brzi algoritmi za traženje prostih brojeva - Fakultet elektrotehnike ...

nego je dopusteno, prekini break; djeljitelj = prosti_brojevi.at(indeks_djeljitelja);. } //ako je detektiran prost broj stavi ga na popis prostih brojeva i djeljitelja.

brzi algoritmi za traženje prostih brojeva - Fakultet elektrotehnike ... - Srodni dokumenti

brzi algoritmi za traženje prostih brojeva - Fakultet elektrotehnike ...

nego je dopusteno, prekini break; djeljitelj = prosti_brojevi.at(indeks_djeljitelja);. } //ako je detektiran prost broj stavi ga na popis prostih brojeva i djeljitelja.

algoritmi za ispitivanje djeljivosti - Fakultet elektrotehnike ...

Najveći zajednički djelitelj (NZD) dvaju brojeva se ne mijenja ukoliko se manji broj oduzme od većega, prema čemu se odredi najveći zajednički djelitelj novog.

Tablica prostih brojeva.pdf

TABLICA PROSTIH BROJEVA MANJIH OD 1000. 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47. 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113. 127 131 137 ...

O distribuciji prostih brojeva

prikazati kao umnozak prostih brojeva, pri cemu uzimamo da se fak- torizacija prostog ... Tablica 1: Aproksimacije od π(x) i njihove apsolutne pogreške. 200. 400.

TABLICA PROSTIH BROJEVA MANJIH OD 1000 2 3 5 7 11 13 17 ...

TABLICA PROSTIH BROJEVA MANJIH OD 1000. 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47. 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113. 127 131 137 ...

algoritimi za generiranje prostih brojeva manjih ... - Repozitorij PMF-a

Lako je konstruirati niz svih prostih brojeva do nekog zadanog broja N i to pos- tupkom koji se naziva Eratostenovo sito. 2.1 Metoda sita i gustoca prostih brojeva.

metode generisanja velikih prostih brojeva - Singipedia

generisanje ključeva se koriste veliki prosti brojevi sa stotinu i više decimalnih ... Posmatranjem veće grupe složenih brojeva može se doći do sledećih zaključaka: ... Tačan broj prostih brojeva u opsegu. 500. 96. 96. 95. 95. 95. 1000. 171. 170.

algoritmi elementarne teorije brojeva i neke ... - Repozitorij PMF-a

Euklidov algoritam. To je vrlo ucinkovita procedura za izracunavanje najveceg za- jednickog djelitelja dva broja. Nosi ime po starogrckom matematicaru Euklidu, ...

algoritmi za brzo mnoˇzenje i dijeljenje velikih prirodnih brojeva

2 sij 2018 ... opisan je i opci algoritam za brzo dijeljenje, preko brzog mnozenja, ... ciju klasicnog algoritma za mnozenje prirodnih brojeva (algoritam 2.1.3).

fakultet elektrotehnike i računarstva fakultet strojarstva i brodogradnje

PREDUVJETI ZA UPIS SU POLOŽENI SLJEDEĆI. PREDMETI NA DRŽAVNOJ MATURI: • Hrvatski jezik – osnovna ili viša razina. • Matematika – viša razina.

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I ...

UVOD. Sinkroni strojevi pripadaju obitelji električnih rotacijskih strojeva koje karakterizira okretno magnetsko polje u zračnom rasporu stroja, čija sinkrona brzina ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I ...

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA. Ime: ... 1 Pravilnik o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva, čl.

Preuzmi PDF 1.63 MB - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

količina šećera u vinu instrumentom zvanim moštomjer (Sl.2.1.). Moštomjer daje podatak koliko se kilograma šećera nalazi u 100 litara mošta, međutim mora se ...

Fakultet elektrotehnike i računarstva - unizg

14 ožu 2017 ... Donatella. 0036500583 preddiplomski studij. 9 ... Dekanić. Krešimir. R-1/2013 poslijediplomski doktorski studij. 589. Delač. Josip. 0036502684.

web aplikacija za narudžbu pizze - Fakultet elektrotehnike ...

podataka, HTML i CSS za oblikovanje web stranice, Javascript (jQuery) za dodavanje ... PHP je vrlo pogodan za programere-početnike, ... Ovaj završni rad imao je za cilj izraditi web aplikaciju koja će korisniku omogućiti da uz svega nekoliko ...

knx ili klasična električna instalacija - Fakultet elektrotehnike ...

13 srp 2018 ... ... tj. visoke cijene. Slika 2.1 - Spajanje vodiča [1] ... kupaonski indikator 16A P/Ž kom. 1.00 ... 14 Ugradnja i spajanje rasvjetnih tijela kom. 14.00.

zaštita fotonaponskih elektrana - Fakultet elektrotehnike ...

9. 2.3.2. Fotonaponski moduli i paneli. Pojedinačna FN ćelija je obično mala i ona proizvodi oko 1-2 W energije. Da bi se dobila veća izlazna snaga FN ćelije se ...

tankoslojni fotonaponski moduli - Fakultet elektrotehnike ...

18 ruj 2017 ... Ovom izjavom izjavljujem da je rad pod nazivom: Tankoslojni fotonaponski moduli izrađen pod vodstvom mentora Doc.dr.sc. Danijel Topić.

Diplomski Rad - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih ...

http://spvp.zesoi.fer.hr/seminari/2007/seminari/JakovcicMaric_PametnaKuca.pdf. [6] Ledart, 12.9.2016. http://www.ledart.hr/pametne-kuce/o-pametnim-kucama/.

Završni rad - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih ...

POGON ZA PROIZVODNJU STOČNE HRANE TVORNICE SANO . ... Tvornica stočne hrane Čakovec se nalazi u gradu te je problem nabave sirovine, iako.

gradovi u hrvatskoj - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

11 ruj 2019 ... IZRADA APLIKACIJE ZA PRIKAZ GRADOVA HRVATSKE . ... bi shvatili proces nastajanja web aplikacije u kojoj na iscrtanoj karti Hrvatske se.

rekuperatori zraka - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

26 ruj 2018 ... Rekuperacija topline. Svako kućanstvo nastoji održati postojeću toplinu unutar prostorija ili zgrada u zimsko doba, pa se izbjegava dugotrajno i ...

transformator uređaja za zavarivanje - Fakultet elektrotehnike ...

Opisati funkciju i način rada transformatora uređaja za zavarivanje. Definirati tipične ... PRINCIP RADA TRANSFORMATORA ZA ZAVARIVANJE I NJEGOVE.

Razvoj dodataka za web preglednik - Fakultet elektrotehnike ...

Od 2012. godine instalirano je 750 milijuna proširenja i drugih sadržaja iz web trgovine. Iste te godine Chrome je postao najpopularniji internet preglednik, ...

fakultet elektrotehnike i računarstva sveučilišta u zagrebu

Osnovne matematičke operacije u računalnoj grafici. Linearna algebra dio je matematike koji se bavi vektorima i matricama. U računalnoj grafici želimo prikazati ...

2d interaktivna igra - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Zadatak završnog rada. Zadatak završnog rada je izraditi 2D računalnu igricu. ... Ideja je bila napraviti 2D interaktivnu igru za jednog igrača. Na temelju ideje je ...

Pokazivači u C jeziku - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Cilj ovog završnog rada je napraviti program koji će raditi s poljima i pokazivačima na njih gdje će se vidjeti primjeri kako se kreira nova matrica, učitavanje ...

Proizvodnja - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih ...

U pogonu za proizvodnju cijevi za ventilaciju (Slika 2.2) proizvode se spiralne i pravokutne cijevi. Za svaku od te dvije vrste cijevi postoji poseban stroj. Spiralne ...

mikromreţa vjetroparka - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Osijek, 2019. ... odlučivanju, na primjer, mogu poboljšati prognoze vjetra i analize ... Primjer scenarija temperature po satima u optimizacijskom horizontu [14].

laseri u dermatologiji - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Zbog sporijeg limfnog protoka tetovaže na listovima i podlaktici se sporije uklanjaju od tetovaža na leđima ili abdomenu. Idući važan čimbenik je starost tetovaže ...

elektrostatski filter - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

daljnju oksidaciju do SO3 (sumporov trioksid). SO3 plin se zatim ubrizgava u struju dimnih plinova kroz set sondi koje se nalaze u kanalu. Umjesto sumpornog ...

rasipni induktivitet transformatora - Fakultet elektrotehnike ...

zakon, Faradayev zakon indukcije i drugi Gaussov zakon to jest nepostojanje slobodnih magnetskih naboja [2]. Maxwellove jednadžbe u diferencijalnom obliku ...

elektromagnetsko oklapanje - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

kad se na staklenu ploču iznad magneta posipa željezna strugotina što je ... Jedinica za magnetsku indukciju je tesla [T], T = Wb/m2. ... Adapter: Nm-SMAf.

fotonaponski sustav za navodnjavanje - Fakultet elektrotehnike ...

U našem slučaju fotonaponski sustav koristimo za solarno navodnjavanje u ... [2]http://www.solarno.hr/katalog/proizvod/PRINCIPRAD/princip-rada-solarne- ...

virtualni instrumenti - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

3.1 Analogni osciloskop. Kod analognog osciloskopa oblik mjernog signala crta tanki snop elektrona po luminiscentnom zaslonu katodne cijevi (engl.

c# aplikacija za generiranje testova - Fakultet elektrotehnike ...

36. 5.2.2. Generiranje testa osobnim odabirom i baza pitanja . ... Različiti testovi i upitnici predstavljaju glavni oblik provjere određenog znanja i prikupljanja podataka o istom. Budući ... Na njoj je pored općeg teksta o samoj aplikaciji dodan i ...

1. Uvod - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih ...

Od sirovog graška iz prirode kroz postupke sortiranja, pranja, blanširanja i naposlijetku zamrzavanja dobijamo konačan zamrznuti proizvod spreman za trţište.

linearizacija proporcionalnog ventila - Fakultet elektrotehnike ...

14 ruj 2017 ... Osnovne vrste podataka. 3.2.Rješenje problema ne linearnosti proporcionalnih ventila. Za razvijanje programa za upravljanje proporcionalnim ...

UNIVERZITET U TUZLI FAKULTET ELEKTROTEHNIKE STUDIJSKI ...

UNIVERZITET U TUZLI. FAKULTET ELEKTROTEHNIKE. STUDIJSKI PROGRAM I CIKLUSA STUDIJA. /OPĆE ODREDBE/. Tuzla, oktobar 2011. godine ...

3d ispisne tehnologije - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Selective laser sintering (SLS) –selektivno lasersko sinteriranje,. • Direct metal laser sintering (DMLS) – direktno lasersko sinteriranje metala. • 3D print (3DP) ...

projektiranje niskonaponske mreže - Fakultet elektrotehnike ...

radu može smatrati kao provjera izabranih kabela (vodiča) uz male izmjene nekih od ... neće imati opasnosti po ljudske živote kao i njihovo zdravlje.[1] ... odabir približnih veličina elemenata mreže kao što su presjek vodiča, snaga, kao i tip ... P =0,46 kW , što je ne znatno, a nastala je zbog procjene faktora istodobnosti.

udaljeno programiranje mikroupravljača - Fakultet elektrotehnike ...

te WiFi. Cilj je udaljeno programirati često korištene makete: Arduino Mini, Uno i Mega. Potrebno ... Samo programiranje Arduino makete ostvareno je fizikalnom ...

rad hidroelektrane s tri jednaka agregata - Fakultet elektrotehnike ...

13 srp 2017 ... potrošnja električne energije mala tokom noći i kada su na trţištu manje cijene električne ... Hidroelektrana Vuzenica (agregati su u stupovima brane) [3]. 2. ... sekundarni napon transformatora potjera struju kroz sekundarni ...

NAPONSKIH KARAKTERISTIKA JFET-a - Fakultet elektrotehnike ...

9 lis 2018 ... JFET – Unipolarni tranzistor s potencijalnom barijerom. Područja rada tranzistora dijelimo na: 1. Linearno područje rada. 2. Triodno područje ...

android aplikacija za autoškolu - Fakultet elektrotehnike ...

20 ruj 2018 ... godine od dana završetka osposobljavanja kandidata za vozača. Autoškola Hertz Požega služi se obveznom matičnom knjigom od strane ...

Diplomski - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih ...

14. 3.2.1. Električni i mehanički dijelovi letjelice i upravljača letjelice . ... mehanički dijelovi i njihove karakteristike. Zatim će biti ... Proučavanje vulkana. 2.3.

gui aplikacija za vođenje knjižnice - Fakultet elektrotehnike ...

okruženja što je otežavalo stvaranje aplikacija za svako od njih. Ideja je ... administrator, employee information and can add or delete them if he wishes to do so.

SVEUCˇ ILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I ...

Dizajn tiskane pločice: električka shema, Bill Of Materials, nacrt tiskanih veza i plan bušenja napravljeni su u Altium[9] alatu za dizajniranje tiskanih pločica.

analizatori snage - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

8 srp 2016 ... Trokut snage. Za trokut snaga sa slike 2.2 vrijede najčešće korišteni izrazi: gdje je cosφ faktor snage. Trofazni sustav može biti četverožični ili ...

Pčelarska SMS vaga - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

19 ruj 2019 ... Zadatak diplomskog rada je razviti pčelarsku SMS vagu koristeći. Atmel studio ili Arduino IDE platformu za realizaciju. Pčelarska. SMS vaga ...

Moj Croduino - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih ...

Croduino je prva hrvatska Arduino kompatibilna pločica. ... “Croduino Basic” s ciljem da povoljne elektroničke pločice budu što dostupnije u Hrvatskoj. Do danas ...

aplikacija za popunjavanje obrazaca - Fakultet elektrotehnike ...

Osim što aplikacija sprema obrazac kao. PDF dokument, također sprema taj popunjeni obrazac u bazu podataka koja ga čuva ... addtolength extheight{-2in}.

Elementarna teorija brojeva - Prirodno-matematički fakultet

U okviru predmeta Elementarna teorija brojeva studenti trebaju da usvoje osnovne pojmove teorije brojeva, razumiju njihovu međusobnu povezanost i dokažu ...

izrada društvene mreže - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

MySQL i sve to uz pomoć XAMPP programskog paketa. U poglavlju Društvene mreže, prije svega, opisana je definicija, uporaba, te uloga društvenih mreža, ...

Web aplikacija za provjeru slozenosti broja - Fakultet elektrotehnike ...

3.2.1. Eratostenovo sito. Eratostenovo sito korišteno je u izradi ove web stranice. Ono nalazi sve proste brojeve unutar skupa prirodnih brojeva veličine N unutar ...

jednostavan detektor laži - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Rezultati detektora za istinite odgovore. Prethodni rezultati ukazuju na prosječnu točnost jednostavnog detektora laži od 61% za neistinite tvrdnje i 77% za ...

mems inercijski senzori - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

20 ruj 2016 ... CMOS/MEMS silicijska pločica djelomično se zareže kako bi se uklonili silicijski ... izračunati, pod uvjetom da je poznata amplituda brzine inercijske mase. ... mogućih pristupa najprije smanjuje kvadraturu za fino podešavanje ...

energetska uĉinkovitost elektriĉnih motora - Fakultet elektrotehnike ...

kao što su sinkroni, asinkroni i istosmjerni motori. To povećanje uzrokovalo je veće opterećenje mreţe i veću potrebu za elektriĉnom energijom. Danas su pogoni ...

sustavi uzbude - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih ...

Sustavi uzbude sinkronog generatora osiguravaju istosmjernu struju uzbudnog namota ... Strana uzbuda- napajanje iz vlastite potrošnje ili stranog izvora.

pametni ključ za automobil - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

funkcija pasivnog daljinskog ključa, ima nove mogućnosti. ... U ovom potpoglavlju prikazana je shema sustava i kod programa te programiranje unutar. Arduino ...