GLASILO BILJNE ZAŠTITE

Pyxal EC piriproksifen 10 %. 0,4. 850 lit./ha. Program 4. Lokalitet: zapadni dio Međimurja, Netretirano, sorta Zlatni delišes. Djelotvornost usmjerene primjene ...

GLASILO BILJNE ZAŠTITE - Srodni dokumenti

glasilo biljne zaštite - Hrvatsko društvo biljne zaštite

2008.) i na otoku Braču ‒ lokalitet Supetar (Zavod za zaštitu bilja (Bjeliš), 2013.). U ta dva slučaja ... učinkoviti na jaja ili pokretne forme grinje. Trenutačno je u ... Destileriju Rossi. Uz pršut i sir kušali smo njihovu medovaču, teranino i bisku te.

GLASILO BILJNE ZAŠTITE

Pyxal EC piriproksifen 10 %. 0,4. 850 lit./ha. Program 4. Lokalitet: zapadni dio Međimurja, Netretirano, sorta Zlatni delišes. Djelotvornost usmjerene primjene ...

prijavnica seminar biljne zaštite - Hrvatsko društvo biljne zaštite

CORTEVA, CROCPA, DANON, GENERA, ORCHEM, POLJOCENTAR, SUMI AGRO,. SYNGENTA AGRO. SPONZORI: AGROCHEM MAKS, AGRO VIL, ...

seminar biljne zaštite - Hrvatsko društvo biljne zaštite

programu tvrtke „Chromos Agro“. ▫ 9.30 - 9.40. Vasja Hafner: VINTEC – biološki pripravak protiv bolesti čokota vinove loze. ▫ 9.40 - 9.55. Marina Palfi, Nada ...

fragmenta phytomedica - Hrvatsko društvo biljne zaštite

Martina Mrganić,. Helena Virić Gašparić, ... mogućih namjena nalazi se i na listi biocidnih proizvoda (protiv mahovine, algi i lišajeva u drvnoj ... adjuvant (pomoćno sredstvo) sistemičnim herbicidima za bolji učinak (lakšu penetraciju). ... Stjenica pripada porodici Pentatomidae, štitastih ili smrdljivih stjenica. To su relativno ...

glasilo št. 27 glasilo št. 26 - Mestna občina Velenje

7 dec 2017 ... Zagreb;. - izvedba treh dobrodelnih akcij za učence in starše »Podarim, se veselim« in «Poklonimo zvezek« v okviru Karitas Velenje, novoletni ...

glasilo št. 27 glasilo št. 11 - Mestna občina Velenje

21 jan 2014 ... Mestna tržnica s spremljevalnim programom - Međimurski dopoldan z Languši. Testiranje produkta Doživetje socializma v Velenju. Rokodelska ...

ključni indikatori bezbednosti i zaštite na radu i zaštite životne sredine

Rezime:Izbor indikatora (KPI) zaštite na radu i zaštite životne sredine u praksi je vrlo komplikovan ... značenje, ukoliko na početku promatranog razdoblja nije ...

plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2006 - Ministarstvo zaštite ...

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. RD reciklažna dvorišta. ROO. Registar onečišćenja okoliša. PGO plan gospodarenja otpadom. TOOS tvari koje oštećuju ...

Stručnjaci zaštite na radu u ovlaštenim osobama za poslove zaštite ...

Posao stručnjaka zaštite na radu u ovlaštenoj osobi: ○ Prednosti: tijekom radnog vremena niste zatvoreni unutar tvorničkog kruga, cca 50% vremena provodi se ...

Invazivne biljne vrste

biljke zbog njezine dekorativnosti ili velike medonosnosti, a nenamjerno širenje je primjerice širenje sjemena invazivne vrste sa sjemenom drugih vrsta kao što ...

1. ELEMENTI BILJNE ISHRANE

Zbog toga ih nazivamo jednostavno neophodni (esencijalni) ili biogeni elementi. Budući da biijke ne zahtijevaju jednake koiičine hranjivih eiemenata, ...

pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i ... - Abeceda zaštite

Abeceda Zaštite d.o.o.. Križna cesta 18, 10000 Zagreb. Telefon: 01/5803-711. Za tehnička ispitivanja i analizu. Korzo 30, 51000 Rijeka e-mail: [email protected].

ZAŠTIĆENE BILJNE VRSTE U HRVATSKOJ

Ugroženost biljnih vrsta. ○ Crvene liste i crvene knjige pripadaju najšire primjenjivanim alatima u zaštiti biološke raznolikosti – nužni katalozi ugroženih svojta u ...

RIJETKE I UGROŽENE BILJNE VRSTE II

mlade prokuhane biljke mogu se jesti. Limonium oleifolium ... primorskog područja, raste u šumama i šikarama; sve ciklame su u Hrvatskoj zaštićene Zakonom; ...

rijetke i ugrožene biljne vrste i

Ugroženost biljnih vrsta. ○ Crvene liste i crvene knjige pripadaju najšire primjenjivanim alatima ... Crvena knjiga Hrvatske On-Line je projekt Botaničkog zavoda.

biljne i životinjske vrste - Vojvodinašume

ljih ptica, Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva - Prilog I - stro- go zaštićene vrste (Službeni glasnik ...

GLAVNE KARAKTERISTIKE POLJODJELSKE BILJNE ...

2) Nepovoljni raspored plodnog tla. 3) Neravnomjerni raspored stanovništva. 4) Neravnomjerna distribucija kapitala, znanja i tehnologije. 5) Različiti politički ...

Elementi biljne ishrane - Ishrana bilja

organska tvar tla predstavlja jedan od izvora magnezija (u procesu mineralizacije ... Mg je konstituent klorofila; neutralizira višak kiselina gradeći Mg- oksalate ...

Ugrožene biljne vrste u kanjonu Vrbasa

Arten/Moehringia-bavarica.htm). • nježna trajnica busenasta izgleda ... croaticus (Borbás) Tutin – hrvatski klinčić ili karanfil. (https://www.nin.hr/hr/prirodna-.

Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2017. god.

zauzima najveći dio proizvodnje, a njezina cijena je značajno manja, te u tom ... čičoka. 7,31. 15. dinje. -. 7,88. 10,58. 4,78. 3,40. 13,20. 5,48. 11,71. 16. grah.

3 MEDONOSNE BILJNE VRSTE PLEŠIVIČKOG PRIGORJA (SZ ...

Dubravka Dujmović Purgar, Nada Hulina. SAŽETAK. U tijeku florističkih istraživanja Plešivičkog prigorja uočen je veći broj medonosnih biljnih vrsta.

BILJNE DROGE NAŠEG PODNEBLJA SA ANALGETIČKIM ...

21 дец 2015 ... Narodni naziv: majoran, origano. Hemijski sastav: Droga ... Čaj, masti reumatizma. Lin metanolnog ... krat je čaj o ka počela je ištu pojavila.

12. Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2018. godini u ...

Pregled površina prema katastarskim kulturama u Vukovarsko-srijemskoj županiji red ... ARKOD parcela. (ha). Ukupan broj. ARKOD parcela. Ukupna površina.

Esencijalni elementi biljne ishrane - Ishrana bilja

18 sij 2016 ... Podjela prema značaju i količini. 1. Potrebni (esencijalni, biogeni) elementi: a) makroelementi: C, O, H, N, P, K, S, Ca, Mg, Fe b) mikroelementi:.

Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2017. godini

područjima poput šparoge, batata, nasada aronije, kupine i drugih čija je osnovna ... zauzima najveći dio proizvodnje, a njezina cijena je značajno manja, te u tom ... 4.637 fizičkih i. 152 pravnih osoba. 342.112 stabala. 700 šumskih sadnica.

Biljne formule - Institut za prirodnu medicinu Podgorica

Biljne formule, bilo za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu, mogu biti u tečnom ... želji, dodaje med, javorov sirup ili jedna od vrsta ukusnijih biljnih eteričnih ulja ...

informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području ...

Cjenik OS hibrida kukuruza na dan 18. siječnja 2016. ... Agrofructus, specijalizirana za otkup i prodaju voća i povrća, a u Hrvatskoj posjeduje sedam velikih.

Uloga plodoreda u planiranju ekonomske učinkovitosti biljne ...

Uz gnojidbu plodored se smatra kao važna fitosanitetska mjera koja značajno ... Ključne riječi: plodored, rotacija usjeva, ekonomska učinkovitost. 23 stranice, 6 ...

invazivne biljne vrste u poplavnim šumskim ekosustavima

27 lip 2018 ... Asclepias syriaca L. - cigansko perje. . - ukrasna biljka otrovna u vedim količinama medonosna dlake iz plodova su tople i 6 puta lakše od.

Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2018. godini

U Vukovarsko-srijemskoj ţupaniji u 2018. godini bilo je upisano 7.424 ... nestabilnije i nesigurnije (niske i nestabilne cijene), a nemaju neke vlastite ... kukuruza, 34 uzorka sjemenske soje, 17 uzoraka sjemenskog suncokreta i 37 uzoraka.

Halofitne biljne vrste – izolovanje i karakterizacija sekundarnih ...

HEMIJSKI FAKULTET. Jovana M. Stanković. Halofitne biljne vrste – izolovanje i karakterizacija sekundarnih metabolita. Doktorska disertacija. Beograd, 2019.

Istraživanje parazita pasa i mačaka i kontaminiranosti tla i biljne ...

i Novi Grad) provedena su istraživanja parazita kod 211 pasa i 107 mačaka. Parazite je imalo ... Čišćenje, pranje i po potrebi dezinfekcija površina uprljanih ...

SUSTAVI BILJNE PROIZVODNJE Definicija: načini iskorištavanja tla ...

Definicija: načini iskorištavanja tla. Budući da ima više kategorija zemljišta (oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, travnjaci) postoje i sustavi biljne proizvodnje na.

Pavo Lucić, mag. ing. agr. BILJNE SUPSTANCE I INERTNA PRAŠIVA

biti štetna za ljudsko zdravlje jer ako ima visoki sadržaj kristaliničnog silicija, izaziva ... Bull. Insectol. 61, 355-360. 27. Baličević, R., Rozman, V., Liška, A., Lucić, P., Korunić, ... grain weevil (Sitophilus granarius L.) and red flour beetle (Tribolium ...

KORIŠTENJE BIOMASE INVAZIVNE BILJNE VRSTE JAPANSKI ...

31 kol 2017 ... VRSTE JAPANSKI DVORNIK (Reynoutria japonica). U PROIZVODNJI ENERGIJE. DIPLOMSKI RAD. PETRA FILIPČIĆ. ZAGREB, veljača, 2018 ...

Ugrožene, osjetljive i rijetke šumske biljne vrste - Šume TK

Daphne blagayana Freyer. Blagajev likovac. Equisetum himale L. Zimska preslica. Eranthis hyemalis Salisb. Ozimica. Ilex aquifolium l. Božikovina. Iris bosniaca.

Ivazivne biljne vrste na nekim sportsko-rekreativnim površinama ...

Pod invazivnim biljnim vrstama podrazumevaju se one vrste biljaka koje potiču iz ... Srbije” (I-X), „Livadske biljke”, Kojić (1990), „Ekskurziona flora šuma Srbije”, ...

Tehnološki uvjeti biljne proizvodnje i Planiranje i ... - Ishrana bilja

24 tra 2017 ... geološko/orografske,hidrološke i klimatske značajke određenog proizvodnog ... vodene pare, odnosno padaline u obliku kiše ili snijega.

Ugrožene biljne vrste na stepolikoj travnjačkoj površini u Bilju

Ugrožene biljne vrste na stepolikoj travnjačkoj površini u Bilju. Završni rad ... Mjesto Bilje, jedno od najstarijih naselja u Baranji, smješteno je oko 5 km sjeverno od. Osijeka. ... istočnoj Slavoniji (Šegota i Posavec Vukelić, 2008). Slika 2.

Sveuĉilište u Zagrebu Agronomski fakultet Biljne znanosti Jasna ...

Alge kremenjašice ili dijatomeje dobri su indikatori kakvoće vode s obzirom da su ubikvisti i obitavaju u svim vrstama biotopa te je razvijen sustav metoda ocjene ...

Drvenaste invazivne biljne vrste Hrvatske - Repozitorij Fakulteta ...

OBIČNI PAJASEN – Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. 6. 3.1.Podrijetlo. 6. 3.2.Morfologija. 7. 3.3.Rasprostranjenost u Hrvatskoj. 8. 3.4.Ekologija vrste i utjecaj ...

Rijetke, ugroţene i endemske biljne vrste Glamočkog područja

Taxus baccata L. – Tisa . ... Višegodišnja 10 do 30 cm duga biljka. Listovi jednostavni ... Trajna zeljasta biljka do 120 cm visine raste u vapnenačkom gorju na.

Parazitske ose, biljne vaši i eriofidne grinje: diverzitet i filogenetski ...

Parazitske ose, biljne vaši i eriofidne grinje: diverzitet i filogenetski odnosi rukovodilac: prof dr Ţeljko Tomanović. 143006B. Ministarstvo za nauku i tehnološki ...

Alohtone kopnene biljne vrste u Republici ... - Repozitorij UNIZD

11. 3.3.3. Robinia pseudoacacia L. (bagrem, obični bagrem) . ... Mitić B., (2008): Preliminary check-list of invasive alien plant species (IAS) in Croatia. 2. Horvat ...

matematički fakultet biološki odsjek biljne droge ... - Repozitorij PMF-a

cijenjena u pučkoj medicini (http://www.val-znanje.com/modem/zdravlje-ljekovite-biljke). Maje, indijanski narod Srednje Amerike, zahvaljuju kukuruzu svoj ...

biljne svojte tradicijskog vrta u naselju ivanci kod ogulina

i okućnica za što je potrebno utvrditi koje su se biljne vrste tradicionalno uzgajale. ... breza; stabla označuju i mjene stilskih epoha (Lipošćak i Sučić, 2000). ... porodica, porijeklo, je li vrsta utilitarna ili ukrasna, te okućnica na kojoj je pronađena.

invazivne biljne vrste i trčci i mravi kao potencijal njihove biološke ...

sve druge biljne vrste. Od ukupnog broja zabilježenih invazivnih vrsta biljaka, najveći broj pripada porodici Aste- raceae (8 vrsta), zatim porodicama Rosaceae i ...

Utilitarne biljne vrste kućnih vrtova kopnenog ... - Repozitorij UNIZD

Analiza autohtonih i alohtonih utilitarnih vrsta kućnih vrtova kopnenog dijela mediteranske ... trajnice, jednogodišnje i dvogodišnje vrste, sukulenti te penjačice.

ugrožene i rijetke biljne i životinjske vrste močvare ... - Sava River

U izdani se arteški pritisak sa podinom javlja na dubini od 150-200 m. UGROŽENE I RIJETKE BILJNE I. ŽIVOTINJSKE VRSTE MOČVARE GROMIŽELJ ...

invazivne biljne vrste i trčci i mravi kao potencijal ... - Semantic Scholar

Trčci i mravi su se pokazali kao dobre grupe za redukciju brojnosti nekih korovskih biljaka, jer je utvrđeno da se neke njihove vrste hrane sjemenkama ovih ...

invazivne biljne vrste i ekološki čimbenici koji utječu na njihovo ...

invazivne vrste biljaka su unešene i prisutne na području Zabrana. Od ukupnog broja zabilježenih invazivnih vrsta biljaka, najveći broj pripada porodici ...

Otrovne biljne vrste u dvorištima škola i dječjih vrtića grada Zadra

sinensis), a jedna je svojta s otrovnim listovima (Nerium oleander). Najučestalije otrovne vrste su Viburnum tinus, zastupljen na sedam lokaliteta (pet škola i dva ...

ministarstvo zaštite okoliša i energetike prijedlog plan zaštite okoliša ...

Općenito o financiranju zaštite okoliša u Hrvatskoj . ... Hrvatske omogućiti zdrav i ugodan život u očuvanoj prirodi i okolišu, s ekonomijom koja omogućava održiv ...

plan zaštite i spašavanja i plan civilne zaštite - Općina Borovo

postrojenju (elektrana, brod i sl.) ... intervencije, suradnici (HAK,HMP; vatrogastvo, ... Rijeka Dunav plovna je čitavim tokom uz granice Općine Borovo. Dunav je ...

16.09.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

16 ruj 2019 ... kombiniranog pristupa, u nastavku je dan izračun efektivnog ... udaljenosti 300 m od obale u zoni ulaska podmorskog ispusta duljine ... HAK. Interaktivna karta. Dostupno na https://map.hak.hr. Pristupljeno: 11.07.2019. 10.

11.09.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

11 ruj 2019 ... Istočno od EL-TO Zagreb nalaze se Dom sportova i ... 9 Odluka o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka (Službeni glasnik Grada ... za 2018. godinu izvješća ispitnih laboratorija. ... Mjerna postaja „Prilaz baruna Filipovića“ smještena je na krovu Doma zdravlja Zagreb.

Prelog ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA - Ministarstvo zaštite okoliša

pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Podbrest - Prelog nalazi se na popisu ... Ulazni podaci za analizu preuzeti su od DHMZ-a koji je izradio projekcije ...

Elaborat zaštite okoliša za zahvat - Ministarstvo zaštite okoliša

NOSITELJ ZAHVATA: BERMES d.o.o., Zagorska 14, 10294 Donja Pušća ... ugostiteljsko – turističke namjene (hotel, pansion, prenoćište, rastoran, kamp i sl.) ...

18.12.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

18 pro 2018 ... zmax (najveća visina dizanja perjanice mješavine vode) = 7,99 m ... Godišnje u Hvaru prosječno 28 dana puše vjetar jačine 6 Bofora ili ... Klimatske promjene za T2m i oborinu u DHMZ RegCM simulacijama ... Starčine, Maslinica, Zelenikovac, Duboka, Gnjurkonice, Vrboska, Jelsa Svirče, Jelsa Pitve, Sv.