PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2019. (Prijedlog) - Grad Zagreb

6 pro 2018 ... 50.000,00 broj akcija zbrinjavanja. 75. 75. 75. 75. P051002 Promet i javni prijevoz. Projekt T100001. INTEGRIRANI. PROMET ZAGREBAČKOG.

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2019. (Prijedlog) - Grad Zagreb - Srodni dokumenti

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2019. (Prijedlog) - Grad Zagreb

6 pro 2018 ... 50.000,00 broj akcija zbrinjavanja. 75. 75. 75. 75. P051002 Promet i javni prijevoz. Projekt T100001. INTEGRIRANI. PROMET ZAGREBAČKOG.

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2017. (Prijedlog) - Grad Zagreb

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu ... Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i ... HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA ... prijem stranaka, obrada njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga ... općina Treviso (Italija) partner na Projektu.

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2014. (Prijedlog) - Grad Zagreb

... Grada Zagreba; ostale rashode za zaposlene (otpremnine, posmrtna pripomoć i ostale ... mogućih pogrešaka, odstupanja, nepravilnosti i prijevara u gradskim ...

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2020. (Prijedlog) - Grad Zagreb

3 pro 2019 ... u Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba kako slijedi: 1 ... DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I ... broj korisnika besplatne godišnje karte.

Proračun Grada Zagreba za 2019. - Grad Zagreb

13 pro 2018 ... u Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba kako slijedi: 1 ... DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I ... broj korisnika besplatne godišnje karte.

Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2019. Kratki ... - Grad Zagreb

proračun Grada Zagreba. Prema kalendaru propisanom u Zakonu o proračunu, gradski se proračun donosi na temelju godišnjih Vladinih Smjernica ekonomske ...

Proračun Grada Zagreba za 2020. - Grad Zagreb

10 pro 2019 ... PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2020. B. RAČUN FINANCIRANJA. Članak 2. Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji ...

Plan nabave Grada Zagreba od 10.01.2019. - Grad Zagreb

10 sij 2019 ... Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) te dlanka 3. ... SVEČANA ODJEĆA, OBUĆA, TORBE I OSTALO ZA MATIČARE ZA.

gradske četvrti grada zagreba novi zagreb - istok - Grad Zagreb

Tu su prebivali tek malobrojni stanovnici sela Buzin, Otok, Jakuševec i Hrelić. ... četvrti, ovaj dio grada Zagreba istodobno, sve to vrijeme, nosi nimalo ugodan ... 14. 6. NOVI ZAGREB - ISTOK,. Radno sposobno stanovništvo. Svega godina).

gradske četvrti grada zagreba novi zagreb - zapad - Grad Zagreb

Rezidencija Kastelan. Sisačka cesta 65B. Dom za starije osobe sjedište. Privatno. 3. Ježdovec. Ježdovec, Ježdovečka 108E. Dom za starije osobe sjedište.

gradske četvrti grada zagreba gornji grad - medveščak - Grad Zagreb

GRAD ZAGREB. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA. GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK. 4. 2 ...

gradske četvrti grada zagreba donji grad - Grad Zagreb

GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA. 2 ... DA. 1 smjena. 7. Obrtnička škola za osobne usluge. Savska 23 škole Grada Zagreba.

Monitoring šuma Grada Zagreba - Grad Zagreb

listarice, mase leptirića kestenovog moljca minera i imaga platanine stjenice koji ulaze u oči, usta ... Iako vatrena stjenica ne čini nikakve vidljive štete na ...

GRADSKE ČETVRTI GRADA ZAGREBA ... - Grad Zagreb

SLAVONSKA AVENIJA. RE. M. ET. IN ... SLAVONSKA AVENIJA. RE. M. ET. IN ... 26,9. IZVOR: DZS; obrada GUSPRG - Odjel za sta s ku. Koeficijent staros .

za starije građane grada zagreba - Grad Zagreb

[email protected] www.dom-branovecina.hr. DOM ZAKLADE LAVOSLAVA. SCHWARZA. Bukovačka cesta 55. 90. 23 94 100 [email protected]

prostorni plan grada zagreba - Grad Zagreb

PROSTORNI PLAN GRADA ZAGREBA. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA. Sjeverni dio Grada. GRAD ZAGREB. Gradski zavod za planiranje razvoja ...

zagrebplanRazvojna strategija Grada Zagreba - Grad Zagreb

rebro; Veternica špilja; Bizečka špilja; Mikulići šuma. razvojni problemi ... Pokrivenost Grada Zagreba javnom rasvjetom ... A36,8% javnim prijevozom,. A37,1% ...

Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18 - Grad Zagreb

KPU poduložak. 53760 k.o. Resnik. 623.000,00. C/B stan koristi najmoprimac ... k.č. 343/6. k.o. Trnje. z.k.č. 343/6, KPU poduložak 54916. k.o. Trnje. 628.000,00.

Statistički ljetopis Grada Zagreba - Grad Zagreb

Ovaj ljetopis izlazi krajem 2018., a svoju najveću ... kulturnog stanja i života u gradu Zagrebu, kako bi ... unapređivanja i modernog razvitka gradske općine u ... jela stana. (podsta- nar) ostale osnove korište- nja. Ukupno. Broj kućanstava.

razvojna strategija grada zagreba za razdoblje do ... - Grad Zagreb

stanovnika starijih od 15 godina udio nezaposlenih je 6,4%, neaktivnih 45,7% (umirovljenici 63,0%, ... INA d.d., Hrvatska elektroprivreda d.d., Konzum d.d. i dr.).

gradske četvrti grada zagreba stenjevec - Grad Zagreb

''Ma ja Gubec''. 2,6%. Stenjevec - jug. 67,8%. Špansko - jug. 8,3%. Špansko - sjever ... Knjižnica Špansko-sjever. Trg I. Kukuljevića 9. Grad Zagreb. 1. Galerija ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba - Grad Zagreb

10 svi 2018 ... Reciklažno dvorište Kajzerica, Ulica Žarka Dolinara 5, 10 000 Zagreb. - Reciklažno dvorište Sesvete, Jelkovečka bb, 10 360 Sesvete.

program zaštite okoliša grada zagreba - Grad Zagreb

Kontrolkem d.o.o.. 8. Brenntag Hrvatska. Prema Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 114/08) sve tvrtke, odnosno postrojenja u ...

za starije građane grada Zagreba - Foto - Grad Zagreb

Centar za socijalnu skrb Zagreb djeluje kroz 11 ureda za područje svake od ... 2008. u suradnji s Domom za starije i nemoćne osobe Trešnjevka te. Športskim ...

gradske četvrti grada zagreba trešnjevka - jug - Grad Zagreb

Prečko. 23,9%. Vrbani. 9,0%. STRUKTURA POVRŠINE GRADSKE ČETVRTI. TREŠNJEVKA - JUG PO ... Knjižnica Prečko. Slavenskoga 12. Grad Zagreb. 3.

gradske četvrti grada zagreba trnje - Grad Zagreb

OŠ CVJETNO NASELJE. Cvjetna cesta 17 redovna škola matična. DA. DA. 1 smjena. 2. OŠ JURE KAŠTELANA. Vladimira Ruždjaka 2A redovna škola matična.

gradske četvrti grada zagreba sesvete - Grad Zagreb

SESVETE. 16. GRAD ZAGREB. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA. 3. O projektu. Projekt „Gradske četvrti Grada Zagreba“ ...

generalni urbanistički plan grada zagreba - Grad Zagreb

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ... Iznimno, unutar površina javne i društvene namjene, na lokaciji Palače Jelačić u Demetrovoj ulici, može se ... Uredska zgrada 'Palača pravde', Ulica grada Vukovara 84 -86, Z-5773.

gradske četvrti grada zagreba maksimir - Grad Zagreb

Bene Vita. Anđele Horvat 1A. Dom za starije osobe područna jedinica. Privatno. 7. Dom zaklade Lavoslava Schwarza Bukovačka cesta 55. Dom za starije osobe.

gradske četvrti grada zagreba podsljeme - Grad Zagreb

RB. NAZIV. ADRESA. PODRUČJE. 1. Dom zdravlja Zagreb - Istok. Vida Ročića 148. Dom zdravlja ... RIM 84. GROBLJE. MIROŠEVAC ... GROBLJE. VODE I VODNA DOBRA - POVRŠINE PRIVREMENAO POD VODOM. 0. 1.000. 2.000. 3.000.

dopune prostornog plana grada zagreba 15 - Grad Zagreb

Nositelj izrade: Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, ... Koordinacija izrade: Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba.

gradske četvrti grada zagreba brezovica - Grad Zagreb

poljodjeljska područja poput Brezovičkog polja te polja u Kupinečkom Kraljevcu i ... Kupinečki Kraljevec II. ... BROJ DJECE U GRADSKIM I PRIVATNIM VRTIĆIMA U ... ENERGETSKI SUSTAV, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE - PPGZ 2017.

makroekonomski razvoj grada zagreba i financijski ... - Grad Zagreb

Makroekonomski pokazatelji je Drţavni zavod za statistiku odnosno gradska statistika, a za II. dio, Godišnji financijski izvještaji poduzetnika za 2015. godinu,.

gradske četvrti grada zagreba črnomerec - Grad Zagreb

Gornja Kustošija. 19,9%. Jelenovac. 6,5%. Kustošija - centar. 4,1%. Medvedgrad. 49,4%. ''Sve Duh'' ... Knjižnica Kustošija. Ilica 312a. Grad Zagreb. 5. Knjižnica ...

Plan nabave Grada Zagreba od 17.01.2018. - Grad Zagreb

1359-2018-EBV RAZNA UREDSKA OPREMA I POTREPŠTINE. 30192000-1. 199.900,00 ... ĈRNOMEREC OD HORVAĆANSKE CESTE DO. JADRANSKE ...

statistički ljetopis grada zagreba 2017. - Grad Zagreb

98. 3.13. Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr. Drago Čop” ................... 99. 3.14. ... 1) Uključuje i ordinacije s ugovorom s HZZO-om i ordinacije bez ugovora s HZZO-om. 2) Uključuje i fizikalnu ... “Arithera”6).

mreža osnovnih škola grada zagreba 2015. - Grad Zagreb

16.7. SESVETSKA SOPNICA. 16.8. SESVETSKA SELA. 16.9. JELKOVEC. 16.10. IVER. 16.11. OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA. 16.12.

Untitled - Javna vatrogasna postrojba grada Zagreba - Grad Zagreb

Prema Proračunu Grada Zagreba za 2019.godinu Javna vatrogasna ... Za polaznike Visoke škole zaštite na radu i zaštite od požara, kao i svake godine u.

PILOT PROJEKT POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA - Grad Zagreb

✓nije obuhvaćena infrastruktura, javne građevine, kulturna dobra,. ✓zastarjeli seizmološki podaci (ljestvica MCS, stara seizmološka karta iz 1950.) ...

zavod za prostorno uređenje grada zagreba prikaz ... - Grad Zagreb

19. iznimno, sjeverozapadni ugao Martićeve i Derenčinove ulice omogućava ... Jadranski most, crkva Krista Kralja na Mirogoju, te Jadranski most i Ilički neboder; ... očuvanje i obnova zatečene tradicijske drvene izgradnje što podrazumijeva ...

u Programu javnih potreba u sportu Grada Zagreba ... - Grad Zagreb

21 pro 2017 ... Program provodi Zagrebački sveučilišni sportski savez putem nadležnoga gradskog ureda. Savez ... Zagrebački boćarski savez. 25. 388. 8.

gradske četvrti grada zagreba peščenica - žitnjak - Grad Zagreb

KOZARI BOK. KOZARI PUTEVI ... Kozari Bok. 6,3%. Kozari putevi. 4,2% ... OŠ PETRA PRERADOVIĆA. OŠ DR. VINKA. ŽGANCA. OŠ DRAGUTINA. KUŠLANA.

potresni rizik grada zagreba s osvrtom na građevine ... - Grad Zagreb

moloska_sluzba/o_seizmologiji ). Katalozi potresa – Geofizički zavod PMF-a ... Dubrovnika. □ osnovan Zavod za obnovu Dubrovnika. □ izvor: https://zod.hr ...

gradske četvrti grada zagreba donja dubrava - Grad Zagreb

Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak s kojom graniči i na jugozapadu. Na zapadu graniči s područjem ... Cineplexx City Centar One East. Slavonska avenija 11D.

Socijalna slika Grada Zagreba za 2017. i 2018. - Grad Zagreb

12 srp 2019 ... Kroz suradnju s Centrom za socijalnu skrb Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom također je 35 osoba, ko-.

generalni urbanistički plan grada zagreba - izmjene i ... - Grad Zagreb

Predmetne čestice dio su velikog javnog parka-Z1 u naselju Špansko i prema urbanom pravilu čl.63.odluke, ... Konzum rukovodio prilikom podnošenja zahtjeva.

gradske četvrti grada zagreba podsused - vrapče - Grad Zagreb

SAMOBORSKA CESTA. GAJNICE ... 1 310. 1 163. 948. IZVOR: GUSPRG - Odjel za sta s ku, priopćenje Zaposlenost i nezaposlenost. 1 432. 1 424. 1 184.

generalni urbanistički plan grada zagreba izmjene i ... - Grad Zagreb

U novije se vrijeme Zagreb povezuje s vaţnim svjetskim središtima gradnjom i ... otklona od razvoja radno – intenzivnih djelatnosti u zadnje vrijeme, a teţište je ... Jadranska avenija, Sarajevska ulica) i dograĊena kraćim spojevima koji će ... Neke lokalne kotlovnice, toplinski konzum kojih nije gospodarski ili tehniĉki ...

pregled kulturnih ustanova grada zagreba 2017. - Grad Zagreb

31 Knjižnica Kustošija. 32 Čitaonica Kustošija. 33 Knjižnica Marije Jurid Zagorke. 34 Knjižnica Gajnice. 35 Knjižnica Kajfešov brijeg. 36 Knjižnica Podsused.

gradske četvrti grada zagreba gornja dubrava - Grad Zagreb

umjetnička škola područna. 2 smjene. 11. CENTAR ZA AUTIZAM. Ljevakovićeva 30A posebna ustanova za djecu s teškoćama područna namjenska građevina.

Studija zaštite karaktera krajobraza Grada Zagreba ... - Grad Zagreb

Lenucijeva potkova. Na Trnju i Trešnjevci nastaju prve jezgre neplanski građenih naselja siromašnih slojeva građana, a istodobno se na sjevernim šumovitim ...

mreža dječjih vrtića grada zagreba 2015. - Grad Zagreb

list.br. 21. 13. STENJEVEC list.br. 22. 14. PODSUSED – VRAPČE list.br. 23. 15. PODSLJEME list.br. 24. 16. SESVETE list.br. 25, 26. 17. BREZOVICA list.br. 27 ...

Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba ... - Grad Zagreb

Nositelj: Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Sunositelji: savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji, Gradski ured.

PRORAČUN GRADA ČAKOVCA ZA 2019. GODINU ... - Grad Čakovec

6 pro 2018 ... A100906 Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica ... “Čakovec četvrtkom”, Majski muzički memorijal “Josip Š. Slavenski”, ASSITEJ, Filmofilija, ...

„Proračun Grada Preloga za 2019. godinu“ VODIČ ZA ... - Grad Prelog

Prelog, prosinac 2018. godine ... o Porez na dohodak, porez na imovinu te porez na robe i usluge. ➢ Pomoći iz ... uprava, Javni radovi, Izbori za mjesnu.

Proračun Grada Bjelovara za 2019. godinu - vodič ... - Grad Bjelovar

Gradsko vijeće Grada Bjelovara izglasalo je Proračun za 2019. godinu na 12. sjednici ... svakog od razdjela nalaze se programi, projekti i aktivnosti koji se planiraju financirati iz ... Projekti u kulturi (Međunarodni tjedan udaraljkaša, Terezijana,.

Proračun Grada Umaga-Umago za 2019. godinu i ... - Grad Umag

7 pro 2018 ... pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Umaga - Umago na sjednici održanoj ... 100,23. Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ... za kino dvoranu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge te.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada ... - Grad Zagreb

31 sij 2020 ... Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Povjerenstvo za dodjelu Stipendije. Grada Zagreba za učenike i studente slabijega ...

Proračun je konsolidirani proračun i sadrži sve ... - Grad Zagreb

1 sij 2020 ... Ovom se odlukom uređuju struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna. Grada Zagreba za 2020. (u daljnjem tekstu: Proračun) ...

A) Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i ... - Grad Rijeka

15 stu 2018 ... 2020. i 2021. godinu te usporedni podaci s tekućom 2018. godinom. ... Naziv aktivnosti u Proračunu: Više cvijeća manje smeća ... sufinanciranje održavanja Sajma stipendija i visokog obrazovanja koji je namijenjen svim.