Katalog sjemena povrća - Zki.hr

1. Brill F1. 0,5g. Izvanredan stalnorastući hibrid za plasteničku i njivsku proizvodnju u babura tipu. ... Rana paprika sa izrazito mesnatim plodovima u tipu ŠAROKŠARI, svijetlo žute ... Namijenjen je za svježu upotrebu i za kiseljenje. (Vrećica ...

Katalog sjemena povrća - Zki.hr - Srodni dokumenti

Katalog sjemena povrća - Zki.hr

1. Brill F1. 0,5g. Izvanredan stalnorastući hibrid za plasteničku i njivsku proizvodnju u babura tipu. ... Rana paprika sa izrazito mesnatim plodovima u tipu ŠAROKŠARI, svijetlo žute ... Namijenjen je za svježu upotrebu i za kiseljenje. (Vrećica ...

brošura sjemena i zastite povrca 2019.cdr - Agroklub

TOMV - virus mozaika rajčice (Tomato mosaic virus race 0-2) ... Plodovi prelaze iz svijetlo zelene u tamno crvenu boju ... Namjena: svježa potrošnja, kiseljenje.

Pravilnik o stavljanju u promet sjemena povrća u Bosni i Hercegovini

28 svi 2012 ... luk skupina Cepa. | luk kozjak ili ljutika skupina Aggregatum. Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Allium fistulosum L.

Preuzmite katalog sjemena - pz Vino Duhan Voće

Seminis je najveća svjetska kompanija za proizvodnju sjemena povrća sa više od 20% udjela u globalnoj prodaji. Hibridi kompanije Seminis imaju poboljšane.

Katalog semena povrća 2020 - Agroarm

Beef tip paradajza, prosečna težine ploda: 200-240g. • Biljka kratkih ... plasteničku, tako i za proizvodnju na otvorenom polju ... berbu ranije od sorti u ovom tipu.

Katalog izvoznika za sektor voća i povrća

U ponudi imamo sokove od jabuke, kruške, dunje i jagode. Apifrucht sokovi dobivaju se tehnologijom mljevenja i cijeđenja voća, čime se dobivaju prirodni voćni ...

Sjeme i zaštita povrća Katalog 2018 - ITC

Za zaštitu Syngenta preporučuje insekticid AFFIRM®. (karenca 3 dana). • Od ostalih insekticida još VERTIMEC® 018 EC pruža usputno djelovanje na ovog ...

Sjeme i zaštita povrća Katalog 2018 - Adriaflora

Novi hibrid rajčice pink boje ploda. › Rani PINK ... Rana rajčica za proljetni i posebno ljetni uzgoj kad su ekstremno ... U fiziološkoj zrelosti plodovi od svijetlo zelene boje prelaze ... Prvi pravi kupus koji možemo preporučiti za rano kiseljenje.

katalog dan povrca 2018 - Koprivničko-križevačka županija

7 srp 2018 ... tržnica tržnica. Plasman. 2. AGROPOVRĆE vl. Fabuš Tomislav. Braće Radić 81, DRNJE. Tel: 048/831-157 • Mob: 098/284-898. Vrsta povrća.

Sjeme i zaštita povrća Katalog 2018 - ITC GROUP | Zenica

55. Salata. Salata. Zimska puterica poluzatvorenog tipa, svijetlozelene boje. › Proizvodnja od kasne jeseni do proljeća u plastenicima i staklenicima.

luk iz sjemena - Agroklub

LUK IZ SJEMENA. VRIJEME ... KAD LUK DOBIJE PRVE. STARANE 250 ... 1,2 kg/ha. CUPRABLAU Z se može primjeniti za luk kozjak i češnjak u količini 1,8 kg/ha.

popis sjemena - Permacooltura

RAJČICA JABUČAR NOVOSADSKI. Stara sorta rajčice podrijetlom iz Vojvodine. Daje okrugle, lijepe crvene plodove standardne veličine (od 7 do 12 cm u ...

Popis uzorkivača sjemena

RWA Raiffeisen Agro d.o.o., Buzinski prilaz. 10, Zagreb. 10. 11. ... Žito d.o.o., Đakovština 3, Osijek. 20. 21. ... Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17 ...

Razmnožavanje pitomog kestena iz sjemena

1 pro 2011 ... jednom hektaru realizirana sadnja matič- nog nasada kestena koji će biti u funkciji proizvodnje sadnica. Predstoji intenzivna marketinška akcija ...

161 PROIZVODNJA SJEMENA U PP ORAHOVICA Z. MUŽAR1, S ...

Ključne riječi: sjeme, proizvodnja, dorada, pšenica, ječam, kukuruz, soja ... sladorna repa, uljana repica, suncokret, grašak, heljda, facelija, salata, lucerna,.

Istraživanje kvalitativnih svojstava sjemena

Klju~ne rije~i: obi~na bukva, gorski javor, sjeme, kvaliteta sjemena, dormant- nost ... sjemena niska, a kretala se od 1% (U[P Split) do 37 % (U[P Bjelovar).

Kvalitetna dorada sjemena - Bayer

sijačica samougradnjom u Požegi tvrtke OLT. Zašto svejedno sijati sjeme, tretirano insekticidima? Sjeme i mlade biljke kukuruza najosjetljiviji su razvojni stadij.

vježba 9. sjetva sjemena u rasadniku ak. god. 2012/13.

ili gredicama u rasadniku odnosno sijalištu, a zatim se sadnice koriste ... SJETVA SJEMENA - sjeme možemo sijati po cijeloj površini (omaške) ili u redovima.

J. HARAMIJA i sur.: Proizvodnja sjemena blitve u Republici ...

15 tra 2009 ... Kvalitetno sjeme osnovni je preduvjet za uspješnu proizvodnju blitve. Blitva je iza ... (1991) su utvrdili da je direktna sjetva sjemena blitve sorte.

UTJECAJ RAZLIČITIH PREDTRETMANA NA KLIJAVOST SJEMENA ...

istraživanju sjeme grčke piskavice je predtretirano destiliranom vodom (dH2O) i 50 mM otopinom natrijevog klorida (NaCl) te naklijavano na podlozi vlaženoj s ...

POPIS PROIZVOĐAČA SJEMENA UPISANIH U UPISNIK ...

Koprivnica, Kolodvorska 1. 5. AGRICO d.o.o. Prelog ... SJEMENARSKA ZADRUGA GRAMINEA, Pitomača, Livadska 5. 40. DOMBAJ FRANJO, Ločka 9, Drnje ...

PROIZVODNJA I DORADA SJEMENA ŠEĆERNE REPE U KWS-U

jednoj sjetvenoj jedinici šećerne repe prinos šećera povećavao za 140 kg/ha godišnje. 1. Dražen Jurišić, dipl. ing. agr., KWS Sjeme d.o.o., Orljavska 67, 34 000 ...

A. Budimir i sur.: Proizvodnja sjemena duhana u Hrvatskoj 457 ...

Oprašivanje tučka polenom očinske linije vrši se ručno. Ranije je za to korišten cvijet očinske biljke s prašećim anterama. U dodiru ovih antera i majčinske ...

POBOLJŠANJE KLIJAVOSTI SJEMENA KAPARE - Repozitorij ...

5 srp 2017 ... Plantažni uzgoj kapare raširen je na području južne Italije (Sicilija, otok ... vapna i malo zemlje te se od toga oblikuju grudice veličine badema.

PRILOG POZNAVANJU DORADE SJEMENA OBI^NOG BORA ...

Obi~ni bor ( Pinus sylvestris L.) jedna je od najrasprostranjenijih vrsta {um- ... menske planta`e obi~nog bora i to na lokaciji "Glo`ak", {umarija Slavonski Brod,.

1 RASPODJELA SJEMENA PŠENICE PO POVRŠINI I DUBINI U ...

rješenjima univerzalnih žitnih sijaćica i postojećim varijantama obrade tla. ... Radni dijelovi navedenog stroja obavljaju rahljenje, sitnjenje i stabilizaciju tla ... “Panonija” Murska Sobota, “Sigma-30” i “ETA-48” proizvoñača OLT Osijek. ... pšenice "Ludwig", sjetvene norme od 180 kg/ha, a predkultura je bio merkantilni kukuruz.

Utjecaj dezinfekcije sjemena i tretmana fungicidima na pojavu ...

kupusa, a jedna od tih bolesti jest bakterijska tamna trulež žila (Xanthomonas campestris ... provedenih pokusa bilo vidljivo da je folijarna zaštita umanjila pojavu ... štetnika i bolesti koji vrlo često napadaju hibride kupusa ranijih rokova sadnje.

Martina Žitnik ODREĐIVANJE KEMIJSKOG SASTAVA SJEMENA ...

Sažetak: Mak (Papaver somniferum L.) je kultivirana biljka koja se sadi radi ... Uključuje mnogo vrsta od kojih se neke uzgajaju kao vrtno cvijeće (vrtni mak) te ...

utjecaj predsjetvenih tretmana na klijavost sjemena i morfologiju ...

4 ruj 2018 ... U uvjetima osmotskog stresa nije zamijećeno klijanje sjemena. ... Sjeme crnog kima u različitim dijelovima svijeta poznato je pod različitim.

45 metode prekidanja dormantnosti sjemena bijele lobode

25 tra 2014 ... u istraživanju bili su: stratifikacija sjemena 7 dana na 4°C uz dodatak 0,2%-tne otopine KNO3 (68,3%), potapanje sjemena u 77%-tnu H2SO4 u ...

Klijavost sjemena soje i krmnog graška u zavisnosti od pH ...

Po dva kultivara soje (Anica i Ika) i dva kultivara krmnog ... Kultivar soje Ika imao je najveću energiju klijanja ... Ključne riječi: pH, soja, krmni grašak, klijavost.

utjecaj fungicida za tretiranje sjemena na klijavost, zdravstveno ...

Povjerenstvo za obranu i ocjenu završnog rada: 1. dr. sc. ... decimale, laboratorijski mlin, sušnica, eksikator, klijalište ili klima komora, komora za ispitivanje ... pljesnivo, često napadnuto mikroorganizmima i ne pokazuje znakove razvoja klice.

ESSA-ine smjernice o higijeni za proizvodnju klica i sjemena za ...

8 srp 2017 ... sjemenki, pružiti sveobuhvatne upute o higijenskim praksama za sigurnu proizvodnju klica i sjemena za klijanje te uči niti te informacije ...

Klijanje sjemena crvene djeteline (cv Viola) u zavisnosti od pH ...

Utjecaj različitih pH vrijednosti vodene otopine (4, 5, 6 i 7) na energiju klijanja, klijanje, dužinu korijena, hipokotila i ukupnu dužinu klijanaca crvene djeteline ...

Kvalitetna dorada sjemena - Bayer Crop Science

sijačica samougradnjom u Požegi tvrtke OLT. Zašto svejedno sijati sjeme, tretirano insekticidima? Sjeme i mlade biljke kukuruza najosjetljiviji su razvojni stadij.

1 UTJECAJ pH VODENE OTOPINE NA KLIJAVOST SJEMENA SOJE

ukupnu masu klijanaca sjemena tri sorte soje (Anica, Ika i Kuna). Dobiven je značajan utjecaj ... Ključne riječi: soja, sorte, sjeme, pH, klijavost. UVOD. Jedan od ...

Utjecaj oksidativnog stresa na reproduktivne značajke sjemena ...

... stresa na reproduktivne značajke sjemena. Utjecaj oksidativnog stresa na reproduktivne značajke sjemena. Marijan Tandara. Poliklinika “Šparac”. Split ...

Utjecaj temperature i svjetla na klijavost sjemena koprive

Dvofaktorijalni pokus je postavljen u klima komori, u kontroliranim uvjetima ... Najveći utjecaj na klijanje sjemena imaju vlaga, toplina, svjetlost i supstrat (Gorai i ...

Klijavost sjemena cvjetnih vrsta na tržištu Hrvatske

široke palete sjemena povrća, ukrasnih trava i cvjetnih vrsta, uvoznog porijekla. ... dobiven je podatak da prodaja sjemena cvjetnih vrsta nimalo ne zaostaje za ...

KLIJAVOST SJEMENA PRIMORSKOG VRISKA (Satureja montana L ...

stanovništva, velebitskog i podvelebitskog kraja, primorski vrisak se najčešće javlja kao pionir ... Biljke su praćene tijekom vegetacijske sezone 2018. godine.

Biološka reprodukcija Sjeme Dijelovi pravog sjemena

Biološka reprodukcija sjetva - sadnja. Sjeme. • Sjeme predstavlja sav materijal namijenjen reprodukciji. • Njegova vrijednost nije samo u reprodukciji već i u.

Dijana Horvat i sur.: Kvaliteta sjemena tradicijskih cvjetnih vrsta za ...

pa uz povrće, voće i ljekovite trave raste cvijeće i ukrasno grmlje (Kapović, 2005). ... sljez, vrtni mak, dalija, božur, pakujac i šeboj izmjenjivali su se u raskošnoj ...

J. Haramija: Utjecaj kvalitete sjemena graha mahunara na klijavost ...

krupnoće i ujednačenosti sjemena graha mahunara na klijanje i energiju klijanja, na ... Ključne riječi: grah mahunar, sjeme, frakcije sjemena, klijavost, klica.

Pravilnik o stavljanju u promet sjemena uljanog i predivog bilja u BiH

12 kol 2013 ... bijela gorušica. Članak 2. ... krmne repice, smeđe gorušice, uljane repice,. "Zvanična ... kima, suncokreta, maka i bijele gorušice: odredbama ...

uloga i značaj šumskog sjemena u obnovi šuma - Hrvatski šumarski ...

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske. Hrvatsko šumarsko društvo. Šumarska savjetodavna služba.

cjenik sjemena rwa kultivara uljane tikve u 2020. godini - Agroklub

RWA Hrvatska d.o.o. | Član grupe RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft | Zapadno predgrađe 18, 31000 Osijek, Hrvatska | Tel.: 385 31 333 300 ...

ukrasna vrijednost, urod i kakvoća sjemena vrsta nigella damascena ...

20 pro 2017 ... Crnjika (Nigella damascena L.) i crni kim (Nigella sativa L.) svojim skromnim ... Uporaba sjemena i ulja u suvremenoj medicini, veterini i farmaciji . ... možemo naći i sjeme ove biljke u poljoprivrednim ljekarnama, iako vrlo rijetko. ... izvoznicama Italiji i Nizozemskoj za iste vrste povrća je znatno viša od cijene ...

Seme povrća - Agrimatco DOO

nos i veoma lak za prodaju. Supreme Vantage F1. Kupus vegetacije 70-75 dana. Glavice srednje krupnoće, kompaktne, težine oko. 2 kg, svetlo zelene boje.

ORGANSKA PROIZVODNJA POVRĆA

Biljka izrazito osetljiva na nedostatak vlage. IV ... Biljka stara oko 60 dana ... Macerat duvana, čorba od pelina, macerat od čička, fermentisan ekstrat dragoljuba,.

Sokovi od voća i povrća

Recepti. 130. Bolesti i recepti. 143. Sadržaj vitalnih tvari u voću. 181. Sadržaj ... de, maline, vrtne jagode i druge vrste jestivih jagoda vrlo je ... Sok od šparoge.

ZABORAVLJENE VRSTE POVRĆA

U kućnim povrtnjacima uglavnom susrećemo uobičajene povrtne vrste, no postoje ... rep), A. aureantus, A. hypochondriacus su amaranta vrste koje se koriste kao povrće. A. ... su prikladna toplija mjesta, no dobro podnosi i svjetliju sjenu.

gnojidba povrća - Petrokemija

Grašak, grah mahunar i grah zrnaš su najznačajniji predstavnici mahunastog povrća. U kupusnjače ubrajamo kupus, kineski kupus, kelj, kelj pupčar, raštiku i ...

Postrni uzgoj povrća

tati sve čimbenike klime, posebno zbroj topline po mjesecima. ... su u vrijeme sjetve ili sadnje povrća znatnije izraženi sušni dani u duljem razdoblju. Tamo se od.

Gnojidba plodovitog povrća

i krastavac. ... koja sadrže nešto više količine glinene frakcije poželjna su za uzgoj rajčica jer je ... Potrebne količine hraniva za jedinicu prinosa - krastavci.

Ekološka proizvodnja povrća

Cvjetača, celer, grašak, špinat i tikva najbogatiji su kalijem; list peršina, špi- nata, blitve te ... Salata: koraba, poriluk, mrkva, rotkvica, češnjak, špinat, jagode.

prerada voća i povrća

uključuje preradu krompira, paprika/ljute paprike, gljiva, luka, paradajza, mrkve i ... Kiseljenje / mariniranje povrća predstavlja konzerviranje povrća u slano ...

ishrana povrća - Agromarket

ISHRANA POVRĆA. Svaka povrtarska biljka tokom ... se u toku proizvodnje rasada povrća primenjuje program prihrane bilja kroz zalivanje i folijarnu prihranu.

Sjeme povrća - Agrimatco

stručni savjetnik za sjeme povrća, gnojiva i sredstva za zaštitu bilja, sjeverozapadna Hrvatska ... Split aplikacija: 0,50 kg/ha x 2 tjedna; 0,25 kg/ha x 1 tjedan.

prerada voća i povrća - PBF

15 ožu 2013 ... VOĆNI SOK OD KONCENTRIRANOG VOĆNOG SOKA proizvodi se uz dodatak ... biljnih ekstrakata, sirupa za osvježavajuća bezalkoholna pića, aroma i dr., s dodatkom ili bez dodatka ugljičnog ... Cijevni pasterizator. Pločasti ...

Uzgoj povrća u zaštićenom prostoru

u plasteniku. Optimalna temperatura klijanja i nicanja sjemena salate je 18 do 20°C danju, ... se odabrati i uzgoj prijesadnica, na primjer paprike, rajčice ili kupusa. Nakon toga ... Sadnja prijesadnica nužna je u više navrata, kao i sjetva, od prve dekade rujna do sredine prosinca. Berbu rajčica iz tog uzgoja može se očekivati.