A1 - Hakom

4 tra 2019 ... cjenik bez naknada iz točke I. ove odluke. Obrazloženje. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) je temeljem ...

A1 - Hakom - Srodni dokumenti

A1 - Hakom

4 tra 2019 ... cjenik bez naknada iz točke I. ove odluke. Obrazloženje. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) je temeljem ...

DVB-T2 - Hakom

23 velj 2015 ... www.oiv.hr. 2. Sadržaj. ➢ Druga digitalna dividenda. ➢ Postojeći ... Kanali po regijama i multipleksima. UHF spektar. Druga digitalna dividenda.

NN 137/10 - Hakom

6 pro 2010 ... snimanja glazbe iz članka 3. ovoga Zakona koristi nazive: Simfonijski orkestar. HRT-a, Jazz orkestar HRT-a (Veliki orkestar HRT-a), Tamburaški ... novih članova Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a,.

poveznice - Hakom

(više u izborniku Kontakti na www.hzpp.hr). • elektroničkim putem na reklamaci[email protected] putem knjige žalbe koja se nalazi na blagajni. HAKOM.

Untitled - Hakom

podnošenjem zahtjeva sklopio pretplatnički ugovor za uslugu „Iskon duo telefon i televizija“, odmah ... TV program nije mogao pratiti. Smatra da zbog toga Iskon ...

pojmovnik - Hakom

BROJ FIKSNIH eIROKOPOJSNIH PRIKLJU,AKA PO ~UPANIJAMA . ... odnosa kao i sve korisnike s pretplatni«kim odnosom u javnoj ... pripada Tomato i Bonbon korisnicima. 1.2. ... telefona smatra se priklju«ak putem kojeg je ... tied service).

rješenje - Hakom

11 svi 2018 ... Dodatno, Tele2 dostavlja rezultate analize koju je provela služba za korisnike Tele2, a koja sadrži popis pozivanih B brojeva čiji su korisnici ...

WKKK - Hakom

27 stu 2019 ... HT već omogućava informaciju o dostupnosti ili nedostupnosti B2B servisa na način ... Provjera dostupnosti za parice koje trenutno nisu aktivne već je ... izmjeni SP za ULL, Optima skreće pozornost HAKOM-u kako je nužno.

Bnet - Hakom

Osnovni digitalni. Prošireni digitalni. Paket za odrasle. Premium. Balkanski paket. Dječji paket. Glazbeni paket. HD Start paket. Sportski paket. Informativni paket.

limiti - Hakom

već ima postojeća tehnička rješenja kod poslovnih korisnika. ... službe za korisnike kada pretplatnik dosegne odabrani limit mjesečne potrošnje. ... odabranog iznosa limita, TELE2 je mišljenja da je tolerancija odstupanja od postavljenog.

Očitovanje - Hakom

nastavno na Vaš dopis od dana 22. rujna 2008.g. u kojem tražite očitovanje Hrvatske ... koristi za prijenos govora putem Interneta (najpoznatiji primjer je Skype).

Odlukom - Hakom

6 velj 2018 ... Iskon Internet d.d., Zagreb, Garićgradska 18- osobnom dostavom. 7. ... with user=phone 2. SIP URI ... Županijsko ustrojeni žurni broj (AC EN) npr. služba 112 ili 194 ... osiguranja dostatne kakvoće usluga za krajnje korisnike.

prigovora - Hakom

PISANI PRIGOVOR s jasno defi niranim razlogom prigovora nAdležnoj službi svog operAtorA. nA rAčun u roku od 30 dana od dana dospijeća računa. KAKvoĆA ...

Digitalna Hrvatska - Hakom

15 ožu 2017 ... “Hrvatska prirodna bogatstva. – zaštita i ... HAKOM-ov Dan tržišta: Digitalna Hrvatska. 2 ... Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD 2007). ICT.

Kako se zaštititi - Hakom

drugačija od onog kakvo dijete jest i kako ... Kako prepoznati lažnu poruku? ... internetu (nemojte koristiti istu lozinku za ... Facebooka, Googlea i Twittera nude.

Sveučilište u Zagrebu - Hakom

Danimir Gulin, Ekonomski fakultet. Prof.dr.sc. Ignac Lovrek, Fakultet elektrotehnike i računarstva. Prof.dr.sc. Hrvoje Sikirić, Pravni fakultet. Zagreb, ožujak 2009.

I. Metronet telekomunikacije dd - Hakom

Metronet smatra da je nejasan način na koji će krajnji korisnici koristiti sustav e-Tarife. ... cjenika, a da stručna služba HAKOM-a ima na raspolaganju dovoljno ...

evidentirane promjene - Hakom

14 srp 2016 ... MAC FF (Forced Forwarding) – ovu funkcionalnost za DHCP bazirane servise podržavaju pojedini. DSLAM/OLT uređaji. ... Oprema spojena na Ethernet port -a mora podržavati isti protokol. ... Speedport W724V Type Ci*.

Memorandum - Predsjednik - Hakom

21 ožu 2019 ... operatora, pokrenutog na zahtjev društva A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb, OIB: 29524210204 (ranije VIPnet d.o.o.), protiv društva ...

prava korisnika - Hakom

roku od 30 dana kada se radi o usluga- ma s posebnom tarifom. **. *Minimalna brzina interneta u nepokretnoj mreži treba biti najmanje 70% od maksimalne.

Predložak dopisa - Hakom

30 lis 2017 ... Što se mjeri HAKOMetrom plus? HAKOMetar Plus mjeri brzinu širokopojasne internetske veze kao i kakvoću parametara korisničkog trenutnog ...

hrvatska pošta - Hakom

23 velj 2016 ... Strategija Hrvatske pošte. ▫ Zašto Interconnect? ... je ograničen. Hrvatska pošta traži nova područja rasta. ... Track & Trace RFID. ▫ Postojanje ...

Bnet - Zagreb - Hakom

TOP SHOP. MEDIASET ITALIA ... CBS REALITY. Bnet - Zagreb ... 24Kitchen. Hit TV. Top Shop. Sport Klub. Jugoton. Sportska televizija. OBN. MTV Music 24.

(iz) Registar „Ne zovi“ - Hakom

Obrazac zahtjeva za upis (ispis) telefonskog broja u (iz) Registar „Ne zovi“. Želim upisati broj u Registar. Želim ispisati broj iz Registra (označiti upis ili ispis s x).

pretplatnički ugovori - Hakom

HAKOM. PRIGOVORI KORISNIKA ... uložite pisani prigovor pazeći da ne propustite zakonske rokove jer u protivnom HAKOM neće moći rješavati mogući spor.

HAKOM nstavak - HUZP

ravnateli [email protected], [email protected]. Poštovani, ... automatski odzivnik i time javljati potrošaču da je prigovor ili prijava zaprimljena. -da i Vi u ...

I II KLASA: U URBROJ - Hakom

3 tra 2018 ... ... administrativnom području Općine, popunjenu Tablicu 1 (obrazac u ... dostaviti izvatke iz zemljišnih knjiga za katastarske čestice na kojima je ... plaća u roku 8 (osam) dana od primitka ovog rješenja, za razdoblje do 29. ožujka 2019. ... prava vlasništva upis nije pretpostavka za stjecanja prava vlasništva.

Memorandum - Ravnatelj - Hakom

27 velj 2019 ... širokopojasnog pristupa internetu u nepokretnoj mreži, cijena za paket ... tehnologiji na ruralnim područjima gdje kabelska televizija i IPTV nisu.

Pogled u budućnost - Hakom

UMTS Terrestrial Radio Access, UTRA) temelji se na širokopojasnom višestrukom ... Cijela Gorska Hrvatska, Kordun, Banovina, Podravina i zapadna Slavonija danas ... skidanja pjesama ili programskog sadržaja na vlastite medije korisnika. ... Naručivanje unaprijed – masovna inicijativa vezana za povezivanje za inicijalno.

T-DSL-ZISP Basic - Hakom

27 stu 2019 ... Popis testiranih VDSL CPE modema. Naziv. Proizvođač Testiranje inicirao. 1. TG789. Tehnicolor. HT. 2. 931VII v2. ZTE. HT. 3. 931 VII v4*. ZTE.

ponuda na natječaj - Hakom

14 lip 2019 ... Odašiljači i veze d.o.o. tvrtka su u 100 % - tnom vlasništvu Republike ... Hrvatske radiotelevizije (HRT) 1990. godine, Odašiljači i veze su kao ...

narodne novine - Hakom

15 stu 2015 ... HP – Hrvatska pošta d.d. (u daljnjem tekstu: HP) na temelju važećeg ... drške i projektnog upravljanja skupinom, te praćenje kakvoće usluga.

zahtjev za prikupljanje ponuda - Hakom

21 svi 2015 ... Zakona ne postoje subjekti s kojima HAKOM kao javni naručitelj ne smije sklapati ... Priprema dokumentacije za pohranu Dužni metar. 200. 4.

OBRAZLOŽENJA HAKOM-a NA KOMENTARE PRAVILNIKA O ...

Obzirom da HT nije obrazložio zbog čega predlaže da se rok od 48 sati zamijeni s rokom ... Sveobuhvatni telefonski imenik pretplatnika mora biti dostupan svim ...

kako zaštitiTI dijete - Hakom

djeca i mladi oblikuje mišljenja, stavove i vrijednosti ... i njihovih roditelja te sigurnosti djece ... Pravila lijePog PoNašaNja Na mrežama PrilagođavajU se Novim.

dvb-t ponuda mux d; 2010_0228; za objavu - Hakom

13 srp 2010 ... elektoničkim komunikacijskim mrežama s koncesijama na nacionalnoj razini. 1.4.2.1 Radijske mreže. − HRT HR1,. − HRT HR2,. − HRT HR3,.

NN br. 94/13, 148/13 ZAKON O ŽELJEZNICI - neslužbeni ... - Hakom

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o željeznici koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. („Narodne novine“ br. 148 od 11. prosinca 2013. – NN 148/13). I. OPĆE ...

Svjetlovod dolazi u zgradu… - Hakom

Svjetlovod dolazi u zgradu… Brošura za (su)vlasnike, predstavnike (su)vlasnika i upravitelje zgrada. Brošura o svjetlovodnim instalacijama u zgradama ...

odbacivanje tužbe CityEx - Hakom

12 sij 2011 ... pogrešno smatra da je temeljem svojeg prijedloga za povrat u prijašnje stanje produljio prekluzivni rok za podnošenje tužbe, te da je tužbu ...

zakon o poštanskim uslugama - Hakom

1 velj 2016 ... 31.tiskanica: poštanska pošiljka koja sadrži knjige i tisak. ... 11. praćenje i analiza stanja i razvoja tržišta poštanskih usluga te poduzimanje ...

Jedinstvena procedura_Komentari H1 TELEKOM dd - Hakom

26 kol 2013 ... Zahtjeva H1 TELEKOM-a iznosi cca 25%, a istovremeno se povećava ... nemogućnost postojećeg operatora da stupi u kontakt s korisnikom po ...

troskovnik za izvodenje radova.pdf - Hakom

4 ožu 2009 ... HT- Hrvatske telekomunikacije d.d.. T-HT Admin. Ukupno cijena po ... Radovi na prilagođavanju postojećeg MDF-a za montažu TK opreme (1 vertikala = 1 kom) ... Podne ploče po izboru naručitelja radova u cijeni do 150 kn/m2. ... SOBOSLIKARSKI RADOVI (Soboslikarski radovi uključuju u jediničnoj cijeni ...

KOMENTARI OT-OPTIMA TELEKOM dd - Hakom

25 srp 2012 ... Ad 1) Uvođenje VDSL2 tehnologije. Optima ne podržava stajalište da se specifikacija vezana uz VDSL/VDSL2 tehnologiju ugradi u. Bitstream ...

Tablica klasa brodova - Hakom

Minolovac. PTA. Nosač aviona. DOU. Carinski brod. PTH. Nosač helikoptera. DRG. Brod bager. RAM. Brod za vađenje potonulih tereta. DRY. Brod za prijevoz ...

Rješenje-odbijanje prigovora HT-a - Hakom

30 lip 2010 ... Odbija se prigovor društva Hrvatski Telekom d.d.. Obrazloženje. Dana 11. lipnja 2010. društvo Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT) izjavilo je ...

STANDARDNA PONUDA ZA USLUGE ... - Hakom

24 pro 2015 ... Načini usklađivanja ugovora proizašlih iz standardnih ponuda . ... T- Com će odgovoriti na svaki razuman zahtjev za pristup u svrhu ...

STANDARDNA PONUDA MEĐUPOVEZIVANJA U ... - Hakom

1 tra 2015 ... tekstu: Agencija). Standardna ponuda je osnova na kojoj će se sklopiti odgovarajući ugovor o međupovezivanju između T-Mobilea i operatora ...

Svjetska poštanska konvencija HR - Hakom

4.3 povratnica za preporučene pošiljke, kao i za pismovne pošiljke s potvrñenim uručenjem, pakete i pošiljke s označenom vrijednošću. Sve poštanske uprave.

upoznajte svoja prava! - Hakom

ZAHTJEV ZA RASKID UGOVORA mora imati pisanu formu i priložen identifikacijski dokument. Detaljan ispis računa – možete tražiti da vam se dostavlja u ...

Popis visokorizicnih brojeva - Hakom

9 ožu 2010 ... 44. 239282817. 45. 239200525. 46. 239200152. 47. 37257012827. 48. 37257012825. 49. 37257012823. 50. 37257012820. 51.

Komentari Hrvatskog Telekoma d - Hakom

24 stu 2011 ... temeljne sastavnice ugovora koje se odnose na krajnje korisnike usluga s ... Za tehničku implementaciju ovog rješenja HT-u su potrebna ... Technical realization of the Short Message Service (SMS) i 3GPP TS 29.002 V5.13.0 ...

Case study: eKupi.eu - Hakom

Odabrano vrijeme preuzimanja/dostave može se izmijeniti i nakon što. Overseas Express preuzme pošiljku. Podaci se izmjenjuju s Overseas. Express-om u ...

izdavanje uvjerenje o sigurnosti za upravitelja ... - Hakom

MORSKIM LUKAMA, LUKAMA UNUTARNJIH VODA I ROBNIM TERMINALIMA. • OPĆE. • Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN br.

KLASA: U URBROJ: Zagreb, 30 Na temelju br. 73/08 ... - Hakom

30 srp 2014 ... ALTUS INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o., Selska cesta 93, Zagreb, poštom s povratnicom. 7. AMBIT SISTEMI d.o.o., Obala Morinje 15, ...

Zemaljska digitalna naplatna televizija - Hakom

4 pro 2012 ... evotv – zemaljska digitalna naplatna televizija. • Projekt ... Buketi. Dokumentarci i vijesti. Film i djeca. Zabava i glazba. Regija. Sport. HD.

VIPnet_komentari_Pravilnik o imeniku i službi davanja ... - Hakom

17 pro 2008 ... 8. telefonski imenik: imenik pretplatnika javno dostupnih telefonskih ... imenik zainteresiran za pružanje usluge imenika, ili ukoliko davatelj ...

Tržište veleprodajnog širokopojasnog pristupa - Hakom

VIP net Mobile Broadband 512 GB. 91,00. VIP net ... usluge Homebox, osim uključenih 2 GB prometa, ne može odabrati drugi tarifni paket po pitanju količine ...

hakom - Zaštita potrošača - Ministarstvo gospodarstva

30 ruj 2010 ... Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije(HAKOM) ... Operatori su obvezni obraditi prigovor i u roku od 15 dana dostaviti ...

HAKOM i naše priopćenje za medije - HUZP

HAKOM je nedavno donio izmjene i dopune Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te su propisana ...

objedinjeni popis i objašnjenje kratica - Hakom

19 ožu 2019 ... Popis i objašnjenja kratica korištenih u dokumentima HAKOM-a ožujak 2019. 2. 3G (3rd ... VR – Vozni red. VSAT (Very Small Aperture ...