Širenje štetnika Lindingaspis rosi na Braču; strategija ... - sutivan

PYXAL je insekticid za suzbijanje štetnih kukaca na: agrumima za suzbijanje crne štitaste uši araukarije (Lindingaspis rossi) u koncentraciji od. 0,05-0,075% kod ...

Širenje štetnika Lindingaspis rosi na Braču; strategija ... - sutivan - Srodni dokumenti

Širenje štetnika Lindingaspis rosi na Braču; strategija ... - sutivan

PYXAL je insekticid za suzbijanje štetnih kukaca na: agrumima za suzbijanje crne štitaste uši araukarije (Lindingaspis rossi) u koncentraciji od. 0,05-0,075% kod ...

strategija razvoja turizma - sutivan

voja općine Sutivan, za razdoblje do 2020. potiče ubrzani ekonomski razvoj destinacije godine. Dokument ... Izvor: uredi TZ SDŽ, *bez nautike shvatiti u čemu su ...

PRVI NALAZ CRNE ŠTITASTE UŠI ARAUKARIJE Lindingaspis rossi ...

[email protected] PRVI NALAZ CRNE ŠTITASTE UŠI ARAUKARIJE. Lindingaspis rossi (Maskell 1891) (Hemiptera: Diaspididae). SAŽETAK.

ISSN 1845-0458 ..….. str. 1- 4 - sutivan

postavljen čuvar parkinga „klik-klak sistem“, a ključeve će imati korisnik parkirališnog mjesta i komunalni/prometni redar Općine. Zabranjeno je neovlašteno.

VISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST NA RADU - sutivan

UVOD. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija izrađena je na temelju dogovora za to odgovornih osoba iz grada Supetra te općina Postira, ...

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SUTIVAN ZA ...

uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,. 6. ... vrtna oprema (vrtni namještaj, posude za cvijeće, ljuljačka, suncobran,…).

PUZOP Grad Supetar i opcine - sutivan

Lidl Hrvatska d.o.o.. 47.1. . 0,79. Srdela d.o.o.. 10.2. . 0,1. Cvitanović d.o.o.. 47.1. . 0. Pekarska djelatnost Supetar. 10.7. . 0,1. Klip obrt za popravak motornih.

ISSN 1845-0458 ..….. str. 1- 4 - Općina Sutivan

postavljen čuvar parkinga „klik-klak sistem“, a ključeve će imati korisnik parkirališnog mjesta i komunalni/prometni redar Općine. Zabranjeno je neovlašteno.

Strateški razvojni program Općine Sutivan za razdoblje od 2015 ...

Općina Sutivan i TZ Sutivan komuniciraju s građanima putem web stranice www.sutivan.hr koja će za vrijeme izrade strategije biti nadopunjena i izmjenjena, ...

procjena ugroženosti od požara grad supetar i općine ... - sutivan

Procjena ugroženosti od požara za grad Supetar i općine Postira, Sutivan i Nerežišća ... otežano je činjenicom da od zračne luke Split do Sutivana treba promijeniti još tri prijevozna ... Jadrolinija d.d. Rijeka – poslovnica Supetar ... rezultat smanjivanja tržišta, zbog pada cijena (posebice aktinidija) te rasta cijena vode iz.

OBITELJSKI NADIMCI U PUČIŠĆIMA NA OTOKU BRAČU

Nikši i Stipi Radiću Prčiću, Tonćiju Radiću Šali, Josipu i Pauli Radojković Đafer, ... 55 Nadimak je nastao kraćenjem apelativa đevojka. ... Mandalinić: Prdibobica.

Izrada multimedijske web karte Bola na Braču

Za izradu karte korišten je program za obradu vektorskih podataka ... je Bol opet postao nezaobilazna turistička meka Dalmacije i hrvatskog Jadrana. ... Aplikacija je kompatibilna s Linux, Unix, Mac OSX, Windows i Android operativnim ... nautičke informacije koje će u skoroj budućnosti za Bol biti neophodne s obzirom na.

Topografija rusticnih vila na otoku Bracu

korijen imaju u latinskom jeziku (Mirca i Mirje od murus; Sutivan i Supetar po ... D M . A V L I N I. G E L L I O N I S. A N N XXXX. P E T I L I A S E C ...

ZANAGLASNE DUŽINE U GOVORU SELACA NA BRAČU

No ni sâm otok Brač ne predstavlja homogenu dijalektalnu cjelinu, jer je na njemu ... (Selca, Novo Selo, Povlja, tzv. selački govori) i štokavska mjesta (Sumartin).

Predromaničke crkvice na Braču-LIKOVNA KULTURA I VJERONAUK

Predromanika (9.-11.st.) je doba prvih hrvatskih vladara. Brač je u to vrijeme dio neretvanske kneževine koja je bila pod pokroviteljstvom bizantskog cara.

antički brodolom sa sarkofazima kod sutivana na otoku braču

15 svi 2012 ... Treći brodolom s teretom sarkofaga nalazi se kod otoka Jakljana nedaleko Dubrovnika. Ključne riječi: brodolom, sarkofazi, kamen, Sutivan.

CIJENA VODNIH USLUGA NA BRAČU - VODOVOD BRAČ d.o.o. ...

CIJENA. (Kn). PDV 13%. UKUPNO. (Kn). 14,33. 1,86. 16,19. 22,35. 2,91. 25,26. 36,67. 4,77. 41,44. 57,30. 7,45. 64,75. 89,54. 11,64. 101,18. 151,28. 19,67.

Govor Postira i Škripa na otoku Braču - Repozitorij UNIZD

6 lis 2017 ... Ja, Jadranka Vidas, ovime izjavljujem da je moj završni rad pod naslovom Govor ... (ali upotrebljava se i riječ vazest, vazmi 'uzmi'), užgi sviću, 'upali svjetlo', uzdun 'ugasi'. ... Po san se digo, upoli na gajeti sviće i po svićima, ostima lovi ... penšjunima di mi je nojboje da ujutro kalamucima pojdem na lignje.

planiranje ljudskih resursa u hotelu elaphusa u bolu na braču

8 Lumens5plus: Planiranje ljudskih resursa, URL: https://fmtu.lumens5plus.com/sites/fmtu.lumens5plus.com/files/36-46a6de1cb2dc0a6599d1fc4db79fae7e.pdf.

Kvaliteta života mladih na otoku Braču - Repozitorij UNIZD

Ključne riječi: kvaliteta života, mladi otočani, otok Brač, polu-strukturirani intervjui, ... Zanimljiva je važnost kamina kao čestog mjesta okupljanja mladih otočana, ...

Ljetni kamp za djecu od 6 do 12 godina BOL NA BRAČU - Žuti Mačak

Osim sportskih programa, djeca svakodnevno uče i strani jezik, razvijaju kreativnost u našim kreativnim radionicama, pjevaju, plešu i odlično se zabavljaju!

širenje zvuka - WordPress.com

REFLEKSIJA (odbijanje valova). ▻ pojava odbijanja zvuka od prepreke. ▻ bolja što je hrapavost površine manja, a veća gustoća materijala od kojeg je ona ...

REZISTENTNOST ŠTETNIKA NA INSEKTICIDE

(Maceljski, 2004). Takvu rezistentnost nazivamo i stečena rezistentnost jer se ona razvija tijekom određenog razdoblja u kojem se primjenjuje neki u početku.

ELEKTRONIKA, UREĐAJI. ŠIRENJE VALOVA

dolazi do refrakcije radio-valova svih frekvencija, tj. do povijanja njihovih putanja ... pored loma elektromagnetskog vala i njegovo odbijanje, reflek sija, a pod ...

PROBLEM SKLADIŠNIH ŠTETNIKA NA USKLADIŠTENIM ...

Kornjaši Cryptolestes spp. nađeni su tri puta. Ovi sekundarni štetnici značajni su, jer se mogu pojaviti u vrlo velikoj populaciji, do 1000 insekata na kilogram robe ...

ZAŠTITA JABUKE OD BOLESTI I ŠTETNIKA NA OPG - u ...

ZAŠTITA JABUKE OD BOLESTI I ŠTETNIKA. NA OPG - u PRIMORAC U ... prezimi kao zimsko jaje, te u proljeće kad zatopli, iz jaja izlazi uš osnivačica i stvara.

ŠIRENJE ZVUKA U MORSKOJ VODI

brzinu zvuka prikazan u numeričkom i grafičkom. (nomogram) obliku. Ključne riječi: podvodni zvuk, brzina podvodnoga zvuka, ovisnost brzine o svojstvima ...

Zaštita krumpira od bolesti i štetnika - Agroklub

Zaustaviti prijenos bolesti (plamenjača i virusi) sa cime na gomolj. • Uništiti cimu i korov radi lakšeg strojnog vađenja gomolja. • Ubrzati sazrijevanje pokožice ...

Zaštita kupusnjača od korova, bolesti i štetnika

Zaštita kupusnjača od korova, bolesti i štetnika. Zaštita kupusnjača (cvjetača, kelj, kelj pupčar, kupus) od korova. Kupusnjačama odgovaraju površine gdje se ...

ŠIRENJE OSMANSKOG CARSTVA U KLASIČNOM RAZDOBLJU ...

Ključne riječi: Osmansko Carstvo, društvena povijest, Gaza, historiografija, kasni srednji vijek. 1. UVOD. Pokušati razumjeti uspon Osmanskog Carstva od male ...

ZAŠTITA JABUKE OD BOLESTI I ŠTETNIKA NA OPG - Repozitorij ...

Jabuka (Malus domestia Borkh) je najrasprostranjenije voće još od davnina. Drvenasta je biljka koja pripada porodici Rosaceae. Jabuka se uzgaja u području s.

ESTRELLA Insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu i na ...

ESTRELLA. Insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu i na krumpiru. Sadrži: Lambda-cihalotrin: 25 g/kg (2,5% w/w). Smjesa izomera u omjeru 1:1: ...

srednje-oceanski hrptovi širenje oceana - PMF

Srednjo-oceanski hrptovi („mid-ocean ridges“) i srednjo-oceanska izdignuća ... Srednje-Atlantski hrbat gdje se ploče međusobno odvajaju brzinom od 4 i manje ...

usporedba pojave štetnika krastavca u uzgoju na otvorenom iu ...

Armatura za uzgoj krastavaca za kiseljenje ili „kornišona“ na otvorenome postavlja ... osigurati takove uvijete u tlu koji će omogućiti nesmetano i brzo nicanje te.

Prema starijoj mađarskoj historiografiji, širenje reformacije u ...

29 Stjepan Sršan, Kotar Osijek 1786., Drţavni arhiv u Osijeku, Osijek 2002. ... formirani kapitel, u koji je uklesan oblik lire s apliciranom pozlatom, a u ... su blizanaĉki par, djeĉaka Izráela i djevojĉicu Borbálu (oboje su preminuli nakon dvije.

Diseminacija – širenje rezultata i uticaja projekta - Erasmus plus

TEMPUS. FONDACIJA. Diseminacija – širenje rezultata i uticaja projekta. Koordinativni sastanak Erazmus . KA1 projekata u oblasti stručnog obrazovanja i.

pita so domasni jufki so sirenje i pavlaka - Coolinarika

pavlaka.Odlicna za dorucok ili vecera so kiselo mleko ili jogurt. , eve. RECEPT. Autor: DankaMK. 1h Jednostavno. Sastojci. 15 osobe. 100ml maslo za jadenje.

Informacijske revolucije i širenje komunikacijskih kanala: osvrt na ...

Iako su mediji više od sredstva komunikacije među ljudima, tek komunikacija omogućuje ... na koju je nanesen magnetski sloj (željezni oksid ili oksid kroma).

Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

17 velj 2015 ... specijaliste ne stariji od 6 mjeseci za osobe s najtežom vrstom i ... usluge osobne asistencije, ali osobni asistent u okviru ovog Poziva ne može ...

Pojava, širenje i štetnost kestenove ose šiškarice (Dryocosmus ...

Kestenova osa šiškarica (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu). (Hymenoptera: Cynipidae), kao jedna od tih invazivnih vrsta napada vrste iz roda. Castanea, a u ...

UTJECAJ KISELOSTI MLIJEKA NA SIRENJE I ZRENJE SIRA

se kiseli sir. ... Kad se proizvodi slatki sir (djelovanjem sirila) od suviše kiselog mli jeka, onda ... Tvrdi sir (gruyere, ementalac i t. d.): Bjelkasta površina kore koju.

dinamika populacije najznačajnijih ekonomskih štetnika masline na ...

Ključne riječi: maslina, maslinina muha, maslinin moljac, maslinin svrdlaš ... Krvavica. Uzgaja se na području Skradina, Drniša i Knina. Razvija bujno stablo ...

Diseminacija – širenje rezultata i uticaja projekta - erasmusplus.rs

TEMPUS. FONDACIJA. Diseminacija – širenje rezultata i uticaja projekta. Koordinativni sastanak Erazmus . KA1 projekata u oblasti stručnog obrazovanja i.

ŠIRENJE INOVACIJA, UTJECAJ NA POTROŠA - Repozitorij UNIPU

19 pro 2016 ... ZAŠTITA POTROŠAČA U REPUBLICI HRVATSKOJ ............................................. ... "Kinder Surprise" i McDonald'sova "Happy Meala. Napredak ...

Pripravci za zaštitu kukuruza i krumpira od korova, štetnika i bolesti

atrazin acetoklor: Radazin, extra, Guardian Extra, Legionar Plus atrazin alfa metolaklor: ... glifosat: Herbocor, Oxalis, Cidokor, Clinic i drugi pendimetalin: Stomp ...

Hrvatski krš Dragulji uz Mrežnicu Šumskih štetnika - Hrvatske šume

34 – 35 Prijatelji se poznaju u nevolji. Orao štekavac ... 0,5 EC, Karate 2,5 EC. Tre- ba naglasiti kako je u odnosu na prethodnu godinu ... rovca, hrastov valjkasti srčikar, jasenova pipa, dudovac i dr. Osim od ... u budućnosti moglo riješiti, kad se postigne određena, potrebna kvaliteta OZS ... vrtu u Zagrebu, obilazak njegove.

Širenje usluge osobne asistencije za osobe s ... - Strukturni fondovi

17 velj 2015 ... prijavu projekta na Poziv, propisuje i specifična pravila i ... na novi natječaj za osobnog asistenta. ... širom Hrvatske)-imaju li pravo na dnevnicu.

suzbijanje štetnika na staroj i rijetkoj knjižničnoj građi u narodnoj ...

brni moljac (Lepisma saccharina), knjiški crvi (iz različitih rodova), žohari ... Uništavanje mikroorganizama i insekata koji imaju razarajuće djelovanje na papir od ...

Stvaranje pretpostavki za uređenje tržišta knjiga i širenje ... - Cepor

Porazni su rezultati i istraživanja, koje je u prosincu 2011. i siječnju 2012. godine proveo GfK – Centar za istraživanje tržišta8. U Hrvatskoj oko 40% građana, ...

praćenje štetnika u aronijama na području općine gornji vakuf ...

hruštevi, lisne uši, octena mušica ploda, savijač kožice ploda, dudovac i japanski pivac. (Anonymus, 2014). 2.7.1. Zlatne mare (Cetonia aurata). Zlatna mara ...

zaštita od bolesti i štetnika vinove loze u vinogradu veleučilišta u ...

Smjer Vinogradarstvo i vinarstvo. ZAŠTITA OD BOLESTI I ŠTETNIKA VINOVE LOZE U. VINOGRADU VELEUČILIŠTA U POŽEGI 2017. GODINE. Diplomski rad.

Širenje vrste Amorpha fruticosa L. na području Županje - Repozitorij ...

Brassicaceae. Clepina irregularis (Asso) Thell. Nepravilna goruška. *. T. Brassicaceae. Capsella bursa-pastoris L. (Medik.) Prava rusomača. *. H. Brassicaceae.

integrirana zaštita bilja od štetnika na primjerima dobre prakse

Integrirana zaštita bilja (IZB) od štetnika pretpostavlja da se prije provođenja kemijskih mjera suzbijanja primjenjuju sve raspoložive mogućnosti za sprječavanje ...

Zaštita vinove loze od najvažnijih bolesti i štetnika - Agroklub

1 svi 2012 ... list. 37. GOSPODARSKI SA. V. JETN. IK. Zaštita vinove loze od najvažnijih bolesti i štetnika mali. Put do vrhunskog vina poči- nje u vinogradu ...

Širenje rimske vlasti na Apeninskom poluotoku - FFOS-repozitorij

rimski teritorij širio, bilo je potrebno imati i dobar državni aparat koji bi zemlju držao podalje od rasula. Ključne riječi: Osnutak Rima, Latini, samnićanski ratovi, ...

Učinkovitost mehaničkog tipa zaštite voćaka od štetnika primjenom ...

Učinkovitost mehaničkog tipa zaštite voćaka od štetnika primjenom različitih tipova mreže. • breskvin moljac i breskvin savijač. • prva generacija buši izboje.

Zaštita duhana od štetnika i bolesti na OPG-u Alojz Lach u 2017 ...

Breskvina lisna uš pravi i indirektne štete kao što je prenošenje virusa, jedna od najopasnijih virusnih bolesti je crtičavost duhana. (PVY) koji može potpuno ...

Važnost točne identifikacije štetnika kao temelj uspješnog suzbijanja

Klučne riječi: insekti, paukoliki kornjaš, kornjaš tepiha, skokuni, determinacija. Paukoliki kornjaši, eng. Spider beetles. Paukoliki kornjaš makroskopski izrazito ...

Globalno širenje bakterija koje proizvode karbapenemaze - Srce

24 ožu 2014 ... zbog eksplozivnog širenja višestruko otporne Klebsiella pneumoniae koja proizvodi KPC ... spriječen je prijenos soja na druge pacijente.

zaštita jabuke i kruške od štetnika i bolesti na površini gospodarske ...

Posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti jabuke i kruške od bolesti i štetnika. Najčešća gljivična bolest koja ... Maria i Lipanjska ljepotica. Jabuku i krušku napada ...