Digitalna logika Laboratorijske vježbe korištenjem sklopovskih ... - Fer

izvedeno je modulom sem_toplevel. Modul sadrži i djeljitelj takta koji iz ulaznog signala clk_25m frekvencije 25 MHz generira signal takta clk frekvencije cca.

Digitalna logika Laboratorijske vježbe korištenjem sklopovskih ... - Fer - Srodni dokumenti

Digitalna logika Laboratorijske vježbe korištenjem sklopovskih ... - Fer

izvedeno je modulom sem_toplevel. Modul sadrži i djeljitelj takta koji iz ulaznog signala clk_25m frekvencije 25 MHz generira signal takta clk frekvencije cca.

Digitalna logika Upute za prijavu za laboratorijske vježbe - Fer

http://www.nxlab.fer.hr/dl, a posebno poglavlje 3 koje opisuje postupak instaliranja razvojnih alata. S web sjedišta tvrtke Lattice Semiconductor ...

Digitalna Logika - Ferko

Želim dekoderom ostvariti funkciju ( , , ) = ∑ (0, 1, 5). Trebam dekoder 3/8. ≥1 f a1 a2 a0. 0. 1. 5. 2. 3. 4. 6. 7. A. B. C. & a1 a2 a0.

Digitalna logika - Poincare

Digitalna logika. Podsetnik. Page 2. Tipovi logičkih kola. • Kombinatorna. – Rezultati na izlazu momentalni (teorijski, uvek postoji neko malo vreme prolaska).

Upute za laboratorijske vježbe

Prva laboratorijska vježba iz Signala i sustava (FER-2). Tomislav ... MATLAB sadrži i modul Simulink koji je vizualni alat za brzo i jednostavno simuliranje.

Laboratorijske vjezbe 1 - PREDLOZAK

ISPITIVANJE ČELIKA RASTEZANJEM. TEORIJSKI UVOD. Radni dijagram. Karakteristične točke dijagrama rastezanja. GRANICA PROPORCIONALNOSTI - σp.

UVOD U LABORATORIJSKE VJEŽBE

Direktno reducirajući šećeri = prirodni invert. (glukoza, fruktoza, maltoza, laktoza). Ukupni invert = prirodni invert šećeri koji nakon hidrolize reduciraju metalne ...

Upute za laboratorijske vježbe - Fer - unizg

S MATLAB-om i. Simulink-om ste se upoznali na LiV-u MATLAB. 2. Priprema. Prije svake vježbe potrebno se pripremiti za vježbu tako da ponovite teoriju s.

OE1-laboratorijske vjezbe.indb - Element

VJEŽBA. 1. Laboratorijske vježbe iz elektrotehnike 1. ZADATAK 2 Laboratorij za elektrotehniku ... mariv otpor (zatvorena sklopka), a u drugom beskonačan ot-.

Projektiranje digitalnih sustava laboratorijske vježbe

f g h. S in3. S in2. S in1. S in0. Slika 1.3: Sučelje dekodera za 8-segmentni prikazni sklop. Struktura tablice istine dekodera je dana tablicom 1.1. 1.6 Bridom ...

Skripta za laboratorijske vježbe 2018 - FKIT

Takav spoj nazivamo jednostruko zatvoreni ... Serijski spoj otpornika zavojnice i kondenzatora - RLC krug ... naziva Graetzov spoj, a prikazan je na slici 7.

Laboratorijske vježbe Iva Papak - Repozitorij Prirodoslovno ...

9 svi 2019 ... [18] WIKIPEDIA, Richmannovo pravilo, URL: https://hr.wikipedia.org/wiki/Richmannovo_pravilo, (28.04.2019. ) [19] Engineeringtoolbox, URL: ...

Poslovna statistika, laboratorijske vježbe u MS Excelu

bazni indeks u promatranom razdoblju. Tablicu proširimo s dva stupca: U ćeliji C2 računamo prvi bazni indeks, za 2007. godinu pa količinu prodanog.

LABORATORIJSKE VJEŽBE IZ FIZIKE 1 - Katedra za fiziku u ...

7. Tada za opću aritmetičku sredinu vrijedi: nk xnxk x. J. I. . . = U općem slučaju za N ... Gustoća tvari (ρ ) je masa jediničnog volumena neke tvari: V ... Zadaci: 1. Odredite gustoću zadane tekućine u SI i cgs sustavu. 2. Izračunajte specifičnu ...

Priručnik za laboratorijske vježbe iz baza podataka

donošenjem ANSI/X3/SPARC preporuke o trorazinskoj shemi baze podataka (konceptualna, eksterna i. 1 Codd, E. F. ... 1.6.2 Zadaci za dodatno samostalno produbljivanje znanja . ... Nakon vježbe diskutirajte s kolegama oko rješenja vježbe.

LABORATORIJSKE VJEŽBE IZ FIZIKE 1 (mehanika i kalorika) Damir ...

Damir Modrić, Katja Petric Maretić,. Vesna Džimbeg-Malčić, Višnja Mikac Dadić. Katedra za fiziku u grafičkoj tehnologiji. Grafičkog fakulteta Sveučilišta u ...

Programske metode i apstrakcije Laboratorijske vježbe - Sveučilišni ...

upisuje u .c datoteku i nećemo pisati programe koji se protežu na više .c i .h datoteka. ... Iz te varijable izvucite sate, minute i sekunde i ispišite ih na ekran. 7.

Analiza Praktikum za laboratorijske vježbe - Sveučilišni odjel za ...

Obzirom na važnost poznavanja i čitanja grafa funkcije, većina funkcija ... Symbolic Toolbox omogućuje crtanje grafa funkcije korištenjem naredbe fplot koja za.

Pero Dabić SIGURNOST PRI RADU – LABORATORIJSKE VJEŽBE

paziti pri radu s koncentriranim kiselinama i lužinama,. - vodikov peroksid, željezov triklorid i drugi. NAPOMENA – koristiti zaštitne rukavice, pri radu s pušljivim.

Digitalna logika: Podsjetnik vezan uz 5. termin predavanja 1. Koliko ...

Što ćemo dobiti računanjem dualne funkcije od dualne funkcije od f ? 11. Koja je dualna funkcija od (a b)⋅̄c d ? Pazite na prioritete operacija! 12. Definirajte ...

Energetski efikasna CMOS digitalna logika - o simpozijumu infoteh ...

Energetski efikasna CMOS digitalna logika. Branko L. Dokić. Univerzitet u Banjoj Luci. Elektrotehnički fakultet. Banja Luka. Rad po pozivu. Sadržaj—Autonomija ...

Programski alati na Unix računalima, laboratorijske vježbe - Nikola ...

Dohvatite treći redak po abecedi iz datoteke /materijali/towns i spre- mite ga u ... cowsay -l. Popis datoteka sa slikama životinja iz direktorija /usr/share/cowsay/.

Laboratorijske vježbe - Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Analiza rada beskontaktne sklopke (1/2). 10. Analiza ... Sklopka 2 u točki 3, R=1Ω, L=150mH. Time base: ... Usporedi jednofazni (5. vježba) i trofazni ispravljač.

LOGIKA I TEORIJA SKUPOVA [2pt] Iskazna logika [2pt]

Slicne transformacije se mogu vršiti i sa logickim izrazima, ali se ovde umesto algebarskih zakona koriste logicke ekvivalencije. 20. Primer. Dokazacemo da je ...

Vježbe iz nomotehnike rok 17.2.2020. Predmet Vježbe iz ...

Prije 6 dana ... Orehovac vrlo dobar (4). 52. 0066290386. Ines. Pavleković izvrstan (5). 53. 0066286836. Marija. Pavlović Dorić izvrstan (5). 54. 0066288269.

4. vježbe - zadaci za vježbe

Konstruirajte tlocrt, nacrt i bokocrt pravilne četverostrane prizme ABCDEFGH, s bazom ABCD u ravnini Π3 i visinom 5, ako su zadani vrhovi A(0, 2, 1), B(0, 1, 3).

zahtjev za korištenjem - ePošta

na stranici www.posta.hr., te s pravima koja imam u odnosu na takvu obradu, a koja su opisana u članku 23. i 24. Općih uvjeta. 8. Potpisivanjem ovog Zahtjeva ...

samovrednovanje i ocjenjivanje korištenjem web tehnologija self ...

Ključne riječi: Samovrednovanje, vršnjačko vrednovanje, web alati. Abstract. This paper describes the evaluation and grading of student work using certain web ...

ANALIZA MAGNETSKIH KRUGOVA KORIŠTENJEM ANSYS-A

15 ruj 2017 ... „Relativna permeabilnost r μ kaže koliko neki materijal bolje vodi magnetski tok od zraka tj. vakuuma. Permeabilnost magnetskih materijala ...

UPUTE O ORGANIZACIJI NASTAVE KORIŠTENJEM ... - UniZd

Za korištenje sustava MERLIN, MS TEAMS, OFFICE 365, ISVU i studentskog ... Popis postojećih kolegija Sveučilišta u Zadru ‐ https://moodle.srce.hr/2019‐.

Optimizacija projektnih procesa u IT-u korištenjem agilnih ...

9 ruj 2018 ... Vodopadni model (eng. Waterfall) . ... Claude Shannon i Warren Weaver u svojim radovima opisali su model komunikacije koji se sastoji od ...

bežična komunikacija korištenjem wirelesshart protokola i ...

Optimizacija snage, redudantne putanje, samoozdravljenje, mesh mreža. Podatkovni sloj. Sigurnost, pouzdanost, vremenska sinhronizacija TDMA/CSMA.

dijagnostika ventilokonvektora korištenjem analize ... - Aplikacije

20 ožu 2018 ... uslijed ograničenog strujanja medija kroz izmjenjivač topline ventilokonvektor radi sa smanjenom efikasnošću koja u ekstremnim slučajevima ...

Provođenje kriminalističkih istraživanja korištenjem P2P ... - Srce

označena na jedinstven način kako bi se mogla međusobno razlikovati. ... stvenu IP adresu koja se može usporediti s telefonskim brojem jer jednoznačno obilježava korisnika te se može ... će uništiti ili sakriti ilegalni materijal koji posjeduje.

RAZVOJ APLIKACIJA KORIŠTENJEM UZORAKA DIZAJNA

se pronaći na njegovoj osobnoj web stranici, na http://www.foi.hr/nastavnici/stapic.zlatko/index.html. Tihomir Orehovački diplomirao je 2005. godine na Fakultetu ...

Harmonijska analiza glazbe korištenjem valićne transformacije - Fer

15 sij 2017 ... glazba niz tonova u vremenu proizvedenih na glaz- benom instrumentu ... turu glazbe: koji tonovi se čuju u određenom vre- menskom trenutku, te koji je ... nju tipke na klaviru, ili prigušenju žice na gitari prstima. Odraz ovog ...

POSEBNI UVJETI ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJEM SERVISA ... - ePošta

Podnositelj Zahtjeva za korištenjem servisa ePošta za fizičke osobe ... na stranici www.posta.hr., te s pravima koja ima u odnosu na takvu obradu, a koja su.

nužnost restrukturiranja proizvodnje hmelja korištenjem ... - dLib

SAŽETAK. U razdoblju od 1993. do 2008. godine svjetska proizvodnja piva bilježi stalni porast, dok utrošak α- ... Slika 7: Strukturna formula ksantohumola.

Otkrivanje karakterističnih točaka trokuta korištenjem enciklopedije ...

3 sij 2018 ... Već u osnovnoj školi učenici se upoznaju s četiri klasične karakteristične točke trokuta: središtem upisane kružnice, težištem, središtem ...

analiza magnetskih krugova korištenjem ansys-a - Fakultet ...

Mjerna jedinica za jakost magnetskog polja je amper po metru (A/m). ... te formula (3-9) prikazuje izračun za magnetski tok ako polje prolazi kroz površinu S koja ...

realizacija video portafona korištenjem ugradbenog računala

Glavni nedostatak bi i u ovom slučaju bila povećana cijena. ureĎaja. Kod video portafona ... mikrokontrolerom moguće realizirati video portafon. Razvojni sustav ...

Modeli e-učenja korištenjem programa dinamične geometrije1

16 lis 2017 ... Ključni pojmovi: e-učenje, GeoGebra, ishodi učenja, model učenja, objekti uče- ... Tube moguće je objediniti i povezati u e-udžbenik.

Proračun parametara jednoţilnog 35kV kabela korištenjem ...

Presjek kabela mora biti takav da izdrži trajno dozvoljenu struju kabela. -trajno dozvoljena struja je manja od nazivne struje kabela zbog različitih utjecaja koji se.

izgradnja digitalnog integriranog modela informacija korištenjem ...

strane Revit Technology Corporation 2000. godine, a samo dvije godine kasnije ... izvođenje, informacije o proizvodu (šifra proizvoda, proizvođač, cijena, itd.) ...

proračun elektromagnetskih polja korištenjem numeričkih postupaka

Maxwellove jedandžbe u integralnom obliku . ... napisane Maxwellove jednadžbe u diferencijalnom obliku budući da ih program Maxwell Ansoft koristi pri ...

razvoj autohtone gastronomske ponude korištenjem programa ...

motivacijom te sestri Katarini koja je sve ovo prolazila uz mene, sa mnom i koja je ... makovnjača, zlevanka, buhtle, medenjaci, knedle punjene marelicama ili.

Upravljanje rasvjetom i električnom bravom korištenjem mobilnih ...

29 lip 2016 ... Izlazni elementi su LED traka, relejni modul koji se koristi za ... također moguće upravljati s tri kanala na shieldu uz mogućnost prigušenja (eng. dimmer) signala. ... koriste se u interijerima i eksterijerima, najčešće za dekorativnu i indirektnu rasvjetu. ... (izvršni) strujni krug može podnijeti i do 220V AC.

Optimizacija logičkih funkcija korištenjem Karnaughovih mapa

Minimizacija logičkih funkcija. Karnaughovim mapama. Grafičke metode minimizacije logičkih funkcija –. Veitchove ili Karnaughove mape. Ove dvije metode se ...

Izračunavanje specifične topline isparivanja vode korištenjem ...

30 tra 2010 ... specifična toplina isparivanja vode, kJ/kg. - specific vaporization heat of water. T ' - termodinamička temperatura zasićenja vode, K.

procjena vrijednosti retrorefleksije prometnih znakova korištenjem ...

[6] http://www.autoskola.com.hr/ucilica-prometni-znakovi-in.shtml (siječanj 2016.) ... [17] http://www.rally-dubrovnik.hr/files/pdf5.pdf (veljača 2016.).

Predviđanje sportskih rezultata korištenjem neuronske mreže ...

predviđanje rezultata sportskih utakmica, te analiziranje utjecaja pojednih statističkih značajki na ishode utakmica. Izabrana je umjetna inteligencija jer.

Potiskivanje šuma korištenjem wavelet transformacije, primjena ...

s(t) uz aditivni bijeli šum n(t) sa normalnom razdiobom, srednjom vrijednosti nula i varijancom . Problem potiskivanja šuma se svodi na estimaciju signala s(t) iz ...

logika - PMF

ZADACI. 1. Logicki sklopovi a). Snimite sheme osnovnih logickih sklopova s diskretnim ... Za zadanu istinitu tabelu realizirajte najjednostavniji logicki sklop i pro-.

Logika

Koriste´ci pravila zakljuˇcivanja (te definicije i poznate ... Definicija Algebra sudova je skup svih sudova S ... se Booleova algebra ako su zadovoljena svojstva:.

Logika - Fsb

2.3 Kondicional i bikondicional. Osim binarnih veznika "i" i "ili" u prirodnim jezicima cesto se koristi binarni veznik "ako–onda". Tvrdnju oblika. "ako A onda B" ...

Laboratorijske vezbe

Fotootpornik je otpornik čija otpornost zavisi od osvetljenosti njegove površine. Otpornost fotootpornika je najveća u mraku (tipično je reda MΩ) i opada sa ...

optimizacija digitalne grafičke pripreme korištenjem skriptnih jezika

simuliranje s računalom, web tehnologije, digitalni tisak i grafički programski jezici. ... Skripta za automatizaciju izrade ePub dokumenta koji sadrži SVG datoteke.

učinkovitost i kvaliteta sadnje salate i celera korištenjem različitih ...

12 ruj 2019 ... Salata je sađena četverorednom sadilicom, a celer trorednom. Najmanje odstupanje od zadanog razmaka kod sadnje četverorednom.

Uputa za pristup sustavu e-Građani korištenjem ... - Addiko EBank

Addiko tokena/mTokena. Addiko Bank d.d. ... (1) Na popisu aktivnih vjerodajnica odaberite Addiko token/mToken, a zatim 'Prijava'. (2) Prikazat će Vam se ...

Ubrzanje vremenskog toka slijeganja tla korištenjem šljunčanih pilota

horizontalni inklinometar duljine 20 m i vertikalni deformetar duljine 40 m. ... mjernih polja koja sadrže horizontalni inklinometar duljine 30 m. Ujedno je.