molekulske interakcije - PMF

2. ion–dipol interakcija: - dva razdvojena centra naboja u molekuli stvaraju dipol. - električni dipolni moment: μ = q · l q-naboj, l-udaljenost težišta naboja.

molekulske interakcije - PMF - Srodni dokumenti

molekulske interakcije - PMF

2. ion–dipol interakcija: - dva razdvojena centra naboja u molekuli stvaraju dipol. - električni dipolni moment: μ = q · l q-naboj, l-udaljenost težišta naboja.

Molekulske orbitale

Teorija valentne veze - hibridizacija sp3 hibridizacija. Mešanjem jedne s i tri p orbitala nasaju četri hibridne orbitale. – sp3 hibidne orbitale. One su usmerene ka ...

Molekulske vezi

So vezi med polarnimi molekulami. Polarne molekule imajo stalen dipol. Ko se približata 2 molekuli se orientirata tako, da se – ene molekule usmeri k .

Ispitivanje niskotemperaturne molekulske ... - Repozitorij PMF-a

1 sij 2020 ... nancije (ESR) pri čemu utjecaj dinamike spinova jezgara promatranog ... metar (Slika 5.7) opremljen temperaturnom jedinicom tvrtke Oxford ...

Opravdanost primjene heparina male molekulske mase u trudnica s ...

3 ruj 2018 ... NFH. (eng. UFH, unfractionated heparin) nefrakcionirani heparin. NMH (eng. LMWH, low molecular weight heparin) niskomolekularni heparin.

Nuklearne interakcije - pmf kg

5 мар 2016 ... cm. Ovo rezultuje u nuklearnim transformacija i proces se naziva nuklearna interakcija. Nuklearna reakcija je praćena preraspodelom energije ...

06 Dijagrami Interakcije.pdf

25 окт 2018 ... Dijagrami interakcije. 2. ○ Interakcija je ponašanje koje obuhvata skup poruka koje se razmenjuju između skupa objekata u nekom kontekstu ...

Antiepileptici i njihove interakcije

KLJUČNE RIJEČI: epilepsija, antiepileptici, interakcije, nuspojave. SUMMARY. Antiepileptic drugs (AEDs) have been used in clinical practice for many years.

Interakcije bioaktivnih molekula - Repozitorij PMF-a

20 ruj 2019 ... ... DNA-protein, RNA-protein te makrolid-ribosom) te prezentirani podaci kojima se potvrđuje pozitivna interakcija i njezino značenje.

Interakcije lijekova s martefarinom - KoHOM

Povećani učinak: Svi nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAR) i antikoagulansi. Analgetici: dekstropropoksifen, paracetamol (učinak je vidljiv nakon 1 do 2 tjedna.

Tehnike interakcije 3D objektima u web preglednicima

5 lip 2013 ... U me ¯duvremenu Internet je prerastao iz zbirke radova u multimedijalno informaticko središte. Web preglednici mogu prikazivati slike ...

Interakcije lijekova i dodataka prehrani

RCT: azijski ginseng promjenjivi učinci (0 ili redukcija GUK, američki ginseng: redukcija GUK). Diabetes Care. 1995;18:1373-5. J Am Coll. Nutr. 2003;22:524-32.

mehanizmi interakcije biljaka i gljiva u ... - Repozitorij PMF-a

Endotrofna mikoriza je simbioza gljive i korijena biljke pri čemu hife gljiva tvore mjehuraste, jajaste ili razgranate strukture unutar korijena biljke koje sudjeluju u ...

Dijagrami interakcije za AB kružni poprečni presjek

proračuna temeljem kojeg su izrađeni dijagrami interakcije za kružni poprečni presjek za sve razrede betona. Primjenom dobivenih dijagrama interakcije ...

Dijagrami interakcije za proračun armature stupova

dijagrami određuju koeficijente armiranja presjeka. Osim toga, dijagrami ... Structures; Part 1-3: General rules – Specific rules for various materials and elements ...

potencijalne interakcije statina - Repozitorij Farmaceutsko ...

ljudi (12). Lovastatin, simvastatin i pravastatin dobiveni su prirodnim postupkom, kao ... plazmi. Smanjena aktivnost OATP1B1 moţe smanjiti uĉinak statina bez obzira na povećanje ... Većina statina eliminira se putem jetre, pa je kod pacijenata s ... Za povišene trigliceride koriste se fibrati, nikotinska kiselina i statini, a.

klinički značajne farmakokinetičke interakcije antiepileptika

Antiepileptici (AE) pokazuju klinički značajne interakcije medjusobno i sa drugim lekovima zbog specifičnog farmakokinetičkog profila i relativno male terapijske ...

Interakcije ali medsebojno delovanje zdravil - Društvo za cistično ...

Sumamed®, Azibiot®, Azitromicin Lek®, Zigilex® (zaščitena imena). KOMBINACIJA ... tablete se zaužijejo cele, z nekaj tekočine, ne glede na obroke hrane.

interakcije makrofita i makroinvertebrata - Časopis Poslovne studije

Neki autori sve vodene vaskularne biljke, vodene mahovine i makroskopske alge obuhvataju imenom „akvatične makrofite“. Međutim, s obzirom na veličinu, ...

Kulturne interakcije na egejsko-jadranskom prostoru ... - ANUBIH

n. e.,1 ali kontakti Grčke s područjem obala istoč- ... Karta Kadmovog kretanja i različite ubikacije Enhelejaca. Gra kon 1. ... Helada – Stara Grčka. Medeja ...

Klinički značajne interakcije opioidnih i neopioidnih analgetika

Serotoninski sindrom se može javiti ukoliko se tramadol i fentanil primenjuju ... serotonina u CNS može doći do pojave serotoninskog sindroma koji se ...

Fizički principi interakcije neutrona i biološkog tkiva

Masa neutrona približno je jednaka masi protona i iznosi (1,67470 = 0,00004) X 10–24 g. U određenim eksperimentalnim uvjetima neutroni poprimaju valna.

Interakcije 0 naslovna final.cdr - Odsjek za etnologiju i kulturnu ...

jintimnije prostorije kuća i stanova koje u mnogome odražavaju ... ljeća su zatvorena i većinom pretvorena u kuće za ... Kuća na slapovima (Frank Lloyd Wright).

Vanja Vukićević Garić VIDOVI INTERAKCIJE AUTORA I TEKSTA U ...

21 апр 2012 ... Dablinci, preko autobiografskog impresionistiĉkog romana Portret umjetnika u mladosti, do intertekstualnog pastiša u Uliksu, uz osvrt na ...

Meñumolekulske interakcije Privlačenje izmeñu jona – jonska veza ...

Londonove disperzione sile (interakcije). 3. Vodonična veza. Ove tri interakcije zajedno se zovu van der Waals-ove interakcije. U rastvoru postoje (i veoma su ...

Međumolekulske interakcije Privlačenje između jona – jonska veza ...

Privlačenje između jona – jonska veza. Deljenje zajedničkog elektronskog para – kovalentna veza – nastaju molekuli. Elektronsko more – metalna veza.

Razvojni efekat simetrične vršnjačke interakcije tokom ... - doiSerbia

10 мај 2013 ... interakcija, razvoj kompetencija, obrazovanje, analiza dijaloga, ... doslovno značenje reči koje su pročitali, dok iskusniji čitači mogu ...

Interakcije 0 naslovna final.cdr - Odsjek za etnologiju i kulturnu - unizg

ZGDOX festivalu. G. Gjurčević je posebno naglasio da dosadašnji projekti ne bi uspjeli bez službene potpore Vijeća Gradskih četvrti što u konačnici njihovom ...