9. 2008.), kako je.

Sinergija u sustavu kvalitete 3: „Komunikacija u sustavu ... - KB Merkur

8 stu 2018 ... Specijalna bolnica za plućne bolesti,. Rockefellerova 3, Zagreb. 15:15-15:30. 12. Supervizija kao oblik podrške profesionalcima u sestrinstvu i ...

Gospodarstvo Hrvatske - EFST

15/10/19 – 18. sj. FV. NAZIV PREDMETA Gospodarstvo Hrvatske ... ključnih odrednica hrvatskog gospodarstva, odnosno hrvatskih dugoročnih gospodarskih ...

Matematika - EFST - Unist

Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2008. 10. Dopunska literatura. Babić, Z., Tomić-Plazibat, N., Aljinović, Z., Matematika za ekonomiste, Sveučilište u ...

naziv predmeta - EFST

Godina studija. 1. godina sveučilišnog diplomskog studija. Nositelj/i predmeta. Prof.dr.sc. Neven Šerić, redoviti profesor. Bodovna vrijednost. (ECTS). 5 ECTS-a.

Sinergija u sustavu kvalitete 3: „Komunikacija u sustavu kvalitete“

8 stu 2018 ... Specijalna bolnica za plućne bolesti,. Rockefellerova 3, Zagreb. 15:15-15:30. 12. Supervizija kao oblik podrške profesionalcima u sestrinstvu i ...

1. stranica - Challenges of Europe - EFST

22 svi 2019 ... Borovina Frankic Maja and Curcin Natalija. Influence of the inheritance process in family businesses on a macroeconomic image of the ...

Matematika - EFST - Sveučilište u Splitu

Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2008. 10. Dopunska literatura. Babić, Z., Tomić-Plazibat, N., Aljinović, Z., Matematika za ekonomiste, Sveučilište u ...

Factors related to the intended use of ERP systems - EFST

Željko Garača, PhD, Faculty of Economics Split, Matice hrvatske 31, 21000 Split, Croatia, ... Ž. Garača: Factors related to the intended use of ERP systems. 24.

2018./2019, 4/9/18-32.Sj.FV - EFST - Sveučilište u Splitu

4/9/18-32.Sj.FV. NAZIV PREDMETA Informatičke tehnologije. Kod. EUA002. Godina studija. 1. Nositelj/i predmeta Prof. dr. sc. Željko Garača. Bodovna vrijednost.

Doktorski studij WEB- plan i program1 - EFST

Ekonomski fakultet Split. Trajanje. 3 godine. ECTS. 180. Uvjeti za upis. Uvjeti za upis doktorskog studija Ekonomija i Poslovna ekonomija utvrđeni su čl. 89.

Upisali po studijima

Poslovna informatika, Pula. 4. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Odjel za humanističke znanosti. Sveučilišta u Puli. Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni),.

Analysis Of Financing Sources For Start-up Companies - EFST

Marina Klačmer Čalopa, PhD, Assistant Professor, Faculty of Organization and Informatics,. Pavlinska 2, Varaždin, Croatia, [email protected]. ** Jelena ...

(2013-06-12 EFST Vägledning för användbarhet (utkast)) - Avropa.se

12 jun 2013 ... medborgare och företag som i användningen av interna interaktiva stödsystem; intranät, diarieföring, ordbehandling, rapportering etc.

Odluka o opravdanju izostanaka studenata te mirovanju ... - EFST

studenata s nastave, te uvjeti i postupak za odobravanje mirovanja studentskih prava i obveza na preddiplomskim i diplomskim studijima. I. OPRAVDANJE ...

Na temelju clanka 4. Odluke 0 izmjenama i dopunama ... - EFST

Split, 02. veljace 2012. godine ... (d) za diplomski strucni specijalisticki studij iz Managementa: ... (b) za diplomski specijalisticki strucni studij iz Managementa: ...

vertikalna shema studiranja g...

(univ.bacc.ing.aedif.) SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ. 2 godine, 120 ECTS magistar/tra inženjer/ka građevinarstva. (mag.ing.aedif.) STRUČNI STUDIJ.

Pravila studiranja UNSA

godine, a vrednuje se sa 60 odnosno 120 ECTS bodova i to tako da u zbiru sa prvim ... takvog studija u slučaju realizacije nastave i ispita po individualnom i/ili ...

Pravila studiranja na EFZG

(2) Uvjeti za upis na studij, rokove upisa te sva druga važna pitanja koja se odnose na upis u prvu godinu studija, donosi za svaku akademsku godinu ...

Odluka o utvrđivanju programa razlike predmeta i ECTS ... - EFST

17 lis 2017 ... Sveučilište u Splitu. EKONOMSKI FAKULTET ... Osnove ekonomije. 6 ECTS ... (b) za diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije: Osnove ...

SMJERNICE ZA IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI STUDIRANJA ...

ZA IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI STUDIRANJA OSOBA S ... oskudniji, teško upamte slova svoga imena, nisu u mogućnosti izdvojiti privi glas niti.

Odluka o uvjetima prvog upisa na Ekonomski fakultet u Splitu - EFST

Sveučilište u Splitu. EKONOMSKI FAKULTET. KLASA: 602-04/17-01/06. UR.BROJ: 2181-196-02-01-17-02. Split, 21. studenoga 2017. godine. Na temelju ...

PRAVILA STUDIRANJA NA DRUGOM CIKLUSU STUDIJA ...

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru. Pravila studiranja na II ciklusu. Stranica 2 od 16. Na osnovu člana 72. stava 1. tačke a) i člana 153. Statuta Univerziteta ...

Vještina studiranja, pripremanja i polaganja ispita

Klasično učenje: • Čitanje. • Podcrtavanje. • Ponovno čitanje. “Novo” učenje: • Čitanje. • Razumjevanje. • Razmišljanje. • Pravljenje bilješki i. • Ponavljanje ...

Najvažnija pravila studiranja - Studij dizajna

Na taj način će liječnik imati uvid u studentovo zdravstveno stanje, tijek obrade i ... Način subvencioniranja školarine, Pravilnik o studentskoj iskaznici (iksici).

INFORMACIJA o uvjetima studiranja na studiju AERONAUTIKE ...

letačke obuke Fakulteta prometnih znanosti. U slučaju da se od strane studenta dogodi narušavanje standarda vezanih uz sigurnost letenja, ili da ovlašteni ...

Informacije i podaci o specijalističkim studijima.pdf - Fakultet ...

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI. Vukelićeva 4, 10000 Zagreb. SPECIJALISTIČKI STUDIJI. "GRADSKI PROMET". "TRANSPORTNA LOGISTIKA I MENADŽMENT".

(doktorskim) studijima Filozofskoga fakulteta u Rijeci

28 velj 2019 ... doktorske disertacije prilaže životopis u EU formatu, kraći narativni životopis, pisanu izjavu mentora da rad zadovoljava kriterije doktorske ...

Pravila studiranja na Ekonomskom fakultetu – Zagreb ... - EFZG

-Prijelaz s drugih ekonomskih fakulteta na Ekonomski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. - Nazivi, stupnjevi i isprave o završenom studiju. III. DIPLOMSKI STUDIJ.

utjecaj troškova studiranja na potražnju za uslugama visokog ...

Ključne riječi: neto troškovi studiranja, potražnja za uslugama visokog ... vjerojatnost da će se osoba zaposliti, što smanjuje oportunitetni trošak studiranja.

Pravila studiranja na prvom ciklusu studija - Универзитет у ...

право уписа, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани ... бодова или су завршили основне академске студије по ECTS систему на ...

priručnik za kvalitetu (studiranja) na sveučilištu u rijeci - UNIRI

Nastavno osoblje. 22. 3.5.1. Vrednovanje rada nastavnika. 3.5.1.1. Vrednovanje rada nastavnika do strane studenata. 22. 3.5.1.2. Samovrednovanje nastavnika.

Vertikalna shema studiranja - Građevinski fakultet Osijek

(univ.bacc.ing.aedif.) SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ. 2 godine, 120 ECTS magistar/tra inženjer/ka građevinarstva. (mag.ing.aedif.) STRUČNI STUDIJ.

Pravila studiranja na osnovnim studijama - Univerzitet Mediteran

1. , alineja 9 Statuta Univerziteta «MEDITERAN» Podgorica, Senat Univerziteta na ... studenata u toku studija, vrjednovanje rada studenata, dodjeljivanje stepena i diploma, ... provjeru znanja i ocjenjivanje (testovi, kolokvijumi, završni ispit).

U skladu sa članom 21. Pravila studiranja za II ciklus studija na ...

10 velj 2020 ... ISPITIVANJE FIZIKALNO-HEMIJSKIH I SENZORNIH SVOJSTAVA (ĆEVAPA/ SUDŽUKICA/. HAMBURGERA/PLJESKAVICA/ FERMENTIRANIH ...

Upisali po studijima - Srednja škola Mate Blažine

17 srp 2019 ... Kulturologija, Rijeka. 1. 1. Sveučilište u Rijeci. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Povijest (dvopredmetni), Rijeka. 2. 1. Sveučilište u Rijeci.

povijest razvoja kineziološke struke na učiteljskim studijima u ...

Ključne riječi: Učiteljska škola, Pedagoška akademija, FOOZOS, studij kineziologije ... 9 - 39) Osijek – Zagreb: Biblioteka Slavonije i Baranje ; knj. 6). „U Zagrebu ...

pdfPravilnik o studijima i studiranju Veleučilišta s pravom javnosti

8 tra 2019 ... sustavu Infoeduka ili drugim sluZbenim komunikacijskim kanalima Veleudilista. Uz popunjen obrazac zamolbe studenti trebaju predati ovjeren ...

PREDMETI PO FAKULTETIMA I STUDIJIMA tjedni br. sati ... - hdgg

PREDMETI PO FAKULTETIMA I STUDIJIMA tjedni br. sati semestar br. stud. ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEU ˇCILIˇSTA U ZAGREBU. Dodiplomski studij ...

pravil ik o studira ju a preddiplomskim i diplomskim studijima ... - unizg

8 srp 2008 ... obvezne i izborne predmete (module), osobito popis predmeta koji je strukturiran sukladno europskim standardima za pojedino područje ( ...

pravila studiranja na drugom ciklusu studija/diplomskom studiju na ...

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru. Pravila studiranja na II ciklusu. Stranica 2 od 16. Na osnovu člana 72. stava 1. tačke a) i člana 153. Statuta Univerziteta ...

Strategija studija i studiranja Sveučilišta u Zagrebu (2014 ... - unizg

17 sij 2014 ... Sveučilište u Zagrebu je nacionalno i regionalno1 središte ... studenata, ali su razlike u završnosti među studijskim programima vrlo velike.