terakril z - Gavroprom

Samoborka d.d.10430 Samobor, Zagrebačka 32/a. Tel. 385 (0)1 3322 888, [email protected], www. samoborka.hr. 1. TERAKRIL Z akrilatna žbuka ...

terakril z - Gavroprom - Srodni dokumenti

terakril z - Gavroprom

Samoborka d.d.10430 Samobor, Zagrebačka 32/a. Tel. 385 (0)1 3322 888, [email protected], www. samoborka.hr. 1. TERAKRIL Z akrilatna žbuka ...

VC 60 - Gavroprom

385 (0)1 3322 888, [email protected], www. samoborka.hr. 1 ... Sadržaj vreće 40 kg miješati sa cca 8 litara vode, ručno ili strojno dok se ne postigne ...

afrodita - Gavroprom

385 (0)1 3322 888, [email protected], www. samoborka.hr ... Opločnici su između redova zaštićeni slojem kartona radi zaštite opločnika od habanja.

Dimnjak - Gavroprom

Visina dimnjaka iznad krova mora odgovarati parametrima sa- držanim u važećim propisima za projektiranje dimnjaka. Za de- finiranje navedene visine ...

Ime primatelja - Gavroprom

ANTIKOROZIN. Tehnička informacija. NAMJENA: Višenamjensko sredstvo za odstranjivanje hrđe sa željeznih površina. Štiti metalne površine od daljnje ...

teratermo 100 standard - Gavroprom

385 (0)1 3322 888, [email protected], www. samoborka.hr. 1 ... RETRORUSTIK, SILIKATNE ŽBUKE, TERAPLAST nanositi na podlogu obrađenu ...

fina žbuka f-900 - Gavroprom

Samoborka d.d.10430 Samobor, Zagrebačka 32/a. Tel. 385 (0)1 3322 888, [email protected], www. samoborka.hr. 1. FINA ŽBUKA F-900.

hidroprotekt duoelastik - Gavroprom

HIDROPROTEKT DUOELASTIK je masa koja se sastoji od dvije komponente: ▫ KOMPONENTA A je suha komponenta na osnovi cementa, kvarcnog pijeska i ...

Rapido prva strana - Gavroprom

RAPIDO. 49,5. 32,5. 5,22. 168. 10. 41. Odzračnik. Dupli val. Polovica. Rubni crijep. Sljemenjak. Priključak ventilacija. CREATON - Najbolji krov za Vaš dom.

Preuzmite tehničke upute ovdje - Gavroprom

strojno i ručno žbukanje zidova i stropova, gletane ili filcane teksture. Samo za unutarnje radove. Ne primjenjuje se na svježe betonske podloge i u vlažnim ...

www.samoborka.hr TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA - Gavroprom

385 (0)1 3322 888, [email protected], www. samoborka.hr. 1. VC 60 vapneno-cementna gruba podložna žbuka. NAMJENA: strojno i ručno žbukanje ...