osnovno o skupovima - Filozofski fakultet u Splitu - FFST

teorije skupova (skup, element skupa, Vennov dijagram, konačan i beskonačan skup, podskup, partitivni skup, univerzalni skup, operacije sa skupovima) te ...

osnovno o skupovima - Filozofski fakultet u Splitu - FFST - Srodni dokumenti

osnovno o skupovima - Filozofski fakultet u Splitu - FFST

teorije skupova (skup, element skupa, Vennov dijagram, konačan i beskonačan skup, podskup, partitivni skup, univerzalni skup, operacije sa skupovima) te ...

statut - Filozofski fakultet u Splitu - FFST

(5 ) Internetska adresa Fakulteta j e : http : /iwww. ffst. unist. hr. ... (l) KnjiZnica je zasebna ustrojbena jedinica u sastavu Fakulteta koja obavlja knjiZnidnu.

Untitled - Filozofski fakultet u Splitu - FFST

službenoj mrežnoj stranici Fakulteta (http://www.ffst.unist.hr). ... Na temelju ISBN-a i konačne verzije djela, Sveučilišna knjižnica u. Splitu izraduje CIP zapis.

1 SVEUČILIŠTE U SPLITU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ... - FFST

6 svi 2010 ... Nemeth-Jajić, J. – Dvornik, D.: Priče Nade Iveljić u obzoru učeničkih ... Učiteljica se učenicima predstavila kao Nada Iveljić, što je odmah.

reformacija, protureformacija - Filozofski fakultet u Splitu - FFST

Ljubavne pjesme pjevaju o ljubavi: dragoga i dragane, sestre i brata, roditelja i djece ... Bosanskom prijatelju objavljivao je pjesme, priče, poslovice i zagonetke. Pravnik, Luka ... djecu nagrađivala jabukama i orasima, a lošu bi djecu išibala.

nedostaci ankete - Filozofski fakultet u Splitu - FFST

Zato se i provodi istraživanje – da bismo dokazali ili rjeđe odbacili, ... anketu kao metodu istraživanja primijetila sam da su neki njeni nedostaci rezultati njenih.

1 Filozofski fakultet u Splitu Odsjek za pedagogiju dr. sc ... - FFST

Odsjek za pedagogiju dr. sc. Anita Mandarić Vukušić. ŽIVOTOPIS. Rođena sam 22. travnja 1983. godine u Splitu, gdje sam završila osnovnu i srednju školu te.

Hrvatska stambena arhitektura - Filozofski fakultet u Splitu - FFST

22 sij 2013 ... najkvalitetniji dvorac Hellenbach kraj. Marije Bistrice (1786.). MeĊutim, njegova arhitektura nadilazi baroknu tradiciju srednjoeuropskog i ...

anketa: prednosti i nedostaci - Filozofski fakultet u Splitu - FFST

Predmet: Sociološke metode. Akademska god. 2005/06. Student: Ivan Perić. «PREDNOSTI I NEDOSTACI ANKETE «. (metodološki esej) recenzentice: prof.dr.

urbana historijska geografija - Filozofski fakultet u Splitu - FFST

1 srp 2013 ... S druge strane, u onim dijelovima svijeta u kojima su se malo kasnije osjetili ... Istovremeno, dotada glavni gradovi pokorenih država.

historijska geografija hrvatske - Filozofski fakultet u Splitu - FFST

5 pro 2012 ... Historijska se geografija unutar geografske znanosti počela oblikovati u prvoj polovini ... prostorni obuhvat regije, tip gospodarstva i tip naselja.

Romana Jadrijević Filozofski fakultet u Splitu [email protected] ...

Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu utemeljena je 1945. godine kao Knjižnica Više pedagoške škole (Pedagoške akademije) u Teslinoj ulici.

filozofski fakultet - FFST - Unist.

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Sveučilištu u. Zadru, Filozofskom ... mogu upisati jedan izborni predmet s nekog drugog studijskog programa Filozofskog fakulteta u Splitu. ... Učiteljski studij. VUU029.

PP 23 final - Filozofski fakultet u Splitu

bili osnivaÀi tih ustanova: pojedini crkveni redovi, bratovπtine ili komune. Budu i da se u izvorima i literaturi nailazi na termine hospital, hospicij i ksenodokij, ...

Filozofski fakultet Split - Sveučilište u Splitu

smjerovi: nastavnički i kulturološki. Klasa: 602-04/16-02/0002 ... Nositelj studijskoga programa Filozofski fakultet u Splitu. Vrsta studijskoga ... Peko, Anđelka; Pintarić, Ana (1999). Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika. Osijek: Pedagoški fakultet.

tomistička filozofija - Filozofski fakultet u Splitu

“sv. toma akvinski, jedan od najvećih umova svih vjekova, podigao je upravo divovsku zgradu na temelju aristotelova susta- va i tu je zgradu jasno razvrstao i ...

Drama kao književni rod - Filozofski fakultet u Splitu

GODIŠNJI / TJEDNI BROJ SATI: 30 / 2. NASTAVNA CJELINA: Drama. NASTAVNA JEDINICA: Drama kao književni rod. NASTAVNI OBLICI RADA: Frontalni, ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU FILOZOFSKI FAKULTET Doc. dr. sc. Marko ...

Recezenti: Prof. dr. Stijepo Obad (umirovljeni profesor Filozofskog fakulteta u Zadru). Doc. dr. ... prerade i čuvanja, pa im je stoga i cijena bila niska. Na čitavu ...

Goran Knežević - Filozofski fakultet u Splitu

Marija Lončar, asistentica (Filozofski fakultet u Splitu). Esej je recenziran 5.09.2007. i postavljen na službenoj web stranici Odsjeka za sociologiju. Filozofskog ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU FILOZOFSKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD ...

Siromaštvo je kao istraživačka tema u RH dugo bilo zapostavljano. Naime, prvo nacionalno istraživanje siromaštva provedeno je 1998. godine (Svjetska banka, ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU FILOZOFSKI FAKULTET Filozofija u ...

Filozofi između vlasti i poziva - Julije Makanec, Stjepan Zimmermann i Pavao Vuk- ... 12 Npr. Albert Bazala, Kruno Krstić, Julije Makanec i Stjepan Zimmermann.

2. deskriptivna statistika - Filozofski fakultet u Splitu

Tako se, na primjer, npr. njezina primjena u pedagoškim i ostalim obrazovnim znanostima ponekad naziva pedagoška statistika. Korištenje statistike u ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA ...

Djeca veoma rano počinju koristiti i riječi za mjerne jedinice, iako nemaju potpuno saznanje o ... riječi volumen, obujam ili zapremnina. Tijelo može biti čvrsto ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU FILOZOFSKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD ...

rugalice, brojalice, zagonetke, pitalice, poslovice), epsku (epske pjesme, basne, bajke, legende, vicevi, anegdote) i dramsku (dramske igre vezane uz narodne ...

procjena rizika - Filozofski fakultet u Splitu

10) besplatnosti prevencije, odnosno mjera zaštite na radu za radnike. Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu ...

Čakavski dijalekti - Filozofski fakultet u Splitu

Recenzenti: prof. dr. sc. Josip Lisac (Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru) i izvr. prof. dr. sc. Lina Pliško (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli).

REFORMACIJA, PROTUREFORMACIJA - Filozofski fakultet u Splitu

Mostaru, Osijeku, Rijeci i Splitu. Cijela je plejada književnika koji su pisali svoju liriku po uzoru na usmene lirske pjesme ili su u svoja djela utkali svoje zapise.

Organizacija i prikazivanje podataka - Filozofski fakultet u Splitu

Aritmetička sredina (M) predstavlja jednu od najčešće korištenih mjera središnjih ... nudi i mogućnost otvaranja Microsoft Excel dokumenta, što može biti jako ...

anketa: prednosti i nedostaci - Filozofski fakultet u Splitu

Predmet: Sociološke metode. Akademska god. 2005/06. Student: Ivan Perić. «PREDNOSTI I NEDOSTACI ANKETE «. (metodološki esej) recenzentice: prof.dr.

Statistika za sociološka istraživanja - Filozofski fakultet u Splitu

Grafički prikaz relativnih brojeva koordinacije je tzv. Varzarov znak. To su stupci, odnosno pravokutnici, čija baza na apscisi odgovara nazivniku (Bi), a visina ...

1 sveučilište u splitu filozofski fakultet diplomski rad tradicijska ...

Vjerovali su da će na taj način otjerati demone od domova i štala, a upravo zbog ... Za vrijeme krštenja, nad Isusa se u obliku goluba spustio Duh Sveti, a Bog je.

1 Filozofski fakultet u Splitu Odsjek za pedagogiju dr. sc. Anita ...

Odsjek za pedagogiju dr. sc. Anita Mandarić Vukušić. ŽIVOTOPIS. Rođena sam 22. travnja 1983. godine u Splitu, gdje sam završila osnovnu i srednju školu te.

urbana historijska geografija - Filozofski fakultet u Splitu

1 srp 2013 ... proučava povijesni razvoj urbane morfologije pojedinih gradova (Whitehand, 1988.). ... južnoj Aziji te sjevernoj Africi, prirodne promjene potaknule migracije i okupljanje ... U okviru kineske države urbana se mreža počinje ... prve važne civilizacije već tijekom prapovijesti, a glavna su naselja (Çatalhöyük, ...

Untitled - Filozofski fakultet Split - Sveučilište u Splitu

Poljicka cesta 35, 21000 Split ... Split, 18. srpnja 2019. godine. M ... za polaznike programa Fakulteta koji se temelje na načelima cjeloživotnog učenja (PPDMO,.

sveučilište u splitu filozofski fakultet diplomski rad nematerijalna ...

Mogu biti šaljive ali i poučne. 4.1 Poslovice i izreke. Poslovica je najminijaturnije, didaktično književno djelo. Poslovicom se prenosi višestoljetno iskustvo koje ...

Sociologija - Filozofski fakultet Split - Sveučilište u Splitu

http://www.ffst.hr/knjiznica/izdavastvo/studentski_radovi_i_istrazivanja ili na: ... Otvaranje korisničkog računa na besplatnom webmail poslužitelju i korištenje (1 ...

sveučilište u splitu filozofski fakultet završni rad vjerska usmena ...

nakon pogleda na tekst same izlaze iz njihovih glava, a pjevaju ih s ponosom. Svako im pjevanje ... Puče moj, ja uvedoh tebe u zemlju vele dobru,. A ti pripravi ...

University of Split Faculty of philosophy - Filozofski fakultet u Splitu

Redovnik (The Monk), C. R. Maturin: Lutalica Melmoth (Melmoth the ... decadentism is present in his first plays (Albatross) while Pirandello's influence is felt in ...

predratne krize - Filozofski fakultet Split - Sveučilište u Splitu

Kriza francuske Treće Republike. U Francuskoj je ... 1911. usljedila je druga Marokanska kriza nakon Francuske okupacije Feza, kada je njemački brod Panther ...

POVIJEST HRVATA Matica hrvatska - Filozofski fakultet u Splitu

Kneza Trpimira, koji je imao tri sina – Petra, Zdeslava i Muncimira – na prijestolju ... Stjepana Držislava zabilježeno je i u neautentičnoj ispravi Pinča i Plesa datiranoj u. 1000. ... Jelenić, Julijan: Povijest Kristove Crkve, III. knjiga (godina 692.–.

sveucilište u splitu filozofski fakultet odsjek za povijest umjetnosti ...

RECEZENTICE: prof. dr. sc. Vesna Mikic, Sveucilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet doc. dr. sc. Sandra Krizic Roban, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu.

sveučilište u splitu filozofski fakultet diplomski rad grafičke tehnike u ...

VLAHO BUKOVAC U OČIMA DJECE ... VLAHO BUKOVAC (Biagio Faggioni) . ... je Bukovac ostvario u zagrebačkom periodu su Gundulićev san (1894), ...

sveučilište u splitu filozofski fakultet ana kunac usmena književnost ...

Čitajući narodne pjesme, epove i druge oblike, čovjek se na poseban način spaja ... koja prikazuje žalost djevojke čiji je muž hajduk jest Jadi hajdukove žene:.

151 Katarina Lozić Knezović Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet ...

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u Šibeniku je održan Sedmi hrvatski slavistički kongres, otvoren 25. rujna u večernjim satima. Među ostalima,.

sveučilište u splitu filozofski fakultet diplomski rad tradicijska kultura i ...

MOLITVA PROTIV GROMA I OLUJE . ... MOLITVA PRIJE SPAVANJA . ... naseljen 7 – 8 tisuća godina prije Krista, gdje su se do danas smjenjivale kulture od.

istraživačka nastava prirode i društva - Filozofski fakultet u Splitu

Fenološka promatranja. Promatranje pojava i promjena u prirodi kroz godišnja doba. ... Primjer studentskih projekata prikazanih ppt (Powe Point) prezentacijom:.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu - Dobro došli u digitalni ...

NARODNI OBIČAJI I MITOVI U KULTURI HRVATSKOG NARODA . ... 1 Usp. Bošković-Stulli Maja i Zečević Divna, Povijest hrvatske književnosti, ... Kroz usmenu književnost zaživjele su i sačuvane brojne mitske priče, bajke, basne i legende.

197 Marko Dragić Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet ... - CEEOL

(usmene i pučke pjesme moliških Hrvata), Književni krug Split;. Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2017. 272 str.1. Samozatajni prof. emeritus dr. sc.

Osnove Informatike - Filozofski fakultet Split - Sveučilište u Splitu

Josip Milat, dekan. Za izdvačko povjerenstvo prof. dr. Anči Leburić, predsjednica. Biblioteka. Suvremena nastava knjiga br. 5. Recenzenti: prof. dr. Ante Munitić.

sveučilište u splitu filozofski fakultet nikola sunara interferencije ...

udžbenika i priručnika; urednik je u ediciji Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u sto knjiga. ... hrvatskoj književnosti u 20. stoljeću dolazi do odmaka od romantiziranog i patetičnog gledanja na prošlost. ... osobe, svećenici egzorcisti.

Suzana Tomaš, Filozofski fakultet u Splitu Naziv prezentacije - Srce

Moodle (teachers.ffst.hr) budu u ulozi učitelja kako bi oblikovali nastavne sadržaje za učenike od prvoga do četvrtoga razreda osnovne škole. Od 2009. godine ...

darovita djeca i obitelj: istine i zablude - Filozofski fakultet u Splitu

U proučavanju fenomena darovitosti u žarištu interesa vrlo je često obitelj darovitih i pitanje koliko ona može utjecati na razvoj i izražavanje djetetove ...

sveučilište u splitu filozofski fakultet bernarda šustić hrvatski katolički ...

HRVATSKI KATOLIČKI BOŽIĆNI OBIČAJI U EUROPSKOM ... pali drvo badnjak, skidaju se božićni ukrasi iznosi se božićno drvce, božićna slama i pšenica,.

graduate study programme english studies - Filozofski fakultet u Splitu

(021) 329 288. E.mail [email protected] Internet address www.ffst.unist.hr ... Moodle. Optional literature. (at the time of submission of study programme proposal).

SVEUČILIŠTE U SPLITU - FFST

SVEUČILIŠTE U SPLITU ... Šibenska katedrala, sagledana u cjelini, izvrstan je primjer odraza triju ... sagradi veća i reprezentativnija katedrala od postojeće.

Povijest - FFST - Sveučilište u Splitu

Diplomski sveučilišni studij Povijest. 1. UVOD. 1.1. Procjena opravdanosti izvođenja studija. Dokazane su potrebe tržišta rada za nastavnicima povijesti u ...

SAMOPROCJENA - FFST - Sveučilište u Splitu

Samoprocjena ili metarazina pedagoške kompetentnosti roditelja ... Ključne riječi: (samo)procjena, pedagoška (ne)kompetentnost, roditeljstvo, programi.

Sociologija - FFST - Sveučilište u Splitu

društvenim grupama, promjenama i procesima, na mikro i makro razini, te će ih biti sposobni i razumjeti. ... Zadar: Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet Zadar. 8.

Obavijest - FFST - Sveučilište u Splitu

28 lip 2019 ... majica i sportske papuče ili tenisice za gimnastičku dvoranu). Za vrijeme provedbe dodatne provjere uz pristupnike će biti prisutan veći broj ...

Razlikovni program - FFST - Sveučilište u Splitu

upis na Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje. SPLIT, veljača 2016 ... Filozofski fakultet u Splitu odredio je opće uvjete za upis na sveučilišni diplomski studij „Rani i ... Osijek: Učiteljski fakultet. 2. Dopunska literatura.