međunarodna tržišta obveznica - Repozitorij Sveučilišnog odjela za ...

12 lis 2018 ... Što su odstupanja od očekivane cijene manja, likvidnost je veća, tako da ... (http://www.bnet.com/abstract.aspx?scid=1514&docid=50118, ...

međunarodna tržišta obveznica - Repozitorij Sveučilišnog odjela za ... - Srodni dokumenti

međunarodna tržišta obveznica - Repozitorij Sveučilišnog odjela za ...

12 lis 2018 ... Što su odstupanja od očekivane cijene manja, likvidnost je veća, tako da ... (http://www.bnet.com/abstract.aspx?scid=1514&docid=50118, ...

Z A V R Š N I R A D - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne ...

IKEA u trodimenzionalnom modelu razvoja obiteljskog poduzeća . ... djecu, a djeca samim tim što odrastaju u takvoj obitelji, dosta dobro poznaju poslove i način ... za razliku od Japana veće komade namještaja , a švedski su kreveti bili 20 cm ...

4. dna fenotipizacija - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične ...

5 pro 2018 ... FGA) u plavom (6-FAM) i zelenom ( HEX) spektru. Drugi sustav ... osjetljivost na kontaminaciju te složenost i visoka cijena analize u odnosu na analizu STR lokusa iz jezgrine DNA. ... stručna knjiga ˝Lelo˝; 2013. 2. Butler JM.

sveučilište u splitu - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične ...

13 ruj 2018 ... 13. 1.5.4. Kukurijek . ... https://www.plantea.com.hr/kukurijek/ ... odstupanje rezultata, zbog toga jer su signali za oleandrin oštriji (slike 15 i 16), s.

završni rad - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije ...

Naslov rada: Suvremeni trendovi u poslovanju turoperatora ... U turizmu, posredničku funkciju imaju turističke agencije, ali i svi drugi gospodarski subjekti.

sveučilište u splitu - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne ...

Dukat d.d., Kraš d.d., Zvijezda d.d., PIK Vinkovci d.d., Kutjevo, d.d., Zvečevo, d.d., ... 74 Poslovni dnevnik, Dukat, http://www.poslovni.hr/stock/dd/dukat-dd-2487 ...

roditeljska skrb kod riba - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije ...

Ključne riječi: ribe, koštunjače, hrskavičnjače, roditeljska skrb. Mentor: izv. prof. dr. sc. Josipa Ferri. Ocjenjivači: 1. doc. dr. sc. Marin Ordulj. 2. prof. dr. sc.

sveučilište u splitu - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora ...

Mediteranu, 1 je preživjela i ostala u Mediteranu, a 2 su uspješno prošle Gibraltarski prolaz i završile u Atlanskom oceanu i to nakon šest mjeseci od puštanja te ...

modna industrija u trgovini na malo - Repozitorij Sveučilišnog odjela ...

globalno poduzeće koje je posvećeno poslovanju izrade i prodaje odjeće. ... Početkom 21. stoljeća Internet i prodaja modnih proizvoda putem Internet trgovine ...

zavr š nirad - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije ...

IKEA u trodimenzionalnom modelu razvoja obiteljskog poduzeća ............................. 36 ... švedski otok Gullholmen naziv posudio pletenoj stolici. Nazivi švedskih zaljeva, rijeka ... IKEA-ini kuhinjski elementi bili su jednostavno preuski za klasično ...

tumorski virusi - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora ...

U ovom radu prikazan je pregled značajnijih vrsta tumorskih virusa koji su podijeljeni s ... do 13 različitih dvolančanih RNK i svaka se kodira u jednu mRNK;. 4.

Miloš Grujić* VRSTE, RIZICI I TRŽIŠTA MUNICIPALNIH OBVEZNICA

Apstrakt: Municipalne obveznice izdaju organi lokalne samouprave, gradovi, opštine ili druge lokalne zajednice s ciljem da brzo dođu do sredstva za pokrivanje.

analize • međunarodna saradnja • tržišta • sajmovi • edukacija • een ...

1 srp 2018 ... Uvoz je uvećan za 286.596.000 KM ili 5,88% te je ukupna izvezena ... Sanela Klarić, asi- stentica na ... cijalnu pouzdanost; da imaju iskustva.

metodološke osnove utvrđivanja cena akcija i obveznica obveznica

Emisioni kurs novih akcija određuje se na bazi berzanskog kursa akcija prethodne emisije. – Ukoliko je berzanski kurs ranije emitovane akcije iznad ...

međunarodna regulativa za aktivnosti u akvatoriju - Repozitorij ...

18 ožu 2016 ... Međunarodna konvencija o sigurnosti života na moru – SOLAS konvencija ..... 21 ... SOLAS - International Convention for Safety of Life at Sea.

Uši - Repozitorij Odjela za biologiju

1 ruj 2016 ... Anoplura (sisajuće uši) i Malophaga (grizuće uši, tekuti). ... Od uši na ljudima poznate su tjelesna uš (Pediculus humanus corporis), uš glave.

Lumbricidae - Repozitorij Odjela za biologiju

Gujavice su jedna od najvažnijih životinjskih skupina tla zbog utjecaja na strukturu, kemijski sastav i raspodjelu nutrijenata u tlu. Unatoč njihovoj velikoj važnosti ...

Reynoutria ja - Repozitorij Odjela za biologiju

Japanski dvornik, Reynoutria japonica Houtt., višegodišnja je zeljasta biljka koja ... jednoslojan, a od kristalnih struktura zabilježene su druze i prizmatični kristali ...

kukci - Repozitorij Odjela za biologiju

Komarci su važni vektori patogena i mnogi patogeni prolaze razvojni ciklus unutar komarca dok se neki patogeni ... Komarac malaričar Anopheles maculipenis.

Jednosupnice - Repozitorij Odjela za biologiju

30 lis 2017 ... Porodica: Krstašice (Brassicaceae). • zeljaste biljke s cjelovitim listovima. • plod komuška. LIVADNA REŽUHA. Porodica: Breze (Betulaceae).

ZELENA - Repozitorij Odjela za kemiju

„Zelena“ kemija bazira se na 12 načela u kojima je katalizator naveden kao jedan od najvažnijih alata za provedbu „zelenih“ procesa. Ovaj rad se usredotočuje.

Ubikvitinacija - Repozitorij Odjela za biologiju

Ključnu ulogu u tom posttranslacijskom mehanizmu imaju proteini ... ROS-a može oštetiti mnoge stanične komponente, kao što su proteini, DNA i lipidi, ali isto.

Završni rad - Repozitorij Odjela za kemiju

Ključne riječi: električna provodnost, supravodljivost, vodič, poluvodič, izolator ... električna vodljivost posljedica je same građe takvih tvari. Za vodiče je ...

Fitopatogene gljive - Repozitorij Odjela za biologiju

Fitopatogene gljive ubrajamo u žive uzročnike bolesti. ... potrebama za domadarom, fitopatogene gljive možemo podijeliti i prema mjestu ... ostali dijelovi biljke.

AMILAZE - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

Amilaze su enzimi koji kataliziraju hidrolizu škroba na jednostavnije ugljikohidrate. U ječmu ... smanjiti količinu reagensa, te otkloniti postojeća ograničenja.[12].

Semikonzervativna replikacija DNA - Repozitorij Odjela za biologiju

Kratak sažetak završnog rada: Semikonzervativna replikacija proces je umnažanja DNA molekule koji uključuje razdvajanje roditeljskog lanca, replikaciju istog ...

Fazni prijelazi - Repozitorij Odjela za kemiju

faza, točka tališta i vrelišta, trojna točka, kritična točka ... Za većinu tvari, osim vode, molarni volumen tekuće faze je veći od molarnog volumena krute faze. Zato.

Popravak DNA izrezivanjem nukleotida - Repozitorij Odjela za ...

uzrokovati različite genetske poremećaje kao što su bolest kože Xeroderma pigmentosum,. Cockayneov sindrom, itd ... 14. 2.3.1. Xeroderma pigmentosum (XP) .

presvlačenje člankonožaca (arthropoda) - Repozitorij Odjela za ...

Hemocijanin, pigment za prenošenje kisika isto potiče aktivnost fenoloksidaza (Kuballa i Elizur,. 2008). Događaji koji slijedi nakon presvlačenja jesu formiranje ...

Bioluminescencija kod životinja - Repozitorij Odjela za biologiju

organizmima kao što su: radiolarije, rebraši, žarnjaci, lignje, veslonošci, deseteronošci, ribe ... S. syrtensis emitira plavo-zeleno svjetlo pomoću četrdeset.

zahvala - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

Diplomski studij kemije. Lidija Tupek Tičinović. KOMPLEKSI KOBALTA (II) S. 4-HIDROKSI-KINOLIN-2-. KARBOKSILNOM KISELINOM. DIPLOMSKI RAD.

Untitled - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijeku

Dijamagnetizam. Dijamagnetizam je svojstvo svih materijala i ima vrlo slab oblik magnetizma koji se može uočiti samo uz prisustvo vanjskog magnetskog polja.

entalpija - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

18 ruj 2019 ... razrjeđivanja i otapanja i entalpija kemijske veze. Promjena entalpije može se odrediti eksperimentalno ili izračunavanjem iz standardnih.

diplomski rad_mlevacic16 - Repozitorij Odjela za biologiju

Dijele se u četiri funkcionalne grupe: 1. Razlagači (saprofitne gljive), konvertiraju mrtvu organsku tvar u fungalnu biomasu, ugljični dioksid i organske kiseline.

Mutacije mitohondrijske DNA Završni rad - Repozitorij Odjela za ...

funkcija mitohondrija, struktura i nasljeđivanje mtDNA, kao i njihove mutacije i ... i aktivnost alela je dostatna za obavljanje aktivnosti.3 Primjer su hemofilija i.

e-dnevnik - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijeku

21 tra 2016 ... Slika 4. e-Dnevnik za učenike i roditelje (Izvor: https://ocjene.skole.hr/pocetna/prijava (pristupljeno. 15.12.2015.)) 29 e-Dnevnik za učenike, ...

Završni rad - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

Ključne riječi: električna provodnost, supravodljivost, vodič, poluvodič, izolator ... električna vodljivost posljedica je same građe takvih tvari. Za vodiče je ...

Ličinke trzalaca - Repozitorij Odjela za biologiju

5 srp 2018 ... Taksonomske skupine beskralježnjaka su prebrojane i razdvojene, dok su ličinke trzalaca (Chironomidae, Diptera) determinirane do najniže.

Migracije životinja - Repozitorij Odjela za biologiju

Na primjer, ptice selice iskorištavaju obilje hrane tijekom nekoliko tjedana u rano ... da li su mladunče izlegli i podigli roditelji vrste stanarica, skitalica ili selica, ...

Telomere i tumori - Repozitorij Odjela za biologiju

KRATICE. hTERT – humana telomerazna reverzna transkriptaza. hTR – humana telomerazna RNA komponenta. NSCLC – rak pluća velikih stanica ...

Aldehidi i ketoni - Repozitorij Odjela za kemiju

45. 5.3.2. Pokus 2. Oksidacija etanola . ... Primarni je postupak proizvodnje formaldehida oksidacija metanola (jednadžba. 2.2.), koji se dalje najviše koristi za ...

Koloidni sustavi - Repozitorij Odjela za kemiju

koloidi se odlikuju velikom graničnom površinom između dispergirane faze i disperznoga sredstva, što bitno utječe na karakteristična svojstva koloida.

Nuklearne reakcije - Repozitorij Odjela za kemiju

NUKLEARNA FUZIJA. Fuzija je nuklearna rekacija u kojoj se dvije jezgre lakog atoma, pod djelovanjem velike brzine, sudare i nastaje nova, teža jezgra atoma ...

Elektrokemijska impedancijska spektroskopija - Repozitorij Odjela ...

Nyquistov dijagram za jednostavni serijski spoj otporne i kapacitivne komponente. Dijagram je niz ... imaginarna komponenta impedancije (Nyquistov dijagram).

Cijanobakterije kao ubikvisti - Repozitorij Odjela za biologiju

cijanobakterije je karakteristična simbioza s biljkama i životinjama. Broj stranica: 24. Broj slika: 8 ... razdoblja. Slika 1: Primjeri raznolikosti talusa cijanobakterija.

Fenoli i kinoni - Repozitorij Odjela za kemiju

Aromatski spojevi su velika skupina organskih spojeva koje karakterizira njihova izrazita ... Na fizikalna svojstva fenola najveći utjecaj ima hidroksilna skupina ...

Apigenin standard - Repozitorij Odjela za biologiju

poĉinju uzgajati kao kultura stanica i pojam «kultura tkiva» danas se koristi i za kulturu organa i kulturu stanica (Cooper i sur., 2004). Careel je 1912. godine ...

Aldehidi i ketoni - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

Metodička obrada nastavne jedinice: Aldehidi i ketoni . ... Aldehidi su organski spojevi koji sadrže karbonilnu skupinu. (aldehidna skupina). Niži aldehidi (do 4 C ...

Oksidacije 1-benzotiofena (tianaftena) - Repozitorij Odjela za kemiju ...

3. 3. -3. Slika 1. Primjeri navedenih pravila za određivanje oksidacijskog broja. Reakcije oksidacije i redukcije se prikazuju parcijalnim redoks jednadžbama, u.

Elektrokemijska karakterizacija rutina - Repozitorij Odjela za kemiju ...

obrađena je nova nastavna jedinica „Reakcije oksidacije i redukcije“, koja je predviđena za jedan školski ... Primjer: Redukcija bakrova(II) oksida u elementarni.

Nove metode sekvenciranja DNA Završni rad - Repozitorij Odjela za ...

Sekvenciranje DNA je metoda koja omogućava određivanje redoslijeda nukleotida u DNA molekuli. Metode se dijele na tri generacije, koje se razlikuju po brzini ...

Sapuni i detergenti - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

Sažetak: Cilj ovog diplomskog rada je proučiti utjecaj različitih interferenata anionskih tenzida i neionskih tenzida na karakteristike tenzidne grafitne elektrode s ...

Koloidni sustavi - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

sredstva, što bitno utječe na karakteristična svojstva koloida. KLJUČNE RIJEČI. Koloidni sustavi, disperzna faza, disperzno sredstvo, stupanj disperzije, koloidne.

Jednosupnice - Repozitorij Odjela za biologiju - Sveučilište Josipa ...

30 lis 2017 ... nastavnih sati s obradom nastavnih jedinica ''Jednosupnice'' i ''Dvosupnice'', utvrđivanja navika učenja kod pojedinog učenika putem ankete ...

alge termalnih voda - Repozitorij Odjela za biologiju

17 ruj 2017 ... često možemo naći modrozelene alge. Cijanobakterije su sposobne živjeti na visokoj temperaturi između 70 °C – 73 °C, te od svih vrsta algi ...

parabolično zrcalo - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijeku

1 ruj 2018 ... Konkavno sferno zrcalo [5]. Slika 6. Konveksno sferno zrcalo [5]. Prilikom proučavanja sfernog zrcala potrebno je prvo ustanoviti točke zrcala.

Metode pročišćavanja proteina - Repozitorij Odjela za kemiju

molekula s obzirom na protein su vodikove veze, hidrofobne interakcije, disulfidne veze te ionske interakcije.[4]. 4.1. Vodikove veze. Vodikove veze nastaju ...

alge u prehrani čovjeka - Repozitorij Odjela za biologiju

2 svi 2013 ... Undaria pinnatifida (wakame alga) te Saccharina japonica (kombu alga) (web 1). 2. OSNOVNI DIO. Chlorophyta ... To je jestiva zelena alga.

svjetlosti - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijeku - unios

odgonetnuti kakva je to čudna priroda svjetlosti zbog koje se ona ponaša na ... Ogib / difrakcija . ... Tijela koja emitiraju svjetlost nazivaju se izvorima svjetlosti.

Fazni prijelazi - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

tvari, osim vode, molarni volumen tekuće faze je veći od molarnog volumena ... 3.Fazni dijagrami tipičnih tvari. 3.1 Voda. Na slici 5. je prikazan fazni dijagram ...