Mogućnost razlikovanja kategorija psihičkih poremećaja i ...

behavioral disorders in various tests of cognitive ability, personality questionnaires ... (6) i projektivnu tehniku Wartegg test crtež (7). ... Interpretacija rezultata se ...

Mogućnost razlikovanja kategorija psihičkih poremećaja i ... - Srodni dokumenti

Mogućnost razlikovanja kategorija psihičkih poremećaja i ...

behavioral disorders in various tests of cognitive ability, personality questionnaires ... (6) i projektivnu tehniku Wartegg test crtež (7). ... Interpretacija rezultata se ...

Biološke osnove psihičkih poremećaja - MON KS

... (napadi pretjeranog uzimanja hrane i kontrolisanja težine). • Anoreksija (namjerni gubitak na težini). • Manoreksija (opsjednutost izgradnje mišićne mase) ...

KOMORBIDITET PSIHIĈKIH POREMEĆAJA I ... - FFOS-repozitorij

poremećaji prilagodbe iako je kod njih poznato što uzrokuje poremećaj, ... poremećaj prilagodbe i PTSP, za razliku od DSM-a, što treba imati na umu prilikom.

Hitna stanja kod demencije i psihičkih poremećaja u starijoj životnoj ...

47 (2019) No. 2, p. 185-198. bulanti je delirij. Delirij je akutni, reverzibilni psihoorganski sindrom karakteriziran smanje- nom mogućnosti reagiranja na vanjske ...

P P DIDŽIOJI G. (C2 KATEGORIJA) SMILGOS G. (C2 KATEGORIJA ...

BASANAVIČIAUS G. (B. 2 KATEGORIJA). D2 KATEGORIJA ... Sklype Nr.06 (Smilgos g.13) statyba galima tik patikslinus buvusias u žstatymo ribas. 5.

O POTREBI RAZLIKOVANJA HRVATSKOGA I ENGLESKOG JEZIKA

Razlog prodiranju engleskih rijeći i fraza u jezik kojim pišu hrvatski znanstvenici treba potražiti prije svega u ćinjenici da oni sve više pišu na engleskom, ...

metode razlikovanja govora i glazbe u digitalnim zvučnim zapisima

manje uočljiv. Slaney i Scheirer koriste dio MFCC algoritma da bi zvučni signal ... u spektrogramu. U hrvatskom su jeziku bezvučni glasovi: p,t,k,č,ć,s,š,f,c,h.

Utilitarizam i problem razlikovanja viših i nižih ugoda - Filozofija.org

Utilitarizam i problem razlikovanja viših i nižih ugoda. SAŽETAK. Tema mog rada jesu više i niže ugode, odnosno pitanje na koji način odrediti koja je.

STIGMATIZACIJA PSIHIČKIH BOLESNIKA

Sad: Me. 7. Ivezić, Slađana, Stigma psihičke bolesti, (2006) Časopis Medix (64). 8. http://www.istrazime.com/klinicka-psihologija/sto-je-abnormalno-ponasanje-i-.

Vještačenje psihičkih posljedica nakon tjelesnih ozljeda prema ...

Poremećaj prilagodbe: (F 43.2) traje do mjesec dana - PFD do 5%. • PTSP: (F 43.1) Tjeskoba, mišićni trzaji, razdražljivost, smetnje pamćenja, noćne more ...

Percepcija različitih psihičkih bolesti kod oboljelih i članova njihovih ...

Zahvaljujem se, mentorici prof. dr.sc. Željki Kamenov na stručnom vođenju, nesebičnom uloženom vremenu, savjetovanju i potpori koju mi je pružila prilikom ...

Uticaj psihičkih oboljenja na ocenu radne sposobnosti - doiSerbia

alkoholizam (χ2 = 33,234), nikotinizam (χ2 = 70,880), edu- kaciju oca (χ2 = 58,124), migracije (χ2 = 14,874), bolovanja. (χ2 = 29,190), lečenja (χ2 = 95,073), ...

Percepcija različitih psihičkih bolesti kod oboljelih i članova ... - darhiv

Zahvaljujem se, mentorici prof. dr.sc. Željki Kamenov na stručnom vođenju, nesebičnom uloženom vremenu, savjetovanju i potpori koju mi je pružila prilikom ...

C1, C KATEGORIJA

C i CE kategorije je 18 godina, ukoliko vozač posjeduje početne kvalifikacije dobivene ... c) U slučaju samozaposlenih vozača, na vrijeme od početka do kraja rada ... smije se prevoziti u prometu na cesti onoliko osoba koliko ima ugrađenih.

STIPENDIJE 2. KATEGORIJA

MARKO BALIĆ. 4,333. 2. DIPL. DA. DA. 14. TONI BERITIĆ. 4,307. 1. DIPL. DA. DA. 15. LUCIJA NAKIĆ -. ALFIREVIĆ. 4,017. 2. PREDDIPL. DA. /. 16. JULIA VICO.

Teror kao kategorija ljubavi

Ova mržnja spram iznimke je “istina” univerzalne ljubavi, u opreci s istinskom ... 7 Žižek ovdje prvo spominje 1 Kor 1,13 (Hvalospjev ljubavi), a kasnije citira Gal 3,28, op. prev. ... T. S. Eliot u svom Notes Towards a Definition of Culture opaža da ...

III KATEGORIJA: Poslodavac godine

16 нов. 2018 ... Atlantic Grupa u Srbiji objedinjuje poslovanje kompanija Grand Prom, Soko ... Model fleksibilnih beneficija zaposleni biraju iz ponuđene palete ...

Kategorija korozivnosti C4 - Hempel

Vrsta boje. Primjeri Hempelovih sustava boja. Debljina. (mikrometara). 15 — 25. 1. Cink-epoksi BO. Hempadur Avantguard 550. 40 godina. Epoksi BO.

Kategorija: UKUPNO - Trcanje.hr

25 ožu 2012 ... OSJEČKI POLUMARATON NIKE RUNNING FERIVI. 25. ožujak 2012. Rank St.br. Prezime i ime. Klub. Država Spol Kat. Trčanje 21,1 km. 1. 68.

kategorija D2 - Antonija Horvatek

4 lis 2017 ... Ako se nekom broju doda broj 14 dobije se njegov trokratnik umanjen za četvrtinu toga broja. Koja od navedenih tvrdnji je točna za taj broj? A.

Komorni sastavi II. kategorija - AZOO-a

9 pro 2017 ... III. Ime i prezime. Škola. Nastavnik. Ocjena Nagrada. 1. Lucija Štivčević. Vanesa Iličić. GŠ Pavla Markovca, Zagreb. Xhevdet Sahatxhija. 99,63.

(B kategorija): • Tauragė, J. Tumo-Vaižganto g. 124-103 (B ...

Mokymo patalpa (B kategorija):. • Tauragė, J. Tumo-Vaižganto g. 124-103 (B kategorija). Vairavimo aikštelė (B kategorija):. • Tauragė, Aerodromo g.

Kategorija math87 - Antonija Horvatek

12 tra 2017 ... 23) Nogometna zagorska liga ima 18 klubova. Svaki klub sa svakim odigra po dvije utakmice: jednu na svome terenu, drugu u gostima.

KLASIFIKACIJA KATEGORIJA OPASNIH TVARI

KLASIFIKACIJA KATEGORIJA OPASNIH TVARI. Opis. 1. ... Tvari koje u dodiru s vodom proizvode otrovne plinove. 5.1. ... 9. Razne opasne supstance i artikli.

RAZ(N)ONODA (HTTPS://VIZKULTURA.HR/KATEGORIJA ...

13 velj 2018 ... Glorija Lizde rođena je 1991. u Splitu. Završila je preddiplomski studij Filma i videa pri Umjetničkoj akademiji u Splitu te diplomski studij ...

Pohvaljeni učenici kategorija Ecolier

Osnovna škola "Musa Ćazim Ćatić". Sarajevo. Darko Veselinović. Javna ustanova Osnovna škola ``Liješće''. Liješće, Brod. Naida Feriz. JU OŠ ``Osman Nakaš''.

mogućnost - SMEITS Izdanja

padne toplote u toku proizvodnje struje ali tačno onoliko koliko nam je u tom trenutku potrebno. Otpadna ... Električnu energiju troše svi standardni potrošači u objek‑ tu, ali i za ... đe na sličan način, tako što se grupišu ventilator‑konvektori.

mogućnost rastavljanja rečenice

(MODALNOST): rečenicom se izriče obavijest o načinu i vremenu radnje. PRIOPĆAJNA SVRHA (ciljna usmjerenost) izjavne rečenice (.) upitne rečenice (?).

Mokymo patalpa (-os) ( B kategorija): Rietavas, Plungės g. 18-1 ...

Mokymo patalpa (-os) ( B kategorija):. Rietavas, Plungės g. 18-1;. Vairavimo aikštelė (-ės) ( B kategorija):. Plungė, Pramonės pr. 4B.

Kategorija 1 – studijski programi za deficitarna ... - Srednja.hr

6 pro 2019 ... Medicinski fakultet u Osijeku. 16. DA. 274,87. Franka. Vukorepa ... Učiteljski fakultet u Zagrebu. 18. DA. 152,00. Krševan. Dabo. Fakultet ...

RN KATEGORIJA ŠIFRA ARTIKAL REDOVNA MPC ... - Tehno Mag

Štapni mikser Tefal HB64A838. 79.9. 45.9. 34.00. -42.55%. 9. 126. MKA. 23031. Tava wok Tefal Symplicity B3057502 36 cm. 99.9. 69.9. 30.00. -30.03%. 2. 127.

I. II. III. IV. POREDAKPOREDAK Harfa kategorija POREDAK ... - hdgpp

29 velj 2020 ... Biserka Krčelić. 93,00. I. II. ... GŠ Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka Jasna Štiglić nije pristupila ... GŠ dr. fra Ivan Glibotić, Imotski Mijo Majić.

KONAČNI REZULTATI KATEGORIJA: 8. razred - HUNP

IV. osnovna škola Bjelovar. Bojana Hribljan. 44 ... Antonio Svirčević. OŠ Antun Gustav Matoš, Vinkovci Matija Čavar ... OŠ Braće Seljan, Karlovac. Stanko Vladić.

nazbilj i nahvao kao anticipacije psihoanalitičkih kategorija

Posezanje za devizama kao programatskim premisama bilo kojeg istraživačkog pristupa uvijek nekako opstoji na kliskom tlu. Dok s jedne strane vreba opasnost.

Razlike metonimijskog i metafoRičkog opojmljivanja kategoRija ...

Strah se u literaturi psihologije i afektivne neuroznanosti često smatra temeljnom ... se temelji na biološki uvjetovanoj snazi afektivne i seksualne privlačnosti ...

POREDAK ZBOROVI V. kategorija POREDAKPOREDAK ... - hdgpp

Glazbena škola Karlovac. Kaja Farszky. 97,14. II. Ime i prezime. Škola ... Osnovna glazbena škola Metković Zvonko Knežević ... GŠ Zlatka Balokovića, Zagreb.

оd 20. ožujka 2014. - o istovrijednosti kategorija vozačkih ... - EUR-Lex

23 tra 2014 ... Obrazac vozačke dozvole Belgije 1 (B1) ... Kategorija B* odnosi se na vozila kategorije B koja se upotrebljavaju kao taksi, za iznajmljivanje, ...

most kao metafizička kategorija i topos poetike ive andrića

9 kol 2017 ... toga želi se prikazati kako su filozofijska mišljenja znakovi pored puta, a Znakovi pored puta svojevrsna filozofija koja nas vodi premošćivanju ...

GRAMATICKA KATEGORIJA RODA U MADARSKO-SRPSKOM ...

narusen uobicajeni redosled: subjekat, predikat, objekat. Ogresenja koja se ... U recenicama bez agensa veza subjekta i predikata je formálná. Grama- ticki rod ...

PRIDEVI SA ZNAČENJEM OPTATIVNE MODALNOSTI** Kategorija ...

Ključne reči: modalnost, optativna modalnost, pridevi, leksičko značenje, prototip, ... koji se progresivno udaljavaju od centra, odnosno od prototipičnih prideva.

Voditelj brodice kategorija C - adria libar

ADRIA LIBAR. Maritime Training Center. CROATIA. ŠIBENIK Office. Draga 2, 22000 Šibenik. Phone: 385 22 201 170. ZADAR Office. Obala Kneza Trpimira 55.

III. kategorija - Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

12 dec 2018 ... Bataljak Roberta, Slovenija. • Glasbena šola Celje. • učitell/professor: Primož Mavrič. Srebrna plaketa /. Silver plaque. 92. 87. 91. 88. 9. 4. 90,40.

0 i I kategorija bolnica i klinike Red. br. Djelatnost Prosječno ...

Nuklearna medicina (radioizotopna dijagnostika). 862.606,49. 2,29. 18. Oftalmologija. 942.811,84. 2,50. 19. Onkologija i radioterapija. 2.100.391,15. 5,57. 20.

terorizam kao savremena kategorija nacionalnog krivičnog ...

Docent na Kriminalističko- policijskoj akademiji, [email protected] ... dela terorizma videti: Ivana Bodrožić,„Krivično delo terorizma i njegova obeležja“, ...

1945 - оd 14. listopada 2016. - o istovrijednosti kategorija ... - EUR-Lex

14 lis 2016 ... Kategorija B* odnosi se na vozila kategorije B koja se koriste kao taksi vozila, vozila za iznajmljivanje, prijevoz ... Imatelji danske vozačke dozvole kategorije A (mali motocikl) imaju pravo upravljati: ... kao laki kamion. To pravo ...

Glava 13 TERMONUKLEARNE REAKCIJE 13.1. Mogućnost ... - pmf kg

Pokazano je u sekciji 1.3.2 da pored fisije teških jezgara, postoji joj jedan mehanizam oslobadjanja nuklearne energije, nazvan fuzija lakih jezgara. Vezivna ...

OPRAšTANJE I KONTEMPLACIJA – mogućnost analogije

tamo dogoditi. Izvesti na pučinu znači imati vjere. Čak i gorušičino zrno vjere u stanju je promijeniti naš život. 1. Srdžba – čuvarica skrivenoga blaga u nama.

11. EPTA – mogućnost smještaja Osijek

... U OSIJEKU. 1. Hotel Millenium Osijek, Kralja P. Svačića 12 Tel: 385(0)31 531-330 ... 42. Sobe Hotel Ritam, Retfala, Kozjačka ulica 76 Tel: 031 310 310.

MOGUĆNOST KORIŠĆENJA PEŠTERSKOG TRESETA ZA ...

U radu je ispitana pogodnost oplemenjenog Pešterskog treseta za proizvodnju rasada paprike. Biološki indikatori biljke pokazuju da je u svim varijantama ...

MOGUĆNOST RAZVOJA DIVERISIFICIRANOG PROIZVODNOG ...

tečajeva, seminara i edukacija iz registrirane dopunske djelatnosti OPG-a. • Proizvodnja i isporuka energije iz obnovljivih izvora od poljoprivredne ili šumske.

PREVENCIJA POREMEĆAJA HRANJENJA

Poremećaji hranjenja (PH) djece i adolescenata predstavljaju ozbiljan pro- blem razvijenog svijeta. Dugotrajne smetnje hranjenja mogu uzrokovati traj-.

Amnezija kod disocijativnih poremećaja

Ključne riječi: amnezija, disocijativna amnezija, disocijativni poremećaj ... događaja, a anterogradna ona koja se pojavljuje nakon prestanka djelovanja štetnog ...

Psihoterapija anksioznih poremećaja

Funkcija tjeskobe velika je, kako u normalnom tako. i u patološkom procesu ... reakcija je pokušaj da se tjeskoba i napetost oslobode putem tijela. Zbog toga je tjeskoba ... tno nadvija ne mogu se osloboditi niti je odagnati, a izrazito je mučna i ...

Dijagnosticiranje anksioznih poremećaja

Anksiozni poremećaji su učestali poremećaji u populaciji. Anksioznost je neizbježna ... ćaj i generalizirani anksiozni poremećaj ukupno četiri simptoma, od kojih ...

proporcije kategorija asocijata i struktura semantičke memorije

1 окт 2008 ... Proporcije kategorija asocijata razmotrene su u zavis- nosti od frekvencije stimulus reči na koju su produkovani asocijati i od toga da.

Jasna Novak Milić KATEGORIJA ASPEKTA DVOČLANIH ...

slaže s prijedlozima kao u formuli „for (x time)”. Verkuyl tvrdi da takva binarna opreka u. 18 „…zajedničko semantičko obilježje, koje se ponavlja u nizu glagola i ...

Rezultati - Kategorija B - Natjecanje – Glazbena škola Varaždin

Laura Pranjković. Glazbena škola "Zlatka. Balokovića", Zagreb, Hrvatska. Marinela Dorontić. 90. 90. 90. 90,00. II. Nikolina Cirimotić. Glazbena škola u Varaždinu ...

B) KATEGORIJA – STUDENTI AKTIVNI SPORTAŠI – RANG LISTA R ...

26 ožu 2019 ... MEDICINSKI FAKULTET. OSIJEK. 2013./2014. 4,263. 42,630. 8. LUKA DŽANKO ZDENKA. 12.7.1996. FAKULTET ZA. DENTALNU MEDICINU.

TZG Crikvenice Odobreni projekti za 2020. godinu Kategorija ...

Crikvenica tijekom cijele godine. Gaj ljubavi -. Crikvenica destinacija ljubavi I mira. 3.000,00 ... Salon vjenčanica. "Glamour" potpuna. Crikvenica 8X. Selce 8X.

KATEGORIJA ŽIVOSTI I HRVATSKO-RUSKI LAŽNI PRIJATELJI

U ovome radu analiziraju se aspekti kategorije živosti na materijalu hrvatsko-ruskih laž- nih prijatelja. Budući da je živost i gramatička i semantička kategorija, ...