Odluke o studentskim participacijama i naknadama te o ... - EFZG

Statuta Ekonomskog fakulteta - Zagreb, Fakultetsko vijeće na sjednici ... E-mail: [email protected], www.efzg.hr • IBAN: HR0723600001101351242, OIB: ... ponavljanje godine i dopis predmeta s više godine studija, ali tako da njihove ukupne.

Odluke o studentskim participacijama i naknadama te o ... - EFZG - Srodni dokumenti

Odluke o studentskim participacijama i naknadama te o ... - EFZG

Statuta Ekonomskog fakulteta - Zagreb, Fakultetsko vijeće na sjednici ... E-mail: [email protected], www.efzg.hr • IBAN: HR0723600001101351242, OIB: ... ponavljanje godine i dopis predmeta s više godine studija, ali tako da njihove ukupne.

Odluka o studentskim participacijama i naknadama - EFZG

Studentska referada. 5. Uredu za međunarodnu suradnju. 6. Skriptamici Fakulteta. 7. Oglasnoj ploči Fakulteta. 8. Izv. prof. dr. sc. Blaženki Knežević, urednici ...

Izvadak iz Odluke o naknadama - Erste

7 sij 2020 ... 01.02.03.06.00. Zamjena kuna i eura (najmanji apoen 1 euro) iz kovanica u novčanice, te novčanica u kovanice bez uplate na račun građana.

Izvadak iz Odluke o naknadama OTP banke za ... - OTP Banka

11 ruj 2017 ... OTP banka Hrvatska dioničko društvo (u daljnjem tekstu Banka) za usluge koje obavlja, naplaćuje naknadu po odredbama ove Odluke (u ...

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge u poslovanju s ... - PBZ

kunski krediti i krediti uz valutnu klauzulu. - devizni krediti ... klijenti s naknadom za nezaposlene koju primaju do mirovine. Naknada za korištenje paketa usluga ...

ODLUKE O KAMATAMA I NAKNADAMA ZA POSLOVNE ... - Sberbank

20 pro 2018 ... Odlukom o kamatnim stopama i naknadama za poslovne subjekte utvrđuju ... i čiji se krediti vode u organizacijskoj jedinici Banke nadležnoj za ... NRS prema tome predstavlja prosječnu kamatu koju bankovni sektor plaća kako bi pribavio ... 9 Ne odnosi se na trajne naloge za zatvaranje rata/anuiteta kredita ...

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge poslovanja ... - OTP banka

2 stu 2015 ... Plaćanje u korist računa pravnih osoba izvan banke putem Internet bankarstva ... Mjesečna članarina za uslugu mobilno bankarstvo ... Gotovinska uplata/zamjena u novčanice efektivnih stranih kovanica ili zamjena u kune, ...

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge Addiko Bank

31 sij 2017 ... Zamjena domaćih kovanica u domaće novčanice. Isplate s računa u gotovini u iznosu većem od 300.000,00 HRK, odnosno protuvrijednost u ...

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge Addiko Bank d.d.

31 sij 2017 ... Zamjena kartice prilikom oštećenja/promjene podataka/gubitka/krađe. 30,00 HRK ... Zamjena domaćih kovanica u domaće novčanice. 2,5% od ...

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge u poslovanju s ... - Erste

7 sij 2020 ... 591;www.erstebank.hr; e-mail: [email protected] Stranica 1/14 ... Korištenje usluge internetskog bankarstva (Erste NetBanking). 8,00 kn ...

VISINA NAKNADE Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge ...

29 lis 2018 ... Bezgotovinski i gotovinski kreditni tranfer u korist poslovnog računa u Addiko. Bank: Wüstenrot stambena štedionice, Wüstenrot životno ...

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge u ... - Erste banka

7 sij 2020 ... 591;www.erstebank.hr; e-mail: [email protected] Stranica 1/14 ... Vođenje Erste Club paketa uz žiro račun za mlade. *nakon navršene 26. ... Ispis starih kamatnih stopa za građane na telefonskom bankarstvu. (Erste FonBanking) ... kartice i uplate u korist računa grada Samobora1. Bez naknade.

(Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge Addiko Bank_gra ...

19 stu 2018 ... SMS (tekući račun, žiro račun, osnovni račun, kartice, krediti) ... u korist računa poslovnog subjekta u Banci i izvan Banke s kojim Banka ima sklopljen ugovor – na teret ... Zamjena domaćih kovanica u domaće novčanice.

VISINA NAKNADE Izvadak iz Odluke o naknadama ... - Addiko Bank

29 lis 2018 ... Addiko EBank - internetsko bankarstvo ... Addiko Mobile - mobilno bankarstvo ... Zamjena domaćih kovanica u domaće novčanice ... Visinu utvrđene naknade Banka uspoređuje s visinom naknada istovrsnih proizvoda i ...

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge Addiko Bank dd Područje ...

Naknada za odjavu/otkaz Addiko Pametnog tekućeg računa prije isteka ... Naknada za podizanje gotovine na bankomatu i POS uređaju drugih banaka u HR.

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge Hypo Alpe ... - Addiko Bank

WESTERN UNION NOVČANI TRANSFERI ... naplaćuje s deviznog iznosa na računu, primjenjuje se kupovni tečaj Banke za devize važeći na dan obračuna.

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

29 ožu 2016 ... Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: 385 1 600 7000 • [email protected] • www.hypo-alpe-adria.hr. Račun Banke - IBAN: HR60 2500 ...

EFZG Working Paper Series/EFZG Serija članaka u nastajanju ...

U EFZG Working Paper Series/EFZG Seriji članaka u nastajanju objavljuju se ... studija, naziv kolegija u sklopu kojeg je napisan seminarski/pristupni rad te ime ...

Zapisnik s 14. redovitog sastanka sa studentskim predstavnicima

6 lip 2016 ... GRAĐEVNA STATIKA. II (2V). P. HIDROMEHANIKA. (3V). 14. DRUGA GODINA STUDIJA - 14. tjedan nastave: od 30. svibnja do 4. lipnja 2016.

Studentski zbor KBF-a Split u suradnji sa studentskim zborovima ...

Studentski zbor KBF-a Split objavljuje javni natječaj za dodjeljivanje. 30 stipendija za studente za sudjelovanje na 3. Forumu studenata Teologija u ...

Karakteristike online medija i njihova primjena na studentskim ...

Ključne riječi: online mediji, novinarstvo, MojFaks, Srednja.hr, Global, Pressedan, društvene mreže ... U isto vrijeme niti jedne dnevne novine nisu imale online.

Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima - Grad Osijek

19 velj 2020 ... predstavljalo povećanje stope prireza za 5,5% u odnosu na Odluku o izmjeni odluke o prirezu na porez na dohodak iz 1997. (Službeni glasnik ...

TOČKA 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o grbu i ... - Grad Rijeka

U sljedeća dva desetljeća Rijeka nije imala ni grba niti zastave, a potom je 29. prosinca. 1970. Skupština općine Rijeka prihvatila grb, i iz njega izvedenu ...

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na ... - Grad Sinj

26 lip 2018 ... Površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan ... Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o najmu stanova - Grad Rijeka

6 pro 2012 ... Odluku o najmu stanova ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj ... ugovora o koncesiji, kao i utvrditi obvezu koncesionara da godišnji plan ... Drugi i svaki daljnji polog jamčevine, Komisija će zaprimati od ...

obrazloženje prijedloga odluke o izmjeni odluke o porezima grada ...

prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku ili ... Grad Slavonski Brod gubi daljnjih 1,5 milijun kn prihoda. Također ...

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Split

5 stu 2010 ... 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst,. 82/04 ... u projektima zgrada koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 111 iz 2010. godine, a ... Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u.

prijedlog odluke o izmjeni odluke o stipendiranju učenika i studenata

3 kol 2019 ... Osječko-baranjske županije ... stipendiranju ako se utvrdi da korisnik stipendije prima drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj ... - Grad Pula

14 sij 2019 ... pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu. Gradskog vijeća ... oslobađanje od plaćanja komunalne naknade. ... OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA,.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Rijeka

17 stu 2017 ... li Izmjena Odluke o grobljima biti dobra ili loša za KD Kozala? ... raspored grobnih mjesta u kojima su naznačene oznake, brojevi grobnih ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj ... - Grad Rijeka

lokalne i podrućne samouprave nije izdala obvezni prekršajni nalog za ... odnosno ne prijavi promjenu razlike obujma gradevine za koju se doprinos plaća.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja ...

4 ruj 2015 ... goranske županije da lučko područje luke Crikvenica nije u suprotnosti s ... Policijska uprava odnosno policijska postaja koja je obaviješte-.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom ... - Grad Rijeka

SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | ARHIVA | TRAŽILICA |. IMPRESSUM. Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003. GRAD RIJEKA. 56. Na temelju ...

kp odluke o izmjenama i dopunama odluke o ... - Grad Zagreb

UPU Groblje Jakuševec, UPU Termalno kupalište Blato. Detaljna pravila a) javna i društvena namjena: - gradnja novih graĊevina;. - graĊevna ĉestica oblikuje ...

7.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prijedlogu ...

9 velj 2018 ... Područna škola. Upisno područje. OŠ “kraljice Jelene ”. Solin. Za učenike od I. –VIII. razreda: Ulice: Put mira, Marka Marulića, Domovinskog.

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika ...

5 lip 2019 ... Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ ... Glorija Podnar, mag.oec., Viša stručna suradnica za rad na projektu Kulturno-.

prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o kriterijima ...

Štrcaljka za ispiranje uha - 1 kom (obiteljska DZ Donji. Miholjac). 0,00. 1.110,00. 1.110,00. Vaga precizna - 1 kom (Služba zaštite na radu DZ D. Miholjac). 0,00.

Pravilnik o naknadama za frekvencije

(1) For the use of radio frequencies from parts of VHF and UHF ranges intended for radio- broadcasting service for broadcasting of radio and television programs ...

ODLUKA O NAKNADAMA ZA MASTERCARD KARTICE

*Efektivna kamatna stopa (EKS), iznos anuiteta te ukupni iznos otplate Revolving zajma izračunati su pod pretpostavkom da je maksimalni iznos. Revolving ...

IZVJEŠTAJ O NAKNADAMA ČLANOVIMA KOMISIJA ZA ... - CIN

R1b. Prezime i ime člana. Organ gdje .iezaposlen. Bro.i rješen.ia. Iznos KM. 1. Pašić Suada. ADS FBiH. 01-14-1-713-4107. 200,00. 2. Bahto Amela. -11-. -11-.

Odluka o naknadama u poslovanju s potrošačima - KentBank

28 srp 2018 ... MAJ STM d.o.o., DALMACIJA AGENT d.o.o. (Šibenik), MAIOR DOMUS d.o.o. ... Gorica d.o.o. (Velika Gorica), BIRO STAN – UPRAVLJANJE d.o.o.. (Šibenik), KV-STAN d.o.o. (Rijeka), DOGMA UPRAVLJANJE d.o.o. (Rijeka), ...

Prelazak na obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama od 1 ...

1 sij 2015 ... Od 1. siječnja 2015. postupak obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama ... Odredbama novih članaka 125.i do 125.k Zakona propisan je ...

RL_Odluka o Naknadama V.24 _B Potrošači 01.07.2019_ web.xlsx

1 srp 2019 ... RAIFFEISEN LEASING D.O.O ZAGREB ... Dospijeće plaćanja obračunate naknade za izvršene usluge za pravne osobe i obrtnike, kao i stvarni ...

Odluka o naknadama i troškovima kod financijskog leasinga za ...

1 srp 2019 ... NAKNADE ZA OBRADU - PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA web - B_potrošači ... Prefakture za naknada troškova koji proizlaze iz korištenja ...

odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe sberbank dd u ...

10 tra 2019 ... U slučaju raskida oročenja radi smrti vlasnika, a na temelju originala pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju ... Dječju štednju u ime i za račun Deponenta ugovara Zakonski zastupnik ili Skrbnik. Iznimno, ... eurima i 10 USD za oročenje u dolarima. ... 6.2.1.6. Kreditni transfer u korist računa PBZ Card d.o.o..

Zakon o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine

g) Koeficijent je broj dodijeljen svakoj poziciji razvrstanoj u platne razrede; ... Promjene osnovice za obračun plaće zasnivaju se na dokumentu Politika plaća u ...

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - Sberbank

3 tra 2019 ... 3.7.2.6. Osiguranje od prekida putovanja ... Izdavatelj računa Vodovod – Osijek d.o.o.3 ... osiguranja života preko Ergo životno osiguranje. d.d..

Odluka o naknadama troškova - cijenama školarina i ... - Algebra

Cijena školarine za upis na prvu godinu preddiplomskog studija, ovisno o ... OIB: 14575159920 i matični broj: 2412926 IBAN: HR7523600001102036972 toi.

PRAVILNIK o plaćama i naknadama zaposlenika Muzeja betinske ...

2 sij 2016 ... plaće, naknade i druga materijalna prava zaposlenika Muzeja betinske drvene brodogradnje. (u daljnjem tekstu: Muzej ). II PLAĆE, DODACI ...

OBAVIJEST o primanjima i naknadama ovršenika izuzetim od ovrhe ...

I. Primanje i/ili naknada izuzeta od ovrhe sukladno odredbama Ovršnog ... Ime i prezime/OIB ovršenika iz isprave temeljem koje se provodi ovrha na plaći/ ...

Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim ...

Pojedinadne odluke o isplatipla6e donosi ravnatelj Doma zdravlja. Dom zdravlja Ce, najkasnre petnaest dana od dana isplate plaee, naknade pla6e ili ...

odluka o naknadama za diners club kartice nak-dc/06-2018/01

Odluka o naknadama za Diners Club kartice broj NAK–DC/06-2018/01 stupa na snagu na dan ... Mjesečna naknada za paket „SMS Info Nagradni program“.

i člana 40. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i ...

izvještaj o obavljenom službenom putu. (4) Izvještaj iz stava ... putnički automobil u ličnoj svojini, uz putni nalog obavezno prilaže i obračun kilometara pređenih ...

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe ... - Sberbank

1 ruj 2019 ... turistički, studentski, krediti za kupovinu ... nenamjenski, hipotekarni, studentski, turistčki krediti) ... Uplata na račun PBZ Card d.o.o. korisnicima.

ODLUKU o naknadama za usluge u poslovanju sa Mikro klijentima ...

29 sij 2020 ... Plaćanje klijentima na račun kod ADDIKO BANK a.d. Banja Luka. 7.1. Transakcije ... Token-gubitak token-a ili zamjena oštećenog. 40,00 KM.

Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova službenog ... - TTF

18 tra 2019 ... Uz putni nalog obavezno se prilaže Izvješće s puta i isprave kojima se dokazuju nastali izdaci (računi za cestarine (ispis ENC), putne karte, ...

uredbuo naknadama za službena putovanja u zemlji i inostranstvu ...

osam do 12 časova obračunava se pola dnevnice. (4) Za putovanje koje traje do ... dnevnica se ne obračunava. Član 8. (1) Dnevnica za službeno putovanje u.

OBAVIJEST o primanjima i naknadama ovršenika izuzetim od ... - Fina

I. Primanje i/ili naknada izuzeta od ovrhe sukladno odredbama Ovršnog ... 10. utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke;.

Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz ...

električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i ... proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. ... naknade za poticanje te rok plaćanja naknade za poticanje uređuje tarifni sustav za.

Pravilnik o naknadama za službena putovanja u ... - Brijuni Rivijera

Dnevnica za inozemstvo može se isplatiti u visini iznosa propisanih za korisnike državnog proračuna za inozemstvo. Članak 5. Izdaci za prijevoz na službenom ...