7 Interakcija objekata 7 Interakcija objekata

7 Interakcija objekata. 3. Slanje poruka: :campaign. anAdvertAdvert. getCost(). Kad jedan objekat šalje poruku drugom objektu, on poziva operaciju u pozvanom ...

7 Interakcija objekata 7 Interakcija objekata - Srodni dokumenti

7 Interakcija objekata 7 Interakcija objekata

7 Interakcija objekata. 3. Slanje poruka: :campaign. anAdvertAdvert. getCost(). Kad jedan objekat šalje poruku drugom objektu, on poziva operaciju u pozvanom ...

Dijagram interakcija - Poincare

U dijagrame interakcija UML-a spadaju dijagram komunikacije, dijagram sekvence, dijagram vremena i dijagram interakcije. Dijagram interakcije (Interaction ...

PREDAVANJE 8 Interakcija EMG zračenja s materijom ...

nekoherentna (interakcija bazirana na energiji fotona). 2. Nekoherentna interakcija. 1. Koherentna interakcija (antene). Svjetlost je EMG val (u kojem osciliraju ...

Glava 4 INTERAKCIJA ČESTICA I ZRAČENJA SA ... - pmf kg

4 феб 2016 ... INTERAKCIJA ČESTICA I ZRAČENJA SA MATERIJOM. 1. Opšti opis interakcije naelektrisanih čestica, neutrona i gama kvanata sa materijom.

Evolucija interakcija između vrsta

gljiva i biljaka. Hife prodiru iz korena i u zemljište, gde dolaze do hranljivih materija ili kolonizuju novo korenje. Biljke imaju veliku korist od ovih gljiva, jer se ...

Interakcija ambalaže i hrane - Podravka

Metalna ambalaža. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. U kupna m igracija (m g/dm. 2. ) Rezultati globalne migracije polimernih prevlaka na metalnim ambalažnim materijalima.

interakcija teških naelektrisanih čestica sa materijom - pmf kg

m = masa mirovanja elektrona, c = brzina svetlosti u vakuumu, β = V/c, brzina čestica u odnosu na c, i. I = srednja energija ekscitacije medijuma. Zaustavna moć ...

istraživanje interakcija malih molekula s polinukleotidima ...

da sadrži dušične baze, šećer i fosfornu kiselinu te da u stanici ne djeluje niti ... Dušične baze su planarne aromatske heterocikličke molekule koje se dijele u ...

INTERAKCIJA RODA, JEZIKA I KULTURE U FORMIRANJU ...

ima isto značenje u različitim zajednicama i da su jezičke manifestacije tog značenja istovetne u svim zajednicama. Smatraju da je interakcija roda i jezika ...

PRIRODNA INTERAKCIJA KORISNIKA GRAFIČKIM OBJEKTIMA

Ukratko je objašnjen način na koji uređaj Kinect detektira pokrete korisnika uz osvrt na teorijsku podlogu problema. Razrađen je koncept prirodne interakcije ...

eksperimentalno utemeljeno modeliranje interakcija ... - fulir

interakcije nukleinskih kiselina s nekoliko skupina organskih spojeva: derivatima bisfenantridina ... sastava nazvao isti „nukleinska kiselina“. Smatrano je da se ...

Analiza proteinskih interakcija ... - Repozitorij PMF-a - unizg

Dodatni proteinski interaktori seril-tRNA-sintetaze iz biljke Arabidopsis ... Proteini za analizu pomiješani su s puferom za nanošenje (62,5 mmol dm−3 ... ugljen, dijatomejska zemlja (oklopi mikroskopskih algi kremenjašica), prah saharoze i.

Interakcija nastavnik-učenik: teorije i mjerenje

20 ruj 2010 ... Istraživanja interakcije nastavnik-učenik jasno su pokazala da je vrsta i ... pomaže uvidjeti kako konstrukti imaju različito značenje koje ne može ...

antoiksidacijska aktivnost fenola: interakcija derivata ...

8 a) Galna kiselina b) Vanilinska kiselina c) Protokatehinska kiselina d) Gentisinska kiselina e) Siriginska kiselina. Slika 5. Kemijske strukture pojedinih ...

računalna metoda za određivanje proteinskih interakcija

Postoje četiri strukture proteina; primarna, sekundarna, tercijarna i kvartarna (Slika. 2.1). Primarna struktura proteina je linearna sekvenca aminokiselina ...

Interkulturalna kompetencija studenata i interakcija sa studentima u ...

Intercultural Communication Competence) – interkulturalna komunikacijska ... komunikacija, interkulturalna osjetljivost i međukulturalna adaptacija, a koji su vrlo ...

Večmodalna interakcija v navideznih okoljih - LTFE

Komuniciranje in medsebojna interakcija sta eni zmed osnovnih gonilnih sil razvoja človeške družbe. »Človek ne more ne-komunicirati.« se glasi znani rek.

Interakcija sunčeve svetlosti i atmosferom - vtsnis.edu.rs

Sunčevo zračenje – snop EM talasa. • Interackija sa gasoviam i česticama u atmosferi. • Apsorpcija sunčevog zračenja,. ➢ x i y zraci - jonosfera,.

bioinformatički modeli za automatsko mapiranje interakcija ... - Index of

Mapiranje interaktoma, odnosno kompletne mape interakcija protein- ... GO imaju hijerarhijsku strukturu, gde u grafu termini preci obuhvataju šire značenje u.

Alat za prianjanje proteina: modul za utvrĎivanje interakcija

Interakcije koje će se promatrati su: vodikove veze, polarne veze, hidrofobne veze, van der Waalsove veze i cistinski mostovi. Isto tako treba promatrati veze koje ...

Socijalna interakcija dece sa oštećenjem vida - ČASOPIS ...

Socijalna interakcija utiče na emocionalni, kognitivni i druge as- pekte razvoja svakog deteta. Vizuelni analizator ima važnu ulogu u us- postavljanju i ...

Interakcija M(II) jona metala prelazne serije elemenata sa O-donor ...

kiselina izabrane su benzoeva, salicilna, ftalna kiselina i rezorcinol, da bi se ispitao upravo doprinos ovih struktura u ostvarivanju interakcija sa metalima.

interakcija između sunčevog zračenja i vegetacije - Serbia For Excell

21 дец 2017 ... Sunčevo zračenje u zelenom delu biljke. 4. ... ENERGIJA SUNČEVOG ZRAČENJA. Page 10. Spektar sunčevog zračenja (Möller, 1973). 1.

VODONIČNA VEZA • Posebna vrsta dipol - dipol interakcija ...

Uspostavlja se između molekula koji sadrže vodonik kovalentnovezan za mali atom ... pozitivno naelektrisanog atoma vodonika iz jednog molekula i slobodnog.

Poslovna komunikacija kao socijalna interakcija - Visoka Poslovna ...

POSLOVNA KOMUNIKACIJA KAO SOCIJALNA. INTERAKCIJA. Radovan iokorilo". Saietak. Poslovna komunikacija, kao razmjena informacija medu poslovnim ...

školskih objekata - MAShT

Ergonomski i antropometrijski odgovarajući nameštaj: •. Preklopne stolice. •. Stolice i stolovi sa nogarama i poslužavnici;. •. Zavese i roletne;. •. Bele table i table;.

MIKROKLIMA I VENTILACIJA OBJEKATA

radno kolo, a prema njegovom obliku, ventilatori se dele na aksijalne i radijalne. (centrifugalne). Za ventilaciju stočarskih objekata, u primeni su najčešće ...

Umetanje objekata u dokument

Obrada teksta - Word 2007. Dimovski. 1. Umetanje ... 5. Tablice. Tablica je organiziran način prikaza podataka složenih u stupce i retke. Možemo upisivati.

OPREMANJE SPELEOLOŠKIH OBJEKATA

Tada je čvor na užetu bliže stijeni i često je dodiruje ... Ili navlačni sidreni vijak, ... Zato trebamo imati dovoljno duge gurtne ili zamke i čvor spustiti dovoljno.

programiranje fizičkih objekata - Repozitorij PMF-a

U šestom poglavlju dan je opis edukacijskog robota mBot i primjeri aktivnosti koje se mogu s učenicima ... Sintaksu Loga zamjenjuje grafičko sučelje gdje učenici povezuju blokove ... robotom pa ih je potrebno posebno kupiti. Baterije se brzo ...

Planiranje Park & Ride objekata

15 ožu 2013 ... Ključne riječi: ... Park and ride facilities are places where passengers transfer from ... spominjao kao najbolje rješenje za probleme gradskog.

opremanje objekata - Spin Valis dd

Papuk. • Gradska knjižnica i čitaonica. Pleternica, Pleternica. • Dvorac Kutjevo, Kutjevo. • Vatrogasni dom, Lipik. • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju.

proizvodnja namještaja i opremanje objekata - Tom Lam

uključuje kuhinje, ugradbene ormare, stepenice, sobna vrata i zidne obloge, dnevne, spavaće i dječje sobe. Program opremanja objekata obuhvaća poslovne i ...

Katalog referentnih objekata - Ceresit

Ulica: Mladena Stojanovića, Banja Luka. Površina/Area. 2000 m2. Brend/Brand. Ceresit. Godina/Year. 2010. Proizvodi/Products. CM9, CM11 plus, CM16, CE40, ...

UPISNIK REGISTRIRANIH OBJEKATA ZA PROIZVODNJU U ...

29 lis 2018 ... 4, S-1, S-3, S-4. 14. Svetog Roka 8 Vrbje 35423 Vrbje. Brodsko-posavska. HR19112004. AGROPRODUKT. P-1, P-2, R1-2, R3-1, R3-2, R3-3, ...

Model podataka KKU - Katalog objekata.pdf

14 sij 2013 ... e-mail: [email protected] web site: www.fgu.com.ba. 1/56 ... Vodotoranj. P2005058. 1.3 ... Kamera za pračenje saobračaja - na zidu.

Primat Logistika Opremanje objekata

AUTOINDUSTRIJA , PROMET,. TRANSPORT I LOGISTIKA. AD Plastik. Agencija za civilno zrakoplovstvo. Aluflexpack novi. Artex. Auto Hrvatska. Auto Krešo.

13. PROIZVODI ZA SANACIJU ZIDANIH OBJEKATA

Cijena - HRK/kg. 1851125 ... starih zidova, uključujući i one na zgradama od povijesne važnosti. ... Sredstvo za injektiranje na osnovi koncentrata silikonske.

UPISNIK REGISTRIRANIH OBJEKATA U POSLOVANJU S ...

29 lis 2018 ... Karlovac. GAVRANOVIĆ d.o.o.. Karlovačka. R3-2, R4-2, S-1. 413 ... Karlovac. Prijevozničko - trgovački obrt Josip. Mrkonja. Karlovačka.

PROBLEMATIKA VLASnIšTVA OBJEKATA I uREĐAJA KOMUnALnE ...

komunalne naknade, koja je inače prihod proračuna jedinice lokalne samouprave, ... sud utvrdio kako se zastara potraživanja komunalne naknade određuje.

pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se ...

usluge u domaćinstvu, kategorije, uvjeti za kategorije, oznake za kategorije, način ... Uvjeti za kategorije Sobe, Studio apartmana, Apartmana, Kuće za odmor i ...

ETAŽIRANJE POSTOJEĆIH OBJEKATA PRIJENOSOM ... - agenti.hr

(primjer iz dosadašenje prakse). S a d r ž a j ... 5. PRILOZI ( primjeri dokumenata ) ... tabularnu izjavu daje Središnji ured za raspolaganje državnom imovinom.

Spisak objekata Beograd - Valjevska pivara

ADRESA. GRAD. 1. RODA HIPERMARKET. BULEVAR UMETNOSTI 4. BEOGRAD ... SRPSKA KUĆA PIVA. Mileševska 62a. Crveni krst. 98 pivnica BERZA PIVA.

zaštita i sanacija objekata - Proizvodni program

2 lis 2008 ... Za sanaciju starih objekata, za injektiranje protiv kapilarne ... Cijena po m2. 1 Rola ... Takoder i za injektiranje višeslojnih zidova. Potrošnja:.

Upisnik registriranih objekata na obiteljskim poljoprivrednim ...

29 lis 2018 ... Bjelovar. R3-1, R5-2. MARIJAN. PLESKALT. 10. 43211 Predavac ... TOKIĆ. 51. 31402 Semeljci. Osječko-baranjska. Solara 17, Kešinci,.

Popis kategoriziranih objekata za net - Ministarstvo turizma

13 lip 2007 ... LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija, M. Tita. 198. 66. 66. 119. 5. Continental. Rijeka, Šetalište A. K. Miošića 1 JADRAN HOTELI d.d., ...

popis referentnih objekata - Instalomont Termocentar

10 svi 2017 ... H&M Varaždin. PORTAL d.o.o.. 2013. KAUFLAND ZAGREB. ZAGORJE TEHNOBETON. 2013. LOGISTIČKI CENTAR DUCAL. KAMGRAD ...

9 27.01.2016 Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u ...

27 sij 2016 ... 4. apartman i kuća za odmor – jedan, dva ili tri kreveta u svakoj sobi (za treći krevet površina modula veća za 3 m²),. 5. studio apartman ...

sustav označavanja elektroenergetskih objekata ... - ho cired

21 svi 2008 ... h) Pravilnik o sigurnosnim znakovima [11], i) Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja [12].

dokumentiranje objekata kulturne baštine ... - Geographica doo

Dubrovačke zidine ( predziđe ) od kule Minčeta do bastiona Pile. 15. Kula Minčeta. 16. Stonske zidine zapadni dio. 17. Zidine liburnskog grada Asseriae – 3D ...

OBRAZAC ZA KUPCE RABLJENIH OBJEKATA ... - OTP Leasing

OTP Leasing d.d. Zagreb, Avenue Center, Avenija Dubrovnik 16, OIB ... Registru Trgovačkog suda u Zagrebu (dalje: OTPL), a dostupno je i na adresi u bilo kojoj ...

referenc lista izvedenih objekata - MJ doo Sombor

"KTC" Poslovno trţni centar, benzinska pumpa i autopraonica - instalacije gasa, grejanja, vodovoda i kanalizacije, vazdušno grejanje "ROBUR", klima komore ...

Umetanje objekata – ostali grafički objekti

16. Umetanje grafikona. ▫ Nakon izbora vrste grafikona otvara se prozor Office. Excel 2007 podijeljen na dva dijela s prikazom uzoraka podataka.

pregled speleoloških objekata i podzemne ... - Repozitorij PMF-a

Zelena jama . ... Kompleksni objekti imaju karakteristike i špilja i jama, a važno je napomenuti i ... Zelena jama nalazi se u blizini vrha Metlina na otoku Kornatu.

web aplikacija za vođenje evidencije iznajmljivanja objekata

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ... Polja u toj tablici su naziv nekretnine i njezina adresa, od kojih su oboje pojmovi s malim brojem ...

PLAN PRIVREMENIH OBJEKATA OPŠTINE ŠAVNIK

parking prostor i parking za taxi vozila; nadstrešnice i odmorišta u prirodi; manji ... na zahtjeve za privremene objekte tipa: kiosk, brvnara-tip 1, terase (ljetnje ... od materijalizacije (beton, kamene ploče, štampani beton, drvene grede) vrši se ...

UPISNIK OBJEKATA ODOBRENIH U POSLOVANJU S HRANOM ZA ...

29 lis 2018 ... antibiotike i/ili druge veterinarsko - medicinske proizvode i/ili histomonostatike i/ili pospješivače rasta. KUŠIĆ PROMET d.o.o.. 10380 Sveti Ivan.

31.12.2019. GODINE SPISAK KATEGORIZOVANIH OBJEKATA U ...

31 pro 2019 ... Hotel Bjelašnica-Babin do Bjelašnica. KS. 40. HOTEL 4*. Hotel „ELEGANCE“ Ilidža. KS. 41. HOTEL 4*. Hotel „Marriott Residence Inn Sarajevo“.

Prikaz fraktalnih objekata u stvarnom vremenu

Slicni fraktali bi se dobili i za druge eksponente. Takva ideja ce biti potrebna za definiranje trodimenzionalnih fraktala slic- nih ovome. Za crtanje ovog fraktala, ...

Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za ...

standardima utvrđenim u Prilogu 1 Standardi za razvrstavanje hotela u kategorije, koji je ... do dana stupanja na snagu ovog pravilnika izdat akt o kategorizaciji ...