KEMIJA - BIOLOGIJA

završni ispit na razini Sustava. Eksternom maturom se provjeravaju znanja, sposobnosti i vještine stečene tijekom četverogodišnjeg srednjeg ... 7. 4. ZADATCI. PISMENI DIO ISPITA IZ KEMIJE. 1. Atomski broj definiran je brojem: a) protona.

KEMIJA - BIOLOGIJA - Srodni dokumenti

KEMIJA - BIOLOGIJA

završni ispit na razini Sustava. Eksternom maturom se provjeravaju znanja, sposobnosti i vještine stečene tijekom četverogodišnjeg srednjeg ... 7. 4. ZADATCI. PISMENI DIO ISPITA IZ KEMIJE. 1. Atomski broj definiran je brojem: a) protona.

Biologija i kemija - PMF Split

I. Mekjavić, Fizikalna kemija 1, osnovni pojmovi, primjeri i zadaci, ... Kemija u graditeljstvu i drugim ... skripta. FPMZIOP. Split. Dopunska literatura. Horvat, I., 1949: Nauka o biljnim ... Meštrov, M (2004) Ekologija, udžbenik za 4 razred gimnazije.

Biologija i kemija - PMF Split - Sveučilište u Splitu

Opća kemija I. Kod. PMC001. Vrsta. Predavanja, seminari. Razina. Osnovni predmet. Godina. I. Semestar. I. ECTS. (uz odgovarajuće obrazloţenje). 7 ECTS.

Tri osnovne prirodne znanosti su: fizika, kemija i biologija

✓Analitička kemija – bavi se proučavanjem onih kemijskih i fizičkih procesa kojima se može zaključiti kvalitativni i kvantitativni kemijski sastav ispitivane tvari.

Preddiplomski Biologija i kemija - PMF Split - Sveučilište u Splitu

Preddiplomski sveučilišni studij Biologija i kemija. SPLIT, travanj ... PMC005 Organska kemija I. 45. 15. 6 ... P.P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više.

Biologija Profil Klett d.o.o. BIOLOGIJA 1 udžbenik iz biologije za 1 ...

BIOLOGIJA 1 udžbenik iz biologije za. 1. razred gimnazije. Gorica Grozdanić, Karlo Horvatin, Željko Krstanac. Engleski jezik, prvi jezik. Oxford University Press,.

1. POKUSI - KEMIJA 7, radna bilježnica Kemija 7 s radnim listovima ...

3. POKUSI - FIZIKA 7, radna bilježnica Otkrivamo fiziku 7 s radnim listovima i priborom za izvođenje ... 54,00 kn. 8. GEA 3 : radna bilježnica za geografiju u.

Organska kemija je kemija ugljikovih spojeva - Katedra za kemiju u ...

Trommerov reagens je smjesa otopine natrijeva hidroksida (W= 10 %) i otopine bakrova(II) sulfata (W= 10 %). 3. Tollensov reagens je smjesa otopine srebrova ...

Studij PRIMIJENJENA KEMIJA Kemija voda - FKIT

Regulacija kemijskog sastava prirodnih voda ... Voda → izvorište života; pretpostavka nastanka ... tvrdoća koja ostaje nakon što je voda prokuhana (T. H. – T. AC. ).

Što je kemija i što izučava kemija - TTF

4 lis 2013 ... Homogene tvari. Čiste tvari. Homogene smjese i otopine. Kemijske elemente. Kemijske spojeve dr.sc. M. Cetina, doc. Tekstilno-tehnološki ...

Kaj je organska kemija? 1. Organska kemija je kemija ...

Organska kemija je kemija ogljikovodikov in njihovih derivatov (spojin izpeljanih iz njih). 2. Vse organske spojine vsebujejo element ogljik. Poskus: sladkor ...

BIOLOGIJA - MON KS

Protozoe kao uzročnici zaraznih bolesti (srdoboljna ameba, trihomonas). Značaj protozoa u prečišćavanju zagađnih voda. (objasniti pojam bioindikator npr. na ...

biologija - 1

Biogeni elementi: C, H, O, N, Ca, S, P, Mg, Na, K… • Več kot 97% mase vseh ... Ti elementi sestavljajo tako majhne, kot tudi zelo velike molekule. Brez ogljika ni ...

biologija - Ric

IV. ORGANSKI SISTEMI. 1. Tkivo je skupek celic z enako zgradbo in nalogo. 2. Mišično tkivo, živčno tkivo, krovno tkivo, žlezno tkivo, vezivno tkivo (krvno tkivo, ...

Biologija

Struktura ispita iz Biologije u okviru integralnog testa . ... 7. Upustvo za nastavnike i učenike. 8. Primjer testa na višem nivou. Pitanja i zadaci su struktuirani tako da omogućavaju ne samo provjeru znanja iz svih oblasti predviđenih ... a) provjera dostignutog nivoa ishoda učenja u skladu sa nastavnim planom i programom ...

Biologija - Gov.si

Program osnovna šola. BIOLOGIJA. Učni načrt. Člani predmetne komisije, avtorji posodobljenega učnega načrta: mag. Minka Vičar, Zavod RS za šolstvo, ...

Biologija - Prijemni.rs

proteini olakšana difuzija. Na prosta difuzija osmoza aktivni transport. 32. Kretanje materije kroz ćelijsku membranu suprotno gradijentu koncentracije odvija se.

Biologija 1. parcijala

Biologija 1. parcijala. 10/29/2019 11:26. Tests Processed: 72. Prezime Ime. Score. Bodovi. BLAžANOVIĆ KATARINA. 34. 13. OMANOVIĆ ALMEDINA. 33. 13.

BIOLOGIJA Sarajevo - MON KS

programa za osnovnu školu iz predmeta Biologija u sastavu: Elma Žužić, MA. Zumra Topuz – Agić, prof. bio. BIOLOGIJA VIII RAZRED. (2 časa sedmično – 70 ...

BIOLOGIJA CELICE

GOLGIJEV APARAT. - membrane tvorijo cisterne. - kemično preoblikuje in sortira produkte, ki jih celica izloča, jih zapakira v mehurčke (vezikle) in odda.

biologija - Srednja.hr

za očuvanje stalne tjelesne temperature), ekosustav; hranidbena piramida; potrošnja apsorbirane energije na različitim razinama hranidbene piramide ...

Biologija II razred

*Gavijal. *Nandu. * U kojim faunama su one autohtone? Tarantula: ..............................., Zelena mamba: ............................................ (2). Gavijal: ....................................

Biologija - ncvvo

9 lis 2011 ... korištenja prirodoslovnog znanja, prepoznavanja pitanja i izvođenja zaključaka ... Ispit iz Biologije. 0,42. Ocjena iz Biologije u 7. razred. 0,40.

Biologija stanice

Usporedba biljne i životinjske stanice i tkiva. Predavanje 2. Teorija endosimbioze, građa biomembrana – lipidi. Ishodi učenja: Evolucija stanice – teorija ...

Biologija - Edutorij

samostalan istraživački rad temeljen na temama koje ih posebno zanimaju. Kao poticaj razvijanju njihova samopouzdanja i komunikacijskih vještina, važno im ...

Biologija - Element

Kemija života. 2. 2.1 Anorganski spojevi. Što su biogeni elementi? 1. Upotpunite tablicu o najuobičajenijim elementima ljudskog tijela i Zemljine kore. 2. Element.

biologija - Trinom

monohibridno i dihibridno križanje, test-križanje, nepotpuna dominacija (intermedijarno); očekivani rezultati u F1 i F2 generaciji; primjena Mendelovih zakona ...

Biologija 4 EKOLOGIJA-3 - PMF

su isušivanjem, čiji je uzrok razvoj poljoprivrede, uzgoj domaćih životinja, ... hrvatska sibireja, zvjezdasti ljiljan, obična kockavica, runolist, božikovina, tisa i ...

Biologija 6 - ZUNS

je za šesti razred osnovne škole ostvarite što uspješnije. Priručnik daje ... bilježnice, lopatice, nož, skalpel...), laboratorijska ... Učenici čitaju i analiziraju uvodni pasus lekcije Kako se izučava priroda? na strani 11. Od- govaraju na ... Učenici rade zadatke 2 i 3 na strani 6 radne sveske i prezentuju rješenja. Zaključuju da se.

Biologija – 2. Letnik

pojasnuje endosimbiotska teorija. Prednik mitohondrijev je bila bakterija, ki je opravljala celično dihanje. V gostiteljsko celico je vstopila z endocitozo, celica pa ...

biologija - iccg

disimilacije (disanja) koje predstavljaju. Tip ćelijske disimilacije a glikoliza b. Alkoholna fermentacija c. Mliječno-kiselinska fermentacija d. Krebsov ciklus ...

Biologija VII razred.pdf

Dati su opisi tri biljke koje grade lišćarsko-listopadne šume. Na linijama pored opisa napiši koje su to biljke. a) Stablo je vitko i pravilno razgranato, a lišće ...

Biologija tumorjev - F9

deaminacija - C v U izguba baze. – hidroliza P- diesterske vezi - lom DNK verige. – alkilacija P - diestra. – alkilacija na N -7 ali O -6 položaju purina (G) ...

Biologija - ZUNS

Biologija priručnik za nastavnike za šesti razred osnovne škole. Zavod za ... nja može se postići na više načina, kao što su kvizovi, prezentacije, grupne diskusije ili slično, što ... Zatim rješavaju zadatke 4, 5, 6 i 7 u radnoj svesci na stra- ni 7, 8 ...

biologija - Algebra

30. Koji od navedenih organizama provodi sekundarnu organsku proizvodnju u ekosustavu? A. klamidomonas. B. cijanobakterija. C. kremenjašica. D. papučica.

red predavanja - Biologija - PMF

Izvedbeni plan nastave (Red predavanja). Članak 7. (1) Sveučilišni studijski programi na PMF-u izvode se prema izvedbenom planu nastave kojeg donosi ...

KEMIJA .

Kemijski nauk ima tedaj na ()Uh posebno to, da sledi in skuša razumeti kemične ... kislina Sb O, itd . Iz tega bode jasno ... Element chem ., prvina . Emalj, Email ...

Kemija I - Fmf

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS. Predmet: Kemija 1. Course title: Študijski program in stopnja. Study programme and level. Študijska smer.

Kemija - Gov.si

Posodobljeni učni načrt za predmet kemija v osnovni šoli je pripravila Predmetna komisija za posodabljanje ... ter znajo zapisati kemijske formule osnovnih.

KEMIJA

Dijagram prikazuje ovisnost koncentracije sudionika reakcije o vremenu t. 7.1. ... Nacrtajte entalpijski dijagram za reakciju sagorijevanja grafita. 0. 1 bod. 0. 1.

Kemija - mzo

Saša Lakić, prof., učitelj mentor, Osnovna škola Veruda, Pula; Osnovna škola, dr. Mate Demarina, Medulin mr. sc. Marina Luetić, III. gimnazija Split, Split prof. dr.

KEMIJA 7

KEMIJA 7. 2019./2020. Page 2. Definicija kemije. Kemija je prirodna i eksperimentalna znanost koja proučava. • sastav,. • svojstva ... Željezni stativ i stezaljka. 17 ...

biologija - Presto centar

potomaka (filijalnu). – objasniti pojmove: alel, homozigotni i heterozigotni organizmi. – objasniti na primjerima monohibridno, dihibridno i intermedijarno križanje.

Biologija izmjena dopuna

Papratnjače. - da zna latinske nazive razreda i glavnih prestavnika: prečica, selagina, poljski rastavić, navala, papratka, oštra paprat, jelenak, bujad. Sjemenjače.

Biologija stanice - Element

građa i funkcija stanice fiziologija životni procesi organizma anatomija vanjska i unutarnja građa organizma ... Otkrili strukturu molekule DNA i način njezine.

Biologija prirodnih resursa - PMF

Otrovne i jestive vrste. Fiziološko-kemijske karakteristike i ekološke karakteristike gljiva. Sakupljanje i konzerviranje gljiva. Resursni potencijali u BiH. 4. 2. 1. 1. 8.

Molekulinė biologija - esparama

Autoradiografija, 151. Autosplaisingas, 319. I grupės intronų, 321. II grupės intronų, 323. B. Bakterijos kaip modelinis organizmas, 17 nukleoidas, 145 replikacija ...

Rjesenja Biologija II razred

Gavijal: Indija, Nandu: Južna Amerika. 29. O čemu govori Alanovo pravilo? (4). Po Alanovom pravilu, sisari koji žive u hladnim predjelima imaju manje/kraće ...

Biologija II Prirucnik.pdf - ZUNS

adaptacije, evolucija mahovina, mahovine u životnim zajednicama, građa i izgled, ... Porijeklo mahovina i ostalih kopnenih biljaka od algi, i dalju evoluciju ...

„Biologija verovanja“… - Delfi

„Knjiga Brusa Liptona je kompletan pregled nove biologije i svega na šta se ... „U ovoj knjizi koja razbija paradigmu, dr Lipton je nokauti- rao staru biologiju.

BIOLOGIJA 8-skolsko natjec.

e) mahovina i kišna alga. 2. Koja je tvrdnja o Y kromosomu točna? 2. pitanje. 1 a) na njemu se nalazi veći broj gena, nego na X kromosomu, b) gene očevog Y ...

biologija celice in genetika - DZS

BIOLOGIJA CELICE IN GENETIKA za poučevanje biologije v 1. letniku gimnazijskih programov ... 10 ZGRADBA IN DELOVANJE CELICE (MATURA) .

Biologija VIII razred.pdf

Modrozelene bakterije sadrze hlorofil i imaju organizovano jedro c. Pasterizacija je metoda djelimične sterilizacije materija d. Kod paramecijuma je zastupljeno ...

Biologija celice - FKKT

Organeli energijskih pretvorb; mitohondriji, kloroplasti, semiavtonomni organeli. Jedro kot krmilo celice in nosilec genoma; jedro v interfazi, kromatin in nivoji.

Biologija kao znanost - Element

praživotinje, gljive, biljke i životinje). Druge su dvije domene (Bacteria i. Archaea) prokariotske i obuhvaćaju prave bakterije (eubakterije) i arheje.

Biologija - Univerzitet u Tuzli

Studij I ciklusa studijskog programa Biologija, Odsjeka za biologiju PMF-a ... 8. Uslovi prelaska sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija ... rad sa biljnim materijalom u smislu sakupljanja pripreme i prezentacije u ...

BIOLOGIJA vprašanja in odgovori

Razlika med molekulo DNK in RNK: DNK je ... Kje v organizmu poteka mejoza? ... m i. 9. Primerjaj mitozo z mejozo in naštej razlike: MITOZA. MEJOZA. Oblika.

biologija - Zavod za školstvo

SISTEM ORGANA ZA. DISANJE. 1. 1. 1. 9. SISTEM ORGANA ZA. VARENJE. 2. 1. 1. 10. KRVNI SISTEM. 3. 2. 2. 11. ORGANI ZA IZLUČIVANJE. 1. 1. 12.

Biologija - STEM genijalci

ski organizam osigurava energetske procese svim stanica- ma od hrane ... a u drugom primjeru biljne i životinjske stanice. ... ti pomoću tak ljepila ili plastelina. 3.

Stanična biologija - Edutorij

Sadržaj. 3. MODUL: Stanična biologija. 5. 3.1. Otkriće stanice i metode istraživanja stanica. 6. 3.2. Građa i uloga biomembrana. 9. 3.3. Prokariotske stanice. 11.