Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine - Caritas

akcija: „Europska godina borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti“ (EY ... u ekstremnom siromaštvu, a njih oko 215.000 prima mjesečno manje od 300 KM. ... Jednim obrokom dnevno iz pučke kuhinje preživljava 20.000 građana BiH, ...

Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine - Caritas - Srodni dokumenti

Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine - Caritas

akcija: „Europska godina borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti“ (EY ... u ekstremnom siromaštvu, a njih oko 215.000 prima mjesečno manje od 300 KM. ... Jednim obrokom dnevno iz pučke kuhinje preživljava 20.000 građana BiH, ...

SUD BOSNE I HERCEGOVINE

29 kol 2011 ... Vidović Nikom-Ninom - o osiguranju i fizičkoj zaštiti objekata Vlade HNK, ... Medić Goran (162), Mišić Željko (153), Tarčuki Fabijan (151), ...

SUD BOSNE I HERCEGOVINE - Sud BiH

30 svi 2008 ... bez ikakvog službenog položaja u logoru Keraterm, ulazio u logor ... isljednike i koja je u svom iskazu navela da je imala radno vrijeme kao i ...

U IME BOSNE I HERCEGOVINE Sud Bosne i Hercegovine ... - CIN

krivičnom predmetu protiv optuženog Josipa Grmača i dr., zbog krivičnog djela pranje novca iz ... OPTUŽENI:JOSIP GRMAČA, sa ličnim podacima kao u spisu.

U IME BOSNE I HERCEGOVINE ! SUD BOSNE I ... - Sud BiH

robu, odnosno cigarete 77 šteka i to: Malboro crveni 10 šteka, Malboro bijeli 10 ... plavi 1 šteka, Walter Wolf gold 100 s 1 šteka, sve sa poreznim markicama BiH ...

Untitled - Sud Bosne i Hercegovine

zapisničara, u krivičnom predmenu protiv opruženog Katavić Vlade, zbog krivičnog djela porezna utaja iz ... Ragle, Ivana Katavić. 1c Zoran Cvijanović, a da ...

RELJEF BOSNE I HERCEGOVINE

i kraški reljefni oblici. Fluvijalna morfoskulptura, prostorno, manje je zastupljena. Uglav- nom prevladava u prostranim zavalskim ulegnućima na sjeveru Bosne i ...

SUD BOSNE I HERCEGOVINE СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ...

29 svi 2009 ... bez dozvole nadležnog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa ... 11.08.2004.godine sa fakturom i uplaćenim sredstvima MOBIS-u, ...

ZEMALJSKI MUZEJ BOSNE I HERCEGOVINE S A R A J E V O

ZEMALJSKI MUZEJ BOSNE I HERCEGOVINE. S A R A J E V O. Rezultati poslovanja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. I. Realizirane izložbe: 1.

HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA BOSNE I HERCEGOVINE, sv. 2 (E–J ...

(ravnatelj Ivan Anđelić), Znanstveno vijeće kojega je, na čelu s akademikom Dalibo- rom Brozovićem, proširilo koncepciju leksikonskoga u enciklopedijsko ...

ustav bosne i hercegovine - Ustavni sud BiH

o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičnim ... uzastopni mandat, slijedom kojeg naredne četiri godine neće imati pravo biti ...

KNJIŽEVNOST BOSNE I HERCEGOVINE I JUŽNOSLAVENSKE ...

Solar Milivoj, Teorija književnosti, "Školska knjiga",. Zagreb,1986. - Idrizović Muris, Književnost za djecu, Savez društava prosvjetnih radnika BiH, Sarajevo, 1998 ...

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 19. stav 1. Zakona o Vladi ... Stav 3. istog ~lana mijenja se i glasi: "Usvojeni ... doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje i po tom osnovu.

l,lft - t - 4s\,/lg N - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

rUesena predmeta odbor za ialbe je u 811 predmeta (G5%) utvrdio da je ... 7.340 KM, nabava materijala isitnog inventara u iznosu od 2.922 KM idr.

PARLAMENTARNA SKUP[INA BOSNE I HERCEGOVINE

operater, uključujući i sve poštanske naljepnice i druga propisana poštanska obilježja koja služe kao dokaz plaćanja poštanske usluge; p) "direktna pošta" znači ...

parlamentarna skupština bosne i hercegovine - mft.gov.ba

odnose na budžetska sredstva i evidentiraju u sistemu Glavne knjige Trezora; ... sud Bosne i Hercegovine i ostale institucije pravosuđa Bosne i Hercegovine, te.

Z A K O N O CARINSKOJ POLITICI BOSNE I HERCEGOVINE

2 pro 2004 ... prispijeću robe u carinski ured ili na bilo koje drugo mjesto koje je ... Svi se daljnji uvjeti i propisi za primjenu stavka 2. ovoga članka ... se sljedeća roba rabi u carinskom području BiH u jednom ili više procesa obradbe: ... Od plaćanja dažbine oslobađa se tiskani i reklamni materijali kao što su katalozi,.

MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

17 svi 2011 ... i ure|ajima zgrade, te na~in odre|ivanja cijene stana i prestanak stanarskog prava. [...] ^lan 46. Ugovori o kori{tenju stana koji su zaklju~eni u ...

Politički sistem Bosne i Hercegovine

Politički sistem BiH. • U BiH se primjenjuje princip podjele vlasti na izvršnu, sudsku i zakonodavnu. • Izvršnu vlast na državnom nivou vrši Predsjedništvo.

Nacrt odluke - Sud Bosne i Hercegovine

krivnja. (2) Sumnju u pogledu postojanja činjenica koje čine obilježja krivičnog ... nedokazana, što bi u suprotnom obavezivalo redovne sudove da primijene ...

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

15 феб 2011 ... izvje{tava o ukupnoj vrijednosti gotovih proizvoda. – ... удјела везаног жељеза, прерачунатог као Fe2O3 kg ... Производња кованог новца.

SAVJET MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

19 апр 2011 ... me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u skladu sa. Odlukom o ... Pekarski proizvodi, proizvodi od brašna i kolaĉi. 10.71. Hljeb, svjeţa ...

MAPIRANJE DIJASPORE IZ BOSNE I HERCEGOVINE - Interaktivni ...

1 sij 2017 ... (Migranti iz BiH u Australiji, Austriji, Danskoj, Njemačkoj, Italiji, Holandiji, Sloveniji, ... Stopa starijih osoba u uzorku (167/973, ili 17%), za koje ... angažmani Au pair (čuvanje djece) doprinose poticanju održavanja B/H/S jezika ...

DRŽAVNOST REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE (Društveno ...

prije dolaska Osmanlija iz čega je evidentno da je islam bio prisutan u Bosni i prije ... 2) Više, Malcolm Noel, Povijest Bosne, Zagreb – Sarajevo, 1995., str. 4.

ZAKON O FINANCIRANJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE ...

uvrštavanja u nacrt zakona o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i ... (4) Proračunski korisnici vode podsustave pomoćnih knjiga koje propisuje ...

bošnjaci i aneksija bosne i hercegovine - CHDR

Ključne riječi: aneksija, Bosna i Hercegovina, Austro-Ugarska, Osmansko carstvo, ... O aneksiji Bosne i Hercegovine, njenim povodima i uzrocima, njenim ...

IZBORNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE - izbori.ba

[1] Ovaj neslužbeni prečišćeni tekst sadrži tekst Izbornoga zakona Bosne i Hercegovine ... Hercegovine (u daljnjem tekstu: Središnje izborno povjerenstvo BiH), kojom se ... konstitutivnog naroda i/ili iz reda ostalih iznad kvote utvrđene prema članku ... 5) Izborna jedinica 5 sastoji se od dijela Kantona 4 (Doboj-Jug, Tešanj, ...

GARDIST - Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

3 tra 2011 ... KRALJ TVRTKO I. KOTROMANIĆ ... ne ZzP-a zadužene za obavljanje. 4. GARDIST 4 | travanj 2011. ... čehoslovačkog Škorpiona koji je.

Zakon o prekrsajima Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

Uz prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sudu će biti predat i pasoš ili drugi identifikacioni dokument. (5) Radi obezbjeđenja plaćanja ...

1 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ...

BOSNA I HERCEGOVINA. FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE. VLADA. PRIJEDLOG. ZAKON. O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA ...

Klimatski atlas Bosne i Hercegovine - unfccc.ba

9 lip 2016 ... 1370/16 od 18.05.2016. godine Klimatski atlas Bosne i ... i horizontalni faktor iskazan razmještajem kopna i mora najznačajniji su faktori.

Na osnovu člana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine ...

kojih na određenim mjestima dolazi do saobraćajnih nesreća. ... moraju biti izgrađeni tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. ... 1) vozač motornog vozila kategorije C, CE, D i DE i vozači potkategorije C1, C1E i D1 i ...

Daljinar Bosne i Hercegovine sa relacijama i minimalnim ...

(elementi za planiranje i projektiranje redova vožnje). (1) Daljinar prikazuje udaljenosti i minimalno vrijeme vožnje između stanica, stajališta, graničnih prijelaza ...

parlamentarna skupština bosne i hercegovine 897 zakon - JP NIO ...

21 сеп 2018 ... godine sa grupom ponuđača Ibusiness Istočno Sarajevo i Net-pro. d.o.o. Brčko. ... godine. Vrijednost zaključenog ugovora iznosi 362.384,10 KM. ... 26-1-016-3/18 od dana 06.07.2018. godine zatražio je produljenje roka za ...

Sarajevo, 15.04.2011. godine U IME BOSNE I HERCEGOVINE!

15 апр 2011 ... djece od kojih je dvoje maloljetnih, služio vojsku, po nacionalnosti Srbin ... Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, na području općine Doboj, kao ... tehnika od kojih su VB skala test za procjenu sposobnosti, AC test za procjenu.

O CESTAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. OPĆE ...

cestama, koncesija na javnim cestama, financiranje javnih cesta, upravni ... održavanja javnih cesta primjenjuje se Zakon o izvlaštenju Federacije Bosne i ...

Muslija protiv Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

rukama u predjelu vrata i više puta je udario pesnicom u predio glave, stomaka i lica, kojom prilikom joj je nanio tešku tjelesnu povredu u vidu prijeloma donje ...

Zakon o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine

Naziv registrovanog udruženja ili fondacije mora biti na tri službena jezika koji su u upotrebi u. Bosni i Hercegovini. 4. Udruženje odnosno fondacija mogu imati ...

vodič - Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

stalnih sudija izabranih iz sastava pretresnih vijeća (dalje u tekstu: Vijeće za ... kom NVO-a Altruist iz Mostara, Dubravkom Andrić. 231 ... zadruge Hercegovka.

predsjedništvo bosne i hercegovine 202 odluku одлуку - JP NIO ...

28 феб 2017 ... Фармаси. (...) (...) ... FILM d.o.o. ostvario prava na priloženi katalog filmova. ... protiv Francuske, 18. prosinac 1986. godine, stavak 54, Serija A.

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE 545 ODLUKU ...

15 јун 2018 ... 2016–2018. procjene ušteda u finalnoj potrošnji energije izvršene ... Prema tome, najbolji rezultati postignuti su u sektoru usluga, gdje su uštede postignute u 2015. ... Mali električni aparati za kućanstvo (usisavači, glačala,.

(“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio. Parlament Federacije BiH na sjednici ...

Zakon o željeznicama Bosne i Hercegovine - Ministarstvo ...

ZAKON. O ŽELJEZNICAMA BOSNE I HERCEGOVINE. I - Opće odredbe. Član 1. (Predmet Zakona). Ovim zakonom uređuje se ukupno strukturno i ...

A-"'% - Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

d) Prihod od tantijem a i licencnih prava d) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.) e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama.

Digitalna transformacija Bosne i Hercegovine - Vanjskotrgovinska ...

19 sij 2020 ... Hercegovini“, koji financira IKEA a im- plementiraju WWF Adria i Šumarski ... štaj za kupaonice. Svi izlagači štanda Bosne i. Hercegovine, ali i ...

bilten sudske prakse - Sud Bosne i Hercegovine

Sanja Salčić – Sabljica, pravna savjetnica - asistent. Milica Pranjić, pravna ... Definicija mobinga noveliranim odredbama Zakona o radu u institucijama BiH.

O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ...

(5) Uknjižba je konačan upis prava na nekretninama, kojim se bezuvjetno stječu, ... Ako se radi o upisu promjene vlasništva potrebno je priložiti ugovor o ...

Zakon o zastiti potrosaca Bosne i Hercegovine

proizvodima bez kojih se taj proizvod ne može upotrebljavati prema predviñenoj namjeni (u daljnjem tekstu: rezervni dijelovi). (2) Rok iz stava (1) ovog člana ne ...

Zakon o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine

b) certifikovani računovođa (CR); c) ovlašteni revizor (OR). 2. Testiranje kandidata za zvanja iz stava 1. ovog člana, izdavanje certifikata uspješnim kandidatima i.

BIODIVERZITET BOSNE I HERCEGOVINE - Semantic Scholar

Biodiverzitet BiH je najbolji indikator kvaliteta životne sredine. BD je velika šansa za održivi razvoj BiH. Biodiverzitet treba zaštiti shodno potrebama i.

ministarstvo komunikacija i transporta bosne i hercegovine - JP NIO ...

30 svi 2011 ... (3) Zahtjev za karticu voza~a podnosi se na obrascu iz Priloga. 1., koji ~ini sastavni dio ovog ... (1) Postupak izdavanja kartica pokre}e se podno{enjem zahtjeva nadle`nom organu ... b) op}ina prebivali{ta, c) ulica, d) ku}ni broj.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine ... - Vlada BPK

edsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirja- na Čučković, dr. sc. Šahbaz ... frizerski salon „RIO“, vl. Riad Tatarin. ID broj: ... Frizersko-kozmetički salon „GLAMUR“, vl.

eurozona - Centralna banka Bosne i Hercegovine

25 lis 2019 ... Prognoze stope inflacije u eurozoni su za 2020. godinu smanjene za 0,2% na 1,2%, dok su za tekuću i ... Industrijska proizvodnja – Austrija (G/G). AUG. -. -0,4% ... Krajem sedmice cijena zlata je bilježila rast i premašila je.

INFO Centralna banka Bosne i Hercegovine

„20 godina stabilnosti“ Centralne banke Bosne i Hercegovine. (CBBiH), koja je ... Tako je do sada CBBiH otvorila vrata učenicima osnovnih i srednjih škola.

Sud Bosne i Hercegovine, Sarajevo, ul. Kraljice Jelene br. 88 ...

2 lip 2014 ... rukopisnim podacima za 6 različitih vozila; bijela ceduljica potsjetnik sa ... „Vagverket REGISTRERINGSBEVIS“; Dvije žute podsjetnik-ceduljice.

Untitled - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

pravo na mirovinu ne može biti osiguranik u dobrovoljnom osiguranju. Članak 21. ... prethodnog mjeseca, kako bi se nivo mirovina održao na dostignutom nivou. ... Strategija je odredila da se startna (prva) vrijednost boda treba izračunati.

predsjedništvo bosne i hercegovine 734 odluku - JP NIO Službeni ...

21 srp 2017 ... načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH ("Službeni glasnik BiH" br. 82/11),. Pravilnika o postupku i ...

predsjedništvo bosne i hercegovine 494 odluku - JP NIO Službeni ...

13 јул 2015 ... mirovnu operaciju MONUSCO, prenese na komandanta mirovne operacije MONUSCO. ... Prstaci na buzaru porcija. 15,00. 30. Prženice od ...

leksikon hrvata bosne i hercegovine - HercegBosna.org

9 pro 2009 ... critiche; Sulla correzione dei nostri prossimi; Sveti Pavao apoštol (pjesma, 2642 stiha), Judita ovvaro Holoferno ... Antikvarijat (pjesme,. 1997.) ...

Sud Bosne i Hercegovine, u vijeću Apelacionog odjelje - Sud BiH

7 pro 2009 ... optuženog pravnog lica „Vokel“ d.o.o. Posušje, Suada Sultanića, advokata iz. Sarajeva, te u odsutnosti optuženog Veljka Lončara i zastupnika ...