izvješće o sigurnosti - Ministarstvo zaštite okoliša

Od 2017. godine tvrtka PETROL PLIN d.o.o. se pripojila društvu. PETROL d.o.o. sa ... rukohvata ventila, ispravnost naljepnice ventila i čistoća boce. Primitak i ...

izvješće o sigurnosti - Ministarstvo zaštite okoliša - Srodni dokumenti

izvješće o sigurnosti - Ministarstvo zaštite okoliša

Od 2017. godine tvrtka PETROL PLIN d.o.o. se pripojila društvu. PETROL d.o.o. sa ... rukohvata ventila, ispravnost naljepnice ventila i čistoća boce. Primitak i ...

SUGLASNOST na Izvješće o sigurnosti - Ministarstvo zaštite okoliša

O Gat (u nadležnosti Luke Zadar). izradio analizu i ... Polikem d.d. (u stečaju), objekte tvrtke Elgrad i lokalnu prometnicu i željezničku prugu na kojoj može.

Izvješća o sigurnosti 19.10.2017 ... - Ministarstvo zaštite okoliša

13 lis 2017 ... Izvješćem je dokazano da je operater BUTAN PLIN d.o.o.: ... BUTAN PLIN d.o.o., Ulica rijeke Dragonje 23, 52 446 Novigrad (R! s povratnicom).

Godišnje izvješće inspekcije zaštite okoliša 2009. - Ministarstvo ...

AZ Crobus d.o.o., Sesvetski Kraljevec………………. 13. 15. 16. 24. 24. 24. 30. 33 ... postrojenja investitora AUTO ZUBAK d.o.o. iz Velike Gorice, Zagrebačka bb, ...

nacionalno izvješće prema UNFCCC - Ministarstvo zaštite okoliša

trgovanja emisijama kao dopunskih mjera smanjivanja emisija stakleničkih plinova . ... temperature zraka pojavio tijekom zadnje tri dekade razdoblja istraživanja to jest od 1981. do 2010. ... povećanje učestalosti i intenziteta pojava bujica.

Godišnje izvješće inspekcije zaštite okoliša 2008. - Ministarstvo ...

Primjer 4. Proizvodnja biodizela Akord Dubrava doo, Lonjica. Primjer 5. Retkovec, Zagreb……………………………………………….. Primjer 6. Sv. Ivan Zelina.

ministarstvo zaštite okoliša i energetike prijedlog plan zaštite okoliša ...

Općenito o financiranju zaštite okoliša u Hrvatskoj . ... Hrvatske omogućiti zdrav i ugodan život u očuvanoj prirodi i okolišu, s ekonomijom koja omogućava održiv ...

Elaborat zaštite okoliša za zahvat - Ministarstvo zaštite okoliša

NOSITELJ ZAHVATA: BERMES d.o.o., Zagorska 14, 10294 Donja Pušća ... ugostiteljsko – turističke namjene (hotel, pansion, prenoćište, rastoran, kamp i sl.) ...

09.05.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

od kote Sjeverne vezne ceste i to bez podrumljenja; udaljenost objekta ... HAK. Interaktivna karta. Dostupno na https://map.hak.hr. Pristupljeno: ožujak, 2019. 9.

18.03.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

18 ožu 2019 ... 26. 3.2.4 ...... Prostorni plan Općine Trnovec Bartolovečki . ... 6) Stari mlin na vodotoku „Jezerčica“ moguće je urediti u turističkoj i/ili edukacijskoj.

Prelog ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA - Ministarstvo zaštite okoliša

pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Podbrest - Prelog nalazi se na popisu ... Ulazni podaci za analizu preuzeti su od DHMZ-a koji je izradio projekcije ...

27.09.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

27 ruj 2018 ... Sanacija odlagališta komunalnog otpada Kik, Općina Lovinac u. Ličko-senjskoj županiji ... Rijeka Ričica je lokalna erozijska baza za sve vode i.

16.08.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

3 kol 2019 ... Dogradnja čvora Dugopolje na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik: ... Analiza utjecaja klimatskih promjena provedena u nastavku odnosi se ...

14.02.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

10 sij 2019 ... nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, sukladno Prilogu II. ... Tomislavovog doma na zapadu do hotela Snježna kraljica na istoku, ...

16.09.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

16 ruj 2019 ... kombiniranog pristupa, u nastavku je dan izračun efektivnog ... udaljenosti 300 m od obale u zoni ulaska podmorskog ispusta duljine ... HAK. Interaktivna karta. Dostupno na https://map.hak.hr. Pristupljeno: 11.07.2019. 10.

25.03.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

25 ožu 2019 ... MANDIĆA ISPOD PRUGE OSIJEK-ZAGREB I NOVE INTRAZONSKE. CESTE S ... Prosječna temperatura zraka, prema izvršenim mjerenjima za razdoblje od 1993. ... Maksimalna trenutna (sekundna) izmjerena brzina vjetra.

27.02.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

25 velj 2019 ... žičare Sljeme sa izgradnjim nove donje postaje nije potrebno ... na zatvoreno eksploatacijsko polje kamenoloma s ostacima Paintball centra.

18.12.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

18 pro 2018 ... zmax (najveća visina dizanja perjanice mješavine vode) = 7,99 m ... Godišnje u Hvaru prosječno 28 dana puše vjetar jačine 6 Bofora ili ... Klimatske promjene za T2m i oborinu u DHMZ RegCM simulacijama ... Starčine, Maslinica, Zelenikovac, Duboka, Gnjurkonice, Vrboska, Jelsa Svirče, Jelsa Pitve, Sv.

23.11.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

13 stu 2018 ... 10 Izvođenje priključka prometnice uz nasip Save na JYSK, Mc Donalds i ... Izvorište Zapruđe smješteno je između Save i Avenije Dubrovnik, ...

11.09.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

11 ruj 2019 ... Istočno od EL-TO Zagreb nalaze se Dom sportova i ... 9 Odluka o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka (Službeni glasnik Grada ... za 2018. godinu izvješća ispitnih laboratorija. ... Mjerna postaja „Prilaz baruna Filipovića“ smještena je na krovu Doma zdravlja Zagreb.

ELABORAT zaštite okoliša [PDF] - Ministarstvo zaštite okoliša

HR2000891 Jezero Njivice na Krku i HR3000029 Obala između rta Šilo i ... 75 Izvor podataka: BIOPORTAL - Web portal Informacijskog sustava zaštite prirode ... problem pristajanja broda kao i manju sigurnost sustava sigurnosnih kamera na.

elaborat zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

Dobra voda, Adica. 3073. R-708 sakralni. 11. VUKOVAR. Kapela sv. Roka, (u sklopu kompleksa Eltz),. Županijska 2. Županijska 2. 1790 k.o. Vukovar Z-787.

kotači automobila kao elementi sigurnosti vožnje i zaštite okoliša ...

1Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica. 2Centar za ... istraživanje na području grada Velika Gorica [7]. Tijekom ... pregled vozila, CVH-VVG, 2018-2019. [8].

plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2006 - Ministarstvo zaštite ...

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. RD reciklažna dvorišta. ROO. Registar onečišćenja okoliša. PGO plan gospodarenja otpadom. TOOS tvari koje oštećuju ...

Iri Sisak d.o.o. - Ministarstvo zaštite okoliša

SISAK. ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ocjena o potrebi procjene utjecaja ... Izrađivač: IRI SISAK d.o.o. za istraživanje razvoj i ispitivanje ... 2.11.3. Lov i ribolov .

Molat.pdf - Ministarstvo zaštite okoliša

četveroprugi kravosas (Elaphe quatuorlineata), a ciljno stanište 1240 - Stijene i strmci. (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.

WIENERBERGER - Ministarstvo zaštite okoliša

5 ožu 2014 ... stroj, blanjalica, stupna bušilica i brusilica te. 12. MAZUTNA STANICA. Mazutna stanica ... akcija koja ostaje na situ časti dodavač odakle ilicu.

TLM-TVP, Šibenik - Ministarstvo zaštite okoliša

ljevalicama – čiste otvore na kalupima kroz koje cirkulira recirkulacijska ... uljnih para, pa je za odsis nastalih para instalirana odsisna napa sa ventilator ...

SLUNJ - Ministarstvo zaštite okoliša

11 pro 2018 ... državne ceste DC1, dionica 011 (Slunj)” izrađuje se u skladu sa ... Temeljem podataka iz Karte staništa RH (Izvor: Hrvatska agencija za okoliš i ...

Untitled - Ministarstvo zaštite okoliša

CALCIT LIKA d.o.o., sa sjedištem u Gospiću, Crikvenička 7 - prihvatljiv je za okoliš, uz primjenu zakonom propisanih i ovim Rješenjem utvrđenih mjera zaštite ...

mraclin - Ministarstvo zaštite okoliša

7 lis 2019 ... EKSPLOATACIJA CIGLARSKE GLINE NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU. "MRACLIN". Nositelj zahvata: KAMENOLOM GORJAK d.o.o. srpanj ...

LTH Alucast doo - Ministarstvo zaštite okoliša

LTH Alucast d.o.o.. Uska 1, 40 000 Čakovec. PREDMET: ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O. POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA ...

SUO TSH Čakovec - Ministarstvo zaštite okoliša

društvom Belje d.d. kojim postaje vlasnik nekretnina na k.č.br 1216/1, k.o. Vardarac, ... NEMA OCJENE: Makrofiti, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, ...

gala - Ministarstvo zaštite okoliša

INTENZIVAN UZGOJ PERADI „GALA“ D.O.O. ZA PROIZVODNJU ... Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (NN 77/10, 99/10 i 51/11). ... Iz taložnice postoji preljev putem kojeg se eventualni višak vode izljeva otvorenom.

banovci - Ministarstvo zaštite okoliša

okoliša za postrojenje za intenzivan uzgoj peradi, postojeća farma purana „Banovci“, sukladno članku. 85. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj ...

Premantura - Ministarstvo zaštite okoliša

većina ima komercijalnu vrijednost. Među rakovima (Crustacea) treba spomenuti kozice, jastoge, škampe, običnu rakovicu (Grancevola) i grmalja (Grancipor).

Italikacink doo - Ministarstvo zaštite okoliša

Italikacink d.o.o., Ćukovac b.b., 53201 Lički Osik. PREDMET: Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole – Italikacink d.o.o. –Ne tehnički sažetak.

zelovo - Ministarstvo zaštite okoliša

IZMJENA ZAHVATA VJETROELEKTRANE ST3-1/2 VISOKA-ZELOVO: PROMJENA ... ili masti za podmazivanje za vrijeme rada ili servisiranja vjetroagregata.

Metis dd - Ministarstvo zaštite okoliša

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI. PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ. Metis d.d. Podružnica. Kukuljanovo.

PIK Vrbovec - Ministarstvo zaštite okoliša

(70 t/dan svinjska klaonica i 45 t/dan goveĊa klaonica) te obradu i preradu mesa kapaciteta 488 t/dan (400 t/dan rasijecanje i 88 ... Dimljena rolana lopatica.

diklo - Ministarstvo zaštite okoliša

27 lip 2016 ... utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta Diklo, grad Zadar te ... vode za ljudsku potrošnju 3 mg/L te promatrajući gorenje tablice gdje.

LISIČIĆ II - Ministarstvo zaštite okoliša

ETAPA eksploatacije na eksploatacijskom polju "Hula kamen" s ... kamena" (zona određena PPUG Benkovac) na području Buković gaj i Lisičić gaj, i prolazi u ...

orahovica-1 - Ministarstvo zaštite okoliša

ORAHOVICA-1 (KIO Orahovica) 10,75 glina. EX. 2 725 384 t. EX - istražni prostor, eksploatacijsko polje. Unutar eksploatacijskog polja prolazi niskonaponski ...

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I

stupa na snagu 1. lipnja 2017. Danom stupanja ... uvjetima održavanja građevine i Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu ... Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada. Narodne novine, br.

Podturen ELABORAT ZA - Ministarstvo zaštite okoliša

Međimurske vode d.o.o.. Lokacija: Međimurska županija. Dokument br: 14124.4/16/EZO. Revizija: 0. Zahvat: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

grad kraljevica - Ministarstvo zaštite okoliša

9 lis 2019 ... NARUČITELJ. GRAD KRALJEVICA, Frankopanska 1a, 51 262 Kraljevica. PREDMET ... kraja XVIII. st. kada je i osnovana župa. Najveći zamah ...

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ...

182. 8.3.2. Modernizacija meteorološke motriteljske mreže DHMZ-a . ... Prikupljanje podataka i sustavna motrenja u Republici Hrvatskoj ... Kao važan aktualni dokument koji određuje razvojnu politiku do 2020. godine može se istaknuti.

plan nabave - Ministarstvo zaštite okoliša

13 ožu 2019 ... 2: Dizajn, tisak, lektura i dostava Priručnika o ... sustava za praćenje cijena goriva. 72267000-4 ... Edukativni paketi za provedbu mobilne.

Strateska studija ... - Ministarstvo zaštite okoliša

Kemijsko stanje vodenog tijela podzemne vode Krška kotlina (VTPodV 1003) je ... još je očuvana obalna vegetacija drveća (HT 44.132 Istočnoeuropska vrba s.

vjetroelektrana bruvno - Ministarstvo zaštite okoliša

9 ruj 2019 ... vjetroagregata odobrene vjetroelektrane Bruvno (u daljnjem tekstu VE Bruvno), ... Hrvatske ne očekuje promjena srednje brzine vjetra. U ... šumska staništa, koja su prema Karti staništa RH opisana stanišnim tipom „E.4.5.

EZO plaža Kostanj - Ministarstvo zaštite okoliša

U novije doba, Rijeka se počinje okretati razvoju turizma i uslužnog sektora. Inače, plaža Kostanj se nalazi na zapadnom dijelu grada Rijeke, neposredno uz ...

strane vrste - Ministarstvo zaštite okoliša

u prirodu i uspostavile populacije. Na taj su način unesene sunčanica i zlatna ribica, a obje su se vrste u Hrvatskoj dobro prilagodile i razmnožavaju se u prirodi.

ministarstvo zaštite okoliša i prirode - Ambalaža

21 tra 2015 ... na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Obrazac AO1) iz ... stavljene na tržište na Obrascu AO10 (u daljnjem tekstu: Obrazac AO10) ...

Katalog otpada - Ministarstvo zaštite okoliša

Ovaj katalog o klasifikaciji otpada treba služiti kao koristan vodič za ... nih rezervnih dijelova od rabljenih vozila, vidjeti dio C ... Gorenje magnezija ne smije se.

sisačko područje - Ministarstvo zaštite okoliša

9 pro 2019 ... RN 2018/031-2 ... od najbogatijih područja u Hrvatskoj obzirom na faunu vodozemaca i gmazova (Hrvatska ... Sezona gniježđenja traje od veljače do srpnja. ... nakon kiše, radi čega je životni ciklus ove žabe sinkroniziran s razdobljem padalina, ... je korišten elektroagregat snage 7,5 kW s mogućnošću lova ...

Prilog 2 - Elektroprojekt dd - Ministarstvo zaštite okoliša

Popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija u ... melioracijske odvodnje, drenaže i građevine za zaštitu od erozija i bujica. ... Usporedbom broja stanovnika kroz zadnja dva popisa stanovništva zabilježen je pad ...

slavonski brod - Ministarstvo zaštite okoliša

Brodska tvrđava (kč.br. 2415/1, 2415/8, 2415/11, 2415/12, 2415/13, 2415/15, 2415/16,. 2415/17, 2415/18, 2415/19, 2415/20, 2415/21, 2415/22, 2415/23, 2415/7 ...

Vjetroelektrana Svilaja - Ministarstvo zaštite okoliša

31 pro 2016 ... 198. Slika 4.15. Zabilježene lokacije vrste crvena čuvarkuća (Sempervivum marmoreum) (Izrađivač: IRES EKOLOGIJA. d.o.o.) .

ožujak, 2018. - Ministarstvo zaštite okoliša

1 ožu 2018 ... Na lokaciji odlagališta otpada Moseć planirano je odlaganje otpada do kraja 2018. godine. Nakon toga bi se odlagalište trebalo zatvoriti, ...

l. za informiranje javnosti - Ministarstvo zaštite okoliša

Kod proizvodnje acetilena kao sirovina koristi se kalcijev karbid koji se doprema u hermetički zatvorenim spremnicima kapaciteta 100 kg. Na taj način sprečava ...