Poetika postmodernizma u antiutopijskoj trilogi... - Univerzitet Crne ...

12 дец 2019 ... da postmodernistički tekst preispituje sve sisteme, a pogotovo prošlost i tzv. ... (Besnilo, 526) U kontrolnom tornju, kao svetom prostoru, treba da dođe do spasenja, treba da se pronađe ... Dobro došao, Johne Howlande! ... Roboti su „ljudi bez duše“, jer je duša ono što ih suštinski razlikuje – ljudi je imaju,.

Poetika postmodernizma u antiutopijskoj trilogi... - Univerzitet Crne ... - Srodni dokumenti

Poetika postmodernizma u antiutopijskoj trilogi... - Univerzitet Crne ...

12 дец 2019 ... da postmodernistički tekst preispituje sve sisteme, a pogotovo prošlost i tzv. ... (Besnilo, 526) U kontrolnom tornju, kao svetom prostoru, treba da dođe do spasenja, treba da se pronađe ... Dobro došao, Johne Howlande! ... Roboti su „ljudi bez duše“, jer je duša ono što ih suštinski razlikuje – ljudi je imaju,.

tema: jezik i stil lirske narodne poezije iz crne gore - Univerzitet Crne ...

jedan dio, takođe, ljubavne pjesme Na rastanku (posljednjih sedam stihova) nalazimo (u navedenoj ... Na Maru curu gledaju (Vila i đevojka);. Lezi tamo, ne ...

univerzitet crne gore - Univerzitet UNION

Nova pravila turistčke privrede nameću uvođenje novog koncepta turističkog razvoja, ... tehnologija je postala preduslov poslovanja, (c) nove vrste posrednika ... Nesumnjivo je da je ovaj serijal uticao na globalnu prepoznatljivost Dubrovnika i.

pučko otvoreno učilište poetika - Poetika Osijek

23 ruj 2019 ... PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POETIKA. Osijek, B. Kašića 58. Na temelju čl.9. Zakona o obrazovanju odraslih (NN 17/07) oglašava.

istorijski institut univerziteta crne gore - Univerzitet Crne Gore

Цијена по једном броју у продаји за Црну Гору је 4 €, а двоброја ... cio tantum: complete uero dimidio anno, omnia praedicta bona perueniant ad heredes pri-.

Međunarodno priznanje Crne Gore - Period ... - Univerzitet Crne Gore

Velika istočna kriza 1875-1878. • Osim sa osmanskim ... Evropske sile (Austro-Ugarska, Velika Britanija, uz podršku Francuske i Italije) ne žele da priznaju ...

DP - Univerzitet Crne Gore

djelatnosti, u uslovima krize ponuda je manja, pa se deagrarizacija usporava), i c) socijalno-psihološki faktori deagrarizacije (uzroci nezadovoljstva: uslovi života ...

UCG CRS - Univerzitet Crne Gore

Takođe, svi klipni prstenovi su predoblikovani i presvučeni (gornji klipni prsten je hrom- keramičkim profilom tkz. CC (chromium ceramic)), a donji klipni prstenovi ...

UNIVERZITET CRNE GORE

Polinomijalni koeficijenti. III nedjelja, vježbe. Binomni koeficijenti i binomna formula. Polinomijalni koeficijenti. IV nedjelja, pred. Formula uključenja-isključenja.

Vojinovic PhD - Univerzitet Crne Gore

Oslanjajući se na <lasifi<acije rus<ih naučni<a J. M. So<olova, N. N. Andrejeva, ... ...trebalo je bi je vezati kon'ma za repove;162 ... Oka i ne bacam udicu u vodu.

Second Announcement - Univerzitet Crne Gore

7 Apr 2019 ... Grgur Pleslić, Nikolina Rako-Gospić, Marko Radulović, Tihana Vučur Blazinić, Jure ... Branko Dragičević, Pero Ugarković and Jakov Dulčić.

Broj D~ -- 6 I - Univerzitet Crne Gore

Postanski broj: 81000. Grad: Podgorica. Identifikacioni broj: 02016702. Telefon: 382 20 245 ... Dex d.o.o. Beograd, ukupan broj dodijeljenih bodova __ IOO. --_.

klima - Univerzitet Crne Gore

vrijednosti i specificnih klimatskih pokazatelja, klima nekog mjesta ili ... Da bi se to pojednostavilo, klima može da se prikaže tzv. ... Valterov klima dijagram ...

Europass CV - Univerzitet Crne Gore

Good skills in team work gained through participating in numerous ... Response Of Rc Curved Bridge, iNDiS 2015 -Planiranje, Projektovanje, Građenje i Obnova.

katalog - Univerzitet Crne Gore

Mašine za sjetvu žita i širokorednih kultira, sadnju povrća , voćaka i loznih kalemova. IX nedjelja ... Ishrana podmlatka i kokoši nosilja jaja za konzum, ishrana pilića u tovu ... Proizvodnja mesa (tovne i klanične osobine, klasifikacija trupova na liniji klanja) ... Prerada ploda masline u ulje (mljevenje, miješanje, odvajanje faza).

E - learning - Univerzitet Crne Gore

Elektronsko učenje (e-učenje ili engl. e-learning) danas sve češće ... "Suprotno onom što često čujemo, e-learning nije samo alat, zapravo uopšte ... Laris.fesb.hr ...

Hidroelektrane - Univerzitet Crne Gore

... rotirajuće turbine se pretvara u električnu energiju u generatoru s kojim je turbina mehanički povezana osovinom. 3. O energiji – hidroelektrane – princip rada ...

2018 - Univerzitet Crne Gore

Režija: Siniša Evtimov. KRALJEVSKO POZORIŠTE. „ZETSKI DOM”. 07. SRIJED ... adresa | Dvorski trg tel | 041/234-381 email | [email protected]

bilten - Univerzitet Crne Gore

10 јун 2007 ... RECENZENT. Prof. dr Dejan Stefanović ... Prodanović Lj., Šegrt B., Kovač R.: Ultrazvučna dijagnostika ... Impozantna je stručna biografija i po.

Fitoterapija - Univerzitet Crne Gore

16 сеп 2019 ... Trudnoća i dojenje: ne preporučuje se. Kontraindikacije: reakcije preosjetljivosti; bolesti bubrega. Neželjeni efekti: mučnina i povraćanje, bol u ...

gljive - Univerzitet Crne Gore

Građa septi je razliĉita ali se sve odlikuju centripetalnim rastom (od zida ka ... Parazitske gljive uglavnom daju veću prednost biljnim tkivima, i to iz više razloga:.

download - Univerzitet Crne Gore

10 окт 2018 ... (abdominalna hirurgija), Dr Srđan Dedić (abdominalna hirurgija), Dr Elma Baković (anesteziologija),. Dr Milica Stanišić (anesteziologija), ...

Carina - Univerzitet Crne Gore

ugledne firme posjeduju: Microsoft, Coca-Cola, Marlboro, McDonalds, Nokia, Sony ... Iz priloga se može vidjeti da su glavni faktori cijene i konkurentnosti:.

sebični gen - Univerzitet Crne Gore

tako lud tvrditi kako bi vam nitrat mogao napraviti žitaricu. Sjeme, tlo, sunce, voda, ... udarac ili ugriz kakve bi mogli predvidjeti iz naše pojednostav- ljene teorije. ... strojenih ženki koje bi zahtijevale nesvrsishodni ljubavni trud. Gradnja gnijezda ...

Pobjeda - Univerzitet Crne Gore

Pobjeda. Četvrtak, 10. oktobar 2019. Oglasi i obavještenja. Mali oglasi nekretnine. PRODAJEM urbanizovan plac Murtovina PG, 425m2. Započeta kuća 116 m2 ...

korozija - Univerzitet Crne Gore

Neophodnost primjene zaštite od korozije i kontrola ovih procesa interes je ... Korozija metala je NEPOVRATNI proces trošenja materijala elektrohemijskim.

kotiranje - Univerzitet Crne Gore

Kotiranje crteža se izvodi koristeći elemente kotiranja. Kotni elementi ... M- metrički navoj. Spoljašnji navoj. Kotira se spoljašnji prečnik. Kotira se najveći prečnik.

Untitled - Univerzitet Crne Gore

... za izradu doktorske disertacije kandidatkinje mr Slađane Kavarić imenuje dr Lino Veljak, redovni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. DEKAN.

Prof_dr_Dusko_Bjelica_Biobibliografija.pdf ... - Univerzitet Crne Gore

8 мај 2019 ... u porodičnoj kući, na đedovini u Donjim Crkvicama, Oputna Rudina, u nikšićkoj ... Odbor za sport Auto moto saveza Crne Gore dodijelio je nagrade ... kmičarke Karate kluba Potoci iz Pljevalja: Biljana Šljukić i Jovana Janičić.

XI Predavanje - Univerzitet Crne Gore

koristile za regulisanje odnosa, kako među pojedincima tako i prema zajednici. Pretpostavlja se da je ... Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti Crne Gore („Sl. list ... provjeriti površinu i na kraju saznati broj katastarske parcele. ... katastarske opštine, lista nepokretnosti (posjedovnog lista), broja parcele ili.

3 Regionalna ekonomija - Univerzitet Crne Gore

ljubav prema poljoprivredi i svijest o značaju obavljanja te djelatnosti, prepoznavanje ... učešće industrije u BDP danas se značajno smanjilo (12,4% BDV Crne Gore u 2012). SEKTORI ... 63,0 51,6 58,4 76,5 31,3 37,9 57,1. 68,9 84,0 84,9 80,1.

Predavanje 3.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Primjenom algebre funkcije prenosa svedu strukturni blok dijagram. SAU-a na osnovnu strukturu. ▫. Izvrše transformaciju SBD-a u dijagram toka signala, a zatim.

Predavanje 7.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

pri čemu smo za potrebe analize signala u stacionarnom stanju pretpostavili da je da je C(s)=K i da je povratna sprega jedinična. Greška u stacionarnom stanju.

inženjerska grafika - Univerzitet Crne Gore

Tehnički crtež – forma izražavanja/univerzalni jezik komunikacije tehničkih lica. ▫ Tehnički crtež mora da bude jasan i pregledan. ▫ Tehnička disciplina koja ...

Prezentacija 6.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Sopstveni induktivitet i kapacitet mjernog otpornika će izazvati fazni pomak između njegove struje i napona, pa otpornik neće predstavljati čisti otpor, naročito na ...

knjiga 12.indd - Univerzitet Crne Gore

3. Dr Dragan Đurić: Koheziona politika i pretpristupna podrška Evropske unije ... zemlje, razlikuje se podrška EU koja se usmjerava ka državama koje se nalaze u ... Termin „socijalna kohezija” je prvi put upotrebljen u Jedinstvenom evropskom aktu ... Ova oblast je kroz Lisabonsku agendu došla u središte interesovan-.

Pravila_formatiranja_rada.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

osnovnih znanja neophodnih za rad u Word-u vam ne može oduzeti više od jednog ... citiranom djelu potrebni, uz manu gomilanja fusnota u slučaju čestih ...

ECTS katalog - Univerzitet Crne Gore

Maligni tumori grkljana. Fonijatrija. XI nedjelja, vježbe. Maligni tumori grkljana. Fonijatrija. XII nedjelja, pred. Dijagnostika i terapija bolesti donjih disajnih puteva.

tehnička dokumentacija - Univerzitet Crne Gore

OZNAČAVANJE ČELIKA PREMA EVROPSKIM NORMAMA (EN 10127). • Primjena ovog standarda je neobavezna (primjenjuje se prema izboru) za nacionalne ...

Logika istraživanja - Univerzitet Crne Gore

Kakva pitanja se postavljaju? • Šta se desilo? I, Zašto? – Odnos, korelacije i kauzalitet. • Koga to zanima? – Šira relevantnost rada ili istraživačkog projekta ...

Određeni integral - Univerzitet Crne Gore

Određeni integral nenegativne funkcije. Geometrijsko značenje određenog integrala Neka je funkcija f(x) neprekidna na intervalu [a, b] takva da važi f(x) ≥ 0.

nozemozavg2018Bojanic.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

NOZEMOZA - ZARAZNI PROLIV PČELA. 14-15. Lijekovi koji štete. NEGATIVNO DJEJSTVO SREDSTAVA. PROTIV VAROE NA PCELE. Obavještavamo naše ...

Obavjestenje Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

„Seraphilus Marine Montenegro" d.o.o. ukupan broj dodijeljenih bodova 100. VIII Naziv ponudjača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija: Kontakt osoba: ...

IZBORNI SISTEMI - Univerzitet Crne Gore

Izbori će biti naša sudbina i nakon odlaska sa scene aktuelnih političkih elita. Eto dovoljno ... da se moja volja i iskustvo, na neki mističan način, ... 51,4. 295. 47,2. 616. 98,6. 9. 1,4. 1955-1959. 630. 344. 54,6. 277. 44,0. 621. 98,6. 9. 1,4.

Nuklearna Fuzija - Univerzitet Crne Gore

Sadržaj. • Šta je nuklearna fuzija;Energetski izvor;. • Plazma i termonuklearna fuzija;. • Načini dobijanja fuzije;. • Problemi zagrevanja i održavanja plazme;.

politička sociologija - Univerzitet Crne Gore

POLITIČKA. SOCIOLOGIJA. SKRIPTA. FAKULTET POLITIČKIH NAUKA U PODGORICI ... politička sociologija i politički sociolozi su , po mome sudu sa pravom ...

računovodstvena načela - Univerzitet Crne Gore

10/3/2017. 1. III PREDAVANJE. RAČUNOVODSTVENA NAČELA;. RAČUNOVODSTVENA REGULATIVA;. PDV. Prof. dr Ana Lalević-Filipović. 1.

EnEl_Lab3.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Šema regulatora je data na slici 2.1. Trijak se okida u svakoj poluperiodi mrežnog napona. Trenutak okidanja (ugao kašnjenja paljenja α) mijenja sa promjenom ...

историјски записи - Univerzitet Crne Gore

чега га, опрезно и услед непостојања других додатних аргумената и ре- ... sa-imanja-gregovica-prije-pola-stoljeca. 4. Исто. 5. В. Јовановић, Нови ... Anđela Đ. GAVRILOVIć ... Ова епизода је представљала и занимљив при-.

Javne politike - Univerzitet Crne Gore

Proučavanje procesa kreiranja javnih politika je skoro isto što i ... Ipak, bez obzira na sve korake u stvaranju policy, jedna definicija veoma dobro definiše javne.

Aspartat aminotransferaza AST - Univerzitet Crne Gore

drugih vrsta biološkog materijala: □ Krv: venska, kapilarna, arterijska. □ Serum, plazma. □ Urin: prvi jutarnji, 24-časovni. □ Mokraćni kamenac, Ţučni kamenac.

OBRAZAC 3 Narucilac UNIVERZITET CRNE GORE ...

OBRAZAC 3. Narucilac UNIVERZITET CRNE GORE - ELEKTROTEHNICKI FAKULTET. POI?OGRIC~ t1 /' I /. Broj D ~ - 0<. t:) 1. Mjesto i d~mn /)_ 0 : oJ.. (Q{) 1!J.

Sport Mont-br5.MDI - Univerzitet Crne Gore

Nedjeljnik „Pobjedin sport” na izboru najboljih sportista Crne Gore za 2004. godinu ... Učitelj mora biti uzor koji će inspirisati učenika da ga pokuša dostići. Takav stimulans na ... Rukovodilac Škole je Milisav Bogdanović - Mamba. - Trenira ...

vještačka inteligencija - Univerzitet Crne Gore

memorije i za razumijevanje prirodnih jezika, gdje je semantika (značenje) riječi povezanih u rečenici izvlačena korišćenjem ovakvih mreža. Stoga je motivacija ...

VJEZBA 3.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Ep - baterija 4.5 V;. G - galvanometar;. EN- Vestonov element;. Ex - suvi Leklanšeov element 1.5 V;. K1, K2 - dekadne kutije otpora;. Rh1 - potenciometar 1.3 kΩ;.

elektrotehnički materijali - Univerzitet Crne Gore

Dodatno gradivo i informacije iz Elektrotehničkih materijala moguće je pronaći u velikom broju drugih ... Provodnike 1. reda (ili 1. vrste) (metali i metalne legure).

Prezentacija 10.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Wheatstone-ov most za jednosmjernu struju. • Wheatstoneov most se koristi za pogonska i laboratorijska mjerenja otpora srednjih i visokih vrijednosti.

Uvod u logiku - Univerzitet Crne Gore

Logika kao oblast matematike 10. Iskazna logika. Jezik iskazne logike 12. Iskazna formula 13. Indukcija po slozenosti 14. Citanje iskazne formule 14. Semantika ...

podgori č kokulturnoljeto 2 0 1 9 - Univerzitet Crne Gore

1 јун 2019 ... 17. jun – dugometražni dokumentarni film. DODEST ... 19. jun – film MUZEJ BICIKLISTIČKOG ... LUTKARSKO POZORIŠTE PLAVA LAGUNA.

robotika.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

udžbenik kako na dodiplomskom tako i na postdiplomskom studiju na kojima se izučava ova ... Pod pojmom manipulatora se prema ovoj asocijaciji podrazumijeva: “uređaj pomoću ... strukturu robota se ne može riješiti u općem obliku.